Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszemélyes kft. ügyvezetőjét, aki másutt rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, és a kft.-ben részmunkaidős munkaviszonyban közreműködik a társaság tevékenységében is? Az ügyvezető díjazásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett") biztosítottként be kell őt jelenteni.A másik lehetőség, hogy az előzőekben említett részmunkaidős munkaszerződése kiterjed az ügyvezetői teendők ellátására is. Ebben az esetben (a munkaszerződés módosításán túl)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] ...a közterhek minimalizálása érdekében viszont elgondolkodhat az ügyvezető munkaviszonyban történő foglalkoztatásán. Ez történhet részmunkaidős foglalkoztatás (akár heti néhány óra) keretében is, ami életszerű, hiszen az ügyvezetés - feltehetően - nem igényel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkabér megállapítása

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha teljesítménybért is szerepeltet a munkavállaló bérelszámolási lapján annak ellenére, hogy a dolgozónak nincs tudomása arról, hogy teljesítménybérben is megállapodtak? A bérelem összege minden hónapban eltérő, de az elszámolásból nem állapítható meg, hogy mi alapján történt a teljesítmény elszámolása.
Részlet a válaszából: […] ...olyan előzetes - objektív mérésen és számításon alapuló - eljárás alapján köteles meghatározni, amely kiterjed a követelmény rendes munkaidőben történő százszázalékos teljesíthetőségének vizsgálatára [Mt. 138. § (1) bekezdés]. Ez egy kötelező feltétel,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Kisadózó egyéni vállalkozó munkaviszonya

Kérdés: Befolyásolhatja a kisadózásra való jogosultságot, ha az egyéni vállalkozó heti 30 órás munkaidős munkaviszonyban áll, és egyes hónapokban 20-30 túlórát is dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...fennáll.A kérdésben említett munkavállaló munkaideje a havi 20-30 óra többlettel elérheti ezt a limitet. Mivel a jogszabályban heti munkaidőről van szó, amennyiben a 36 órát elérő munkaidő a hónap nem minden hetét érinti, akkor ez a törvény betűje szerint nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Őstermelő bejelentési és bevallási kötelezettsége

Kérdés: Hogyan alakul a 'T1041-es nyomtatványon a bejelentési, illetve az '58-as nyomtatványon a bevallási kötelezettsége annak a 2022 szeptemberétől őstermelői tevékenységet folytató magánszemélynek, akinek a tevékenység megkezdésekor teljes munkaidős munkaviszonya volt, a munkaideje azonban december hónaptól heti 10 órásra módosult? A magánszemélynek 2022-ben nem volt bevétele az őstermelői tevékenységből.
Részlet a válaszából: […] ...alapján olyan mezőgazdasági őstermelőről van szó, aki munkaviszonyban álló dolgozóként biztosított. E jogviszonya - függetlenül a munkaidő hosszától - a Tbj-tv. 6. §-a (1) bekezdésének h) pontja alapján kizárja az őstermelői jogviszonyban a biztosítást....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Munkába járás

Kérdés: Fizetni kell mindkét munkavállaló részére saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítést abban az esetben, ha munkavállalók (férj és feleség) ugyanannál a munkáltatónál dolgoznak, óvodás gyermeket nevelnek közös háztartásban, és egy gépjárművel járnak munkába? A munkáltató biztosít ingyenes buszjáratot a munkaidő kezdetére és végére a lakóhely és a munkavégzés helye között. Hivatkozhat arra, hogy emiatt csak az egyik munkavállaló részére fizet, vagy mindkét munkavállaló jogosult a költségtérítésre?
Részlet a válaszából: […] A munkába járással kapcsolatos költségtérítésről rendelkező 39/2010. Korm. rendelet kötelezi a munkáltatót bizonyos esetekben a munkába járás költségeinek megtérítésére, míg más esetekben a munkáltató mérlegelési jogkörébe helyezi annak eldöntését, hogy akar-e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] ...feladatait is ellátja, a munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát, és ehhez igazodóan a képzésben részt vevő személyt megillető munkabér, illetve szabadság mértékét. A felek ebben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyéni vállalkozás GYET mellett

Kérdés: Valóban egyenértékű egy heti 36 órás munkaviszonnyal a főállású anyaság? Mellékfoglalkozásúnak fog minősülni ez alapján az az átalányadózó egyéni vállalkozó, aki 2023. március hónapjától gyermeknevelési támogatást kíván igényelni 3 gyermekére tekintettel? Választható GYET mellett a kisadózás?
Részlet a válaszából: […] ...jövedelemmel egyezik meg.A teljesség kedvéért említjük meg, hogy a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony viszont teljes munkaidős foglalkoztatási jogviszonynak tekintendő, és aki emellett folytat vállalkozói tevékenységet, mellékállású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Járulékfizetési alsó határ nyugdíjas munkavállaló esetén

Kérdés: Meg kell adni a minimálbér 30 száza-lékának megfelelő 69 600 forintos munkabért a nyugdíjas munkavállalóknak is akkor, ha napi 2 órás munkaidőben történik a foglalkozta-tásuk?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszonyban álló dolgozó munkaszerződés szerinti munkabérének teljes munkaidő esetén el kell érnie a minimálbér vagy garantált bérminimum összegét, illetve részmunkaidő esetén ennek részarányos részét. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Kisadózói tevékenység munkaviszony mellett

Kérdés: Melyik időponttól kezdheti meg a kisadózói tevékenységét az a személy, aki jelenleg GYES-en van, amelynek lejárta után, 2023. március 5-től kiveszi a felgyűlt szabadságát, majd visszamegy dolgozni, de a heti 40 órás munkaidejét heti 20 órás részmunkaidőre módosítják? Megkezdheti a tevékenységet a szabadság alatt, vagy csak annak lejárta után?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. a heti 36 órás vagy azt meghaladó foglalkoztatással járó munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozót kizárja a kisadózási lehetőségből.A fizetett szabadság időszakát - ellentétben a fizetés nélküli szabadsággal - a heti 36 órás foglalkoztatás szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.
1
2
3
109