Többes jogviszonyú kft.-tag

Kérdés: Hogyan oldható meg 2022. szeptember 1-jétől a legkedvezőbben egy egyszemélyes kft. tagjának a jogviszonya, aki 2022. augusztus 31-ig megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket, és emellett pszichiáterként személyesen is közreműködik a tevékenységben? Az érintett személy kisadózó egyéni vállalkozó is, amelyet eddig nem főfoglalkozásban végzett, de szeptember 1-jétől már csak főfoglalkozású lehet. Érdemes lehet esetleg egy nyugdíjas ügyvezetőt alkalmaznia ingyenes megbízási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...áll. Itt figyelni kell arra is, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.A kérdés szempontjából fontos ez a két körülmény, hiszen a megbízási jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] ...járó munkaviszonyban áll azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani,b) a Tbj-tv. szerinti kiegészítő tevékenységet folytatónak minősül,c) a szociális biztonsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ekhós munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozó minimumközterhei

Kérdés: Mentesül a minimumjárulék-fizetési kötelezettség alól egy társas vállalkozó abban az esetben, ha mellette két 20 órás munkaviszonnyal rendelkezik, de az egyikben a munkabérét teljes egészében ekhósan veszi ki?
Részlet a válaszából: […] ...(3) bekezdése annyit tesz hozzá, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.E feltétel vonatkozásában semmilyen jelentőséggel sem bír, hogy az érintett a munkabérét illetően...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Német állampolgár ügyvezető

Kérdés: Német állampolgár magánszemély megbízási jogviszony keretében ügyvezetőként történő foglalkoztatása mellett mire figyeljen az a kettő nem kapcsolt viszonyban álló magyarországi társas vállalkozás, akik nem rendelkeznek külföldön telephellyel? A német ügyvezető Magyarországon lakcímmel nem rendelkezik, állandó lakóhelye és a létérdek központja Németországban van. Németországban nem rendelkezik állami egészségbiztosítással, csak magánnal, jövedelmet csak a kettő magyarországi székhelyű vállalkozás juttat részére, mindketten a minimálbér összegét többszörösen meghaladó összegben. A német ügyvezető tevékenységét a magyarországi jelenlétén túl az Unió területén több országból el tudja látni home office keretében, de egyik országban sem tölt 183 napot. Van valamilyen kötelezettsége a német állampolgárnak annak nyilvántartására, hogy az egyes országok területén milyen mértékű munkavégzés történt részéről? A1-es igazolás hiányában a magyar munkáltatókat milyen adók és járulékok terhelik? Van jelentősége annak, hogy az önálló jogkörű német ügyvezető egyedül vagy más, szintén önálló jogkörrel rendelkező magyar állampolgár ügyvezető mellett látja el tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] ...nem áll fenn adóztatási joga, akkor a járulék alapja a megbízási szerződésben meghatározott díj havi összege, de legalább a teljes munkaidőben alkalmazásban állók tekintetében közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkereset, ami havi 433 996 forintot jelent...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Két munkakör

Kérdés: Lehetséges, hogy a munkavállaló két munkakört lásson el egy alapbérért?
Részlet a válaszából: […] ...alapján, ez azonban számos problémát is felvethet. Tekintettel arra, hogy a 45. § szerint a munkaszerződésnek az alapbért és a munkaidőt is tartalmaznia kell, nem biztos, hogy egyértelmű lesz a munkavállaló számára, hogy mely munkakör feladatait a munkaidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Ügyelet és készenlét

Kérdés: Mi a különbség az ügyelet és a készenlét között?
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése rögzíti, hogy a munkavállaló a beosztás szerinti napi munkaidején kívül rendelkezésre állásra kötelezhető. Ez a munkaidőn kívüli rendelkezésre állás megvalósulhat ügyelet vagy készenlét formájában. Az Mt. 110. §-ának (3) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Választhatja a kata szerinti közteherfizetést egy egyéni vállalkozó, aki 2022. október 1-jén szeretné elkezdeni a tevékenységét, mellette pedig egy kft. tulajdonosa és ügyvezetője? Hol minősülne főfoglalkozásúnak ebben az esetben? Hogyan kell értelmezni az új Kata-tv. 2. § 2. pontjának g) és h) pontját?
Részlet a válaszából: […] ...kft. ügyvezető tulajdonosa csak abban az esetben választhatja egyéni vállalkozásában a kisadózást, ha az ügyvezetést részmunkaidős munkaviszonyban (heti 36 óránál rövidebb munkaidőben) látja el. Ebben az esetben - az egyéb feltételek fennállása mellett - nincs akadálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

CSED-, GYED-jogosultság

Kérdés: Részmunkaidős és nem folyamatos munkaviszonya ellenére is jogosulttá válhat CSED-re és GYED-re egy kismama, aki tavaly fejezte be egyetemi tanulmányait, 2021. július közepétől december 31-ig heti 10 órás munkaviszonyban állt, 2022. szeptember 1-jétől ismét főállású munkaviszonya van, és december elején szül?
Részlet a válaszából: […] ...július közepétől december 31-ig pedig a kismama kb. 160-170 nap biztosítási időt szerzett. E tekintetben nincs jelentősége, hogy részmunkaidős munkaviszonyról van szó. Így a 365 napból legfeljebb 25 nap biztosítási idő hiányzik, amit szeptember 1-jén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Egy munkavállaló 4 órás munkaviszonyban áll egy kft.-ben, és mellette átalányadózó egyéni vállalkozó. Csökkenti az átalányadózóként fizetendő szociális hozzájárulási adó alapját a kft. által a munkabér után megfizetett szociális hozzájárulási adó? Az átalányadó alapja meghaladná a 4 800 000 forintot.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben átalányadózó egyéni vállalkozóról van szó, aki emellett részmunkaidőben munkaviszonyban áll. Hogy a munkaideje napi vagy heti 4 óra, az a kérdésből egyértelműen nem derül ki, de ez az egyéni vállalkozóként fizetendő kötelezettségek szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Munkavállaló kötelezettségszegése

Kérdés: Milyen szankciókat alkalmazhat a munkáltató azzal a munkavállalójával szemben, aki rendszeresen elkésik a munkából, ezért már több szóbeli figyelmeztetést is kapott?
Részlet a válaszából: […] ...köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenni, továbbá alapvető kötelezettsége munkaidőben a munkáltató rendelkezésére állni. Késéssel ezeket sérti meg, indokolatlan esetben vétkesen.A kötelezettségszegést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.
1
2
3
106