Levelezés munkaidőn kívül

Kérdés: Köteles válaszolni a munkavállaló a munkáltató által írt e-mailekre munkaidőn kívül is?
Részlet a válaszából: […] ...magyar jogi szabályozás alapvetően a dichotom felfogást követi, mely szerint a munkaidőn kívüli idő pihenőidőnek tekintendő. Az Mt. 86. §-ának (1) bekezdése szerint a munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó idő, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.
Kapcsolódó címke:

Munkaidő nyilvántartása

Kérdés: Milyen munkaidő-nyilvántartást kell vezetnie a munkáltatónak, illetve milyen jogszabály tartalmazza a munkaidő nyilvántartására vonatkozó előírásokat? A szabadság nyilvántartására elég a jelenléti ív, vagy szükséges egyéb nyilvántartás is?
Részlet a válaszából: […] ...munkaidő és pihenőidő nyilvántartására vonatkozó szabályokat az Mt. 134. §-a tartalmazza. E szabályok szerint a munkáltató nyilvántartja- a rendes és rendkívüli munkaidő,- a készenlét,- a szabadságtartamát.Ahhoz képest, hogy milyen fontossággal bír a munkaidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 4.
Kapcsolódó címkék:  

Rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló munkaideje

Kérdés: Igénybe veheti a csökkent munkaképességű, rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló foglalkoztatása esetén járó kedvezményeket a munkáltató abban az esetben, ha a munkavállaló munkaideje eléri a heti 40 órát, vagy ebben az esetben visszavonják a kártyát?
Részlet a válaszából: […] ...azt az állami adóhatóságnak.A kártyára való jogosultság tehát kizárólag a jogosult állapotától függ, nem befolyásolja sem a munkaidő, sem a munkabér, sem egyéb körülmény.A rehabilitációs kártyával rendelkező munkavállaló után a munkáltatót megilleti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

GYET-en lévő munkavállaló munkaideje

Kérdés: Mennyi lehet a GYET-en lévő munkavállaló napi munkaideje abban az esetben, ha a munkát a férje cégének alkalmazottjaként az otthonában végzi, amely egyben a vállalkozás székhelye is? Ebben az esetben lehet heti 40 óra a munkaideje?
Részlet a válaszából: […] A Cst. egyértelműen fogalmaz erre a kérdésre vonatkozóan. A törvény 24. §-a értelmében a gyermeknevelési támogatásban részesülő személy keresőtevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

Egyéni vállalkozó "munkaideje"

Kérdés: Lehetséges-e, hogy napi 4 órában folytassa a tevékenységét egy egyéni vállalkozó, aki eddig sem töltött napi 8 órát a vállalkozási tevékenysége végzésével? A jelentősen megnövekedett járulékterhek miatt arra kényszerül, hogy megszüntesse a vállalkozását, ha nem tudja valamilyen módon csökkenteni a közterheit.
Részlet a válaszából: […] ...előírt járulékfizetésikötelezettség és az egyéni vállalkozói tevékenység végzésére fordított időközött nincs összefüggés. A munkaidő kizárólag a munkajogviszonybanértelmezhető fogalom, ezzel összhangban az egyéni vállalkozók esetében ajogszabály sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.
Kapcsolódó címkék:  

Alkalmi munkavállalók munkaideje

Kérdés: Munkanapnak számít-e a vidéki babaruhavarrásra alkalmazott alkalmi munkavállalók esetében az a nap, amelyen hetente egyszer Budapestre utaznak a munkáltatóhoz azért, hogy leadják a megvarrott ruhákat? A munkavállalók ezen a napon ténylegesen nem dolgoznak, csak a készárut adják le. Elszámolhatja-e a munkáltató az utazási költséget a megvásárolt vonatjegyek alapján?
Részlet a válaszából: […] A szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valóditartalmuk szerint kell minősíteni [Art. 1. § (7) bekezdése]. Ezt az elvet szemelőtt tartva úgy véljük, hogy az otthoni varrással foglalkozó munkavállalókjogviszonya a tényleges tartalmát tekintve nem felel meg az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 28.

Heti 12 órás munkaidő

Kérdés: Foglalkoztatható-e heti 12 órás munkaidőben egy munkaviszonyban álló dolgozó? A heti 40 órás meghatározott munkaidőn belül a munkáltató és a munkavállaló bármilyen tetszőleges munkaidőben megállapodhat, vagy van valamilyen egyéb előírás is?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. főszabályként a teljes munkaidőt napi nyolc, hetinegyven órában határozza meg. Az így megállapított teljes munkaidő mértékétőlmunkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján lehetlefelé eltérni, míg a felek megállapodása alapján a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Munkaidő meghatározása

Kérdés: Kiköthető-e úgy a munkarend egy autószerelő kft.-nél, hogy a jelenléti ív szerint 7-16 óráig tartó munkaidőbe nem számít be az ebédidő és a tisztálkodási idő, ezért a bérszámfejtéskor napi 8 órára járó bért vesznek figyelembe?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 117. § a) pontjában foglaltak szerint munkaidő: amunkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó időtartam, amibebe kell számítani a munkavégzéshez tartozó előkészítő és befejező tevékenységidőtartamát. Eltérő rendelkezés vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Munkaidőkeret megállapítása

Kérdés: Helyesen jár-e el az az idénymunkában növénytermesztéssel foglalkozó mezőgazdasági szövetkezet, amely a hathavi munkaidőkeretet nem éven belül állapítja meg, hanem pl. a 2009. szeptember 1-jétől 2010. február 28-ig tartó időszakra? A cég olyan információt kapott, amely szerint ez az eljárás szabálytalan.
Részlet a válaszából: […] ...Mt. vonatkozó rendelkezései szerint a munkavállalórairányadó napi munkaidőmérték alapulvételével a munkáltató a munkaidőt főszabályszerint legfeljebb háromhavi, illetve legfeljebb tizenkét heti, idénymunkaesetén legfeljebb négyhavi, illetve tizenhat heti keretben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 29.

Munkaidő csökkentésének hatásai

Kérdés: Meg kell-e fizetniük a társadalombiztosítási járulékokat azoknak az egyéni vállalkozóknak, akik eddig rendelkeztek heti 36 órát meghaladó munkaviszonnyal, azonban munkahelyükön 2009. április 1-jétől szeptember 30-ig heti 32 órás munkaidő kerül bevezetésre, amelyet a beosztás szerint hétfőtől csütörtökig kell ledolgozni? Egyidejűleg a munkavállalók munkabére is csökken 20 százalékkal. Betegség esetén a pénteki napra jár-e betegszabadság? Érinti-e valamilyen módon az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait a munkaidő változása? Kell-e nyilatkoztatni az ellátást igénylő dolgozókat arról, hogy máshol is folytatnak keresőtevékenységet? Befolyásolja-e a nyugdíjas munkavállalók 0,5 százalékos nyugdíjemelését a munkaidő változása? Hogyan hat a változás a nyugdíjba vonuló munkavállalók szolgálati idejének és nyugdíjának megállapítására? Áprilisban üzemi baleset esetén magasabb összegű lesz a táppénz, mint a kereset, októberben viszont alacsonyabb. Kell-e kompenzálni valahogy a táppénz, illetve a bér összegét?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdésének b) pontja a heti 36 órásfoglalkoztatással rendelkező egyéni vállalkozókat mentesíti a minimumjárulékmegfizetése alól. A munkaidő heti 32 órára történő csökkentése számukraegyértelműen azzal is jár, hogy vállalkozásukban legalább...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 5.
1
2
3