Betéti társaság 65. életévét betöltött beltagjának személyes közreműködése

Kérdés: Közreműködhet személyesen díjazás nélkül egy betéti társaság 65. életévét betöltött beltagja, aki nem kérte az öregségi nyugdíj megállapítását, mert rokkantsági ellátásban részesül, és ez kedvezőbb a számára? A tag korábban nem működött közre, de most egy munkavállaló kilépése miatt ez szükségessé vált. Módosítani kell ebben az esetben a társasági szerződést, ha az eddig nem tartalmazta a személyes munkavégzést? Be kell jelenteni a személyes közreműködést a ’T1041-es nyomtatványon, és ha igen, akkor milyen jogviszonyban? Kell valamilyen közterhet fizetni a személyesen közreműködő tag után ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...az ügyvezetés ellátását is) munkaviszony keretében végezze. Ebben az esetben ugyan munkabért kell fizetni a számára, de lehetséges a részmunkaidő választása is.(Kéziratzárás: 2024. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Betéti társaság végelszámolása beltag halála miatt

Kérdés: Meg kell várni a hagyatéki végzést a végelszámolás lezárásával abban az esetben, ha egy betéti társaság beltagjának halála után a kültag (aki egyben a beltag testvére is) úgy döntött, hogy egyszerűsített végelszámolás keretében meg kívánja szüntetni a céget? Megszűnik a kisadózó vállalkozók tételes adójára való jogosultsága egyéni vállalkozóként a kültagnak abban az esetben, ha ő lesz a végelszámoló?
Részlet a válaszából: […] ...el kell számolni, vagy erről a vagyonfelosztási javaslatban rendelkezni kell.Ami a végelszámoló jogállását illeti: célszerű részmunkaidős munkaviszonyt létesítenie. Ez havi szinten a minimálbér 30 százalékát elérő járulékfizetési kötelezettséggel jár, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Rendkívüli munkavégzés elrendelése

Kérdés: Mik a túlóra elrendelésének szabályai, mire kell odafigyelni munkáltatóként?
Részlet a válaszából: […] ...fontos tisztázni, hogy az Mt. 96. §-ának (1) bekezdése alapján a munkarendet, vagyis a munkaidő-beosztást főszabály szerint a munkáltató állapítja meg, méghozzá az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figyelemmel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Rendkívüli munka bérezése

Kérdés: Utalhatja jogszerűen a munkáltató a túlmunkára járó munkabért a tárgyhónapot követő hónap utolsó napjáig abban az esetben, ha a zárás csak hónap közepén történik meg, ezért a 10-ei munkabérrel nem minden esetben tudják elutalni ezt a járandóságot? A cégnél nincs munkaidőkeret.
Részlet a válaszából: […] ...állapodjanak meg. Ez véleményünk szerint azt jelenti, hogy a munkavállaló és a munkáltató megállapodhatnak abban, hogy a rendkívüli munkaidőre járó díjazás kifizetése nem a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, hanem a hónap utolsó napjáig történik meg....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Munkaerőpiacra lépő

Kérdés:

Valóban munkaerőpiacra lépőnek minősül az a részmunkaidős munkavállaló, aki most lépett be a munkáltatójához, a „B” Kft.-hez, de mellette az „A” kft.-nél is munkaviszonyban áll, ahol jelenleg GYED-ben részesül? A „B” kft. kapott egy igazolást a NAV-tól a kedvezményről, de nem biztos annak helyességében, tekintettel a másik cégnél fennálló munkaviszonyra.

Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 11. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint munkaerőpiacra lépő az a magyar állampolgár, aki a NAV rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 275 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett a Tbj-tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Be kell számolni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításához szükséges átlagos statisztikai létszámba a szakképzési munkaszerződés keretében foglalkoztatott tanulókat? Figyelembe vehető a napi 4 órás munkaidőben foglalkoztatott rehabilitációs mentor a hozzájárulás megállapítása során, amennyiben a cég egyébként nem foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs hozzájárulás tekintetében a létszám megállapításakor az Mm-tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerint járunk el.Az Útmutató 2. számú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Baleseti táppénz

Kérdés: Melyik naptól kell megállapítani a baleseti táppénzre jogosultságot annak a munkavállalónak az esetében, aki 2023. december 1-jétől 2024. május 31-ig szóló határozott idejű munkaszerződéssel állt a munkáltató alkalmazásában, 2024. május 14-én munkavégzés közben balesetet szenvedett, amelyet a munkáltató üzemi balesetnek ismert el, de a baleset napján ledolgozott 3 órára megkapta a munkabérét? Mi lesz az irányadó, illetve a számítási időszak a baleseti táppénz naptári napi alapjának meghatározásához ebben az esetben? A munkavállaló előző munkaviszonya 2019. július 1-jétől 2023. november 30-ig állt fenn. Kinek kell folyósítania a baleseti táppénzt a munkaviszony megszűnése után? Folyósítható a baleseti táppénz 2024. július 19. után, amikor a dolgozó betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt, és ettől a naptól igényli az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...jogosult, de nem a teljes napi összegre, csak résztáppénzre. Mivel a ledolgozott munkaideje alapján munkabért kapott, a le nem dolgozott munkaidőre baleseti táppénzre jogosult. A baleseti táppénz napi alapjának kiszámításához az irányadó és a számítási időszak a 2023...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Távmunka és home office

Kérdés: Van valamilyen különbség a távmunka és a home office között, vagy a két elnevezés ugyanazt takarja?
Részlet a válaszából: […] ...a szabályozása.Az Mt. 196. §-ának (1) bekezdése rendelkezik a távmunkavégzés fogalmáról, mely szerint a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi, valamint a (2) bekezdés szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Nyugdíjkorhatárt betöltött, nyugellátásban nem részesülő egyéni vállalkozó

Kérdés:

Meg kell fizetnie a társadalombiztosítási járulékot és szociális hozzájárulási adót átalányadózó egyéni vállalkozóként egy teljes munkaidős egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek, aki már betöltötte a 65. életévét, de nem vett igénybe nyugellátást?

Részlet a válaszából: […] A nyugdíjkorhatárt betöltött – de öregséginyugdíj-igényét nem érvényesítő személy – nem minősül nyugdíjasnak, így főszabály szerint semmilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyában nem tekinthető a Tbj-tv. 4. §-ának 11. pontja szerint kiegészítő tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Szakképzési munkaszerződés hatása a nyugdíjra

Kérdés: Befolyásolja valamilyen módon a nyugdíj számítását, ha a munkáltató a saját dolgozói részére szakképzést indít, és néhány munkavállaló hosszú ideje fennálló napi 8 órás munkaviszonya egy 6 órás szakképzési munkaszerződéssé és egy 2 órás részmunkaidős munkaszerződéssé alakul át? A szakképzés egy évig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] ...az előírásnak megfelelően meghatározásra került a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő aránya. Az így módosított munkaszerződés nem minősül szakképzési munkaszerződésnek.Összességében tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.
1
2
3
117