Rokkantnyugdíjas munkavállaló öregségi nyugdíja

Kérdés: Igénybe veheti az öregségi nyugdíjat az a személy, aki 2014 novemberében tölti be a 62. életévét, és jelenleg rokkantnyugdíjasként dolgozik?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíj 2012. január 1-jével megszűnt, ezért feltételezzük, hogy amikor a kérdező rokkantsági nyugdíjat említ, az alatt a 2012. január 1-jét megelőzően folyósított ellátását érti, jelenleg pedig rokkantsági ellátásban részesül. Ha a feltételezésünk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Rokkantnyugdíjas személy munkavállalása

Kérdés: Rokkantsági nyugdíjban részesülő személy dolgozhat-e biztosítottként egy vállalkozásnál? Van-e jelentősége annak, hogy hány százalékos a rokkantság?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 36/D. §-ának (1) bekezdése rendelkezik arról, melyesetekben szűnhet meg a rokkantsági nyugdíjra való jogosultság abban azesetben, ha a nyugdíjas dolgozik, illetve - a törvényi szóhasználattal élve -keresőtevékenységet folytat. A rokkantsági nyugdíjra jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 11.

Rokkantsági nyugdíjban részesülő munkavállaló járulékai, kereseti korlátja

Kérdés: Milyen kereseti korlát vonatkozik arra a munkavállalóra, aki 2010. évtől 85 százalékos egészségkárosodása miatt rokkantsági nyugdíjban részesül, mert nem rehabilitálható? Milyen járulékokat kell fizetnie, illetve mikor és hová kell bejelenteni a keresetét?
Részlet a válaszából: […] A 85 százalékos egészségkárosodással rendelkező személy II.vagy III. rokkantsági csoportba tartozik. Rá nem vonatkozik a Tny-tv. 36/D.§-ában megfogalmazott kereseti korlát, azaz korlátlanul folytathatkeresőtevékenységet, bármilyen összegű jövedelmet elérhet.Ami a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 24.

Rokkantsági nyugdíjas munkavállaló korkedvezmény-biztosítási járuléka

Kérdés: Kell-e korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni a rokkantsági nyugdíjas munkavállaló után?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a válasz nem.A Tbj-tv. 18. § (1) bekezdés e) pontja értelmében afoglalkoztató a külön jogszabályban meghatározott korkedvezményre jogosítómunkakörben foglalkoztatott, saját jogú nyugdíjasnak nem minősülő biztosított,illetőleg kiegészítő tevékenységet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. november 9.

Rokkantnyugdíjas munkavállaló napi munkaideje

Kérdés: Dolgozhat-e napi 8 órás munkaviszonyban az a rokkantsági nyugdíjas munkavállaló, aki 2003 óta 67 százalékos rokkant, és 2008. óta napi 6 órában dolgozik? Kérheti-e a nyugdíj 0,5 százalékos mértékű emelését?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági nyugdíjjogosultságára tekintettel már nem bírjelentőséggel a napi munkavégzés időtartama, így a napi 6 óra helyett nyugodtandolgozhat 8 órában. Azoknak a III. csoportba tartozó rokkantsági (balesetirokkantsági) nyugdíjban részesülő személyeknek, akiknek az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Rokkantsági nyugdíjas közalkalmazott munkaviszonyának megszűnése

Kérdés: A 145 000 forint összegű rokkantsági nyugdíj kétszeresét vagy a minimálbér összegét kaphatja-e meg az a rokkantnyugdíjban részesülő, közalkalmazotti jogviszonyban álló, jelenleg beteg édesanyját ápoló munkavállaló, akinek lejárt a fizetés nélküli szabadsága, és ezért meg szeretné szüntetni a munkaviszonyát? A munkavállaló felmentési ideje 8 hónap, valamint jogosult a 40 éves jubileumi jutalomra is, ami 5 havi munkabér.
Részlet a válaszából: […] Valóban a 62 évesnél fiatalabb rokkantsági nyugdíjaselveszíti nyugdíjjogosultságát a Tny-tv. 36/D. § (1) bekezdése értelmében,amennyiben keresőtevékenysége alapján a járulékalapot képező, hat egymástkövető hónapra vonatkozó keresetének havi átlaga meghaladja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 8.

Keresőképtelen rokkantnyugdíjas munkavállaló jövedelemkorlátja

Kérdés: Mennyi lesz a jövedelemkorlát abban az esetben, ha egy rokkantnyugdíjas munkavállaló 3 hónapig beteg?
Részlet a válaszából: […] A 2007. december 31-ét követően megállapított rokkantságinyugdíj esetében a jogosultság akkor szűnik meg, ha az irányadó öregséginyugdíjkorhatárt el nem érő, 50-79 százalékos mértékben egészségkárosodottszemély keresőtevékenységet folytat, és hat egymást követő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

III. csoportos rokkantsági nyugdíjas munkavállaló kereseti korlátja

Kérdés: Mekkora lehet a nyugdíj melletti keresete annak a 46 éves III. csoportos rokkantsági nyugdíjas munkavállalónak, akinek a havi nyugdíja 95 046 forint? Milyen járulékokat kell fizetnie a munkavállalónak?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben a rokkantsági nyugdíj mellettikeresőtevékenységből származó bruttó jövedelem hat egymást követő hónapravonatkozó havi átlaga a 190 028 forintot nem haladhatja meg. Ugyanis arokkantsági nyugdíj mellett - annak megszűnése nélkül - úgy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 4.

Nyugdíjas és járadékos alkalmazottak egészségbiztosítási járuléka

Kérdés: Mi a különbség a rokkantsági nyugdíjas, a rokkantsági járadékos, a rehabilitációs járadékos, az átmeneti járadékos és az egészségkárosodási járadékos alkalmazott között? Mennyi egészségbiztosítási járulékot kell vonni ezektől a foglalkoztatottaktól?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra: - a rokkantsági nyugdíj saját jogú nyugellátás, így az emellett munkát végző biztosítottól csak 4 százalékos természetbeniegészségbiztosítási járulékot kell vonni, de nem terheli a 2 százalék pénzbeliegészségbiztosítási és az 1,5 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.

Nyugdíjas munkavállaló jövedelemkorlátja

Kérdés: Visszamenőlegesen megszüntetik-e a rokkantsági nyugdíjjogosultságát annak a rokkantnyugdíjas egyéni vállalkozónak, aki az előző évi kivétjéről csak februárban készít bevallást, ezért év közben az illetékes szervek nem tudják, hogy meghaladta-e a jövedelemkorlátot vagy nem?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 97. §-ának (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy anyugellátásban részesülő személy tíz munkanapon belül köteles bejelenteni anyugdíj-biztosítási igazgatási szervnek minden olyan tényt, adatot, körülményt,amely a nyugellátásra jogosultságát vagy a nyugellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.
1
2
3
5