Rendvédelmi igazgatási alkalmazott szülése

Kérdés: Rendvédelmi igazgatási alkalmazott a szülési szabadság tartamára csecsemőgondozási díjra vagy szülési szabadságra szerez jogosultságot. Melyek azok a rendelkezések, melyek megkönnyítik a választást, hogy valójában melyik ellátás igénybevételére nyílik lehetőség?
Részlet a válaszából: […] A rendvédelmi szolgálati jogviszony speciális foglalkoztatási jogviszony, melyben a feleket különleges, a rendvédelmi körülményeknek megfelelő, jogszabályban meghatározott kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg.A hivatásos szolgálati jogviszonyban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Jövedelempótló kártérítés

Kérdés: Milyen közterheket kell megfizetni az egyösszegű jövedelempótló járadék összege után a 2019. évben?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megfogalmazása nem teljesen egyértelmű, hiszen a munkáltató károkozásával összefüggésben a munkavállaló részére megállapítható egyösszegű kártérítés, illetve járadék is. A járadék viszont egy rendszeres - tehát nem egyösszegű - pénzbeli juttatás, amely a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 26.

Üzemanyag

Kérdés: Munkaviszonyból származó jövedelemnek vagy természetbeni juttatásnak minősül egy kft. vezető beosztású munkavállalói részére magántulajdonú személygépkocsihoz biztosított céges üzemanyagkártya juttatása? A vállalkozás tulajdonában nincsenek járművek.
Részlet a válaszából: […] A magánszemélynek minden feltétel nélkül biztosított üzemanyag a magánszemélynél keletkeztet adóköteles jövedelmet. Ha a magánszemély ebben a jövedelemben a munkáltatójától részesül, akkor az munkaviszonyból származó jövedelemnek minősül (Szja-tv. 3. § 22. pont)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Fizetés nélküli szabadság

Kérdés: Hogyan alakul a szabadság elszámolása annak a dolgozónak, aki 2016. szeptember 6-tól várhatóan 2017. december 31-ig külföldi munkavégzés céljából fizetés nélküli szabadságot kért a munkáltatójától? A 2016. szeptember 6-ig ki nem vett szabadsága átvihető a következő évre? Van annak jelentősége, hogy a munkavállaló munkáltatója mint alvállalkozó egy külföldi munkát kapott, és ezért vált szükségessé a külföldön tartózkodás céljából a fizetés nélküli szabadság igénybevétele?
Részlet a válaszából: […] A munkavállalónak a munkában töltött idő alapján minden naptári évben szabadság jár, amely alap- és pótszabadságból áll.Annak ellenére, hogy ténylegesen valamilyen okból nem történik munkavégzés, a szabadságra jogosító időtartamba történő beszámítás szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

Egészségügyi szakiskolai tanulmányok figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés: Mikor lehet a nyugdíj megállapítása során elismerni az egészségügyi szakiskolában töltött tanulóéveket?
Részlet a válaszából: […] Egészségügyi szakiskolában folytatott tanulmányok címén azokat az 1975. március 1-jéig megkezdett iskolai tanulmányok időtartamát lehet szolgálati időként elismerni, amelyeket az ügyfél az Egészségügyi Minisztérium által az ország területén szervezett és fenntartott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Egyesületi tagok részére adott étkezési utalvány

Kérdés: Keletkezik valamilyen járulékfizetési kötelezettség abban az esetben, ha egy polgárőr egyesület étkezési utalványt ad az önkéntes munkát végző tagjainak?
Részlet a válaszából: […] Meglehetősen összetett kérdésről van szó, így pontos megválaszolásához több jogszabály előírásait is segítségül kell hívni. Először is az önkéntes tevékenység mint önálló jogviszony tartalmát kell feltárni, mivel csak az olyan juttatások esetében lehet szó adó- és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 12.

Szolgálati lakás

Kérdés: A társaság vagy a magánszemély köteles-e megfizetni a közterheket az ügyvezető részére biztosított szolgálati lakás bérleti díja után abban az esetben, ha a bérleti szerződés a cég nevére szól?
Részlet a válaszából: […] A nem pénzben adott vagyoni értékkel kapcsolatos adófizetésikötelezettség főszabályként a juttatásban részesülő magánszemélyt terheli. Ettőleltérően az adófizetési kötelezettség a kifizetőt akkor terheli, ha az Szja-tv.70. § vagy 71. § felsorolásában az adott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Sporteseményre adott belépő adómentessége

Kérdés: Kihasználható-e teljes összegben az Szja-tv. 1. számú melléklet 8.28. pontja alapján az a kedvezmény, hogy a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a kifizető által ingyenesen vagy kedvezményesen az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben adott belépőjegyet, bérletet annak ellenére, hogy ez a törvényhely 2010. évben év közben lépett hatályba, vagy időarányosítani kell?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 1. számú mellékletének 8.28. pontja augusztus18-ától hatályos. E rendelkezés szerint adómentes természetbeni juttatásnakminősül az ingyenesen vagy kedvezményesen a kifizető által ugyanazonmagánszemélynek az adóévben legfeljebb 50 ezer forint értékben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 18.

Nem pénzben adott vagyoni érték eho-kötelezettsége

Kérdés: Hogyan kell meghatározni az eho alapját a béren kívüli juttatásnak nem minősülő nem pénzben adott vagyoni érték esetén?
Részlet a válaszából: […] 2011-től az Szja-tv. szerint természetbeni juttatásokhelyett nem pénzben adott vagyoni érték adózási szabályait kell alkalmazni. Anem pénzben adott vagyoni érték után főszabály szerint a személyi jövedelemadóa magánszemélyt terheli. A szerzés jogcímét a felek között...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.

Ügyvezetőnek nyújtott lakhatási lehetőség

Kérdés: Milyen adókötelezettség terheli az ügyvezető részére biztosított bérlakás díját abban az esetben, ha a bérleti szerződést a foglalkoztató cég kötötte meg, és a bérleti díjat elszámolják?
Részlet a válaszából: […] Az ügyvezető vagy más munkavállaló részére biztosított lakásbérleti díja főszabály szerint az ügyvezető nem önálló tevékenységből származójövedelmének minősül, és az adó és egyéni járulékok megfizetésére az ügyvezetőköteles, a társadalombiztosítási járulék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 21.
1
2
3
19