81. Társadalombiztosítási Levelek / 2006. május 2.

TARTALOM

1407. kérdés Szakképzési hozzájárulás alapjának meghatározása
A betegszabadság idejére fizetett távolléti díjat bérköltségként (54) vagy személyi jellegű egyéb kifizetésként (55) kell könyvelni? Beletartozik-e a szakképzési hozzájárulás alapjába a betegszabadság díjazása?
1408. kérdés 4 százalékos mértékű közterhek
Mi a különbség a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos eho között?
1409. kérdés Adókedvezmények elszámolása
Hogyan kell elszámolni az adókedvezményeket, milyen korlátok vannak, mit kell ellenőrizni a benyújtott igazolásokon, illetve be kell-e kérni az eredeti számlákat annak a dolgozónak az esetében, aki 2005. évre munkáltatói adómegállapítást kért, és lakáscélú hitelről, valamint Sulinetről igazolást csatolt be?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1410. kérdés Nyugdíj-biztosítási ellenőrzés
Mi a teendő abban az esetben, ha egy cég nyugdíj-biztosítási ellenőrzést kapott, mely során az ellenőr 1988-tól kéri a béradatokat, a foglalkoztató viszont csak 5 évre visszamenőleg tárolta az iratanyagot?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1411. kérdés Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem elszámolása
Alkalmazható-e a 10 százalékos költséghányad-elszámolás a jövedelem meghatározásánál, illetve terheli-e 11 százalékos eho-fizetési kötelezettség az ingatlan bérbeadásából származó jövedelmet, amelynek bevallása az Szja-tv. 74. § (7) bekezdése szerint történik?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1412. kérdés Osztalékelőleg eho-ja
Kell-e fizetni 4 százalék egészségügyi hozzájárulást a kifizetett osztalékelőleg után?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1413. kérdés Reprezentációs költségek közterhei
Reprezentációs kiadásnak minősülnek-e, illetve kell-e 44 százalékos személyi jövedelemadót és 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot fizetni az önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, költségvetési szervek vonatkozásában az évfordulók, ill. emléktábla-avatások alkalmából vásárolt koszorú, virág, a térítés nélküli kulturális programokra fordított összegek, előadói díjak, illetve a programban részt vevőknek (jelenlévők, reprezentatív vendégek) felszolgált étel-ital költségei után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
1414. kérdés Járulékfizetési felső határ
Beleszámít-e a járulékfizetési felső határba a más külföldi foglalkoztató által juttatott jövedelem?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1415. kérdés Többes jogviszonyú evás egyéni vállalkozó egészségbiztosítási járuléka
Vonatkozik-e a 4 százalékos egészségbiztosításijárulék-fizetési kötelezettség a többes jogviszonyú evaalany egyéni vállalkozóra?
1416. kérdés Özvegyi nyugdíjas egyéni vállalkozó járulékai
Hogyan kell járulékot fizetnie annak az egyéni vállalkozónak, akinek özvegyi nyugdíja 2006. március 1-jén feléledt?
1417. kérdés Özvegyi nyugdíj feléledése
Jár-e - és ha igen, mikortól - özvegyi nyugdíj annak a nőnek, aki 1949-ben született, ma is főállású, aktív munkavállaló, és férje 1989-ben hunyt el? A férj halálát követően egy évig ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapott.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1418. kérdés 1951-ben született nő előrehozott öregségi nyugdíja
Milyen feltétellel veheti igénybe az előrehozott öregségi nyugdíjat az az 1951 áprilisában született nő, aki rendelkezik 38 év közszolgálati jogviszonyban eltöltött szolgálati idővel, amelyből 15 évig köztisztviselő volt? Elmehet-e 55 éves korában, illetve jogosult-e előtte felmentési időre, és ha igen, milyen időponttól? Jár-e részére a 40 éves jubileumi jutalom, és mikor fizethető ki legkorábban?
1419. kérdés Részmunkaidős nyugdíjas foglalkoztatott szabadsága
Hány nap szabadság illeti meg azt a nyugdíjas munkavállalót, aki a munkaszerződése szerint 3x2 = 6 órát dolgozik hetente? Hány napot kell részére szabadság címén kiírni, ha egy héten egy napot, vagy két napot, vagy három napot van távol szabadság címén?
1420. kérdés Hosszabbított GYES-ről visszatérő dolgozó szabadsága
Jár-e szabadság az Mt. 130. § (2) bek. c) pont alapján, valamint a TGYÁS idejére annak a munkavállalónak, akinek a második gyermeke 1996. április 22-én született, 1996. március 21-től 1996. szeptember 4-ig TGYÁS-t kapott, 1996. szeptember 5-től 1997. szeptember 5-ig GYES-ben részesült, amelynek folyósítását a gyermek betegsége miatt meghosszabbították? A GYES 2006. március 31-én megszűnik, és a munkavállaló visszatér dolgozni.
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1421. kérdés Pótlék megállapítása rendkívüli munkavégzés esetén
Hogyan kell megállapítani a pótlékot a rendkívüli munkavégzés esetén? Az Mt. 147. §-ában foglaltak szerint a rendes munkabéren felül illeti meg a dolgozókat, de nem pontosan érthető, hogy ez mit jelent. Havidíjas munkavállaló esetében rendes munkabér alatt a szerződés szerinti bért, vagy a pluszként ledolgozott bérrel növelt bért kell érteni? Ha egy havi bruttó 60 000 forint alapbérrel rendelkező munkavállaló túlórázik, akkor 60 000 forint + 50 százalék pótlék, vagy 60 000 forint + a túlórára számított bér + az 50 százalék pótlék jár?
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
1422. kérdés Tanulószerződéssel rendelkező tanuló keresőképtelensége
Betegsége esetén milyen ellátásokra jogosult egy tanulószerződéssel rendelkező tanuló? Mennyi ideig, és milyen mértékben illeti meg a betegszabadság? Amennyiben jogosult táppénzre, mi az ellátás alapja, és hány százalékos a mértéke?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
1423. kérdés Utólag benyújtott passzív jogú táppénzigény elismerése
Elismerheti-e a munkáltató annak a munkavállalónak a táppénzjogosultságát, aki 2004. április 13-tól 2005. december 5-ig volt a kft. alkalmazottja, a munkajogi szabályoknak megfelelően december 5-én a munkabérét elszámolták, a kilépőpapírokat és a tb-kiskönyvét kiadták, majd 2006. március 30-án a kifizetőhelyhez benyújtotta a keresőképtelenségére vonatkozó, 2005. december 6-tól 2006. február 19-ig szóló orvosi igazolásokat, és táppénzt igényelt?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére