Jogosultsági idő részmunkaidő esetén

Kérdés: Érdemes bejelentenie a vállalkozó férjnek heti 5 órás munkaviszonyban 30 ezer forintos munkabérrel a jelenleg ápolási díjban részesülő feleségét annak érdekében, hogy a nők kedvezményes nyugdíjához szükséges 40 év jogosultsági időből hiányzó két évet megszerezze? Az ápolási díj sajnos nem minősül jogosultsági időnek, a férj viszont nem tud magasabb összegű járulékot kitermelni. Arányosan számítják a szolgálati időt ebben az esetben? Hatással lesz a nyugdíj összegére a viszonylag alacsony munkabér?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a legfontosabbal, a 40 év jogosultsági idővel. Az ápolási díj tartama - noha szolgálati idő - nem minősül jogosultsági időnek. Ugyanakkor a munka-viszony igen. Mégpedig 1 nap munkaviszonyban (vagy más jogosultsági időként figyelembe vehető biztosítási jogviszonyban)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. március 21.

Cégvezető részmunkaidős munkaviszonya

Kérdés: Köthet-e heti 20 órás részmunkaidős munkaszerződést a cégvezetésre egy kft. tulajdonosa? Ha nem, melyik jogszabály tiltja ezt az eljárást? Csak az ügyvezetést nem végezheti részmunkaidőben, vagy tulajdonosi mivolta miatt semmilyen munkaviszonyon alapuló tevékenysége nem lehet részmunkaidős? Mi a helyzet akkor, ha két kft.-ben tag, mindkettőben cégvezető munkaszerződéssel? Dolgozhat-e mind a két helyen részmunkaidőben úgy, hogy az összeszámítás szabályai alapján meglesz a heti 36 órája? Hogyan kell őt helyesen bejelenteni a T1041 nyomtatványon, ha nemcsak ügyvezetői, hanem például mérnöki tevékenységet folytat? Mi lesz a járulékfizetés alapja?
Részlet a válaszából: […] ...kapcsolatosan azt kell válaszolnunk, hogyegyetlen jogszabály sem tiltja a tulajdonos tag ügyvezetésre létesítettmunkaviszonya esetén a részmunkaidő kikötését. A második kérdésre a válasz az,hogy nincs semmilyen jogi akadálya annak sem, hogy a társaság tulajdonosa(tagja)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 27.
Kapcsolódó címkék:  

Társasági tag két részfoglalkozású munkaviszonya

Kérdés: Lehet-e két részfoglalkozású munkaviszonya egy társasági tagnak a saját társaságánál, az egyik az ügyvezetői teendők ellátására, a másik pedig a tevékenységben való részvételre, például köszörülésre?
Részlet a válaszából: […]  A jelenleg hatályos Mt. nem tartalmaz olyan kizárórendelkezést, miszerint valaki ne létesíthetne ugyanazzal a munkáltatóval kétkülönböző munkajogviszonyt. Ez a példabeli esetben sem zárható ki - egyikmunkaviszony köszörülésre, a másik az ügyvezetésre -, különös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.
Kapcsolódó címkék:      

Részmunkaidős munkavállaló

Kérdés: Milyen munkaszerződéssel foglalkoztatható az a munkavállaló, aki részmunkaidős jogviszonyban heti 10 órában dolgozik, minden szombaton 6 órától 16 óráig? Milyen módon veheti ki a szabadságát ebben a munkarendben? A szerződés szerinti órabérén kívül jogosult-e bármilyen pótlékra, ha kizárólag a szombati napon dolgozza le a heti munkaidejét? Köteles-e a munkáltató a dolgozó részére heti, illetve havi munkaidő-beosztást készíteni, ha a részére átadott munkavállalói tájékoztatón a munkarendet feltüntették, és az nem változik?
Részlet a válaszából: […] ...munkaviszony létesítése történhet teljes és részmunkaidőreszóló foglalkoztatásra. Az Mt. szabályozása alapján a munkaviszony eltérőmegállapodás hiányában teljes munkaidőre jön létre. Ebből az következik, hogy arészmunkaidős foglalkoztatásról a feleknek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Vállalkozók részmunkaidős munkaviszonya

Kérdés: Mentesíti-e a járulékfizetési kötelezettség alól az egyéni, illetve a társas vállalkozót, ha egy napi 6 és egy napi 2 órás részmunkaidős munkaviszonya van?
Részlet a válaszából: […] ...a minimális járulékfizetés alól mentesíti a kétrészmunkaidős munkaviszony. A Tbj-tv. 31. § (4) bekezdése értelmében a heti 36órát elérő foglalkoztatással rendelkező egyéni vállalkozó járulékalapja atényleges kivét azzal, hogy a heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. augusztus 30.

Szolgálati idő 6 órás munkaviszony esetén

Kérdés: Hány év szolgálati időnek fog számítani az 1985. szeptember 19-től 1993. január 31-ig tartó időszakban fennálló 6 órás munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 39. §-a szerint amennyiben a biztosítottnak abiztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya keretében - ide nem értve az Mt.értelmében teljes munkaidőben, illetőleg az adott munkakörre irányadó,jogszabályban meghatározott munkaidőben foglalkoztatottakat -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Részmunkaidő figyelembevétele szolgálati időként

Kérdés: Milyen mértékben számít be a nyugdíjazáshoz szükséges szolgálati időbe a napi 6, heti 30 órás munkaviszony?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. rendelkezése szerint a biztosítottnak biztosításikötelezettséggel járó jogviszonya keretében elért nyugdíjjárulék-alapot képezőkeresete, jövedelme a minimálbérnél kevesebb, akkor a biztosítási időnek csakaz arányos időtartama vehető szolgálati időként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 10.

Részmunkaidős foglalkoztatás támogatása

Kérdés: Van-e valamilyen eltérés a részmunkaidős és a teljes munkaidős foglalkoztatás között? Valóban jogosultak-e a munkáltatók kedvezményre a részmunkaidős foglalkoztatás esetén?
Részlet a válaszából: […] ...van rá módjuk - kivárnak ajelenlegi gazdasági helyzetben, nem szívesen válnak meg a kvalifikáltmunkaerőtől, inkább átmenetileg a részmunkaidős foglalkoztatást választják.Ezt az Mt. 120. § (1) bekezdése alapján tehetik meg, amelyszerint a munkaidő a munkanapokra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 19.

Részmunkaidős nyugdíjas portás munkaideje és nyilvántartása

Kérdés: Kifogásolható-e munkajogi szempontból egy rokkantnyugdíjas portás foglalkoztatása, aki egy hétvégén is nyitva tartó intézménynél heti 23 órát dolgozik, szombaton 8.00 órától 19.00 óráig és vasárnap 8.00 órától 20.00 óráig? A dolgozó eddig heti 3 napot, 26 órát dolgozott. Kiadható-e a munkavállalónak hétfőn és kedden szabadnap, illetve pihenőnap? Milyen díjazás illeti meg a dolgozót, ha ezeken a napokon mégis dolgoznia kell (helyettesít)? Hogyan adható ki számára a szabadság? Napi 5 órás munkavállalóként kell nyilvántartani?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzés esetén amunkavállalót a munkabérén felül ötven százalék bérpótlék is megilleti.)Továbbá a legfeljebb 30 órás részmunkaidőben foglalkoztatottmunkavállalóval köthet a munkáltató olyan megállapodást, miszerint rendesmunkaidőben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 25.

Részmunkaidős munkavállaló rendkívüli munkavégzése

Kérdés: Kell-e elszámolni rendkívüli munkavégzést a 4 órás részmunkaidőben dolgozó munkavállalónak, amennyiben 4 órát meghaladóan dolgozik? Milyen pótlékokat kell ebben az esetben fizetni?
Részlet a válaszából: […] ...mellett a munkáltató osztja be a munkavállalómunkaidejét a munkavállalóra irányadó munkaidőmérték figyelembevételével. A 4órás részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében az irányadómunkaidőmérték napi 4 óra. A munkáltató beoszthatja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 27.
1
2