Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni az egyszemélyes kft. ügyvezetőjét, aki másutt rendelkezik heti 40 órás munkaviszonnyal, és a kft.-ben részmunkaidős munkaviszonyban közreműködik a társaság tevékenységében is? Az ügyvezető díjazásban nem részesül.
Részlet a válaszából: […] ...vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett") biztosítottként be kell őt jelenteni.A másik lehetőség, hogy az előzőekben említett részmunkaidős munkaszerződése kiterjed az ügyvezetői teendők ellátására is. Ebben az esetben (a munkaszerződés módosításán...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Egyszemélyes kft. tagja

Kérdés: Helyesen jár el az egyszemélyes kft. abban az esetben, ha semmilyen közterhet nem fizet a tulajdonos után, aki a cég tevékenységében semmilyen módon nem vesz részt, csak az ügyvezetői feladatokat látja el megbízási jogviszonyban, de a díjazása nem éri el a minimálbér 30 százalékát? Az ügyvezető nem rendelkezik semmilyen más jogviszonnyal, fizeti maga után az egészségügyi szolgáltatási járulékot. Lehet kisadózó egyéni vállalkozó a tag a kft.-ben végzett ügyvezetői tevékenysége mellett?
Részlet a válaszából: […] ...a közterhek minimalizálása érdekében viszont elgondolkodhat az ügyvezető munkaviszonyban történő foglalkoztatásán. Ez történhet részmunkaidős foglalkoztatás (akár heti néhány óra) keretében is, ami életszerű, hiszen az ügyvezetés - feltehetően - nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Őstermelő bejelentési és bevallási kötelezettsége

Kérdés: Hogyan alakul a 'T1041-es nyomtatványon a bejelentési, illetve az '58-as nyomtatványon a bevallási kötelezettsége annak a 2022 szeptemberétől őstermelői tevékenységet folytató magánszemélynek, akinek a tevékenység megkezdésekor teljes munkaidős munkaviszonya volt, a munkaideje azonban december hónaptól heti 10 órásra módosult? A magánszemélynek 2022-ben nem volt bevétele az őstermelői tevékenységből.
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási (és így bejelentési), illetve járulékfizetési és -bevallási kötelezettsége.Amennyiben 2023-ban megszűnt (megszűnik) a részmunkaidős munkaviszonya, "helyébe lép" az őstermelői biztosítás, amit a 23T1041-es nyomtatványon be kell jelenteni.Ugyanakkor mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Járulékfizetési alsó határ nyugdíjas munkavállaló esetén

Kérdés: Meg kell adni a minimálbér 30 száza-lékának megfelelő 69 600 forintos munkabért a nyugdíjas munkavállalóknak is akkor, ha napi 2 órás munkaidőben történik a foglalkozta-tásuk?
Részlet a válaszából: […] ...munkaszerződés szerinti munkabérének teljes munkaidő esetén el kell érnie a minimálbér vagy garantált bérminimum összegét, illetve részmunkaidő esetén ennek részarányos részét. Ez a szabály értelemszerűen vonatkozik a nyugdíjas munkavállalókra is. Ez napi 2...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Kisadózói tevékenység munkaviszony mellett

Kérdés: Melyik időponttól kezdheti meg a kisadózói tevékenységét az a személy, aki jelenleg GYES-en van, amelynek lejárta után, 2023. március 5-től kiveszi a felgyűlt szabadságát, majd visszamegy dolgozni, de a heti 40 órás munkaidejét heti 20 órás részmunkaidőre módosítják? Megkezdheti a tevékenységet a szabadság alatt, vagy csak annak lejárta után?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. a heti 36 órás vagy azt meghaladó foglalkoztatással járó munkaviszonyban is álló egyéni vállalkozót kizárja a kisadózási lehetőségből.A fizetett szabadság időszakát - ellentétben a fizetés nélküli szabadsággal - a heti 36 órás foglalkoztatás szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Munkaerőpiacra lépők szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménye

Kérdés: Egy heti 40 órás munkaviszonyban álló alkalmazott után a foglalkoztató a munkaerőpiacra lépők szociálishozzájárulásiadó-kedvezményét érvényesíti, jelenleg a foglalkoztatás 3. évében jár a dolgozó. Érinti a kedvezményre való jogosultságot, ha a munkavállaló munkaideje átmenetileg napi 4 órára csökken, majd néhány hónap után ismét napi 8 óra lesz?
Részlet a válaszából: […] ...(13 százalék) 50 százalékának (6,5 százalék) a szorzata. A jogosultságot és a kedvezmény összegét nem befolyásolja, ha a dolgozó részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra.Ennek csak akkor lenne jelentősége, ha a részmunkaidő miatt a dolgozó munkabére nem érné el...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

CSED alapja munkahelyváltás esetén

Kérdés: Mi lesz a CSED alapja annak a munkavállalónak az esetében, aki 2021. szeptember 1-jétől 2022. november 20-ig részmunkaidős munkaviszonyban dolgozott, majd 2022. december 1-jétől új, teljes munkaidős munkaviszonyt létesített havi 450 000 forint munkabérrel? Figyelembe kell venni a részmunkaidővel arányos, lényegesen alacsonyabb munkabért is az ellátás megállapítása során, vagy csak a magasabb, teljes munkaidős bért? A szülés várható időpontja 2023. június 23.
Részlet a válaszából: […] ...töltött idő beszámítása adja. A biztosítási idő számításának szempontjából nincs jelentősége annak, hogy az igénylő korábban részmunkaidőben dolgozott.A CSED naptári napi összegének kiszámítására több szabály vonatkozik.Ha van az igénylőnek a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Ügyvezetői tevékenység kisadózó vállalkozás mellett

Kérdés: Elláthatja az ügyvezetői tevékenységet a 2022. október 10-én alapított egyszemélyes kft.-jében a tag, ha mellette kisadózó egyéni vállalkozóként is tevékenykedik? Az érintett 2022. december 1-jétől átalányadózó lesz, tehát a kérdéses időszak az október 10. és november 30. közötti időtartam.
Részlet a válaszából: […] ...választásának a lehetőségét.Megoldást jelenthet viszont a problémára, ha az érintett a kft.-ben november 30-áig munkaviszonyban (részmunkaidőben) látja el az ügyvezetést. Ez leg-alább a minimálbér 30 százalékát elérő járulékalap utáni havi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Kisadózó egyéni vállalkozó táppénzjogosultsága

Kérdés: Egy kismama, aki munkaviszonyban áll, és veszélyeztetett terhesként táppénzben részesül, munkaviszonya mellett kisadózói tevékenységet folytat. A kérdésem, hogy kisadózóként jogosult-e táppénzre? Amennyiben igen, akkor miként alakulhat az egyéni vállalkozói bevétele?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben említett kismama feltehetően részmunkaidős (heti 36 órás foglalkoztatást el nem érő) munkaviszonyban áll, mert különben nem lehetne kisadózó.Mivel a kisadózás is biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony, természetesen nincs akadálya annak, hogy ez...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Közreműködés kft.-ben egyéni vállalkozás mellett

Kérdés: Dolgozhat esetenként alkalmi munkavállalói jogviszonyban egy kft. két tulajdonosa, ha mindketten egyéni vállalkozók, és az ügyvezetői teendőket nem ők látják el? Amennyiben a munka mennyisége megnövekszik, közreműködhetnek tagi jogviszonyban az egyéni vállalkozás mellett? Milyen pluszkötelezettséggel jár a tagok közreműködése, ha nem részesülnek jövedelemben? Befolyásolja a költségeket, ha egyéni vállalkozóként a kisadózást választják?
Részlet a válaszából: […] ...minősül a tárgyhó egészében. Tehát kisadózás esetén a kft.-ben marad az egyszerűsített foglalkoztatás, a megbízási jogviszony vagy a részmunkaidős munkaviszony keretében történő munkavégzés lehetősége. (Kéziratzárás: 2022. 11. 21...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.
1
2
3
40