Többes jogviszonyú kft.-tag

Kérdés: Hogyan oldható meg 2022. szeptember 1-jétől a legkedvezőbben egy egyszemélyes kft. tagjának a jogviszonya, aki 2022. augusztus 31-ig megbízási jogviszonyban látta el az ügyvezetői teendőket, és emellett pszichiáterként személyesen is közreműködik a tevékenységben? Az érintett személy kisadózó egyéni vállalkozó is, amelyet eddig nem főfoglalkozásban végzett, de szeptember 1-jétől már csak főfoglalkozású lehet. Érdemes lehet esetleg egy nyugdíjas ügyvezetőt alkalmaznia ingyenes megbízási jogviszonyban?
Részlet a válaszából: […] ...tiltaná vagy korlátozná.A szabályok ismeretében tehát a helyzet megoldására többféle lehetőség is van. Az ügyvezető közreműködhet részmunkaidős munkaviszonyban, és mellette megbízási jogviszonyban elláthatja a tevékenységet is. A munkaidő meghatározása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Betéti társaság végelszámolója II.

Kérdés: Kell járulékot fizetnie a betéti társaságban a korábbi beltagnak, aki a 2022. szeptember 1-jén indult egyszerűsített végelszámolás végelszámolójaként ingyenesen végzi a tevékenységét, és mellette ugyanettől az időponttól indított egy új egyéni vállalkozást, amelyben a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? Módosítani kell a társasági szerződést abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő munkaviszonyban látná el a tevékenységét? Végezhető a végelszámolói tevékenység heti 5 órás részmunkaidőben?
Részlet a válaszából: […] ...- többek között - kimondja a kötelező munkabérfizetést [Mt. 42. § (2) bekezdés b) pont]. Természetesen a tevékenység ellátható részmunkaidős munkaviszonyban is, ez teljesen életszerű. A munkaidőnek azonban mindenképpen heti 36 óránál kevesebbnek kell lennie, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Többes jogviszonyú kisadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Választhatja a kata szerinti közteherfizetést egy egyéni vállalkozó, aki 2022. október 1-jén szeretné elkezdeni a tevékenységét, mellette pedig egy kft. tulajdonosa és ügyvezetője? Hol minősülne főfoglalkozásúnak ebben az esetben? Hogyan kell értelmezni az új Kata-tv. 2. § 2. pontjának g) és h) pontját?
Részlet a válaszából: […] ...kft. ügyvezető tulajdonosa csak abban az esetben választhatja egyéni vállalkozásában a kisadózást, ha az ügyvezetést részmunkaidős munkaviszonyban (heti 36 óránál rövidebb munkaidőben) látja el. Ebben az esetben - az egyéb feltételek fennállása mellett - nincs akadálya...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

CSED-, GYED-jogosultság

Kérdés: Részmunkaidős és nem folyamatos munkaviszonya ellenére is jogosulttá válhat CSED-re és GYED-re egy kismama, aki tavaly fejezte be egyetemi tanulmányait, 2021. július közepétől december 31-ig heti 10 órás munkaviszonyban állt, 2022. szeptember 1-jétől ismét főállású munkaviszonya van, és december elején szül?
Részlet a válaszából: […] ...követően július közepétől december 31-ig pedig a kismama kb. 160-170 nap biztosítási időt szerzett. E tekintetben nincs jelentősége, hogy részmunkaidős munkaviszonyról van szó. Így a 365 napból legfeljebb 25 nap biztosítási idő hiányzik, amit szeptember 1-jén...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Egy munkavállaló 4 órás munkaviszonyban áll egy kft.-ben, és mellette átalányadózó egyéni vállalkozó. Csökkenti az átalányadózóként fizetendő szociális hozzájárulási adó alapját a kft. által a munkabér után megfizetett szociális hozzájárulási adó? Az átalányadó alapja meghaladná a 4 800 000 forintot.
Részlet a válaszából: […] ...kérdésben átalányadózó egyéni vállalkozóról van szó, aki emellett részmunkaidőben munkaviszonyban áll. Hogy a munkaideje napi vagy heti 4 óra, az a kérdésből egyértelműen nem derül ki, de ez az egyéni vállalkozóként fizetendő kötelezettségek szempontjából...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 30.

Távmunkavégzés költségtérítése

Kérdés: Mennyiben szolgálhatja a munkáltató és a munkavállaló közös gazdasági érdekeit az otthoni munkavégzés az új jogszabályi környezet figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] ...nélkül is megtérítheti, kvázi átalányként elszámolva. Nyilván ez az összeg a teljes munkaidős foglalkoztatásra vonatkozik, tehát a részmunkaidőben dolgozók esetében arányosan csökken.A munkáltatónak lehetősége van azonban ennél nagyobb összeget is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Kültag jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban vehet részt a legkevesebb költséggel egy kisadózó betéti társaság korhatár előtti ellátásban részesülő kültagja a társaság tevékenységében anélkül, hogy veszélyeztetné az ellátását? A részvétel a tevékenységi kör bővülése miatt folyamatosan szükséges, mert a kültag rendelkezik az új tevékenységhez szükséges végzettséggel.
Részlet a válaszából: […] ...pedig az általános szabályok szerint kell utána megfizetni a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót. A részmunkaidős foglalkoztatásnak sincs akadálya, de legalább a minimálbér 30 százalékát alapul véve ebben az esetben is meg kell fizetni...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló

Kérdés: Érvényesítheti a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt a munkáltató az után a megváltozott munkaképességű dolgozója után, akinek az egészségi állapota mindössze 40 százalékos, de a havi munkabére meghaladja a minimálbér másfélszeresét, így ellátásra nem jogosult? Figyelembe vehető ez a személy megváltozott munkaképességűként a rehabilitációs hozzájárulás elszámolása során? Arányosan csökkenni fog a szociálishozzáárulásiadó-kedvezmény összege is abban az esetben, ha az érintett dolgozó részmunkaidős lesz, és ezzel egyidejűleg a havibére is csökken?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből úgy tűnik, hogy a munkavállaló a minimálbér másfélszeresét meghaladó jövedelme miatt nem kérte a pénzbeli ellátás folyósítását. 2021-től sem a rokkantsági, sem pedig a rehabilitációs ellátás vonatkozásában nincs kereseti korlát, tehát ez nem akadálya az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Kft. ügyvezetőjének közterhei

Kérdés: Hogyan kell megállapítani az egyszemélyes kft. tagjának jövedelmét, illetve járulékalapját visszamenőleg a 2019., 2020. és 2021. évekre abban az esetben, ha a tag megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetői teendőket? A kft. nem működik, ezért elmulasztották beadni a '08-as bevallásokat, amelyeket most pótolni szükséges. Ki kell egészítenie a kft.-nek a minimálbér összegére az ügyvezető tagi jövedelmét, ha a kérdéses időszakban máshol dolgozott, de 2020-ban és 2021-ben vannak olyan hónapok, amikor a bére nem érte el az akkori minimálbért? Mikortól él az a szabály, hogy a részmunkaidőben történő foglalkoztatások összeadódnak, ezért ha valahol 20 órában van foglalkoztatva, akkor a kft.-ben, ahol tag és ügyvezető, elegendő a 20 órának megfelelő díjazás? Vonatkozik ez a megbízási díjra is? Ha például megbízási díjat kapott, és nem munkaviszonyban volt, akkor tekinthetjük a minimálbér részének a megbízási jogviszony jövedelmét?
Részlet a válaszából: […] ...több társas vállalkozásban áll fenn, akkor a minimumot csak az egyikben kell megfizetni. Azt, hogy ez melyik legyen, a vállalkozó dönti el.A részmunkaidő "összeadódásának" szabályát az előbbiekben már érintettük. A munkaidő kizárólag munkaviszonyban értelmezhető. Abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Egyszemélyes kft. tulajdonosának közterhei

Kérdés: Létezik olyan megoldás, amely alapján mentesülhet a járulékfizetési kötelezettség alól egy egyszemélyes kft. tulajdonos-ügyvezetője, aki jelenleg GYED-ben részesül, így nem kell közterheket fizetnie, a GYED-jogosultság azonban 2022. május 15-től megszűnik? A munkavállalónak nincs egyéb biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonya, a cég viszont nem működik, semmilyen bevétele nincs.
Részlet a válaszából: […] ...tevékenységét személyesen nem folytatja. Ez az ügyvezetéssel viszont nem egyeztethető össze.Az ügyvezetés munkaviszonyban (esetleg részmunkaidőben) történő ellátása sem igazán jó megoldás, hiszen ebben az esetben is fennáll a minimálbér 30 százaléka után...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.
1
2
3
38