Eho-többlet visszaigénylése

Kérdés: Visszakérhet-e a magánszemély 104 ezer forint ehót a 2008. május 20-ig beküldendő 0753-as személyijövedelemadó-bevallásban, vagy a munkaadónak kell visszafizetnie abban a hónapban, amikor meghaladja a 450 ezer forintos hozzájárulás-fizetési felső határt abban az esetben, ha a 2006. évi 4050 ezer forint összegű osztalékot 2007 májusában fizetik ki a részére, és a 2007. évi bér után megfizetett 8 százalékos munkáltatói egészségbiztosítási járulék, valamint a 2006. évi osztalék után megfizetett eho együttes összege 554 ezer forint? Kell-e szerepeltetnie ezt az összeget a munkáltatónak a 0708-as bevallásban?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk a számításnál tévesen vette figyelembe az egyesévek maximumait, illetve az abba beszámító tételeket. A helyes számítás akövetkező: a 2007 májusában kifizetett 2006. évi osztalék esetében ahozzájárulás-fizetési felső határ összegeként a 2006. évben érvényes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Amerikai állampolgárok 2006. évi osztaléka

Kérdés: Terheli-e 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség egy kft. amerikai tulajdonosai részére kifizetett 2006. évi osztalékot, amelyből a cég 15 százalékos osztalékadót vont le?
Részlet a válaszából: […] A százalékos egészségügyi hozzájárulás csak a Tbj-tv.szerinti belföldi magánszemélynek juttatott, illetve belföldi magánszemélyáltal megszerzett jövedelmeket terheli.A Tbj-tv. 4. § u) pontja értelmében belföldinek minősül:– a Magyar Köztársaság területén élő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 4.

Eho maximumának kiszámítása

Kérdés: Hogyan érvényesíthető az eho-maximum kettős határa abban az esetben, ha egy magánszemély 2007-ben osztalékot vesz fel a 2006-os évre vonatkozóan, amely után 4 százalékos, de maximum 400 000 forint összegű eho-t kell fizetni, de emellett bérleti díjat is kap, amely után 2007-ben 14 százalék, maximum 450 000 forint a fizetendő eho?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett "kettős határt" 2007. évben akövetkezőképpen lehet érvényesíteni. Amennyiben a magánszemélynek a 2006. évrevonatkozóan kifizetett osztaléka után 4 százalékos mértékben megállapítottegészségügyi hozzájárulás a 2007. évben figyelembe veendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. augusztus 21.

Saját kft. részére kiadott lakás eho-ja

Kérdés: Kell-e 4 százalékos eho-t levonni annak a lakásnak a bérleti díjából, amit iroda céljára ad ki a magánszemély saját vállalkozásának? A szerződés összege évi 120 000 forint.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a magánszemélynek más ingatlan bérbeadásábólszármazó jövedelme nem keletkezik, akkor nem. Az Eho-tv. 3. § (3) e) pontjaértelmében a 4 százalékos, illetve 2007. január 1-jétől a 14 százalékos mértékűegészségügyi hozzájárulásnak az ingatlan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 13.

Vállalkozói osztalékalap eho-ja

Kérdés: Meg kell-e fizetni a 11 százalékos (APEH-információ a 06583 sz. bevallás ügyében), illetve a 4 százalékos eho-t is az egyéni vállalkozás megszűnésekor keletkezett vállalkozói osztalékalap után?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó az adóévben megszerzett, az Szja-tv.szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó jövedelmei közül avállalkozói osztalékalap után – a további feltételek fennállása esetén – 4százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.

Haszonélvezeti joggal rendelkező bérbeadó eho-ja

Kérdés: Abban az esetben is kell fizetnie a bérbeadónak a lakás bérbeadásából származó 1 millió forintot meghaladó jövedelem után 4 százalék eho-t, ha a magánszemély az adott ingatlanban lakik ugyan, de arra csak haszonélvezeti joga van (nem a bérbeadó a tulajdonos, hanem csak a haszonélvező)? A bérlő a magánszemély résztulajdonában lévő kft.
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (5) bekezdése szerint mentes a 4 százalékosmértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az ingatlan bérbeadásábólszármazó jövedelem, ha a bérbeadó a lakásbérleti jogviszony tárgyát képezőtulajdonában álló lakásban lakik, kivéve, ha a lakást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Nyugdíjas magánszemély ingatlan-bérbeadásból származó jövedelme

Kérdés: Vonatkozik-e a 4 százalékos eho-fizetési kötelezettség arra az adószámmal rendelkező nyugdíjas magánszemélyre, aki ingatlan-bérbeadással foglalkozik, és az ebből származó árbevétele meghaladja az egymillió forintot?
Részlet a válaszából: […] Igen. Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdése e) pontja értelmében azingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelem isalapja a 4 százalékos egészségügyi hozzájárulásnak, melyet legfeljebb évi 400ezer forintig kell megfizetni. E 400 ezer forintos maximumot...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

Evás osztalék utáni 4 százalékos eho

Kérdés: A Társadalombiztosítási Levelek 74. számában megjelent olvasói észrevételre azt válaszolták: "Az eva megfizetése után a társaságoknak más adót fizetniük nem kell, tehát a fentiek szerint megállapított osztalék szja- és járulékmentesen fizethető ki." A Társadalombiztosítási Levelek 75. száma 1313. válaszában azt írják, hogy 4 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a vállalkozásból kivont jövedelem után. Az evás osztalék után is meg kell fizetni ezt a közterhet?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 68. §-a részletesen tárgyalja a vállalkozásbólkivont jövedelem fogalmát. "(1) A társas vállalkozás (kivéve azMRP-szervezetet) jogutód nélküli megszűnése következtében a magánszemély tag(részvényes, üzletrész-tulajdonos) által e jogviszonyára tekintettel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.

4 százalékos eho felső határa

Kérdés: Az Eho-tv. alapján a 4 százalék eho-fizetési kötelezettség felső határa évi 400 000 forint járulék megfizetése. Beleszámít-e a 400 000 forintba a munkabérből a munkáltató által havonta levont 4 százalék mértékű egészségbiztosítási járulék éves összege?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdése alapján a magánszemély azadóévben megszerzett, az Szja-tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettségalá tartozó a) vállalkozásból kivont jövedelem, b) értékpapír-kölcsönzésbőlszármazó jövedelem, c) 25, illetőleg 35 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.

Evaalany társas vállalkozó 4 százalékos eho-ja

Kérdés: Kötelezett-e az adott évben megszerzett árbevétele után a 4 százalékos eho fizetésére az az evaalany társas vállalkozó, aki tevékenységét heti 36 órás munkaviszony mellett végzi, és a vállalkozásból semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] A 4 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást amagánszemély által kizárólag a következő jogcímen megszerzett jövedelmek utánkell megfizetni: – a vállalkozásból kivont jövedelem, – az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, – a 25, illetőleg 35...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.
1
2