Készenléti időre járó pótlék

Kérdés: 2012. július 1. után az új Mt. alapján megállapítható-e egy munkavállaló munkabére a munkaszerződésben úgy, hogy a készenléti időre járó pótlékot átalányként, illetve a munkavállaló alapbérébe beépítve tartalmazza?
Részlet a válaszából: […] ...a kollektív szerződés bármely irányba eltérhet.Az új Mt. 139-145. §-aiban foglalt rendelkezéseitartalmazzák a bérpótlékra vonatkozó alapvető munkajogi előírásokat.E rendelkezések értemében a bérpótlék a munkavállalót arendes munkaidőre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.
Kapcsolódó címkék:  

Folyamatos műszakban dolgozó közalkalmazott pótlékai

Kérdés: Jogosult lenne-e ún. folyamatos pótlékra egy gyermekintézményben dolgozó közalkalmazott, aki gyermekek felügyeletét látja el folyamatos munkarendben nappal, éjszaka, hétvégén és ünnepnapon is? A délutáni és az éjszakai pótlékot elszámolja az intézmény. Milyen törvények szabályozzák a pótlékok kifizetését?
Részlet a válaszából: […] ...megszakítás nélkül működik, a közalkalmazottakhárom műszakos munkarendben vannak foglalkoztatva, és délutáni, valamintéjszakai műszakpótlékot fizetnek részükre. A kérdező az általa folyamatospótléknak nevezett pótlékot hiányolja. Az Mt. a műszakpótlék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.
Kapcsolódó címkék:    

Helyettesítő munkavállaló délutáni pótléka

Kérdés: A Társadalombiztosítási Levelek 203. számában megjelent 3495. számú kérdésre adott válaszukkal kapcsolatban kérdezem, hogy ha egy rendszeresen 8-16 óra között dolgozó munkavállaló egy másik dolgozót helyettesít pár napig 14 óra utáni műszakban, az eredeti (8-16) órás munkavégzés napjaira is megilleti-e a délutáni pótlék abban a hónapban?
Részlet a válaszából: […] ...műszakpótlék a munkavállalónak abban az esetben jár, ha abeosztás szerinti munkarendje megfelel a több műszakos munkarend fogalmának. Aza munkavállaló, akinek az állandó beosztás szerinti munkarendje egy műszakban8-16 óráig tart, nem válik jogosulttá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. január 17.

Munkarend jellegének megállapítása, pótlékok elszámolása

Kérdés: Megszakítás nélküli munkarendnek minősül-e a foglalkoztatás, ha a foglalkoztató benzinkút mindennap reggel 5.00 órától este 22.00 óráig tart nyitva? A dolgozók két műszakban dolgoznak, 5.00 órától 13.30 óráig, illetve 13.30-tól 22.00 óráig, melyből 30 perc a munkaközi pihenőidő. Helyesen jár-e el a munkáltató, ha csak a délutáni pótlékot fizeti meg? Mennyi a pótlék mértéke? Havonta hányszor lehet a dolgozókat vasárnapra beosztani, illetve kell-e valamilyen pótlékot fizetni erre a napra, ha szabadnapot biztosítanak helyette? Milyen bérezés illeti meg a munkavállalót, ha fizetett ünnepen végez munkát, és helyette szabadnapot kap?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzésdíjazására vonatkozó szabályt kell alkalmazni. Ilyen esetekben a munkavállalótaz aznapi munkabérén felül 100 százalékos pótlék is megilleti, illetve a pótlékmértéke 50 százalék, ha a munkavállaló másik pihenőnapot kap. A másikpihenőnapot -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. szeptember 28.

Kft. alkalmazottainak nyelvpótléka

Kérdés: Milyen feltételekkel adható nyelvpótlék egy kft. alkalmazottainak?
Részlet a válaszából: […] ...ahol a munkavégzésre vonatkozótörvények (Ktv., Kjt., szolgálati törvények) részletes szabályokat tartalmaznakaz idegennyelv-tudási pótlékra vonatkozóan, az Mt. hatálya alá tartozómunkaadókra az említett pótlékkal kapcsolatban semmilyen előírás semvonatkozik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Munkaszüneti napra járó pótlék

Kérdés: Jár-e valamilyen pluszpótlék egy folyamatosan nyitva tartó fitneszklub dolgozójának, ha a hétvégére eső munkaszüneti napon dolgozik? A klub éjszaka zárva tart.
Részlet a válaszából: […] ...- távolléti díjailleti meg.Munkaszüneti napon a rendkívüli munkavégzésre kötelezettmunkavállalót - a munkabéren felül - meghatározott pótlékok is megilletik, amiegyébként is járna neki a pihenőnapon történő munkavégzés ellenértékeként. Azért tettük fel e...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. május 6.

Biztonsági őrök készenléti jellegű munkaköre

Kérdés: Valóban lehetséges-e 2007. július 1-jétől a biztonsági őrök készenléti jellegű munkakörben, napi 12 órában történő alkalmazása? Mikortól számít alacsony intenzitásúnak a munkavégzés? Alkalmazható-e a következő munkaidő-beosztás a heti 60 órás munkavégzésre: hétfőn és csütörtökön 24 órát, vasárnap 12 órát dolgozik a munkavállaló, kedden, szerdán, pénteken és szombaton pihenőnapja van? Kell-e délutános, illetve éjszakai pótlékot fizetni, vagy túlórát számfejteni? Kell-e valamilyen pótlékot számfejteni, ha munkaszüneti napra, ünnepnapra esik a munkanapjuk? Alkalmazható-e a garantált havi 86 300 forint összegű bérminimum a munkaórák számától függetlenül?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a teljesmunkaidőben (tehát napi 8, havi 174 órában) foglalkoztatott munkavállalórészére megállapított személyi alapbér (pótlékok nélkül) kötelező legkisebbösszege (minimálbér) havibér esetén havi 69 000 forint, órabér alkalmazásaesetén 397...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 22.

Munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók pótlékai

Kérdés: Kell-e fizetni a szombati és a vasárnapi munkavégzésért 50, illetve 100 százalékos pótlékot egy bevásárlóközpontban hétvégén is nyitva tartó üzlet munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalói részére? A dolgozók napi munkaideje meghaladja a 8 órát, ezért 14 órától műszakpótlékot kapnak. Helyes-e ez az eljárás?
Részlet a válaszából: […] ...szerint végeznek munkát - tehát amikor a szombat, vasárnapbeosztás szerint a munkanapjuk -, a rendes munkabéren felül semmilyen pótlékranem jogosultak. A munkaidőkeretben foglalkoztatott dolgozók esetében ugyanispontosan az a lényeg, hogy a munkaidő egyenlőtlenül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.
Kapcsolódó címkék:    

Megszakítás nélküli munkarendben foglalkoztatott munkavállalók pótlékai

Kérdés: A közelmúltban voltam egy munkaügyi előadáson, és az ott feltett kérdésemre kapott válasz összezavart. A munkáltató által készenléti jellegűnek minősített munkakörben az Mt. 119. § (3) bekezdése alapján a munkavállaló napi, illetve heti munkaideje a 24, illetve a 72 órát nem haladhatja meg. Helyesen jár-e el a munkáltató, ha halottszállító munkakörben 24 órában 2 embert foglalkoztat, akik hatóránként váltják egymást? A 24 óra teljes egészében órabérben van kifizetve, amihez 14-22 óráig 20 százalék délutáni, illetve 22-06 óráig 40 százalék éjszakai pótlék járul..
Részlet a válaszából: […] ...foglalt rendelkezés értelmébenéjszakai munkavégzés esetén [117. § (1) bekezdés d) pont] a munkavállalót 15százalékos bérpótlék is megilleti. Az Mt. 146. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezés értelmébena több műszakos munkaidő-beosztásban [117. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 10.
Kapcsolódó címkék:  

Folyamatosan nyitva tartó benzinkút alkalmazottainak pótlékai

Kérdés: Kell-e műszakpótlékot fizetni a munkavállalók részére annál a benzinkutat üzemelő kft.-nél, ahol a dolgozók 2 havi munkaidőkeretben, de fix havi alapbérrel vannak foglalkoztatva úgy, hogy a munkaidejük 19.00-07.00 óráig, illetve 07.00-19.00 óráig tart, és ezen belül folyamatosan váltják egymást? A benzinkút a hét minden napján 00.00-24.00 óráig, tehát folyamatosan nyitva tart.
Részlet a válaszából: […] ...objektív körülmények miatt - más munkarendalkalmazásával nem biztosítható, vagy b) a munkaköri feladatok jellege ezt indokolja.A műszakpótlékra vonatkozó előírásokat az Mt. 146. §-ábanfoglalt rendelkezések tartalmazzák.E rendelkezések értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 16.
1
2