Számítási időszakban elért jövedelem módosításának hatása a GYED napi összegére

Kérdés: Valóban minimális összegű gyermekgondozási díjra lesz jogosult az a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy, aki késedelmesen terjesztette elő a szülési szabadság iránti igényét, ezért öt hónapon keresztül változatlanul illetményben részesült, amit a munkáltató visszavont, majd egy összegben számfejtette a szülési szabadság idejére járó ellátást? Ez az eljárás hátrányosan érinti a GYED összegét, mert kiesik a számítási időszakból. Helyesen járt el a foglalkoztató ebben az esetben? Érveik szerint az Eb-tv.-ben foglaltak alapján végezték a számfejtést, és a bevallás adattartalma is ennek megfelelő. Az érintett édesanya több mint hét év folyamatos társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...(1) bekezdése alapján távolléti díj fejében a hivatásos állomány tagja részére az alapilletmény, valamint a rendszeres illetménypótlékok együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár. A (2) bekezdés szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Családi pótlék érettségi vizsgát tett gyermek után

Kérdés: Kaphatja továbbra is a családi pótlékot a szülő az érettségi vizsgát tett gyermeke után, aki szeptembertől továbbtanul?
Részlet a válaszából: […] ...családi pótlékot, a GYES-t, a GYET-et és az anyasági támogatást, egyszóval a gyermekek jogán járó szociális alapon megállapítható ellátásokkal kapcsolatos kérdéskört a legtöbb esetben a Cst. és a Cst. R. tárgyalja. Így a választ ebben az esetben is e két...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Beteg gyermek miatti leszázalékoltatás

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a szülőnek a pszichiátriai beteg gyermeke részére ellátás igénylésére, tekintettel arra, hogy a betegsége miatt a gyermek nem tud munkát találni? Elindítható a leszázalékoltatás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...támogatásban részesül, vagy munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, vagy a kérelmező jogán családi pótlékot folyósítanak.A rokkantsági járadék fix összegű ellátás, melynek összege 2023-ban havi 53.830 forint. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Gyermek ellátásai nyári munkavállalás esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult a szülei vállalkozása által üzemeltetett gyümölcskereskedésben nyári munkát vállaló gyermek? Végezhet ingyenesen munkát, vagy mindenképpen kapnia kell valamilyen jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...munkavégzéssel eltöltött időmennyiség (munkaidő) alapján jogosult munkabérre a munkavállaló. Ez adott esetben kiegészülhet további bérpótlékokkal (pl. vasárnapi vagy éjszakai munkavégzés), premizálással, egyéni jutalommal, más díjazással. A munkabért forintban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Jövedelemmel rendelkező gyermek figyelembevétele

Kérdés: A családi pótlék összegénél és ezáltal a családi adókedvezménynél is figyelembe vehető az a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló gyermek, aki őstermelők családi gazdaságának a tagja?
Részlet a válaszából: […] ...Cst. 12. §-a (1) bekezdésének ab) pontja értelmében a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából - többek között - azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Orosz állampolgár munkavállaló családi pótléka és kedvezménye

Kérdés: Jogosult családi pótlékra és családi adókedvezményre egy orosz állampolgárságú munkaviszonyban álló dolgozó, aki teljes jövedelmét egy magyar kft.-től kapja? A munkavállaló a családjával együtt Magyarországon él. Milyen jogszabályoknak kell megfelelni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...EU Kék Kártyával rendelkezik, vagy összevont engedély alapján létesített munkaviszonyt a jelenlegi foglalkoztatójával, jogosult a családi pótlékra és a családi kedvezményre is.(Kéziratzárás: 2023. 05....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Rendvédelmi igazgatási alkalmazott szülése

Kérdés: Rendvédelmi igazgatási alkalmazott a szülési szabadság tartamára csecsemőgondozási díjra vagy szülési szabadságra szerez jogosultságot. Melyek azok a rendelkezések, melyek megkönnyítik a választást, hogy valójában melyik ellátás igénybevételére nyílik lehetőség?
Részlet a válaszából: […] ...meg. A jogszabály szerint távolléti díj fejében a hivatásos állomány tagja részére az alapilletmény, valamint a rendszeres illetménypótlékok együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga jár. Rendszeres illetménypótlék a 160. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Munkaidő beosztása

Kérdés: Mit jelent a törzsidő alapján történő munkavégzés, és miben különbözik ez a rugalmas munkaidőtől? Milyen előnyöket jelent a munkavállaló részére, ha ilyen módon végzi a munkáját?
Részlet a válaszából: […] ...és a munkavállalót az általánostól eltérő időben történő munkavégzésért a törvény kompenzálni rendeli, elsősorban bérpótlékok útján.A kötött munkarendekben a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége lényegesebb funkciót tölt be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Gyermekápolás időtartama

Kérdés: Fegyveres szervek hivatásos szolgálati állományába tartozó szülő 8 éves gyermeke fekvőbeteg-szakellátást nyújtó intézményi tartózkodása tartamára nem részesült gyermek-ápolás jogcímen egészségügyi szabadságban, mert gyermekével egy éven belüli időtartamban már 14 napig keresőképtelen állományban volt. A dolgozó álláspontja szerint azonban a Hszt. két különböző jogcímen is biztosít egészségügyi szabadságot, ezért két jogcímen is megilleti 14-14, mindösszesen 28 naptári nap.
Részlet a válaszából: […] ...díj a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó díjazási jogcím, ami az alapilletmény, valamint a rendszeres illetménypótlékok együttes összegének a távollét idejére számított időarányos átlaga.A hivatkozott Hszt. 148. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Anyasági ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel és milyen összegben jár az anyasági ellátás? Ikergyermekek esetén kétszeres összegre lesz jogosult a szülő?
Részlet a válaszából: […] ...történhet. Ezen belül a családtámogatási szakterület, jellemzően a családtámogatási osztály foglalkozik a hasonló ügyekkel. A családi pótlék, gyermekgondozási segély vagy akár a gyermeknevelési támogatás esetében a családok támogatásáról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.
1
2
3
70