Szakképzési munkaszerződés

Kérdés: Szakképzési munkaszerződésnek tekinthető a korábbi munkaszerződés módosítása, ha ennek alapján a szakképzésbe bevont munkavállalók négy órában az eredeti munkaköri feladatai-kat végzik, négy órában pedig a szakképzésben vesznek részt? Milyen feltételeknek kell megfelelnie a szerződésnek, illetve milyen kötelező elemeket kell tartalmaznia ebben az esetben? A bér mely elemeire vonatkozik szociálishozzájárulásiadó-mentesség, ha a két elkülönített feladathoz két külön-külön meghatározott bér tartozik (pl. képzési időszakra 160 ezer forint, eredeti feladatok ellátására 280 ezer forint), illetve pótlék, prémium és jutalom kifizetésére is sor kerül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben bemutatott, megosztott munkaidejű munkaszerződés megfelel a jogszabályi feltételeknek (természetesen amennyiben tartalmazza a kötelező elemeket). A szakképzési munkaszerződés megkötésére vonatkozó rendelkezéseket a Szak-tv. 83. §-a, továbbá a Szak-tv. R....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Családipótlék-jogosultság bukás miatti pótérettségi esetén

Kérdés: Meddig jogosult családi pótlékra az a tanuló, aki a középiskolai tanulmányok utolsó évének végén megbukott valamely tantárgyból, ezért érettségi vizsgát a normál rendben nem tehetett, de a pótvizsgát sikeresen teljesítette, és ezzel augusztus végén pótérettségi keretében fejezte be középiskolai tanulmányait?
Részlet a válaszából: […] ...családi pótlék jelenleg két ellátásfajtára bontható, az iskoláztatási támogatásra és a nevelési ellátásra. A családok támogatásáról a Cst. rendelkezik, mely szerint a gyermek nevelésével, iskoláztatásával járó költségekhez az állam havi rendszerességgel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

Családipótlék-jogosultság

Kérdés: Meddig jogosult gyermeke után családi pótlékra a szülő? Mi az oka annak, hogy megszüntették a folyósítást, annak ellenére, hogy a gyermek még iskolába jár?
Részlet a válaszából: […] ...családi pótlék általánosságban valóban addig az időpontig illeti meg a kérelmezőt, míg gyermeke tanulmányokat folytat. Nem mindegy azonban, hogy a tanulmányokat milyen tanintézményben - például középfokú vagy felsőfokú képzés - végzi, illetve hogy a gyermek hány éves....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Biztosítási jogviszony szünetelése

Kérdés: Szünetel a munkavállaló biztosítási jogviszonya az alatt az egy hét alatt, amikor nem jelent meg a munkahelyén, de utólag igazolta a távollétét? A munkáltató elfogadta a munkavállaló igazolását, de munkabért erre az időszakra nem fizetett a számára. Szünetel a biztosítási jogviszony abban az esetben, ha a munkavállaló azért nem dolgozik, mert a munkáltató átmenetileg nem tud munkát biztosítani a számára?
Részlet a válaszából: […] ...- az elháríthatatlan külső okot kivéve -, a munkavállalót alapbér illeti meg. Ezen-felül, ha a munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra is jogosult lenne, akkor azt is ki kell fizetni a részére akkor is, ha ténylegesen nem végzett munkát.Ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Nevelőszülő családi pótléka

Kérdés: Jogosult továbbra is családi pótlékra a nevelőszülő abban az esetben, ha az egyik kihelyezett gyermek önkényesen eltávozott az otthonából?
Részlet a válaszából: […] ...gyermek három hónapot egybefüggően engedély nélkül távol van a kijelölt gondozási helyétől, vagyis szökésben van, a családi pótlék folyósítását fel kell függeszteni. Amennyiben a gyermek a gondozási helyére visszatér, akkor a felfüggesztés időszakára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Munkaviszonyban álló lelkipásztor

Kérdés: Vonatkozik az Szja-tv. 1. számú mellékletének 4.8. pontjában meghatározott mentesség egy hitéleti tevékenységet végző egyesület vezetőjére, aki munkaviszonyban lelkipásztori tevékenységet végez? Az egyesület felvételt kapott a bejegyzett egyházak kötelekébe, és ez a törzsadatában is megjelenik.
Részlet a válaszából: […] ...szertartásért vagy egyházi szolgálatért magánszemély közvetlenül vagy közvetve nyújt,b) a központi költségvetésből jövedelempótlék vagy annak megfelelő jogcímen nyújtott támogatás.A kérdésben azonban munkaviszonyban álló személyről van szó. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Fogyatékossági támogatásban részesülő személy kísérőjének utazási kedvezménye

Kérdés: Teljes árú jegyet kell vennie a szülőnek, vagy jogosult valamilyen kedvezményre abban az esetben, ha a fogyatékossági támogatásra jogosult, segítségre szoruló gyermekével utazik? A gyermek rendelkezik a nevére szóló utazási kártyával.
Részlet a válaszából: […] ...ki, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában részesül, illetve aki vagy aki után szülője magasabb összegű családi pótlékban részesül. Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvánnyal az a személy, akinek nevére az igazolvány...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Külön élő szülő pótszabadsága

Kérdés: Jogosult lesz az évi 2 nap pótszabadságra az apa, vagy csak az arányos részre abban az esetben, ha az élettársától két éve külön költözött, és a közös gyermekük az édesanyjával maradt, de az anya előzetes letartóztatásba került, a közös gyermeket pedig az apánál helyezte el a gyámhivatal 2022. október 26-tól?
Részlet a válaszából: […] ...háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek; fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a Cst. szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.A Cst. 4. §-ának k) pontja alapján saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek az a gyermek, aki a Cst...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Külföldi állampolgárságú apa pótszabadsága külföldön született gyermek után

Kérdés: Jogosult az olasz állampolgárságú édesapa Magyarországon az 5 nap "apaszabadságra" abban az esetben, ha itt áll munkaviszonyban, az édesanya pedig észt állampolgár, aki jelenleg is Észtországban tartózkodik újszülött gyermekével? Az észt regisztrációs igazoláson szerepel az apa, illetve a gyermek vezetékneve megegyezik az apáéval. A család egy hónap múlva várhatóan már együtt fog lakni Magyarországon. Amennyiben az apa jogosult a szabadságra, akkor a munkáltató visszaigényelheti ennek költségeit?
Részlet a válaszából: […] ...gyermek; fogyatékos gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék került megállapításra.A Cst. 4. §-ának k) pontja alapján saját háztartásban nevelt, gondozott gyermek az a gyermek, aki a Cst...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Családtámogatási ellátások örökbe fogadott gyermek jogán

Kérdés: Milyen családtámogatási ellátás kérelmezhető örökbe fogadott gyermek jogán?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésünk, nagy valószínűséggel ebben a jogszabályban megtaláljuk a választ. A normatíva szerint az örökbe fogadó szülők a családi pótlékot, esetlegesen a gyermekgondozást segítő ellátást és az anyasági támogatást kérelmezhetik a gyermekek jogán, amennyiben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.
1
2
3
69