A munkabér védelme

Kérdés: Melyek a legfontosabb tudnivalók a munkabér kifizetésével és védelmével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...ha a munkavégzés külföldön történik, vagy jogszabály eltérő rendelkezést tartalmaz. Ez a rendelkezés vonatkozik továbbá a bérpótlékra és a teljesítménybér összegére is. A munkabért utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Családi pótlék rendszeres jövedelemben részesülő gyermek esetén

Kérdés: A családi pótlékra való jogosultság szempontjából a köznevelési intézmény tanulója egyszerűsített foglalkoztatás keretében végez keresőtevékenységet. Beletartozik az egyszerűsített foglalkoztatás bevétele az adóköteles jövedelem fogalmába? Tehát ebben az esetben is él a szabály, hogy ha három egymást követő hónapban ez a bevétel meghaladja a minimálbér összegét, nem jogosult tovább a családi pótlékra?
Részlet a válaszából: […] ...a második az adózás szempontjából kell, hogy megközelítse a felvetett problémát. A Cst. 4. §-ának i) pontja határozza meg a családi pótlék körében jövedelemként figyelembe vehető összegeket. E szerint jövedelem: az a személyi jövedelemadóról szóló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Ukrán állampolgár CSED- és GYED-jogosultsága

Kérdés: Figyelembe veszik az ukrán biztosítási jogviszonyt a CSED-, illetve a GYED-jogosultság elbírálása során annak az ukrán állampolgárságú édesanyának az esetében, aki Magyarországon rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, és 2023. december hónapban megszületett az első gyermeke? Az érintett a magyar biztosítási jogviszonyában még nem szerezte meg a szükséges 365 nap biztosításban töltött időt, de az ukrán biztosítási jogviszonnyal együtt már meglenne a szükséges idő. Változik a jogosultság, ha a munkavállaló a szülés időpontjában már rendelkezett magyarországi állandó lakhellyel is?
Részlet a válaszából: […] ...foglaltak értelmében az ideiglenes munkaképtelenség esetén járó táppénzt, terhességi-gyermekágyi segélyt, valamint családi pótlékot a reá nézve érvényes jogszabályok szerint saját terhére annak a szerződő félnek az illetékes szerve állapítja meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Önellenőrzés

Kérdés: Hogyan kell eljárnia a munkáltatónak, ha 2023 januárjában felismerte, hogy 2022. december hónapra tévesen számfejtett 10.000 forint pótlékot a munkavállalója részére, amelyet a 2023. január havi munkabéréből fizetési felszólítással visszakövetelt? Módosítani kell a 2022. december és a 2023. január havi bevallásokat is ebben az esetben? A tévesen elszámolt összeget és az abból levont, majd visszafizetett adót és járulékot a munkáltató által kiállított M30 igazoláson, illetve a járulékigazoláson hogyan kell módosítani?
Részlet a válaszából: […] Jelen esetben a munkavállaló 2022. évi bruttó jövedelme 10.000 forinttal csökken. Az elszámolás legegyszerűbb módja az érintett munkavállaló adott hónapra (azaz a 2022. decemberre) számfejtett jövedelmének újraszámfejtése.Ezzel összefüggésben természetesen a 2022. december...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Távolléti díj számítása

Kérdés: A távolléti díj részét képezi a túlórára fizetett bér? Ha igen, hogyan kell számolni vele?
Részlet a válaszából: […] ...egyes elemeit, szempontjait is. A távolléti díjat az általános szabály szerint az esedékessége időpontjában érvényes alapbér, a pótlékátalány, valamint az esedékesség időpontját megelőző utolsó hat hónapra kifizetett teljesítménybér és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Adóalap-csökkentő kedvezmények

Kérdés: Igénybe veheti a beteg gyermek után járó magasabb összegű családi kedvezményt és a személyi kedvezményt is az édesapa abban az esetben, ha cukorbetegségben szenved, gyermeke pedig súlyosan allergiás a laktózra és a gluténre?
Részlet a válaszából: […] ...összegben vehető igénybe. A Cst. értelmében a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermek után a jogosultak emelt összegű családi pótlékot kaphatnak. A jogosító betegségeket az 5/2003. ESzCsM rendelet tartalmazza. Amennyiben megfelelően kiállított orvosi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Családi pótlék alapfokú művészeti iskola tanulója után

Kérdés: Jogosult továbbra is családi pótlékra a szülő az után a gyermek után, aki alapfokú művészeti iskolába nyert felvételt?
Részlet a válaszából: […] ...a gyermek ezen iskolák egyikében folytat tanulmányokat, akkor nagy valószínűséggel megállapítható és folyósítható utána családi pótlék.A Cst. szerint a családi pótlék, ezen belül az iskoláztatási támogatás, a tankötelezettsége megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyugdíjminimum összege

Kérdés: A minimálbér változásával arányosan emelkedett a nyugdíjminimum is?
Részlet a válaszából: […] ...okból megfosztottak kárpótlásának alapjául szolgáló összeg 147.205 forintról 156.040 forintra;- a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékra való jogosultság összeghatárai;- a saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Szerbiában született magyar gyermek életkezdési támogatása

Kérdés: Valóban igényelhet Magyarországon babakötvényt a 2024. január 7-én született gyermekének egy Szerbiában élő szerb-magyar kettős állampolgár házaspár? Amennyiben igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] ...célokra fordíthatja. Ilyenek lehetnek például a tanulmányok folytatása, otthonteremtés, gyermekvállalás. Ezenfelül a gyermek családi pótlékra jogosult szülője, törvényes képviselője vagy a gyermek hozzátartozója Kincstári Start-értékpapírszámlát nyithat a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Műszakpótlék beépítése az alapbérbe

Kérdés: Megfelel a jogszabályi előírásoknak, ha a munkáltató úgy tesz eleget a kötelező minimálbérre vonatkozó követelményeknek, hogy a műszakpótlékokat beépíti az alapbérbe, és a dolgozó bére a pótlékokkal együtt éri el a mindenkori minimálbér összegét?
Részlet a válaszából: […] ...Mt. 145. §-ának (1) bekezdése valóban lehetővé teszi, hogy a felek bizonyos pótlékokat is magában foglaló alapbért állapítsanak meg. Ezeket a pótlékokat tételesen felsorolja a törvény, tehát nem minden bérpótlékfajtára alkalmazható ez a rendelkezés....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.
1
2
3
72