Vállalkozói osztalékalap eho-ja

Kérdés: Meg kell-e fizetni a 11 százalékos (APEH-információ a 06583 sz. bevallás ügyében), illetve a 4 százalékos eho-t is az egyéni vállalkozás megszűnésekor keletkezett vállalkozói osztalékalap után?
Részlet a válaszából: […] Az egyéni vállalkozó az adóévben megszerzett, az Szja-tv.szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó jövedelmei közül avállalkozói osztalékalap után - a további feltételek fennállása esetén - 4százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást köteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. október 17.

Haszonélvezeti joggal rendelkező bérbeadó eho-ja

Kérdés: Abban az esetben is kell fizetnie a bérbeadónak a lakás bérbeadásából származó 1 millió forintot meghaladó jövedelem után 4 százalék eho-t, ha a magánszemély az adott ingatlanban lakik ugyan, de arra csak haszonélvezeti joga van (nem a bérbeadó a tulajdonos, hanem csak a haszonélvező)? A bérlő a magánszemély résztulajdonában lévő kft.
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (5) bekezdése szerint mentes a 4 százalékosmértékű egészségügyi hozzájárulás fizetése alól az ingatlan bérbeadásábólszármazó jövedelem, ha a bérbeadó a lakásbérleti jogviszony tárgyát képezőtulajdonában álló lakásban lakik, kivéve, ha a lakást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. augusztus 15.

Evás osztalék utáni 4 százalékos eho

Kérdés: A Társadalombiztosítási Levelek 74. számában megjelent olvasói észrevételre azt válaszolták: "Az eva megfizetése után a társaságoknak más adót fizetniük nem kell, tehát a fentiek szerint megállapított osztalék szja- és járulékmentesen fizethető ki." A Társadalombiztosítási Levelek 75. száma 1313. válaszában azt írják, hogy 4 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni a vállalkozásból kivont jövedelem után. Az evás osztalék után is meg kell fizetni ezt a közterhet?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 68. §-a részletesen tárgyalja a vállalkozásbólkivont jövedelem fogalmát. "(1) A társas vállalkozás (kivéve azMRP-szervezetet) jogutód nélküli megszűnése következtében a magánszemély tag(részvényes, üzletrész-tulajdonos) által e jogviszonyára tekintettel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. június 13.
Kapcsolódó címkék:      

4 százalékos eho felső határa

Kérdés: Az Eho-tv. alapján a 4 százalék eho-fizetési kötelezettség felső határa évi 400 000 forint járulék megfizetése. Beleszámít-e a 400 000 forintba a munkabérből a munkáltató által havonta levont 4 százalék mértékű egészségbiztosítási járulék éves összege?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv. 3. § (3) bekezdése alapján a magánszemély azadóévben megszerzett, az Szja-tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettségalá tartozó a) vállalkozásból kivont jövedelem, b) értékpapír-kölcsönzésbőlszármazó jövedelem, c) 25, illetőleg 35 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 30.
Kapcsolódó címkék:      

Evaalany társas vállalkozó 4 százalékos eho-ja

Kérdés: Kötelezett-e az adott évben megszerzett árbevétele után a 4 százalékos eho fizetésére az az evaalany társas vállalkozó, aki tevékenységét heti 36 órás munkaviszony mellett végzi, és a vállalkozásból semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] A 4 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást amagánszemély által kizárólag a következő jogcímen megszerzett jövedelmek utánkell megfizetni: - a vállalkozásból kivont jövedelem, - az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, - a 25, illetőleg 35...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 16.
Kapcsolódó címkék:    

4 százalékos mértékű közterhek

Kérdés: Mi a különbség a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos eho között?
Részlet a válaszából: […] A két elvonás között az alapvető különbség, hogy míg azelőbbi biztosítási jogviszonyhoz kötődő egyéni járulék, addig az utóbbi adó.A 4 százalék egészségbiztosítási járulék a biztosítottatterheli a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

Osztalékelőleg eho-ja

Kérdés: Kell-e fizetni 4 százalék egészségügyi hozzájárulást a kifizetett osztalékelőleg után?
Részlet a válaszából: […] A társas vállalkozás a tagja részére a várható osztalékratekintettel osztalékelőleget fizethet. Az osztalékelőleg után a kifizetőnek 25százalék adót kell levonnia. Az osztalékelőleg után levont adót a kifizetésidőpontját követő első beszámoló elfogadásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.
Kapcsolódó címkék:    

Magánszemély százalékos eho-ja

Kérdés: Valóban kell-e százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást fizetnie a magánszemélynek is, és ha igen, milyen mértékben?
Részlet a válaszából: […] 2006. január 1-jétől valóban jelentős változások történtekaz Eho-tv.-ben. Többek között a 3. § egészült ki egy új (3) bekezdéssel, amelya magánszemélyek eho-fizetési kötelezettségéről rendelkezik. A fizetésikötelezettség azonban nem minden jövedelmet terhel. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 7.