Szociálishozzájárulásiadó-fizetési felső határ

Kérdés: Érinti valamilyen módon a 2023. július 1-jén hatályba lépő 205/2023. Korm. rendelet a vállalkozásból kivont jövedelemre vonatkozó szociálishozzájárulásiadó-fizetési felső határt? Amennyiben igen, akkor az osztalék elfogadása vagy a kifizetés dátuma számít?
Részlet a válaszából: […] A 205/2023. Korm. rendelet kizárólag az Szja-tv. 65. szakasza alá tartozó kamatjövedelmeket érinti. A vállalkozásból kivont jövedelemre, valamint az osztalékra továbbra is vonatkoznak a szociálishozzájárulásiadó-alap maximumára vonatkozó szabályok.A kérdéssel kapcsolatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelem a Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése érelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képez. Így az e körbe tartozó egyéb jövedelem után is meg kell fizetnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Korhatár előtti ellátásban részesülő személy jövedelemkiegészítése

Kérdés: Szüneteltetésre kerül egy korhatár előtti ellátásban részesülő személy jövedelemkiegészítése, amennyiben a keresete eléri a minimálbér 18-szorosát, ha egészségügyi szolgálati jogviszonyban is áll, így a korhatár előtti ellátásának a folyósítása szünetel, és helyette ezen a címen részesül az ellátásával megegyező díjazásban? Az érintettnek megbízási jogviszonyból is származik jövedelme.
Részlet a válaszából: […] Korhatár előtti ellátásban részesülő személyről van szó, aki egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesített, és így a korhatár előtti ellátásának a folyósítása szünetel. Helyette - a korhatár előtti ellátással megegyező összegű - jövedelemkiegészítés illeti meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Szociális hozzájárulási adó alapja

Kérdés: Figyelembe vehető egy kft.-tulajdonos osztaléka után fizetendő szociális hozzájárulási adó felső határának meghatározása során a mezőgazdasági őstermelésből származó évi 10-20 millió forint közötti bevétel? Az érintett a kft.-ben nem végez tevékenységet, átalányadózó mezőgazdasági őstermelőként pedig magasabb összegű járulékfizetést vállalt évi 3 millió forint után. Elfogadható ez az összeg csökkentő tényezőként?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 2. §-ának (2) bekezdésében meghatározott maximum-adóalap [amely a törvény 1. §-a (5) bekezdésének a)-e) pontjában meghatározott jövedelmekre vonatkozik] számításánál valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem figyelembe veendő, ideértve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Nyugdíjjárulék alóli mentesség

Kérdés: Valóban nem számít kiesett időnek a nyugdíjazás során az az időszak, amikor azért nem dolgozott valaki, mert a COVID-19-járvány miatt vesztette el az állását?
Részlet a válaszából: […] A koronavírus-világjárvány miatt sajnos nagyon sokan elvesztették a munkájukat. A világjárvány miatt kialakult gazdasági válság hatásainak csökkentése érdekében a kormány a nyugdíjjárulék megfizetése alól mentességet adott 2020. március, április, május és június...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Átalányadózó egyéni vállalkozó szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Kötelezett továbbra is szociális hozzá-járulási adó fizetésére az átalányadózó egyéni vállalkozó abban az esetben, ha a jövedelme eléri a minimálbér 24-szeresét, vagy ez is tekinthető úgy, mint az osztalék, és a jövedelmet nem terheli tovább a 15,5 százalékos adó?
Részlet a válaszából: […] A minimálbér 24-szerese - mint maximum-adóalap - csak a Szocho-tv. 1. §-ának (5) bekezdésében foglalt jövedelmekre, nevezetesen- a vállalkozásból kivont jövedelemre (Szja-tv. 68. §),- az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelemre (Szja-tv. 65/A. §),- az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Kötelezés otthoni munkavégzésre

Kérdés: Kötelezheti a munkáltató otthoni munkavégzésre a dolgozóját abban az esetben is, ha a munkavállaló úgy ítéli meg, hogy az otthonában folyó átalakítási munkálatok miatt munkavégzése aránytalanul nehezebb terhet jelentene, mint a munkáltatói székhelyen?
Részlet a válaszából: […] A járványgörbe meredek emelkedése indokolta, hogy a kormány kihirdette a 104/2021. Korm. rendeletet, amelynek 13. §-ában felkérte a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására.A 233/2021. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.

Partnertalálkozó

Kérdés: Milyen címen kell figyelembe venni egy kft. által a viszonteladói részére szervezett partnertalálkozón biztosított étel- és italfogyasztást, illetve a felmerült egyéb kiadásokat (bérleti díj, fellépő előadók díjazása)? A programok során a legjobb partnerek és képviselők ajándékként serlegeket, illetve okleveleket is kapnak. Reprezentációnak, üzleti ajándéknak, esetleg egyes meghatározott juttatásnak vagy csekély értékű ajándéknak számítanak ezek a juttatások? Dokumentálni kell a résztvevőket valamilyen módon? Milyen közterheket kell megfizetni a fentiekhez kapcsolódóan?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. egyes más meghatározott juttatásként adóztatja azokat az élethelyzeteket, amikor a juttató magánszemélyeket vendégül lát, számukra programot biztosít, illetve ajándékot ad.Az Szja-tv. 70. §-a (6) bekezdésének b) pontja szerint egyes más meghatározott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

2021. január hónapban kifizetett osztalék szociális hozzájárulási adója

Kérdés: Mi a teendője a 2021. évi minimálbér megállapítása után annak a kft.-nek, amely a 2019. évi eredmény után 2021 januárjában nagy összegű osztalékot fizetett egy külföldi magánszemély részére, amelyből levonta a forrásadót és az 598 920 forint összegű szociális hozzájárulási adót? A minimálbér emelése után le kell vonni a szociálishozzájárulásiadó-különbözetet, vagy ez az összeg már a cég költsége lesz?
Részlet a válaszából: […] A 2021. év sajátos abból a szempontból, hogy a minimálbér-tárgyalások 2020. évben nem vezettek eredményre, ezért a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum 2021. évi megállapításával kapcsolatban a 731/2020. Korm. rendelet eltérő szabályokat állapított meg.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.

Kompenzáció

Kérdés: Ki jogosult a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évben járó kompenzációjára?
Részlet a válaszából: […] A 352/2010. Korm. rendelet alkotása során az időtállóság, mint korszakos szándék, nem feltétlenül ösztönözte a jogalkotót.A szándék arra irányult, hogy az egykulcsos személyijövedelemadó-mértékre történő átállással az alacsonyabb jövedelműeknél jelentkező...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 23.
1
2
3
27