tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

29 találat a megadott szakképzési hozzájárulás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Egyéni vállalkozó szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Mi alapján kell megfizetnie a szakképzési hozzájárulást a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, aki rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal és nincs vállalkozói kivétje?
Részlet a válaszból: […]jogszabályi hely 105. §-a (2) bekezdésének 11. pontja értelmében nem terheli szakképzési hozzájárulás az Szja-tv. szerinti egyéni vállalkozót a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját.Tehát az egyéni vállalkozó csak
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6903
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Szakképzési hozzájárulás

Kérdés: Helyes az a jogszabály-értelmezés, hogy 2021. július 1-jétől abban az esetben is élhet kedvezménnyel a szakképzési hozzájárulás vonatkozásában a kifizető, ha a kedvezményezett munkavállaló esetében egyébként csak 50 százalékos mértékű a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszból: […]szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel érintett munkavállalónak a szociálishozzájárulásiadó-alapja után mentesült a kifizető a szakképzési hozzájárulás megfizetése alól, amely után a kedvezmény kapcsán egyáltalán nem kellett szociális hozzá-járulási adót fizetni.2021. július 1-jétől ezt a - gyakorlatban nem mindig egyértelmű - szabályt a törvény 107. §-ának új (3a) bekezdése pontosítja. E szerint, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet a szociális hozzájárulási adó tekintetében kedvezmény illeti meg, a bruttó kötelezettség csökkenthető- a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény alapja után másfél százalékkal, vagy- ha a szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt az adómérték ötven százalékával kell megállapítani, a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény alapja után hetvenöt század százalékkalmegállapított összeggel.Amennyiben tehát a szociálishozzájárulásiadó-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. augusztus 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6873
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Szakképzési hozzájárulás minimumjárulék-alap után

Kérdés: Valóban meg kell fizetni a minimumjárulék-alap után a szakképzési hozzájárulást is egy társas vállalkozásnak? Több fórumon is elhangzott ez az álláspont, a cég véleménye szerint viszont a jogszabályok nem támasztják ezt alá.
Részlet a válaszból: […]szakképzési hozzájárulás alapja megegyezik az érintett szociális hozzájárulási adó alapjával. A munkaviszonyban álló dolgozó esetében viszont a szakképzési hozzájárulás alapja főszabály [Szakhoz-tv. 4. § (1) bekezdés a) pontja] szerint az Szja-tv. rendelkezései szerinti adókötelezettség alá eső, nem önálló tevékenységből származó bevételből az adóelőleg-alap számításánál az Szja-tv. rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem, növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont (befizetett) tagdíj összegével.A tényleges[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6581

4. találat: Megváltozott munkaképességű munkavállaló szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetni a rehabilitációs kártyával foglalkoztatott munkavállaló, illetve tag után?
Részlet a válaszból: […]adókedvezményt érvényesít, amihez már nincs szükség - az egyébként már megszűnt - rehabilitációs kártyára.A Szakhoz-tv. 4. §-ának (1a) bekezdése értelmében nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség azokban az esetekben, amikor a Szocho-tv. szerint nem keletkezik adófizetési kötelezettség.Ez azt jelenti, hogy a Szocho-tv. említett szakasza alapján
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6507

5. találat: Szakképzési hozzájárulás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után

Kérdés: Milyen feltételeknek kell teljesülnie annak érdekében, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény mellett igénybe lehessen venni a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezményt is?
Részlet a válaszból: […]rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, és a 2011. évi CXCI. törvény 32-33. §-a, vagy a 19. §-ának (1a) bekezdése, vagy a 38/C. §-a alapján rokkantsági ellátásban vagy rehabilitációs ellátásban részesül.A rokkantsági ellátásban részesülő személy után a foglalkoztató jogosult a kedvezmény igénybevételére, amelynek összege egyenlő az adómegállapítási időszakra a kifizető által a foglalkoztatott után megállapított adóalap, de legfeljebb a minimálbér kétszerese után a 17,5 százalékos (2020. július 1-jétől 15,5 százalékos) adómértékkel megállapított összeggel.Ez után az összeg után tehát nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót.A Szakhoz-tv. 4. §-ának (1a) bekezdése értelmében nem keletkezik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6483

6. találat: Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozó szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetnie a társas vállalkozásnak a heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagja után? A kérdést az teszi indokolttá, hogy az egyéni vállalkozó saját maga után nem köteles ezt a közterhet fizetni. Amennyiben mégis, akkor mi az alapja?
Részlet a válaszból: […]létrehozott gazdálkodó szervezetet,- az Eü-tv. 3. §-ának f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatót - feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik - az egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociálishozzájárulásiadó-alap után, illetve- a közhasznú nonprofit gazdasági társaság a Tao-tv. 6. számú mellékletének E) fejezete alapján megállapított kedvezményezett tevékenység ellátásával összefüggésben a társaságot terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után,- az egyéni cég, végrehajtó iroda, szabadalmi ügyvivő iroda, ügyvédi iroda, közjegyzői iroda tevékenységében a személyesen közreműködő tag a szociális hozzájárulási adóalapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. augusztus 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5841
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Kötelező tanfolyam díjának elszámolása

Kérdés: Elszámolhatja a munkáltató a szakképzési hozzájárulás terhére az általa finanszírozott akkre-ditált tanfolyam költségeit abban az esetben, ha a munka elvégzéséhez szükséges tanfolyam elvégzését kötelezővé teszi a dolgozói részére?
Részlet a válaszból: […]szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő leszámolására, de meglehetősen szigorú feltételek mellett. Ezzel a lehetőséggel - melynek részleteit a 21/2013. NGM rendelet tartalmazza - ugyanis csak az a foglalkoztató élhet, aki/amely az év 1-6., valamint
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5718

8. találat: Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetnie annak a betéti társaságnak, amely a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összegű havi megbízási díjat fizeti ki egy magánszemély számára, és ezenkívül csak egy kiegészítő tevékenységű tagja van?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetről, vagy az Eü-tv. 3. §-ának f) pontjában meghatározott olyan egészségügyi szolgáltatóról van szó, amely az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött, és nem költségvetési szervként működik.A szakképzési hozzájárulás alapja főszabály szerint megegyezik a hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapjával. A minimálbér 30 százalékát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5646
Kapcsolódó tárgyszavak:

9. találat: Eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó munkavállalója

Kérdés: Meg kell fizetni a szakképzési hozzájárulást egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó által részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló után abban az esetben, ha hosszabb ideje táppénzben részesül? Igénybe vehető valamilyen kedvezmény a dolgozó heti 20 órás részmunkaidejére tekintettel a teljes munkaidős dolgozók utáni kötelezettséghez képest?
Részlet a válaszból: […]minden megkezdett hónapjára szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek összege havonta és személyenként a minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka.A táppénzfolyósítás ellenére a munkavállaló keresőképtelenségének ideje szintén a foglalkoztatás időszakának minősül, ezért e hónapokra is teljes összegben meg kell fizetni a szakképzési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5534
Kapcsolódó tárgyszavak:

10. találat: Szakképzési hozzájárulás 55 év feletti munkavállalók után

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetni azok után az 55 év feletti munkavállalók után, akikre tekintettel a munkáltató szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vesz igénybe? Ha igen, akkor mi lesz a hozzájárulás alapja?
Részlet a válaszból: […]érintett munkavállalói csoportok vonatkozásában a kötelezettség alapja csökkenthető. Hogy kik tartoznak ebbe a körbe, azt a Szakhoz-tv. 4. §-ának (a), illetve (1b) bekezdése határozza meg. Az 55 év feletti munkavállalókra sajnos az említett jogszabályi hely nem tér ki, ezért esetükben a 2011. évi CLVI. tv. 432/B. §-a alapján igénybe
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5477
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 29 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést