Egyéni vállalkozó szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Mi alapján kell megfizetnie a szakképzési hozzájárulást a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónak, aki rendelkezik egy heti 40 órás munkaviszonnyal és nincs vállalkozói kivétje?
Részlet a válaszából: […] ...a Szak-tv. 105. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján az egyéni vállalkozó is kötelezett szakképzési hozzájárulás fizetésére.Ugyanakkor az említett jogszabályi hely 105. §-a (2) bekezdésének 11. pontja értelmében nem terheli szakképzési hozzájárulás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Szakképzési hozzájárulás

Kérdés: Helyes az a jogszabály-értelmezés, hogy 2021. július 1-jétől abban az esetben is élhet kedvezménnyel a szakképzési hozzájárulás vonatkozásában a kifizető, ha a kedvezményezett munkavállaló esetében egyébként csak 50 százalékos mértékű a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény?
Részlet a válaszából: […] ...a jogszabály 105. §-ának (3) bekezdése úgy rendelkezett, hogy nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet a Szocho-tv. alapján adófizetési kötelezettség nem terheli. Ez a gyakorlatban azt jelentette,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 10.

Szakképzési hozzájárulás minimumjárulék-alap után

Kérdés: Valóban meg kell fizetni a minimumjárulék-alap után a szakképzési hozzájárulást is egy társas vállalkozásnak? Több fórumon is elhangzott ez az álláspont, a cég véleménye szerint viszont a jogszabályok nem támasztják ezt alá.
Részlet a válaszából: […] ...a Szakhoz-tv. 4. §-a (1) bekezdésének e) pontja egyértelműen fogalmaz: az egyéni vállalkozó és a társas vállalkozás esetében a szakképzési hozzájárulás alapja megegyezik az érintett szociális hozzájárulási adó alapjával. A munkaviszonyban álló dolgozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Megváltozott munkaképességű munkavállaló szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetni a rehabilitációs kártyával foglalkoztatott munkavállaló, illetve tag után?
Részlet a válaszából: […] ...szakasza alapján érvényesített adókedvezmény alapja (ami egyenlő a munkabérrel, maximum a minimálbér kétszeresével) nem képezi a szakképzési hozzájárulás alapját.(Kéziratzárás: 2020. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 4.

Szakképzési hozzájárulás rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után

Kérdés: Milyen feltételeknek kell teljesülnie annak érdekében, hogy a rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló után a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény mellett igénybe lehessen venni a szakképzési hozzájárulásra vonatkozó kedvezményt is?
Részlet a válaszából: […] ...időszakban a kedvezménnyel érintett összegre nem keletkezik szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség, így erre az összegre a szakképzési hozzájárulást sem kell megfizetni.(Kéziratzárás: 2020. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. július 14.

Heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozó szakképzési hozzájárulása

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetnie a társas vállalkozásnak a heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező tagja után? A kérdést az teszi indokolttá, hogy az egyéni vállalkozó saját maga után nem köteles ezt a közterhet fizetni. Amennyiben mégis, akkor mi az alapja?
Részlet a válaszából: […] ...minősülő formációk, az ügyvédi iroda, végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, szabadalmi ügyvivői iroda és az egyéni cég alanya a szakképzési hozzájárulásnak.A felsorolt társaságok közül ugyanezen szakasz (5) bekezdése mentesíti- büntetés-végrehajtásnál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 28.

Kötelező tanfolyam díjának elszámolása

Kérdés: Elszámolhatja a munkáltató a szakképzési hozzájárulás terhére az általa finanszírozott akkre-ditált tanfolyam költségeit abban az esetben, ha a munka elvégzéséhez szükséges tanfolyam elvégzését kötelezővé teszi a dolgozói részére?
Részlet a válaszából: […] ...legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százalékáig, lehetőséget nyújt a saját dolgozók számára szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő leszámolására, de meglehetősen szigorú feltételek mellett. Ezzel a lehetőséggel -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.

Szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetnie annak a betéti társaságnak, amely a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó összegű havi megbízási díjat fizeti ki egy magánszemély számára, és ezenkívül csak egy kiegészítő tevékenységű tagja van?
Részlet a válaszából: […] ...Szakhoz-tv. 2. §-ának (1) bekezdése értelmében a betéti társaság (mint gazdasági társaság) szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, kivéve, ha büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetről,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. február 6.

Eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó munkavállalója

Kérdés: Meg kell fizetni a szakképzési hozzájárulást egy eva hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó által részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló után abban az esetben, ha hosszabb ideje táppénzben részesül? Igénybe vehető valamilyen kedvezmény a dolgozó heti 20 órás részmunkaidejére tekintettel a teljes munkaidős dolgozók utáni kötelezettséghez képest?
Részlet a válaszából: […] ...adó alanya az általa munkaviszonyban foglalkoztatott valamennyi dolgozója után a foglalkoztatás időszakának minden megkezdett hónapjára szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett, melynek összege havonta és személyenként a minimálbér kétszeresének 1,5 százaléka...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Szakképzési hozzájárulás 55 év feletti munkavállalók után

Kérdés: Kell szakképzési hozzájárulást fizetni azok után az 55 év feletti munkavállalók után, akikre tekintettel a munkáltató szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vesz igénybe? Ha igen, akkor mi lesz a hozzájárulás alapja?
Részlet a válaszából: […] ...szerint a szakképzési hozzájárulás alapja megegyezik a szociális hozzájárulási adó alapjával azzal, hogy egyes szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel érintett munkavállalói csoportok vonatkozásában a kötelezettség alapja csökkenthető. Hogy kik tartoznak ebbe...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 15.
1
2
3