Többes jogviszony

Kérdés: Milyen jogviszonyban kell bejelenteni egy kft. 50-50 százalékos tulajdoni részesedéssel rendelkező tagjait, ha mindketten ügyvezetők, de ezért a tevékenységért semmilyen díjazásban nem részesülnek? Mindkét tulajdonos kisadózó egyéni vállalkozó. Kapcsolt vállalkozásnak mi-nő-sülnek a vállalkozások ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 9. pontja szerint a jogszabály alkalmazásában kapcsolt vállalkozásnak a Tao-tv. 4. §-ának 23. pontja szerinti vállalkozás minősül. Az e pontban foglalt előírásokat figyelembe véve a kérdésben említett vállalkozásokat - tekintve, hogy a többségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.
Kapcsolódó címkék:  

Szolgálati idő több jogviszony esetén

Kérdés: Teljes szolgálati időt szerez a két jogviszonya alapján az a kisadózó egyéni vállalkozó, akinek munkaidejét heti 40 óráról heti 10 órára csökkentették a munkahelyén, így jelenleg főállású kisadózónak minősül?
Részlet a válaszából: […] A havi 50 ezer forint adót fizető kisadózó ellátási alapja a Kata-tv. 10. §-ának (1) bekezdése értelmében 98 100 forint, 2020. július 1-jétől 102 000 forint, amely alatta marad a minimálbérnek.Tekintve, hogy a Tny-tv. 39. §-ának (2) bekezdése értelmében a kisadózóra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.
Kapcsolódó címkék:  

Egyszemélyes kft.

Kérdés: Alapíthat egyszemélyes kft.-t egy betéti társaság egyedüli beltagja, vagy a két cég nem működtethető párhuzamosan? Amennyiben működhet egyidejűleg a két cég, akkor a tag dolgozhat munkaviszonyban a kft.-ben? Milyen közterheket kell megfizetnie a tagnak a munkaviszony után?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság beltagja minden további nélkül alapíthat kft.-t, még akkor is, ha az új cégben ő lesz az egyedüli tulajdonos, erre vonatkozóan sem a Ptk., sem egyéb jogszabályok nem tartalmaznak kizáró szabályokat.A Ptk. 3:90. §-a kizárólag arról rendelkezik, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.
Kapcsolódó címkék:  

Járulékkötelezettség többes jogviszonyban

Kérdés: Miként alakul egy nők kedvezményes nyugdíjában részesülő, korhatárt még be nem töltött személy járulékfizetési kötelezettsége, illetve a kereseti korlátja, aki 2019. június 30-ig közalkalmazotti státuszban tovább dolgozik, emellett egy kft. ügyvezető igazgatója munkaviszonyban, és mindezeken túl egyéni vállalkozó is?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy egyidejűleg három jogviszonyban folytat keresőtevékenységet, miközben saját jogú nyugellátásban is részesül. Pontosabban saját jogú nyugdíjasnak minősül, ám a Tny-tv. 83/C. §-ának (1) bekezdése értelmében - közalkalmazotti jogviszonyára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.
Kapcsolódó címkék:  

Többes jogviszonyú tag

Kérdés: Meg kell fizetnie a minimum tagi járulékot, vagy ki kell egészítenie a munkaidejét leg-alább heti 36 órára egy kft. tagjának, aki jelenleg napi 2 órás munkaviszonyban dolgozik a cégében, és emellett egy betéti társaság kisadózó beltagja? A?bt.-ben az ügyvezetői teendőket látja el, és megfizeti a havi 50 ezer forint összegű tételes adót, de azt az információt kapta, hogy ebben az esetben a kft.-ben valamilyen formában legalább a minimálbér után meg kell fizetnie a járulékokat. Az érintett tag a kisadózó vállalkozói jogviszonyon kívül egyéb jogviszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] Az információ ebben az esetben véleményünk szerint helytelen volt, a kft. tagja nyugodtan végezheti továbbra is heti 2 órás munkaviszonyban a tevékenységét.A társas vállalkozás (gazdasági társaság) tagja alapvetően háromféle jogviszonyban végezhet munkát a társaságban,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 17.

Többes jogviszony

Kérdés: Kell valamilyen járulékot fizetni egy újonnan alakult kft. ügyvezetője után abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, jövedelmet semmilyen formában nem vesz fel, és két másik kft.-ben rendelkezik heti 20-20 órás munkaviszonnyal, illetve van egy saját kft.-je, ahol tag és ügyvezető is egyben? Hogyan kell bejelenteni az új ügyvezetői jogviszonyt a '08-as bevallásban ebben az esetben? Kell valamilyen minimumjárulékot fizetni a saját cégben az ügyvezetői tevékenység után, illetve be kell jelenteni valamilyen módon ezt a jogviszonyt?
Részlet a válaszából: […] A kérdések sorrendjében a következő válaszokat adjuk. A magánszemély után abban a társaságban, amelyben anélkül tölti be az ügyvezetői tisztséget, hogy a tagja lenne, nem kötelező járulékot fizetni, feltéve, hogy az ügyvezetést nem munkaviszony, hanem megbízási jogviszony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.
Kapcsolódó címkék:  

Közteherfizetés többes jogviszony esetén

Kérdés: Melyik tevékenységében köteles megfizetni a közterheket az a magánszemély, aki 2011-ben fejezte be tanulmányait, ezt követően néhány hónapig munkaviszonyban állt, majd 2012 márciusától egyéni vállalkozó, de vállalkozói tevékenységét 2013. április 1-jétől szünetelteti, emellett 2013. február 1-jétől mezőgazdasági őstermelő? Milyen ellátásokra lesz jogosult a december hónapban várható szülése esetén?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a járulékfizetéssel. Az említett hölgy 2012-től az általános szabályok szerint biztosított egyéni vállalkozóként tett eleget (legalább a minimálbér alapulvételével) járulékfizetési kötelezettségének egészen 2013. március 31-ig. Ezt követően viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 26.
Kapcsolódó címkék:  

Munkavállaló munkaviszonyai

Kérdés: Hány munkajogviszonyban állhat egyszerre egy természetes személy? Részmunkaidős foglalkoztatás esetén létezik kötelező heti legkisebb munkaidő?
Részlet a válaszából: […] ...képes ellátni ilyen körülmények között maradéktalanul a feladatait, illetve a munkáltatóknak is mérlegelniük kell/lehet, hogy a többes jogviszony miatt megnövekedett munkateher mellett is kívánják-e foglalkoztatni az adott munkavállalót. Egyébiránt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. október 15.

További munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése

Kérdés: Vállalhat munkát egy másik vállalkozásnál egy munkavállaló, aki a főfoglalkozású munkahelyén heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik? Amennyiben dolgozhat, milyen járulékfizetési kötelezettségei keletkeznek a munkáltatónak és a magánszemélynek?
Részlet a válaszából: […] A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok létesítését nem tiltják a jogszabályok, tehát ha a munkavállaló a főfoglalkozású munkahelyén pontosan eleget tesz a munkavégzési kötelezettségének, munkaideje letelte után bármilyen formában és bármennyit dolgozhat, ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 21.

Többes jogviszonyú nyugdíjas vezető tisztségviselő közterhei

Kérdés: Be kell jelenteni minden jogviszonyában azt a saját jogú nyugdíjas személyt, aki heti 40 órás munkaviszonyban egy zrt. elnök-vezérigazgatója, emellett a zrt. kapcsolt vállalkozásának minősülő kft. ügyvezetője, valamint egy szövetkezet ügyvezető elnöke is? A kft.-ben a havi tiszteletdíj összege nem éri el a minimálbér 30 százalékát, a szövetkezetben pedig év végén kap egy minimális összegű tiszteletdíjat.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. §-ának d) 5. pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve ha ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
6