tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott 50 év feletti munkanélküli tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Munkanélküliként nem regisztrált 50 év feletti munkavállaló járulékai

Kérdés: Elszámolható-e valamilyen járulékkedvezmény egy ötven év feletti munkavállaló alkalmazása esetén, aki előzőleg nem regisztráltatta magát munkanélküliként?
Részlet a válaszból: […]legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott) 50 év feletti munkavállaló Start Extra Kártyát válthat ki az adóhatóságnál. Start Extra Kártyával rendelkező munkavállaló után a foglalkoztató az alábbi kedvezményeket veheti igénybe: - első évben: a tételes eho, a 3 százalék munkaadói járulék és a 29 százalék társadalombiztosítási járulék alóli mentesítés, - második évben: a tételes eho alóli mentesítés és a 29 százalék tb-járulék + 3 százalék munkaadói járulék helyett 15 százalékos járulékfizetés. A foglalkoztató kedvezményt legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér kétszeresének megfelelő járulékalap erejéig érvényesítheti. Ha a munkavállaló munkabére a kötelező legkisebb munkabér kétszeresét meghaladja, az azt meghaladó összeg tekintetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1803

2. találat: 50 év feletti tartósan munkanélküli foglalkoztatása

Kérdés: Vonatkozik-e a tételes egészségügyi hozzájárulás alóli mentesség az önkormányzati költségvetési intézményre is, amennyiben 2006. május 1-jétől 50 év feletti tartósan munka nélküli személyt alkalmaz? Hogyan lehet érvényesíteni a kedvezményt?
Részlet a válaszból: […]egészségügyi hozzájárulást fizetni az ötven év feletti, tartósan álláskereső személy foglalkoztatása esetén. A törvény 10. § (4) bekezdése értelmében, a jogszabály alkalmazásában tartósan álláskereső személy az, aki a foglalkoztatását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig a megyei (fővárosi) munkaügyi központ által nyilvántartott álláskereső
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1482

3. találat: 4 százalékos mértékű közterhek

Kérdés: Mi a különbség a 4 százalékos egészségbiztosítási járulék és a 4 százalékos eho között?
Részlet a válaszból: […]a jubileumi jutalmat, - a végkielégítést, - az újrakezdési támogatást, - a szabadságmegváltás jogcímen kifizetett juttatást, - a külön jogszabály szerinti prémiumévek program, illetőleg a különleges foglalkoztatási állomány keretében járó juttatást, és - a határozott időtartamú jogviszony megszüntetése esetén az Mt. 88. § (2) bekezdése alapján kifizetett összeget. A 4 százalék egészségbiztosítási járulék alapja egyben ellátási alapként veendő figyelembe az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai szempontjából. Ezzel szemben a 4 százalék egészségügyi hozzájárulásért közvetlen ellenszolgáltatás nem jár. Ezt adóként kell a természetes személynek megfizetnie az adóévben megszerzett, az Szja-tv. szerint külön adózó, bevallási kötelezettség alá tartozó - vállalkozásból kivont jövedelem, - értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, - 25, illetőleg 35 százalékos adóterhet viselő osztalék, vállalkozói osztalékalap, - árfolyamnyereségből származó jövedelem, valamint - ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelem után mindaddig, amíg a biztosítási jogviszonyában a foglalkoztató által megfizetett 11 százalékos mértékű egészségbiztosítási járulék,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1408

4. találat: 50 év feletti tartós munkanélküli eho-ja

Kérdés: Meg kell-e fizetni 2006-ban a tételes egészségügyi hozzájárulást az után az 50 év feletti, tartósan munka nélküli személy után, akit 2005. február 1-jétől napi 6 órás részmunkaidőben foglalkoztat egy társaság? 2005. évben az Eho-tv. 7. § (h) bekezdése alapján a cég nem fizetett utána tételes eho-t, mivel a dolgozó megfelelt a 10. § (4) bekezdésében megfogalmazott tartósan munkanélküli kritériumnak.
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig a megyei (fővárosi) munkaügyi központ által nyilvántartott álláskereső volt. A tételes egészségügyi hozzájárulás fizetése alóli mentesség időbeli korlátozás nélkül
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. április 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1398

5. találat: Járulékkedvezmények

Kérdés: 2004. év végén meglehetősen sok információ hangzott el arról, hogy a pályakezdők, illetve az 50 év feletti munkanélküliek alkalmazása esetén a társadalombiztosítási járuléknak csak a felét kell megfizetni. A január 1-jétől hatályos Tbj-tv.-ben erre nem találtunk utalást, holott szívesen élnénk ezzel a lehetőséggel.
Részlet a válaszból: […]térünk ki. A pályakezdő fiatal - aki 25. életévét a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésekor még nem töltötte be, és tanulmányai befejezését követően létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt (jelen esetben munkaviszonyt) - alkalmazása esetén a munkaadó egy összegben visszaigényelheti az adóhatóságtól az érintett után kilenc hónapra fizetett társadalombiztosítási járulék (maximum havi 90 ezer forintos bruttó bérrel számolva) felét. A támogatás feltétele, hogy - az érintett munkavállaló foglalkoztatására teljes munkaidőben, de legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben kerüljön sor, - a munkaadó vállalja legalább három hónapig történő továbbfoglalkoztatását, - amennyiben szakképesítéssel rendelkezik, akkor ennek megfelelő munkakörben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 920