tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

53 találat a megadott özvegyi nyugdíj tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Öregségi nyugdíj és özvegyi nyugdíj együttes folyósítása
Kérdés: Kaphatja egyidejűleg a két ellátást egy öregségi nyugdíjban részesülő nő, akinek a közelmúltban meghalt a férje, és beadta az igényét özvegyi nyugdíjra is?
Részlet a válaszból: […]jogosult az ellátás mellett egyidejűleg rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, öregségi nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül, akkor az özvegyi nyugdíj harminc százaléka annak az öregségi nyugdíjnak, amely az elhunytat a halála időpontjában megillette vagy megillette volna.Amennyiben az özvegy nem részesülne nyugellátásban annak ellenére, hogy a rá irányadó[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6251
2. találat: Özvegyi nyugdíj igénylése meghatalmazott által
Kérdés: Szükség van meghatalmazásra abban az esetben, ha az édesanya özvegyi nyugdíjának igénylését a gyermeke intézi? Hogyan kell igényelni az ellátást ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]Államkincstár/Társadalombiztosítás és Családtámogatás/Nyugdíjbiztosítás/Nyomtatványok/Nyomtatványtár menüpontból letölthető K08. számú formanyomtatványt. A nyomtatvány kitölthető kézzel, vagy számítógép segítségével. A kérelem előterjeszthető személyesen, postai úton vagy elektronikusan.Ha az elhunyt nem volt nyugdíjas, az özvegyi nyugdíj megállapítása iránti igényt az igénylő lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez kell benyújtani. Amennyiben az elhunyt nyugdíjas volt, a kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz (Postacím: 1820, Budapest) kell címezni.Az ügyintézési idő meggyorsítása érdekében javasoljuk, hogy az özvegyi nyugdíj iránti igényhez csatolják az elhunyt jogszerző szolgálati idejére vonatkozó iratokat, amennyiben öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járadékban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban nem részesült, továbbá az elhunyt jogszerző halotti anyakönyvi kivonatát vagy az elhunyt jogszerzőt halottnak vagy eltűntnek nyilvánító bírósági végzést, valamint a házassági anyakönyvi kivonatot, vagy a bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonatot, illetve élettárs esetén az egy lakóhelyen, tartózkodási helyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5883
Kapcsolódó tárgyszavak:
3. találat: Özvegyi nyugdíj
Kérdés: Lemondhat az öregségi nyugdíjáról a magánszemély az ideiglenes özvegyi nyugdíjat követő magasabb mértékű özvegyi nyugdíj érdekében?
Részlet a válaszból: […]megillette, vagy megillette volna. Az ideiglenes özvegyi nyugdíjat követően az özvegyi nyugdíjat szintén hatvanszázalékos mértékben kell megállapítani, ha az özvegy nem részesül rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, öregségi nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban. Amennyiben az özvegy az előzőekben felsorolt ellátások közül valamelyikben részesül, az özvegyi nyugdíjat az elhunyt öregségi nyugdíjának, illetve az elhunytat halála időpontjában megillető nyugdíjának a harmincszázalékos mértékében kell megállapítani.Függetlenül attól, hogy az özvegy részesül-e rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, öregségi nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban és átmeneti bányászjáradékban, az özvegyi nyugdíj harmincszázalékos mértékben jár a házastársa jogán árvaellátásra[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5807
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Özvegyi nyugdíj
Kérdés: Kaphat nyugdíj-kiegészítést az elhalt férj után a feleség abban az esetben, ha a férj a halálakor már nyugdíjas volt, a feleség pedig a nők 40 év jogosultsági idő alapján járó kedvezményes nyugdíjában részesült? Amennyiben igen, akkor automatikusan jár, vagy kérvényezni kell?
Részlet a válaszból: […]özvegynek az ideiglenes özvegyi nyugdíj a beteg gyermek harmadik születésnapjáig jár.A fix időtartalmú ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően közvetlenül az elhunyt házastárs után járó özvegyi nyugdíj akkor állapítható meg, amennyiben az özvegy a házastársa halálakor a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy az egészségkárosodása legalább ötvenszázalékos mértékű, vagy házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.Az özvegyi nyugdíjra való jogosultság akkor is megállapítható, ha az özvegy a házastársa) 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,b) 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belüléri el a reá irányadó nyugdíjra jogosító korhatárt, vagy következik be a legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodás, vagy házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról fog gondoskodni.Az özvegyi nyugellátás nem automatikusan jár, a megállapítás kérelemre történik. Az özvegyi nyugdíj iránti igényt a K08. vagy az ONYF. 3515-275. számú nyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon kell előterjeszteni. Az igénybejelentő lap bármely[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. június 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5435
5. találat: Özvegyi nyugdíj öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt
Kérdés: Meghosszabbítható az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása, ha a jogosult annak lejártát követő fél éven belül betölti az öregségi nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszból: […]évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig, fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén pedig a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható az ideiglenes özvegyi nyugdíj. Mivel az ideiglenes özvegyi nyugdíj
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5420
6. találat: Özvegyi nyugdíj rehabilitációs ellátás után
Kérdés: Megállapítható özvegyi nyugdíj abban az esetben, ha az elhunyt házastárs rehabilitációs nyugellátásban részesült, és ha igen, akkor milyen összegben?
Részlet a válaszból: […]az elhalálozás1. 22 éves életkor betöltése előtt következett be,a. valamennyi jogosultsági feltétel fennállása esetén az özvegyi nyugdíj az elhunyt szolgálati idejének tartamára tekintet nélkül megállapítható, ha az elhunyt az iskolai tanulmányai megszűnését követő fél éven, pontosabban 180 napon belül szolgálati időt szerzett;b. a jogszerző az iskolai tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül 1 napra sem szerzett szolgálati időt, legalább 2 év,2. 22-24 éves életkorban következett be, legalább 4 év,3. 25-29 éves életkorban következett be, legalább 6 év,4. 30-34 éves életkorban következett be, legalább 8 év,5. 35-44 éves életkorban következett be, legalább 10 év,6. 45 éves életkor betöltését követően következett be, legalább 15 évszolgálati időt kell szereznie az elhunytnak ahhoz, hogy az özvegyi nyugdíj megállapítható legyen.Ha a jogszerző nem rendelkezik az elhalálozáskor betöltött életkora szerint megkívánt szolgálati idővel, az özvegye csak akkor lehet jogosult özvegyi nyugdíjra, ha az elhunyt az alacsonyabb korcsoportban (életkorhoz) az előírt szolgálati időt az ott meghatározott életkor betöltéséig megszerezte, és ezt követően szolgálati idejében az elhalálozásig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs. A harminc napba nem lehet beszámítani a keresőképtelenség idejét.Az özvegyi nyugdíjra történő jogszerzés szempontjából szolgálati időnek számít valamennyi, az öregségi nyugdíj megállapítása során figyelembe vehető szolgálati idő azzal, hogy a tanulmányok időpontjára tekintet nélkül szolgálati időként kell figyelembe venni az elhunyt jogszerzőnek a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott - legfeljebb azonban a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges - tanulmányainak idejét. Az özvegyi nyugdíjra történő jogszerzés tekintetében szolgálati időként kell továbbá figyelembe venni azt az időtartamot, amely alatt az elhunyt jogszerző rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy rokkantsági ellátásban részesült.Szolgálati időnek minősül a rehabilitációs ellátás folyósításának időtartama is, amennyiben a rehabilitációs ellátás összegéből vontak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. október 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5220
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Jogosultság svéd özvegyi nyugdíjra
Kérdés: Jogosult lesz a svéd özvegyi nyugdíjra egy 1950-ben született nő abban az esetben, ha 1935-ben született férje 1956-tól 10 évig élt és dolgozott Svédországban, és svéd-magyar kettős állampolgár volt? A házasságkötés 1988. december 23-án történt, és a házaspár együtt élt a férj 2001. március 18-án bekövetkezett haláláig. Hogyan kell elindítani az igénylést ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]nyugellátás megállapítása iránti igényt elő kell terjeszteni az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál. Ezzel az eljárással még egy esetleges elutasítás esetén sem lehet semmit sem veszíteni, ezért ugyanezt javasoljuk ebben az esetben is, amennyiben az özvegy Magyarországon él. Az igényt az erre rendszeresített igénybejelentő lapon, a K52 számú nyomtatványon lehet előterjeszteni az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságán (1139 Budapest, Váci út 73., levelezési cím: 1820 Budapest). A svéd özvegyi ellátás elbírálása céljából az igénylőnek nem kell a svéd illetékes intézménynél külön kérelmet benyújtani, hiszen az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága fogja a kérelem alapján kitöltött formanyomtatványokat megküldeni az illetékes svéd intézménynek, a Magyarországon szerzett szolgálati, illetve biztosítási idő igazolásával együtt.Az igény[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5125
8. találat: Özvegyi nyugdíj külföldi házastárs halála esetén
Kérdés: Jár a magyar özvegyi nyugdíj egy magyar özvegy részére németországi nyugdíjas házastársa elhalálozása esetén, és ha igen, milyen feltételeknek kell teljesülni?
Részlet a válaszból: […]házastárs halálától legalább egy évig, továbbá az elhunyt jogán árvaellátásra jogosult, másfél évesnél fiatalabb gyermeket eltartó özvegynek az árva 18 hónapos életkorának betöltéséig ideiglenes özvegyi nyugdíjra jogosult. Fogyatékos vagy tartósan beteg gyermek esetén az ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható.Az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően özvegyi nyugdíjat akkor lehet megállapítani, ha az özvegy a házastársa halálakora) a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagyb) az egészségkárosodása legalább ötvenszázalékos mértékű, vagyc) házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg, vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodik.De özvegyi nyugdíj jár akkor is, ha a fenti feltételek valamelyikea) a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tizenöt éven belül,b) a házastárs 1993. február 28-a után bekövetkezett halála esetén az elhalálozástól számított tíz éven belülkövetkezik be.Amennyiben az özvegy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5085
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Özvegyi nyugdíj
Kérdés: Valóban nem kaphatja meg az özvegyi nyugdíjat a Tny-tv. 53. §-a alapján az az özvegy, akinek a férje 2001. november 6-án hunyt el, 2002. november 5-ig ideiglenes özvegyi nyugdíjat kapott, és 2015. április 15-től saját jogú öregségi nyugdíjban részesül? Az özvegy nem ment újra férjhez, a gyermekük pedig már nagykorú. Az információt az igénylés leadásakor kapta, de egy másik törvény, a 2007. évi CLVI. tv. 22. §-ának (7) bekezdése szerint viszont az özvegy a Tny-tv. 47. §-a (3) bekezdésének a) pontja, illetve 53. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján 2008. január 1-jétől özvegyi nyugdíjra akkor is jogosult, ha az özvegyi nyugdíj megállapításához, illetve feléledéséhez szükséges feltételek 1993. március 1-je és 2007. december 31-e között, a házastárs halálától, illetve az özvegyi nyugdíj megszűnésétől számított tíz éven túl, de tizenöt éven belül következtek be, feltéve hogy az özvegyi nyugdíjra a kérelem elbírálásakor is jogosult. Melyik rendelkezést kell alkalmazni ebben az esetben?
Részlet a válaszból: […]házasság létrejötte nélkül az özvegyi nyugdíj egyébként megilletné.Amennyiben az özvegyi nyugdíj nem házasságkötés miatt szűnt meg, az özvegyi nyugdíj feléledése a házastárs halálának az időpontjától, valamint attól az időtartamtól függ, amely a házastárs halála és az özvegyinyugdíj-jogosultság feltételeinek teljesítése között telik el. Ez az időtartam a házastárs 1993. március 1-je előtt bekövetkezett halála esetén tizenöt év, 1993. február 28-a után bekövetkezett elhalálozás esetén pedig tíz év.Figyelembe véve az elhalálozás időpontját, ebben az esetben az özvegyi nyugdíj feléledésére akkor kerülhet(ett) sor, ha az igénylő 2002. november 5-től számított tíz éven belül, azaz 2012. novemberig a reá irány­adó öregségi nyugdíjra jogosító korhatárt betöltötte, vagy ez időtartam alatt egészségi állapotában legalább 50 százalékos mértékű egészségkárosodás keletkezett.Az özvegyi nyugdíj feléledése során az özvegyre irány­adó öregségi nyugdíjkorhatárt a jogszerző halálakor hatályos jogszabályok alapján kell megállapítani. Nincs[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4919
10. találat: Özvegyi nyugdíj visszamenőleges igénylése
Kérdés: Igényelhető visszamenőlegesen az özvegyi nyugdíj, és ha igen, hány hónapra?
Részlet a válaszból: […]ideiglenes özvegyi nyugdíj azonos feltétellel a gyermek harmadik születésnapjáig folyósítható.Mivel az ideiglenes özvegyi nyugdíj csak meghatározott, fix ideig folyósítható, ezért az igényléséhez szükséges kérelem előterjesztésének az időpontjára különös figyelmet kell fordítani. A példa kedvéért vegyünk egy olyan esetet, amikor az ideiglenes özvegyi nyugdíj egy évig folyósítható. Amennyiben az özvegyinyugdíj-igény előterjesztése elkésett, de az a házastárs halálától számított egy éven belül van, az ideiglenes özvegyi nyugdíj rövidebb, csak az egy évből hátralévő időre folyósítható. A folyósítás kezdőnapja az igény nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez érkezését megelőző hatodik hónap első napja, utolsó napja pedig az elhalálozás napjától számított 365. nap.Ha az özvegyinyugdíj-igény előterjesztése olyan mértékben elkésett, hogy az a házastárs halálától számított egy éven túl van, és az ideiglenes özvegyi nyugdíj a visszamenőleges igényérvényesítés alapján sem folyósítható, a hozzátartozói nyugellátás nem állapítható meg, és a mulasztás miatt kiutalásra nem kerülő nyugdíjrész később nem követelhető.Az állandó özvegyi nyugdíj megállapításánál az igény elkésettsége nem szünteti meg a jogosultságot, azonban itt is érvényes az a szabály, hogy a mulasztás miatt kiutalásra nem kerülő nyugdíjrész később nem követelhető.Állandó özvegyi nyugdíjat az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnése után az az özvegy kaphat, aki házastársa halálakora) a reá irányadó öregségi nyugdíjra jogosító kor­határt betöltötte, vagyb) megváltozott munkaképességű,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. november 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4902
Kapcsolódó tárgyszavak:
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 53 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést