1951-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Milyen feltételekkel és mikortól mehet el öregségi nyugdíjba vagy előnyugdíjba egy 1951-ben született nő, akinek 7 saját gyermeke van? Figyelembe veszik a gyermekek nevelésének időszakát nyugdíjra jogosító időként?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjazás lehetősége 2012. január 1-jével megszűnt. Az említett időponttól nem lehet megállapítani előrehozott öregségi nyugdíjat, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat, korkedvezményes nyugdíjat, bányásznyugdíjat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

1951-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Hogyan érinti a nyugdíjszámítás változása annak az 1951-ben született nőnek a nyugellátását, aki jelenleg 42 éves munkaviszonnyal rendelkezik, és 62 éves koráig, azaz 2013 májusáig dolgozni szeretne? Hogyan változna a nyugdíjának összege, ha 2011-ben, 2012-ben, illetve 2013-ban megy nyugdíjba? A jövedelme évek óta meghaladja a nyugdíjjárulék-fizetési felső határt.
Részlet a válaszából: […]  Az érintett a születési éve és szolgálati ideje alapján már2008-ban jogosultságot szerzett előrehozott öregségi nyugdíjra. A jelenleghatályos jogszabályok alapján megszerzett jogosultságát bármikorérvényesítheti, tekintet nélkül arra, hogy az előrehozott öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. október 25.

1951-ben született nő nyugdíjazása

Kérdés: Nyugdíjasnak fog-e minősülni 2011. május 20-án az a nő, aki május 19-én tölti be a 60. életévét abban az esetben, ha ezen a napon megszünteti a munkaviszonyát, és igényét jelzi a nyugdíjfolyósító intézetnek is?
Részlet a válaszából: […] A nyugellátást írásban, kizárólag az e célra rendszeresítettnyomtatványon, vagy elektronikus űrlapon, visszamenőleg legfeljebb hat hónapralehet a lakóhely szerint illetékes nyugdíj-megállapító szervnél érvényesíteni.Önmagában az, hogy öregségi nyugdíjra való jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 18.

59. életévét betöltött nő nyugellátása

Kérdés: Milyen lehetőségei vannak annak az 59. életévét betöltött nőnek, aki saját számításai szerint 40 év munkaviszonnyal rendelkezik, még nem szeretne nyugdíjba menni, de fél attól is, hogy a mostani hírek szerint felemelik a nyugdíjkorhatárt?
Részlet a válaszából: […] Megnyugtatjuk, hiszen az, aki 2009. december 31-ig azelőrehozott, illetve csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjigénybevételéhez szükséges életkort betöltötte, és szolgálati időt megszerezte,az előrehozott, illetőleg a csökkentett összegű előrehozott öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. július 7.

1951-ben született nő nyugellátása

Kérdés: Valóban igaz-e az az információ, hogy egy 1951-ben született nő, aki rendelkezik az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, 2009-ben már nem veheti igénybe az ellátást, csak 2010-ben, 59 éves korában lesz jogosult az igénylésre?
Részlet a válaszából: […] Az információ nem teljesen helytálló, mivel az igénylő azelőrehozott öregségi nyugdíjra nem kizárólag 2010. évben lehet jogosult. Azellátásra – az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2009-ben ésazt követően is jogosult lehet.Az a személy, aki előrehozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 16.

1951-ben született rokkantnyugdíjas nő lehetőségei

Kérdés: Mennyit és havonta milyen összegért dolgozhat 2009-ben az az 1950-ben született nő, aki 1998 decembere óta 67 százalékos rokkant, jelenleg 6 órában dolgozik, és a 2009. február hónapban esedékes felülvizsgálaton újra rokkantnak minősítik? Mennyiért dolgozhat abban az esetben, ha nem százalékolják le tovább? Mikor mehet el saját jogú nyugdíjba? Milyen bérszabályok vonatkoznának rá, ha 2008-ban megszüntetné a rokkantnyugdíját, és elmenne saját jogú nyugdíjba? Jelenlegi nyugdíja 70 ezer forint, nyugdíjazás előtti átlagkeresete 48 ezer forint volt.
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a lehetőségeket.Az első lehetőség, hogy az ORSZI-felülvizsgálat legalább 50százalékos egészségkárosodást állapít meg. Ebben az esetben a rokkantságinyugdíjra való jogosultság továbbra is fennáll.A második – talán kevésbé valószínű – "változat", hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 14.

1951-ben született közalkalmazott nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Mikor kérheti felmentését egy 1951. augusztus 1-jén született, 38 év szolgálati időt szerzett igazságügyi szakértői intézeti alkalmazott nő, ha 2008 decemberében szeretne előrehozott öregségi nyugdíjba menni? Jogosult-e jubileumi jutalomra, jár-e részére végkielégítés?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 9. §-ának 2008. január 1-jén hatályosrendelkezései értelmében a 62. életév betöltését megelőzően előrehozottöregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki az 57. életévét betöltötte, az aférfi, aki a 60. életévét betöltötte, feltéve hogy legalább 38 év...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 16.

1951-ben született nő előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Elmehet-e 2008. évben előrehozott öregségi nyugdíjba az az 1951-ben született nő, aki heti 36 órát meghaladó munkaviszony mellett evás egyéni vállalkozó?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 2008. január 1-jétől hatályos szabályai szerintelőrehozott öregségi nyugdíjra az a nő jogosult, aki rendelkezik legalább 38 évszolgálati idővel, betöltötte az 57. életévét, valamint biztosításijogviszonyban nem áll. Az előrehozott öregségi nyugdíj...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. augusztus 19.

1951-ben született nő korengedménye

Kérdés: Megállapítható-e korengedményes nyugdíj egy 1951. január 21-én született, 38 év szolgálati idővel rendelkező nő részére 2007. szeptember 1-jétől, tekintettel arra, hogy a 2007-ben megállapított nyugdíja kedvezőbb lenne, mint a 2008. január hóban megállapított ellátás? Van-e valamilyen más mód a nyugdíj 2007-ben történő megállapítására? Jogosult lesz-e előrehozott öregségi nyugdíjra 2008. január 21-től?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 2008. december 31-ig hatályos rendelkezéseiszerint az 1951. január 21-én született nő az előrehozott öregségi nyugdíjraakkor jogosult, ha az 57. életévét betöltötte, feltéve hogy legalább 38 évszolgálati időt szerzett, és biztosítással járó jogviszonyban nem áll....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 2.

1951-ben született nő csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíja

Kérdés: Milyen mértékű nyugdíjcsökkenéssel járna, ha 1951. júliusban született nő 38,5 év szolgálati idővel 2007. decemberben csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat igényelne? Célszerű lenne-e ezt választani, figyelembe véve, hogy a 2008. júliusban igénylendő előrehozott öregségi nyugdíj összegét az új nyugdíjszámítási szabályok figyelembevételével állapítják meg, mely várhatóan a jelenlegi szabályokhoz viszonyítva kedvezőtlen?
Részlet a válaszából: […] Előrehozott öregségi nyugdíjat az igénylő részérelegkorábban 2008 júliusától – születésnapjától – lehet megállapítani,csökkentésre pedig nincs szükség, hiszen a (csökkentés nélküli öregséginyugellátásra) jogosultsághoz szükséges szolgálati idővel (38...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 31.
1
2