Munkavállalók részére nyújtott kölcsön

Kérdés:

Hogyan tud kedvezményes kamatozású, illetve néhány esetben kamatmentes kölcsönt nyújtani egy vállalkozás a munkavállalóinak? Mire kell figyelni ebben az esetben, illetve milyen jogszabályok szabályozzák ezt az eljárást?

Részlet a válaszából: […] ...a kifizető tevékenységével összefüggésben, a tevékenységet szolgáló eszköz megszerzése, szolgáltatás igénybevétele érdekében; az osztalékelőlegnek az a része, amely a kifizetését követő első beszámoló elfogadásával osztalékká vált; olyan munkabérelőleg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősített osztalékelőleg

Kérdés: Kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetnie a cégnek abban az esetben, ha az adóhatóság a jogkövetési vizsgálat során 2021-re fizetett osztalékelőleget egyéb jogcímen szerzett jövedelemmé minősítette át? Az érintett tag/munkavállaló bére a minimálbér 24-szeresét meghaladta.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. szerinti összevont adóalapba tartozó adó- (adóelőleg-) alap számításánál figyelembe vett jövedelem a Szocho-tv. 1. §-ának (1) bekezdése érelmében szociálishozzájárulásiadó-alapot képez. Így az e körbe tartozó egyéb jövedelem után is meg kell fizetnie a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Ügyvezető járandóságainak letiltása

Kérdés: Figyelembe kell venni az osztalékelőleget a végrehajtás alá vonandó alapba abban az esetben, ha egy kft. tagi jogviszonyban álló ügyvezetőjének a munkabérét, illetményét, egyéb járandóságait bírósági végzéssel letiltották?
Részlet a válaszából: […] ...az osztalék nem szerepel. Az előbbiek egybevetéséből az következik, hogy a tulajdonosi osztalék követelésként letiltható. Ugyan az osztalékelőleg valójában előleg, de a kifizetésekor 16 százalékos szja terheli, melyet a kifizetőnek (a kft.-nek) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 25.

Hongkongi társaságtól kapott osztalék közterhei

Kérdés: Milyen mértékű személyi jövedelemadót és egészségügyi hozzájárulást kell fizetni abban az esetben, ha egy magyar adóilletékességű magánszemély osztalékot kap egy Hongkongban bejegyzett vállalkozástól? A külföldi székhelyű vállalkozásnak kell levonnia az adóelőleget, vagy a magánszemély saját maga állapítja meg és fizeti be? Ebben az esetben mikor kell teljesíteni a befizetést? Hogyan változik a helyzet akkor, ha a társaság osztalékelőleget fizet?
Részlet a válaszából: […] ...a részvényekből származó jövedelemmel azonos adóztatási elbánás alá vetnek."Az Egyezmény rendelkezéséből az következik, hogy az osztalékelőleget azonosan kell kezelni az osztalékkal, illetve bevallási szempontból az Szja-tv. osztalékelőlegre vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. május 14.

Osztalékjövedelem bevallása

Kérdés: Hogyan kell bevallani a 1108-as bevallásban azt a jövedelmet, amelyet 2010. évben egy korlátolt felelősségű társaság osztalékelőlegként fizetett a tagjának, és 2011. évben osztalékká vált?
Részlet a válaszából: […] ...vált jövedelmet a 1108 típusú bevallás M-05 lapjának 424. sorában akövetkezők szerint kell feltüntetni. A b) oszlopba az osztalékká váltosztalékelőleget, a d) oszlopba ennek 16 százalékos kulccsal számított adóját,az e) oszlopba pedig 0-át kell írni. A d) oszlopba...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 24.

Osztalék ehója

Kérdés: Mikor és kinek kell bevallani, illetve befizetni az ehót abban az esetben, ha egy cég 2009-ben osztalékelőleget fizetett ki a tulajdonosoknak, amely nem képezte eho alapját, az év végi beszámolóban megállapított osztalék összege azonban megegyezett az előleg összegével, amely miatt az egyik tulajdonosnak már keletkezett fizetési kötelezettsége? A 450 000 forint hozzájárulás-fizetési felső határt ebben az esetben a 2010. vagy a 2009. évben megfizetett hozzájárulásnál kell-e figyelembe venni?
Részlet a válaszából: […] Az Eho-tv.szerint a jelzett esetben a százalékos egészségügyi hozzájárulást a kifizetőnekkell levonnia, és az általános szabályok szerint bevallania és megfizetnie.A 450 ezerforintos határ megállapításánál az adóévben megszerzett jövedelmeket, illetvemegfizetett járulékokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 1.

Kft. tagjának osztaléka

Kérdés: Milyen adófizetési kötelezettség terheli egy kft. tagi jogviszony keretében közreműködő tagja részére 2009-ben jóváhagyott és 2010-ben kifizetett 2008. évi osztalékot? A cégnek két egyenlő tulajdoni hányaddal rendelkező tagja van, az egyik tag munkaviszony keretében dolgozik a társaságban, a másik tag tagi jogviszony keretében működik közre. A munkáltatói jogok gyakorlója a tagi jogviszonyos.
Részlet a válaszából: […] ...bevétel az említett társas vállalkozás által aszemélyes közreműködő számára kifizetett osztalék és/vagy az adóévbenjóváhagyott, osztalékelőlegként már kifizetett osztalék, de legfeljebb ezekegyüttes összegéből az a rész, amely a személyes közreműködői...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 29.

Tevékenységre jellemző kereset nyugdíjas tagok esetében

Kérdés: Vonatkozik-e a piaci érték szerinti kereset a nyugdíjas tagokra is?
Részlet a válaszából: […] ...közreműködőidíj-kiegészítéskéntkell megállapítani a tag részére kifizetett osztalékból és/vagy az adóévbenjóváhagyott, osztalékelőlegként már kifizetett osztalékból azt a részt, amely atag által a személyes közreműködésért ténylegesen felvett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 6.

Osztalék ehója

Kérdés: A 2008. évi LXXXI. törvény V. fejezet (3) bekezdése szerint a magánszemély nem köteles bevallani az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelmet, az osztalékból származó jövedelmet stb. ..., ha az adóévben ilyen jogcímeken megszerzett összes jövedelem nem haladja meg a 100 ezer forintot, és az adót a kifizető levonta. Terheli-e 14 százalékos eho-fizetési kötelezettség a magánszemélyt abban az esetben, ha 2009-ben 100 ezer forint alatti összegben kap osztalékjövedelmet, amelyből a kifizető levonja és befizeti a 25 százalékos szja-t?
Részlet a válaszából: […] ...nem haladja meg a 100 ezer forintot, és az adót a kifizető levonta.Az Szja-tv. 66. § (1) bekezdése alapján a magánszemélyosztalékból, osztalékelőlegből származó bevételének egésze jövedelem. Ebbőlegyértelműen következik, hogy az osztalékjövedelemnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 21.

Eredménytartalékból fizetett osztalék adója

Kérdés: Alkalmazható-e a 10 százalékos osztalékadó-fizetési kötelezettség egy Eva-tv. hatálya alá tartozó társaság esetében, ha a 2006. évben az evás időszakot megelőzően felhalmozott eredménytartalékból fizeti ki az osztalékokat?
Részlet a válaszából: […] ...ebből pedig az következik, hogy kizárólag a korábbi évekeredménytartaléka nem szolgálhat az osztalékfizetés alapjául. Évköziosztalékelőleg fizetésére akkor van lehetőség, ha a taggyűlés által elfogadott,a számviteli törvény szerint készített...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. január 30.
1
2