303. Társadalombiztosítási Levelek / 2016. augusztus 9.

TARTALOM

5136. kérdés Kisadózói tevékenység CSED mellett
Vonatkozik a CSED melletti keresőtevékenység tilalma a kisadózói tevékenységre is, vagy helyes az az értelmezés, hogy az Eb-tv. alkalmazásában a kisadózói tevékenység nem tekintendő keresőtevékenységnek, ezért a CSED mellett is végezhető?
5137. kérdés Munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása
Milyen módon és milyen határidővel tudja bevallani és befizetni a magánszemélyt terhelő 27 százalékos egészségügyi hozzájárulást a munkavállaló a munkáltató által adómentesen juttatott biztosítási díj visszavásárlása esetén? A munkavállalónak ebben az esetben egyéb jövedelme keletkezik, amelyből a biztosító levonja a személyi jövedelemadót, de a százalékos ehót a magánszemélynek kell bevallania és megfizetnie.
5138. kérdés Munkavállalás Németországban
Be kell szereznie az A1-es igazolást annak a magyar lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú személynek, aki Németországban vállal munkát, amely alapján Németországban biztosítási jogviszonya keletkezik? A munkavállaló valószínűleg 183 napot meghaladóan fog Németországban tartózkodni. Meg kell fizetni ebben az esetben a 7050 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot?
5139. kérdés Függő hatályú döntés
Van valamilyen közteherviselési kötelezettség az OEP által 2016. január 1-jétől rendszeresített függő hatályú döntésben foglaltak alapján, a 60 napon túli ügyintézési határidő miatt a kérelmezőnek fizetendő 10 000 forint összegű juttatás után? Munkaviszonyból származó bérjövedelemnek vagy egyéb jövedelemnek kell minősíteni ezt a juttatást?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5140. kérdés Közalkalmazott béren kívüli juttatása
Jogosult cafeteriajuttatásra egy kórházi ápolóként dolgozó közalkalmazott?
5141. kérdés Koszorú közterhei
Elszámolható adómentesen a munkáltató által vásárolt temetési koszorú?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5142. kérdés Jogosultság rokkantsági ellátásra
Mi a munkáltató, illetve a munkavállaló teendője annak érdekében, hogy a munkavállaló jogosult legyen a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira? Egy kft. ügyvezető tagja egy üzeminek nem minősülő közúti baleset során komolyan megsérült, maradandó károsodásokat szenvedett. Egy évig táppénzen volt, de 2016. június közepén lejárt a táppénze, azóta a felgyülemlett szabadságát tölti. Időközben megkapta a határozatot, mely szerint egészségi állapotának mértéke 50 százalékos, állapota tartós és foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minősítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja, valamint felülvizsgálata nem javasolt. A határozatban megállapításra került, hogy keresőtevékenységet végez, ezért nem jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátására. Meg kell szüntetni a munkaviszonyt a rokkantsági ellátás igényléséhez, vagy elegendő átjelenteni a munkavállalót 20 órára, ha ezzel együtt nem fog a minimálbér 150 százalékánál többet keresni?
5143. kérdés 1953-ban született személy nyugellátása
Helyesen jár el egy 1953. október 17-én született személy, aki 40 éves munkaviszony után 63 éves korában nyugdíjba szeretne menni, ezért a jogosultság napjával, azaz október 17-én megszünteti a biztosítási jogviszonyát, és beadja a nyugdíjigénylését, majd két nap múlva ismét munkába áll? Jól gondolja, hogy ezután korlátozások nélkül dolgozhat, mivel a jogszabályokban előírt éves keretösszeg csak a korhatár előtti ellátásban részesülő személyeket érinti?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5144. kérdés Nyugdíj alapjául szolgáló kereset
Mi az oka annak, hogy nem számították be a nyugdíj összegébe azt a keresetet, amelyet az igénylő az 1988-tól 1994-ig fennálló mellékfoglalkozásában kapott, ami a 8 órán belüli munkaviszony része volt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5145. kérdés Megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékkal szerzett szolgálati idő
Mi az oka annak, hogy nem számít jogosultsági időnek a nők kedvezményes nyugdíjának igénylésekor a megállapodás alapján fizetett nyugdíjjárulékkal szerzett idő?
5146. kérdés Munkabérből letiltott összeg
Egyik munkavállalónk munkabérét pénzintézeti tartozás miatt terhelte letiltás, amely ezután kiegészült a lakásszövetkezet felé fennálló tartozás miatti letiltással is. Az egyik közüzemi szolgáltató a szolgáltatás korlátozását helyezte kilátásba, ha nem fizeti meg haladéktalanul az elmaradt díját, ezért a dolgozó kérte, hogy a munkabéréből levont összeget a közműszolgáltatónak utalja a munkáltató. Jelenleg a munkavállaló munkabérét 50 százalékos mértékben terheli letiltás. Jogszerűen jár el a munkáltató, ha elutasítja a munkavállaló kérését?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5147. kérdés GYÁP-előzmény
Az Eb-tv. 46. §-a 2016. július 1-jétől életbe lépő változásai után továbbra is meg kell kérni a másik szülő munkahelyéről a GYÁP-ra vonatkozó előzményadatokat, vagy a munkáltató dolgozhat a birtokában lévő adatokkal?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5148. kérdés Ellátások munkáltató jogutód nélküli megszűnése esetén
Milyen ellátásra lesz jogosult az a munkavállaló, aki 5 éve dolgozott egy cégnél, amely 2016. június 30-án jogutód nélkül megszűnt, így a dolgozó munkaviszonya is megszűnt, de 2016. április 13-tól munkahelyi baleset következtében keresőképtelensége miatt táppénzben részesül, 2016. augusztus 29-re ismételt műtétre van előjegyezve, és a második gyermekét 2016. október 10-re várja?
5149. kérdés Családi pótlék nyári szünidőre
Valóban jár a családi pótlék a nyári szünidőre az után a gyermek után, aki felsőoktatási intézményben tanul tovább? Mit kell tenniük a szülőknek annak érdekében, hogy biztosan megkapják az ellátást?
5150. kérdés Munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggő kártérítés
Milyen közterheket kell megfizetni a munkaviszony jogellenes megszüntetésével összefüggő kártérítés után?
5151. kérdés Táppénz közterhei
Milyen közterheket kell vonnia a kifizetőhelynek a táppénzből? Milyen levonásokat lehet érvényesíteni egy esetleges végrehajtás során?
Kapcsolódó tárgyszavak:
5152. kérdés Munkavégzés felmondási idő alatt
Jogosult lesz a felmondási időre járó távolléti díjra az a munkavállaló, aki felmondását írásban közölte a munkáltatójával, de a felmondási idő alatt már nem dolgozott, annak ellenére, hogy a munkáltató igényt tartott a munkavégzésére? A felmondási idő alatti munkavégzésről kizárólag szóban tárgyaltak a felek, sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem foglalta írásba az álláspontját.
Kapcsolódó tárgyszavak:
5153. kérdés Első házasok kedvezménye családikedvezmény-jogosultság megszűnése után
Jogosult lesz ismételten az első házasok kedvezményére az a személy, aki már érvényesítette a kedvezményt, majd a várandóssága 91. napjától családi kedvezményre vált jogosulttá, de a gyermekét a várandósság alatt elvesztette?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére