Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai GYES mellett

Kérdés: Jogosult lehet rehabilitációs ellátásra az a kismama, aki jelenleg GYES-t kap kétéves gyermekére tekintettel, de most egészségromlást állapítottak meg nála, és leszázalékolták? Veszélyeztetheti az egyéb ellátás a GYES-jogosultságot?
Részlet a válaszából: […] A szociális, illetőleg az egészségromlás alapján járó ellátást két különböző jogszabály szabályozza, ezért mindkét normatívában meg kell vizsgálni, hogy esetlegesen a másik által megállapítható ellátás nem zárja-e ki a folyósítást. Az egészségromlás alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Ügyvezető rokkantsági ellátása

Kérdés: Elegendő, ha egy-egy, különböző napra fizetés nélküli szabadságot kér az igénylés érdekében egy kft. 2 tulajdonos-ügyvezetője, akik mindketten jogosulttá váltak rokkantsági ellátásra? Az ügyvezetők munkaviszonyban látják el a tevékenységüket, a fizetés nélküli szabadság bejelentésre kerül a 'T1041-es nyomtatványon, és ezáltal szünetel a biztosítás.
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátásra való jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor keresőtevékenységet nem végezhet.A 2011. évi CXCI. tv. szerint keresőtevékenységnek az Flt. szerinti keresőtevékenység minősül.Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Rokkantsági ellátás újraszámítása

Kérdés: Valóban kérheti a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását a 180 napot elérő jövedelme alapján az a személy, aki 2015. december 1. napjától jelenleg is rokkantsági ellátásban részesül, össz-szervezeti egészségkárosodása 60 százalékos, és 2021. október 1-jétől munkaviszonyt létesített napi 8 órában, garantált bérminimumon, ami várhatóan június 30-ig tart? A komplex minősítés időbeli hatálya végleges egészségi állapotú, a felülvizsgálat alól mentesül a személy, mivel az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam a 10 évet nem haladja meg. Amennyiben kérhető az újraszámítás, mi az eljárás menete? Milyen időszak jövedelmét veszik figyelembe az ellátás megállapítása során?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását azzal kezdjük, hogy a 2011. évi CXCI. tv. nem teszi lehetővé a rokkantsági ellátás összegének újraszámítását. Ugyanakkor az újraszámítás igénye joggal merül fel az igénylőben. De mégis hogyan érhető el magasabb összegű ellátás a magasabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Szociálishozzájárulásiadó- kedvezmény

Kérdés: Mikortól és milyen összegben élhet a munkaadó a szociálishozzájárulásiadó-kedvezménnyel annak a munkavállalónak az esetében, akit 2022. március 21-től teljes munkaidős munkaviszonyban foglalkoztat, és 2022. április 5-től rokkantsági ellátásban részesül? A dolgozó még a munkába állása előtt, 2022. március 17-én jelent meg a komplex felülvizsgálaton.
Részlet a válaszából: […] A munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek után szociálishozzájárulásiadó-kedvezményt vehet igénybe.A Szocho-tv. 13. §-ának (5) bekezdése értelmében a kedvezményt az arra jogosult a komplex minősítésről szóló érvényes dokumentum, vagy a (3) bekezdés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Munkavégzés rehabilitációs ellátás mellett

Kérdés: Kell bejelentést tennie a rehabilitációs hatósághoz egy rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, ha az ellátás mellett dolgozik?
Részlet a válaszából: […] 2021. január 1-jétől a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, így rehabilitációs ellátásban részesülő személyek is az ellátás mellett jövedelemkorlátozás vagy a munkaidő korlátozása nélkül dolgozhatnak. A munkavállalás tényét vagy annak megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 17.

Egyéni vállalkozás rokkantsági ellátás mellett

Kérdés: Végezhet egyéni vállalkozóként tevékenységet egy rokkantsági ellátásban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] 2021. január 1-jétől a rehabilitációs ellátás vagy a rokkantsági ellátás mellett munkát vállalóknak vagy vállalkozóknak sem keresetkorlátra, sem időkorlátra nem kell figyelni. Mindkét ellátás mellett szabadon lehet keresőtevékenységet folytatni anélkül, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Tartásdíj

Kérdés: Milyen kötelezettségei vannak a foglalkoztatónak a tartásdíjjal kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] A szülői felügyelet körében a szülők kötelessége, hogy a gyermeket gondozzák, tartsák, a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését elősegítsék [Cst. 75. § (1) bekezdés]. Külön élő szülők esetében ennek markáns megjelenési formája a tartásdíj, mely...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Munkabaleset

Kérdés: Milyen térítésre, illetőleg ellátásra jogosult a munkavállaló munkahelyi baleset elszenvedése után?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos tisztázni a munkabaleset fogalmát, amelyet az Mvt. határoz meg értelmező rendelkezései körében. A törvény akképpen rendelkezik, hogy munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Kedvezményezett foglalkoztatott

Kérdés: Élhet adókedvezménnyel egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég azzal a munkavállalójával kapcsolatban, akinek egészségkárosodása 70 százalékos, és saját jogán nevelési ellátásban részesül?
Részlet a válaszából: […] A Kiva-tv. alkalmazásában azt a személyt is kedvezményezett foglalkoztatottként lehet figyelembe venni, aki után a Szocho-tv. 13. szakasza alapján szociális-hozzájárulásiadó-kedvezménnyel élhet a foglalkoztató.A Szocho-tv. 13. §-a értelmében e körbe az a munkavállaló,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Rehabilitációs ellátás összegének felülvizsgálata

Kérdés: Valóban felülvizsgálják a rehabilitációs ellátások összegét 2021-ben?
Részlet a válaszából: […] A hír igaz, azzal, hogy nemcsak a rehabilitációs, hanem a rokkantsági ellátás összegét is felül kell vizsgálni, amennyiben az ellátás megállapítására 2016. május 1-jét követően került sor, és annak összegét havi átlagjövedelem hiányában az alapösszegből kiindulva...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
1
2
3
8