Családtámogatási ellátások külföldön élő család esetén

Kérdés: Melyik tagállam lesz illetékes a családtámogatási ellátások (családi pótlék) folyósítására abban az esetben, ha az anya Magyarországon biztosított, az apa Svájcban biztosított, de az egész család Ausztriában él életvitelszerűen?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből, sajnos, nem tudjuk meg, hogy a családban egy vagy több kiskorút nevelnek, vagy azt, hogy a gyermekek milyen korúak. Ezért csak egy általános választ tudunk adni, azok alapján az információk alapján, melyeket a levél írója megadott részünkre. A szociális biztonsági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Külföldre költöző munkavállaló távmunkavégzése

Kérdés: Ki kell jelenteni a ’T1041 nyomtatványon egy magyar cég magyar állampolgárságú munkavállalóját, aki néhány hónapja kiköltözött az egész családjával Máltára, és a továbbiakban onnan végzi a munkáját távmunkában? A dolgozó még rendelkezik magyar állandó lakcímmel, de a tajkártyája már nem érvényes Magyarországon, a férje munkaviszonyban dolgozik Máltán, ő pedig egyéni vállalkozást indított, a gyermekeik ott járnak óvodába és iskolába. Ebben az esetben csak a személyi jövedelemadót kell levonni tőle, és szociális hozzájárulási adót kell fizetni utána? Milyen igazolásokat kell bekérnie a munkáltatónak ebben az esetben? Négygyermekes anyaként továbbra is jogosult az adókedvezményre? Helyesen gondolja a munkáltató, hogy családi pótlékra, és így a családi kedvezményre a továbbiakban nem jogosult a munkavállaló? Hogyan változik a fenti munkavállaló bejelentése, számfejtése, NÉTAK-kedvezménye és családi kedvezménye abban az esetben, ha eladja magyarországi ingatlanát, és nem lesz magyar állandó lakcíme sem?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett munkavállaló a keresőtevékenységét Máltán végzi, így a 883/2004/EK uniós koordinációs rendelet vonatkozó szabályai alapján a máltai társadalombiztosítás hatálya alá tartozik. Ez azt is jelenti, hogy Magyarországon a biztosítási jogviszonya megszűnik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Rokkantsági ellátás és fogyatékossági támogatás egyidejűleg

Kérdés: Igényelhet fogyatékossági támogatást egy rokkantsági ellátásban részesülő személy, vagy a két ellátás kizárja egymást?
Részlet a válaszából: […] A rokkantsági ellátás és a fogyatékossági támogatás egyidejűleg folyósítható, vagyis nem szűnik meg a rokkantsági ellátás, ha mellette az ellátott fogyatékossági támogatásra szerez jogosultságot. Mi is az a fogyatékossági támogatás?A fogyatékossági támogatás a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Családi pótlék külföldi tartózkodás esetén

Kérdés:

Milyen következményei lehetnek annak, ha egy évek óta külföldön élő család most vette észre, hogy a gyermekük után folyamatosan kapják Magyarországról a családi pótlékot?

Részlet a válaszából: […] Tisztázni kell elsősorban is azt, hogy a külföld pontosan melyik országot takarja. Más szabályok vonatkoznak ugyanis az Európai Unióban, bővebben az Európai Gazdasági Térségben élő és dolgozó igénylőkre, és más az úgynevezett „harmadik országban” tartózkodó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Fogyatékossági támogatás

Kérdés: Milyen feltételekkel részesülhet fogyatékossági támogatásban egy beszédfogyatékos gyermek?
Részlet a válaszából: […] A Fogy-tv., valamint a 141/2000. Korm. rendelet alapján kell lefolytatni. A törvény 23. §-a azonosítja be pontosan azokat a fogyatékosságokat, melyek jogot adhatnak – az egyéb feltételek fennállása esetében – az ellátás megállapítására. Beszédfogyatékosnak az a személy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Családi pótlék rendszeres jövedelemben részesülő gyermek esetén

Kérdés: A családi pótlékra való jogosultság szempontjából a köznevelési intézmény tanulója egyszerűsített foglalkoztatás keretében végez keresőtevékenységet. Beletartozik az egyszerűsített foglalkoztatás bevétele az adóköteles jövedelem fogalmába? Tehát ebben az esetben is él a szabály, hogy ha három egymást követő hónapban ez a bevétel meghaladja a minimálbér összegét, nem jogosult tovább a családi pótlékra?
Részlet a válaszából: […] A kérdést két részre lehet és kell osztani. A válasz első része a családtámogatás szempontjából, a második az adózás szempontjából kell, hogy megközelítse a felvetett problémát. A Cst. 4. §-ának i) pontja határozza meg a családi pótlék körében jövedelemként...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Ukrán állampolgár CSED- és GYED-jogosultsága

Kérdés: Figyelembe veszik az ukrán biztosítási jogviszonyt a CSED-, illetve a GYED-jogosultság elbírálása során annak az ukrán állampolgárságú édesanyának az esetében, aki Magyarországon rendelkezik biztosítási jogviszonnyal, és 2023. december hónapban megszületett az első gyermeke? Az érintett a magyar biztosítási jogviszonyában még nem szerezte meg a szükséges 365 nap biztosításban töltött időt, de az ukrán biztosítási jogviszonnyal együtt már meglenne a szükséges idő. Változik a jogosultság, ha a munkavállaló a szülés időpontjában már rendelkezett magyarországi állandó lakhellyel is?
Részlet a válaszából: […] A Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában az 1963. évi 16. tvr.-rel kihirdetett egyezményben foglaltak értelmében az ideiglenes munkaképtelenség esetén járó táppénzt,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

Adóalap-csökkentő kedvezmények

Kérdés: Igénybe veheti a beteg gyermek után járó magasabb összegű családi kedvezményt és a személyi kedvezményt is az édesapa abban az esetben, ha cukorbetegségben szenved, gyermeke pedig súlyosan allergiás a laktózra és a gluténre?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/A-29/G. §-ai tartalmazzák az adóalap-csökkentő kedvezményeket, amelyek közül – a jogosultság megléte esetén – egyszerre több is igénybe vehető az adóalap mértékéig. A jogszabály azt is meghatározza, hogy több jogosultság esetén milyen sorrendben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Családi pótlék alapfokú művészeti iskola tanulója után

Kérdés: Jogosult továbbra is családi pótlékra a szülő az után a gyermek után, aki alapfokú művészeti iskolába nyert felvételt?
Részlet a válaszából: […] A legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyamos alapfokú művészeti iskola feladata a művészi képességek és tehetségek fejlesztése, illetve a szakirányú továbbtanulásra való felkészítés. Az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon történik,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Szerbiában született magyar gyermek életkezdési támogatása

Kérdés:

Valóban igényelhet Magyarországon babakötvényt a 2024. január 7-én született gyermekének egy Szerbiában élő szerb-magyar kettős állampolgár házaspár? Amennyiben igen, milyen feltételekkel?

Részlet a válaszából: […] A határon túl élő magyar állampolgársággal rendelkező személyek ma hasonló jogokkal rendelkeznek a határ innenső oldalán élő honfitársaikhoz. Ennek egyik jeles példája, hogy a fiatalok életkezdési támogatását, vagyis a "Babakötvényt" is megigényelhetik. Különbségek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.
1
2
3
37