Fogyatékossági támogatás és emelt összegű családi pótlék

Kérdés: Igényelhető a fogyatékossági támogatás egy 18. életévét betöltött, önellátásra képtelen személy után abban az esetben, ha emelt összegű családi pótlékot is kap? Folyósítható egyidejűleg a két ellátás?
Részlet a válaszából: […] A Fogy-tv. fogalmazza meg azt, hogy a fogyatékossági támogatás megállapítása mely ellátások egyidejű folyósítása mellett nem lehetséges. Ezek egyike - bizonyos feltételek fennállása esetében - a családi pótlék. Amennyiben alapösszegű családi pótlékot állapított meg a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Családi pótlék érettségi vizsgát tett gyermek után

Kérdés: Kaphatja továbbra is a családi pótlékot a szülő az érettségi vizsgát tett gyermeke után, aki szeptembertől továbbtanul?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlékot, a GYES-t, a GYET-et és az anyasági támogatást, egyszóval a gyermekek jogán járó szociális alapon megállapítható ellátásokkal kapcsolatos kérdéskört a legtöbb esetben a Cst. és a Cst. R. tárgyalja. Így a választ ebben az esetben is e két jog-anyagban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Beteg gyermek miatti leszázalékoltatás

Kérdés: Van valamilyen lehetősége a szülőnek a pszichiátriai beteg gyermeke részére ellátás igénylésére, tekintettel arra, hogy a betegsége miatt a gyermek nem tud munkát találni? Elindítható a leszázalékoltatás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A kérdéses esetre megoldást a nyugdíjszerű ellátások tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai vagy a rokkantsági járadék jelenthet. Az említett ellátások igénybevételének egyik alapfeltétele a jogszabályban meghatározott mértékű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 18.

Jövedelemmel rendelkező gyermek figyelembevétele

Kérdés: A családi pótlék összegénél és ezáltal a családi adókedvezménynél is figyelembe vehető az a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló gyermek, aki őstermelők családi gazdaságának a tagja?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 12. §-a (1) bekezdésének ab) pontja értelmében a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából - többek között - azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki köznevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Orosz állampolgár munkavállaló családi pótléka és kedvezménye

Kérdés: Jogosult családi pótlékra és családi adókedvezményre egy orosz állampolgárságú munkaviszonyban álló dolgozó, aki teljes jövedelmét egy magyar kft.-től kapja? A munkavállaló a családjával együtt Magyarországon él. Milyen jogszabályoknak kell megfelelni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 2. §-a értelmében a törvény hatálya - ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik - kiterjed - többek között - a Magyarország területén élő, a magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Anyasági ellátás

Kérdés: Milyen feltételekkel és milyen összegben jár az anyasági ellátás? Ikergyermekek esetén kétszeres összegre lesz jogosult a szülő?
Részlet a válaszából: […] Magyarországon jelenleg a családok támogatásának fő csapásvonala nem közvetlen pénzügyi támogatások mezsgyéjén vonul keresztül, inkább közvetett úton - pl. adókedvezmény - érvényesül. Az anyasági támogatást - kevés kivételtől eltekintve - csak az édesanya igényelheti....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Özvegyi nyugdíj

Kérdés: Meddig jár az özvegyi nyugdíj?
Részlet a válaszából: […] Özvegyi nyugdíjként ideiglenes özvegyi nyugdíj, ezt követően pedig meghatározott feltételek mellett ún. "állandó" özvegyi nyugdíj kerülhet megállapításra. Mindenképpen érdemes megjegyezni, hogy özvegyi nyugdíjat nem kaphat minden özvegy (házastárs, bejegyzett élettárs,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Családi pótlék folyósítása

Kérdés: Milyen időpontokban fog érkezni a családi pótlék annak az igénylőnek a számlájára, aki újszülött gyermekére tekintettel 2023-ban igényelte az ellátást?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlékot, a gyermekgondozást segítő ellátást, a gyermeknevelési támogatást, a fogyatékossági támogatást és a vakok személyi járadékát a Magyar Államkincstár azonos időpontokban írja jóvá a bankszámlákon.Az említett ellátások jóváírása 2023-ban:- május...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Nagykorú gyámolt gyermek

Kérdés: Milyen feltételeknek kell teljesülnie a nagykorúságot elért gyámolt gyermek esetében ahhoz, hogy beszámítson az iskoláztatási támogatás összegébe, amelyet a gyámszülő a vér szerinti gyermekei után kap?
Részlet a válaszából: […] A gyámolt gyermek esetében az ellátást a gyámhivatal által kiállított gyámságról szóló határozat alapozza meg. Ennek az a célja, hogy erre irányuló szándék esetében a kiskorú gyermeket a gyám saját háztartásában nevelhesse, róla a jogi keretek között gondoskodni tudjon....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Családi kedvezmény érvényesítése elvált szülők esetén

Kérdés: Jogosult a gyermekek után járó családi kedvezményre az elvált édesapa abban az esetben, ha nagy összegű gyermektartást fizet, a gyermeket időnként háztartásában is gondozza, és a bíróság közös szülői felügyeleti jogot állapított meg? Az anya keresete jelenleg nagyon alacsony, ezért a szülők között megállapodás született a családi kedvezmény apa javára történő 90/10 százalékos megosztásáról.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/B. §-ának (1e) bekezdése értelmében, ha jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján a szülők egyenlő időszakokban felváltva gondozzák gyermeküket, és ezért a családi pótlékra 50-50 százalékos arányban mindkét szülő jogosult, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.
1
2
3
36