Öregségi nyugdíj 2022

Kérdés: Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat 2022-ben? Emelkedett az öregségi nyugdíjkor-határ?
Részlet a válaszából: […] ...személyeket érintette, ők már nem a 62. életévük betöltésekor, hanem a 62. életév betöltését követő 183. napon vehették igénybe az öregségi nyugdíjat. Hozzájuk képest az 1953-ban született személyek féléves csúszással a 63. életévük betöltésekor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.
Kapcsolódó címkék:  

Öregségi nyugdíj megállapítása

Kérdés: Beszámításra kerül az öregségi nyugdíjba a rokkantsági nyugdíj mellett végzett munkáért járó kereset a nyugdíjkorhatárát 2020. október 18-án betöltő munkavállaló nyugellátásának megállapításakor?
Részlet a válaszából: […] ...rokkantsági nyugdíj mellett folytatott keresőtevékenységből származó jövedelmet és a tevékenység időtartamát nem lehet az öregségi nyugdíj megállapítása során figyelembe venni.A rokkantsági nyugellátás mellett 2007 és 2011 között kapott jövedelem 0,5...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.
Kapcsolódó címke:

Özvegyi nyugdíjban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Kérheti az öregségi nyugellátás megállapítását egy özvegyi nyugdíjban részesülő személy?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíj megállapítását nem zárja ki, ha az igénylő özvegyi nyugdíjban részesül, a lényeg, hogy az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételei fennálljanak, vagyis az igénylő életkora elérje az öregségi nyugdíjkorhatárt, rendelkezzen az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. július 18.

Előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személy nyugdíja

Kérdés: Be kell nyújtania az öregségi nyugdíj iránti igényét egy előrehozott öregségi nyugdíjban részesülő személynek, vagy automatikusan megállapítják részére az ellátást?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíjba vonulni 2011. december 31-ét követően nincs lehetőség. Ez alól a szabály alól egyetlen kivétel létezik, a nők életkori feltételt nélkülöző nyugdíjazási formája. 2012. január 1-jével az öregségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 11.

Nyugdíj alapjául szolgáló kereset

Kérdés: Mi az oka annak, hogy nem számították be a nyugdíj összegébe azt a keresetet, amelyet az igénylő az 1988-tól 1994-ig fennálló mellékfoglalkozásában kapott, ami a 8 órán belüli munkaviszony része volt?
Részlet a válaszából: […] ...öregségi nyugdíj összegének meghatározásánál az 1997. január 1-jét megelőzően főfoglalkozással egyidejűleg mellékfoglalkozásként fennálló munkaviszonyból származó keresetet csak abban az esetben kell figyelembe venni, ha a főfoglalkozásban történő munkavégzés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.
Kapcsolódó címkék:  

Öregségi nyugdíj

Kérdés: Figyelembe vehető a rendszeres szociális járadék, illetve a rehabilitációs járadék időtartama az öregségi nyugdíj megállapításánál?
Részlet a válaszából: […] ...a rendszeres szociális járadék folyósításának az időtartamát az öregségi nyugdíj megállapításánál szolgálati időként nem lehet figyelembe venni, ugyanis a járadék összegéből nem vontak nyugdíjjárulékot. A rendszeres szociális járadék...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.
Kapcsolódó címkék:  

Öregségi nyugdíj igénylése álláskeresési járadék mellett

Kérdés: Igényelhető az öregségi nyugellátás álláskeresési járadék folyósítása mellett?
Részlet a válaszából: […] ...álláskeresési támogatás, tehát az álláskeresési járadék vagy a nyugdíj előtti álláskeresési segély mindaddig kizárja az öregségi nyugdíj megállapítását, amíg az arra való jogosultság fennáll. Vagyis, ha az öregségi nyugdíjat igénylő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 14.

Öregségi nyugdíj 2015

Kérdés: Hány százalékkal emelkedett 2015-ben az öregségi nyugellátás?
Részlet a válaszából: […] ...2015. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy folyósított nyugdíjak, így az öregségi nyugdíj, az özvegyi nyugdíj, a szülői nyugdíj, az árvaellátás, a baleseti hozzátartozói nyugellátás 2015. január 1-jétől 1,8 százalékkal emelkedtek.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.
Kapcsolódó címkék:  

Rokkantnyugdíjas munkavállaló öregségi nyugdíja

Kérdés: Igénybe veheti az öregségi nyugdíjat az a személy, aki 2014 novemberében tölti be a 62. életévét, és jelenleg rokkantnyugdíjasként dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...ellátását érti, jelenleg pedig rokkantsági ellátásban részesül. Ha a feltételezésünk helyt­álló, akkor a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatára betöltésekor kérheti, hogy a nyugdíjfolyósító szerv a rokkantsági ellátását azonos összegben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

Rokkantsági ellátásban részesülő személy öregségi nyugdíja

Kérdés: Újraszámolják a nyugdíját 2013. december 30-ától, a 62. életéve betöltésétől annak a jelenleg rokkantsági ellátásban részesülő nőnek, aki a nyugdíj mellett részmunkaidőben dolgozott egy cégnél, amely 2002-ben felszámolási eljárással megszűnt, vagy ugyanaz lesz az öregségi nyugdíja, amit rokkantsági ellátásként kapott?
Részlet a válaszából: […] ...rokkantsági ellátásban részesülők két módon válhatnak öregségi nyugdíjassá. Az egyik a "hagyományos" mód. Ha a rokkantsági ellátásban részesülő elérte a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, a lakóhelye szerint illetékes nyugdíj-biztosítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 10.
1
2