Nappali tagozatos diák kisadózói státusza

Kérdés: Elfogadhatóak-e a kisadózó vállalkozó esetében is az EGT valamely tagállamában folytatott nappali tagozatos tanulmányok, azaz ha ezeket a diák igazolja, akkor minősülhet kisadózóként nem főállású státuszúnak?
Részlet a válaszából: […] 2016. november 26-tól a biztosított egyéni és társas vállalkozót mentesíti a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség alól, ha EGT-tagállamban vagy Svájcban közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat. Ezt megelőzően csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 16.

Családi pótlék nyári szünidőre

Kérdés: Valóban jár a családi pótlék a nyári szünidőre az után a gyermek után, aki felsőoktatási intézményben tanul tovább? Mit kell tenniük a szülőknek annak érdekében, hogy biztosan megkapják az ellátást?
Részlet a válaszából: […] A családi pótlék sem a korábbi, sem a jelenlegi jogszabály alapján nem állapítható meg felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermekre tekintettel. A főiskolai, egyetemi hallgatókkal kapcsolatos családtámogatási szabályozás azonban nemrégiben valóban kissé...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Felsőfokú tanulmányok beszámítása szolgálati időként

Kérdés: Hogyan lehet olyan megállapodást kötni egy felsőoktatási intézményben tanulmányt kezdett hallgatónak, hogy a tanulmányi évei a nyugdíj számításánál szolgálati időnek számítsanak?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. lehetőséget biztosít arra, hogy az 1997. december31-ét követően felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójakénteltöltött időt megállapodás keretében vállalt nyugdíj-biztosítási ésnyugdíjjárulék-fizetése ellenében szolgálati időként lehessen az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 26.

Egyetemi hallgatói jogviszonyát szüneteltető beltag járulékai

Kérdés: Kell-e fizetni a minimálbér alapján megállapított járulékokat egy betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után abban az esetben, ha nappali tagozatos egyetemi hallgató, de a hallgatói jogviszonya pár hónapig passzív okból szünetel? Eddig a tételes ehót fizette utána a cég.
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 31. § (4) bekezdésének b) pontja alapján atársadalombiztosítási járulék, az egészségbiztosítási járulék és anyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért járulékalapot képezőjövedelem, ha a társas vállalkozó közép- vagy felsőfokú oktatási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 25.

Nappali tagozatos beltag közterhei

Kérdés: Kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetni egy betéti társaság beltagja után, ha nem vesz fel jövedelmet, mert egy felsőfokú intézmény nappali tagozatán végzi tanulmányait? A tag hallgatói jogviszonyát az iskola leigazolta. Változik-e a hozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a hallgató továbbtanul, szintén nappali tagozaton, doktori cím megszerzése miatt, ahol ösztöndíjat kap? Melyik jogszabály írja elő a bt. beltagjának kötelező személyes közreműködését?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a végén: a betéti társaság beltagja automatikusannem kötelezett személyes közreműködésre a társaságban. Az üzletvezetésre valójogosultsága, illetve az üzletvezetés ellátása nem minősül személyesközreműködésnek, és ha ezért díjazásban nem részesül, akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Egyetemi hallgató táppénze a hallgatói jogviszony szünetelése alatt

Kérdés: Milyen időtartamra és milyen mértékű táppénz jár annak a biztosítottnak, aki 2004. szeptember 13-án létesített munkaviszonyt és 2004. november 2-án vált keresőképtelenné? A biztosított 2000. augusztus 22-től egyetemi hallgató, de a 2004/2005-ös tanévben hallgatói jogviszonya 2005. február 20-ig szünetel.
Részlet a válaszából: […] A felsőfokú oktatási intézmény hallgatója 2004. szeptember13-ától biztosított. Táppénzjogosultsághoz biztosítási időnek a munkaviszonyakezdetétől a keresőképtelenségét megelőző napig terjedő időtartam naptárinapjait lehet figyelembe venni, azaz 51 napot. Tehát a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 22.

Felsőfokú oktatási intézmény hallgatójának tagi jogviszonya

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni, és ha igen, milyen összeg után egy betéti társaság bel- és a kültagja után abban az esetben, ha 2003. szeptembertől felsőfokú oktatási intézmény 0., illetve elsőéves hallgatói?
Részlet a válaszából: […] A kérdés néhány fontos momentumról nem tesz említést, nevezetesen, hogy a jelzett két tag a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen – nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében – közreműködik-e, valamint hogy jövedelmet vesz-e fel a társaságtól....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 4.

Felsőfokú oktatási intézmény hallgatójának megbízási jogviszonya

Kérdés: Milyen közterhek terhelik a kifizetőt, illetve a munkavállalót nappali tagozatos főiskolai tanuló megbízási szerződéssel történő foglalkoztatása esetén?
Részlet a válaszából: […] Megbízási jogviszonyról van szó, amely személyi jövedelemadó szempontjából önálló tevékenységnek, társadalombiztosítási szempontból pedig munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak minősül.Ebből kiindulva a közterhek megállapítása szempontjából első – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2003. szeptember 23.

Felsőfokú oktatási intézmény hallgatójának foglalkoztatása

Kérdés: Milyen közterhekkel jár a felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának napi 4 órás munkavégzésre szóló munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] Munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójának biztosítási kötelezettségét ugyanúgy kell elbírálni, mint az egyéb munkaviszonyokat.A részmunkaidőben történő foglalkoztatás a közteherviselés megállapításánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2002. október 15.