tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott felsőfokú oktatási intézmény hallgatója tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Nappali tagozatos diák kisadózói státusza

Kérdés: Elfogadhatóak-e a kisadózó vállalkozó esetében is az EGT valamely tagállamában folytatott nappali tagozatos tanulmányok, azaz ha ezeket a diák igazolja, akkor minősülhet kisadózóként nem főállású státuszúnak?
Részlet a válaszból: […]hatálya alá tartozó (azaz magyarországi) intézményekben folytatott tanulmányokat lehetett e tekintetben figyelembe venni.Évek óta felmerült annak igénye, hogy a diák státusz a kisadózó havi kötelezettségét is pozitívan befolyásolja. Az erre vonatkozó javaslatok azonban csak most kaptak parlamenti többséget. Ennek megfelelően 2018. január 1-jétől [a Kata-tv. 2. § 8. pontjának új i) pontja értelmében] nem minősül főállásúnak az a kisadózó, aki a tárgyhónap egészében a Köznev-tv., valamint a Felsőokt-tv. szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. január 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5619

2. találat: Családi pótlék nyári szünidőre

Kérdés: Valóban jár a családi pótlék a nyári szünidőre az után a gyermek után, aki felsőoktatási intézményben tanul tovább? Mit kell tenniük a szülőknek annak érdekében, hogy biztosan megkapják az ellátást?
Részlet a válaszból: […]felsőfokú tanintézetbe beiratkozott, ez általában szeptember, néha október hónapra esett. A változás az emelt összegű családi pótlék folyósításának kezdetét módosította. A tanulói jogviszony megszűnése és a hallgatói jogviszony keletkezése közötti időre, legfeljebb azonban két hónap időtartamra - ez a július és az augusztus hónapokat jelenti - utólag a gyermeket a családi pótlék összegének számítása szempontjából figyelembe kell venni. Például, ha egy családban 3 gyermeket nevelnek, akik 14, 17 és 19 évesek, mindhárman középfokú tanintézetben tanulnak, és a 19 éves gyermek 2016 júniusában befejezte középiskolai tanulmányait, majd 2016. szeptemberben főiskolára iratkozik be, a folyósítás a következőképpen alakul: 2016. június hóban 48 000 forint, 2016. július, augusztus hónapban 26 600 forint/hó, 2016. szeptemberben pedig 37 400 forint (32 000 forint + 5400 forint visszamenőlegesen járó ellátás).A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából - a korábban leírt eseten felül - azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket is figyelembe kell venni, aki az igénylő háztartásában él, és akire tekintettel a szülő, a nevelőszülő, a gyám családi pótlékra jogosult, vagy aki a családi pótlékra saját jogán jogosult. Beszámítandó az a gyermek is, aki fogyatékosként szociális intézményi ellátásban részesül, feltéve hogy őt a gyámhatóság nem vette nevelésbe, és a családi pótlékot igénylő vele kapcsolatot tart fenn. A családi pótlékra vonatkozó igényt 2015. április 1-jétől a Kormányhivatalok bírálják el, majd kedvező döntés esetében a folyósítást is elvégzik. Az igénybejelentést tehát mindenképpen feléjük kell megtenni, abban az esetben is, ha a kérelmező gyermekét a családi pótlék összegébe beszámítani szándékozik. A kérelem benyújtása lehetséges írásban, postai úton, továbbá személyesen az ügyfélszolgálatokon keresztül, valamint elektronikus úton az ügyfélkapu igénybevételével. Személyes kérelem leadása nem kizárólag a családtámogatás ügyfélszolgálatainál, hanem a kormányablakoknál, a járási hivataloknál és az egyre népszerűbb ügysegédek segítségével is lehetséges. Az adott esetben az igénylésre szolgáló nyomtatvány elnevezése: "Kérelem családi pótlék megállapítására". Ugyan a jogszabály ezt nem írja elő, csak a közölt adatok milyenségét, de ennek a nyomtatványnak a kitöltése mind a kérelmező, mind az ügyintéző dolgát megkönnyíti, az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. augusztus 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5149

3. találat: Felsőfokú tanulmányok beszámítása szolgálati időként

Kérdés: Hogyan lehet olyan megállapodást kötni egy felsőoktatási intézményben tanulmányt kezdett hallgatónak, hogy a tanulmányi évei a nyugdíj számításánál szolgálati időnek számítsanak?
Részlet a válaszból: […]hónap utolsó napjáig eltelt időre köthető meg, amely magában foglalja a két egymást követő tanulmányi időszak közötti tanulmányi szünet idejét is. A megállapodás megkötése esetén a fizetendő nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék mértéke a megállapodás megkötésének napján érvényes minimálbér 33,5 százaléka, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén 25,5 százaléka. Tehát a fizetendő járulék összege 2010. évben a 73 500 forint összegű minimálbér figyelembevételével 24 623 forint, magán-nyugdíjpénztári tagság esetén 18 743 forint. A tanulmányok ideje alatt kötött megállapodás alapján havonta kell - a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig - a járulékfizetést teljesíteni, míg a "visszamenőleges" időre kötött megállapodás esetén a megkötött időtartamra egy összegben - a megállapodás megkötését követő 30 napon belül - kell a járulékot megfizetni. A nyugdíj-biztosítási és nyugdíjjárulék megfizetése történhet készpénz-átutalási megbízással (csekken) vagy banki átutalással. A későbbiekben a havi járulékok megállapításánál és megfizetésénél figyelni kell a megállapodás megkötése utáni mértékváltozásokra. A megállapodást a kedvezményezett személy javára a járulékfizetés átvállalásával más személy vagy szerv is megkötheti. A megállapodás megkötését a megállapodást kötő személy lakóhelye, kedvezményezett személy esetén a kedvezményezett személy lakóhelye szerint illetékes regionális nyugdíj-biztosítási igazgatási szervnél lehet személyesen vagy írásban kezdeményezni. A megállapodás megkötéséhez szükséges okmányok a következők: a jogszerző személyazonosságát igazoló okmányok, (személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány); taj-számát tartalmazó hatósági igazolvány; adóazonosító jelét tartalmazó adóigazolvány; magán-nyugdíjpénztári tagsága esetén a pénztári tagságát igazoló záradékolt belépési nyilatkozat vagy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. október 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3130

4. találat: Egyetemi hallgatói jogviszonyát szüneteltető beltag járulékai

Kérdés: Kell-e fizetni a minimálbér alapján megállapított járulékokat egy betéti társaság személyesen közreműködő beltagja után abban az esetben, ha nappali tagozatos egyetemi hallgató, de a hallgatói jogviszonya pár hónapig passzív okból szünetel? Eddig a tételes ehót fizette utána a cég.
Részlet a válaszból: […]Szünetelés esetén a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, tehát a szünetelés (passzív félév) időszaka alatt a hallgató a tanulmányait nem folytatja. Ebből következően a kérdésbeli beltag már nem felel meg az előzőekben idézett jogszabályban foglaltaknak, és rá a szünetelés időszakában az általános szabályok vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a bt. a passzív félévben a társadalombiztosítási járulékot, a beltag pedig az egészségbiztosítási járulékot és a nyugdíjjárulékot (tagdíjat) a személyes közreműködésére tekintettel kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább a minimálbér kétszerese után fizeti meg. Amennyiben a beltag járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimálbér kétszeresét, a bt. a járulékbevallásában - a tényleges járulékalapot képező jövedelem feltüntetésével - bejelentést tehet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2390

5. találat: Nappali tagozatos beltag közterhei

Kérdés: Kell-e egészségügyi hozzájárulást fizetni egy betéti társaság beltagja után, ha nem vesz fel jövedelmet, mert egy felsőfokú intézmény nappali tagozatán végzi tanulmányait? A tag hallgatói jogviszonyát az iskola leigazolta. Változik-e a hozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a hallgató továbbtanul, szintén nappali tagozaton, doktori cím megszerzése miatt, ahol ösztöndíjat kap? Melyik jogszabály írja elő a bt. beltagjának kötelező személyes közreműködését?
Részlet a válaszból: […]merül fel. Amennyiben a betéti társaság tagja az üzletvezetésen kívül - nem munkaviszony és nem megbízási jogviszony keretében - személyesen is közreműködik a társaságban (vagy erre kötelezett a társasági szerződésben foglaltak szerint), akkor társas vállalkozónak minősül. Az a társas vállalkozó, aki egyidejűleg közép- vagy felsőfokú intézményben nappali rendszerű képzés keretében folytat tanulmányokat, a tényleges tagi jövedelme után kötelezett a társadalombiztosítási és egyéni járulékok megfizetésére, illetve terheli utána a céget a tételes eho fizetésének a kötelezettsége. Összefoglalva tehát, amennyiben a kérdésben említett tag a fentiek alapján társas vállalkozónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. szeptember 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2330