A munkabér védelme

Kérdés: Melyek a legfontosabb tudnivalók a munkabér kifizetésével és védelmével kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 154. §-a alapján a munkabért forintban kell megállapítani és kifizetni, ez alól az képezhet kivételt, ha a munkavégzés külföldön történik, vagy jogszabály eltérő rendelkezést tartalmaz. Ez a rendelkezés vonatkozik továbbá a bérpótlékra és a teljesítménybér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Munkavállalás Németországban

Kérdés: Be kell szereznie az A1-es igazolást annak a magyar lakcímmel rendelkező magyar állampolgárságú személynek, aki Németországban vállal munkát, amely alapján Németországban biztosítási jogviszonya keletkezik? A munkavállaló valószínűleg 183 napot meghaladóan fog Németországban tartózkodni. Meg kell fizetni ebben az esetben a 7050 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben taglaltak alapján az említett személy csak Németországban folytat keresőtevékenységet, ezért nincs szükség annak vizsgálatára, hogy mely ország (Németország vagy Magyarország) társadalombiztosítási joga hatálya alá tartozik, hiszen – mivel nem kiküldetésről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Rehabilitációs ellátásban részesülő személy külföldi munkavégzése

Kérdés: Érinti valamilyen módon az ellátásra való jogosultságot, ha egy rehabilitációs ellátásban részesülő személy külföldön (Angliában) vállalna munkát, melyet részben itthonról végezne, részben pedig külföldön?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs ellátásban részesülő személy folytathat ugyan keresőtevékenységet, de a 2011. évi CXCI. tv. 7. §-a (4) bekezdésének a) pontja értelmében az ellátását szüneteltetni kell, amennyiben heti munkaideje a 20 órát meghaladja.Ezen törvény 1. §-a (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

Magyar állampolgár malajziai megbízási jogviszonya

Kérdés: Hol kell megfizetnie a személyi jövedelem­adót, illetve melyik országban, és milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik annak a Magyarországon biztosítási jogviszonyban lévő magyar állampolgárnak, aki megbízás keretében Malajziában is munkát végez egy malajziai cég telephelyén? A magyar állampolgár Malajziában nem rendelkezik állandó lakóhellyel, egy évben 183 napnál kevesebbet tartózkodik kint, a megbízónak nincs semmilyen fióktelepe vagy leányvállalata Magyarországon, az éves megbízási díj pedig meghaladja a 10 000 USD-t. Mennyiben változtatna a helyzeten az a tény, ha a munkavégzés részben Malajziában, részben Magyarországon történne?
Részlet a válaszából: […] A kérdésre a választ egyrészről az 1993. évi LX. törvénnyel kihirdetett, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló magyar-maláj egyezmény (adóegyezmény) elő­írásai között kell keresni. Az egyezmény 14. cikke rendelkezik a szabad foglalkozásból származó jövedelem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 30.

Magyar székhelyű kft. külföldi munkavégzése

Kérdés: Be kell jelentkeznie a német adóhatóságnál annak a magyarországi székhelyű kft.-nek, amelyik Németországban vállal építőipari munkát, de ott nincs telephelye, és csak magyar munkavállalókat foglalkoztat? Kell valamilyen közterhet fizetnie külföldön a magyar cégnek vagy a magyar magánszemélyeknek?
Részlet a válaszából: […]  A magyar kft. magyar állampolgárságú munkavállalóinak németországimunkavégzését illetően társadalombiztosítási szempontból a közösségikoordinációs szabályokat (883/04/EK rendelet és a végrehajtására kiadott987/2009/EK rendelet), a személyi jövedelemadózás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. szeptember 11.