Szociális hozzájárulási adó külföldi munkavállaló után

Kérdés: Helyesen jár el a munkáltató, ha a külföldinek minősülő harmadik országbeli (ukrán, Fülöp-szigeteki, koreai, kirgiz) munkavállalók részére adott béren kívüli juttatások és béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások után csak személyijövedelemadó-fizetési kötelezettséget teljesít, szociális hozzájárulási adót nem?
Részlet a válaszából: […] A Szocho-tv. 5. §-a (1) bekezdésének h) pontja értelmében nem keletkezik az 1. § (1)-(3) bekezdése szerint adófizetési kötelezettsége - e tevékenysége, jogállása alapján szerzett jövedelme tekintetében - a Tbj-tv. szerint külföldinek minősülő személynek az általa...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Alvállalkozó gyermekeinek szervezett tábor

Kérdés: Egy cég a dolgozók gyerekeinek nyaranta tábort szervez, ahová az azonos telephelyen működő alvállalkozó cég dolgozóinak gyermekeit is fogadja. Hogyan finanszírozhatná meg a tábor költségét a kiva hatálya alá tartozó alvállalkozó cég a saját dolgozóinak? A tábort nem ő szervezi, tehát valószínűleg nem tekinthetjük munkaviszonyból származó jövedelemnek. Milyen jogcímen kaphatna a gyermekes dolgozó juttatást, és milyen járulékos költségei lennének?
Részlet a válaszából: […] A helyes adózási következmény megállapításához az ügylet összes körülményét vizsgálni kell, mivel az Szja-tv. több pontjának az alkalmazhatósága is felmerülhet. Az Szja-tv. 3. §-ának 22. pontja szerint munkaviszonyból származó jövedelem "a magánszemélyt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 17.

Munkabérletiltás szakképzési munkaszerződés esetén

Kérdés: Érvényesíthető a munkabért terhelő munkabérletiltás a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott személy munkabéréből, ha személyijövedelemadóelőleg-levonás nem történt?
Részlet a válaszából: […] A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és a képzési intézmény között szakképzési munkaszerződéssel munkaviszony jön létre. A képzésben részt vevő személy a szakképzési munkaszerződés alapján elvégzett munka ellenértékeként a tárgyhót követő hónap...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Letiltás munkáltató által nyújtott rezsitámogatásból

Kérdés: Érvényesíthető a munkabérletiltás a munkáltató által a megnövekedett lakossági energiaárak ellentételezésére fizetett rezsitámogatásból, vagy ez a juttatás mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] A rezsicsökkentés részbeni kivezetése által okozott munkavállalói terhek enyhítése érdekében számos munkáltató mérlegeli az úgynevezett rezsitámogatás jellegű juttatástípusok kifizetését.A támogatásra jellemző, hogy általában egyszeri, rendkívüli és az egyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Letiltás táppénzből

Kérdés: Figyelembe kell venni a táppénz összegét a munkavállalót terhelő letiltások elszámolása során abban az esetben, ha a hónap első két munkanapján keresőképtelen volt, majd megszűnt a munkaviszonya, így a tárgyhónapra csak a szabadságmegváltás és a táppénz került elszámolásra a részére? Helyesen jár el a társadalombiztosítási kifizetőhelyet működtető munkáltató, ha csak a szabadságmegváltás nettó összegére alkalmazza a több folyamatban lévő végrehajtás miatti 50 százalékos letiltást, figyelmen kívül hagyva a 28 500 forint összegű levonásmentes munkabérrészt, mivel a nettó táppénz összege pontosan 28 500 forint? A munkáltató arra alapozza az eljárást, hogy ha nem a kifizetőhely számfejtené a táppénzt, akkor sem kerülne levonásra a letiltás (nem gyerektartás és nem jogalap nélkül felvett egészségbiztosítási ellátás miatti a letiltás).
Részlet a válaszából: […] A megfogalmazott kérdés ismeretében a munkáltató a végrehajtási eljárás szempontjából két eltérő rendeltetésű kifizetési jogcímet különíthet el. Táppénzt mint a keresőképtelenség tartamára járó egészségbiztosítás pénzbeli ellátást, valamint az év közben ki nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Végrehajtás fejlesztési foglalkoztatási díjból

Kérdés: Köteles érvényesíteni az illetékes bíróság által a jelenlegi foglalkoztatást megelőzően elrendelt tartásdíjfizetési kötelezettséget a foglalkoztatónak minősülő kifizető egy fejlesztésben részt vevő ellátott fejlesztési foglalkoztatási díjából?
Részlet a válaszából: […] A gyermektartásdíj rendeltetése, hogy a szülők különélése ellenére a gyermek számára biztosított legyen az olyan életminőség, amelyben a szülők közös háztartásban élése esetében része lenne. A kiskorú gyermek tartására a szülő a saját szükséges tartásának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak címzett, kiadmányozott munkabérletiltással a végrehajtásra jogosult tulajdonképpen végrehajtói részintézkedést telepít a munkáltatóhoz. A tartozás kiegyenlítése érdekében a munkabérből érvényesített munkabérletiltás a hitelezői igény eredményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Munkabérletiltás

Kérdés: Érvényesíteni kell a munkáltatónak a munkabérletiltást a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt juttatásból is?
Részlet a válaszából: […] A cafeteriarendszer, illetve a cafeteriaelem-variánsok szűkítése azt a jogalkotói szándékot célozta meg, hogy a munkavállalók inkább munkabér formájában jussanak hozzá a munkavégzésért őket megillető jövedelemhez.A 76/2018. Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Kiva alapja

Kérdés: Mi tartozik pontosan a személyi jellegű kifizetések körébe a kisvállalati adó alapjának meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] A kisvállalati adózásban valóban nagyon fontos a személyi jellegű kifizetések meghatározása, hiszen az nagymértékben befolyásolja az adófizetési kötelezettség összegét, tekintve, hogy a kisvállalati adó alapja nem lehet alacsonyabb, mint a személyi jellegű kifizetések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] Fontos tisztázni a kérdés megválaszolása előtt, hogy a fenti fogalmak az Mt.-ben nincsenek nevesítve, azokra egységesen egyéb juttatásként utal a törvény.A prémium a teljesítményösztönzés egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze. A lényege az, hogy a munkáltató a munkabéren...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.
1
2
3
13