Nyugdíjas munkavállaló béren kívüli juttatása

Kérdés: Hogyan kell eljárni a munkavállaló SZÉP Kártyájára utalt, illetve ezután utalásra kerülő összeggel abban az esetben, ha 2019. április 28-ától nyugdíjasnak minősül? A dolgozó még nem kapta meg a határozatot a nyugdíjas státuszáról, de már betöltötte a korhatárt, így a munkáltató attól az időponttól a nyugdíjasokra vonatkozó szabályok alapján alkalmazza. Helyesen járt el a munkáltató, ha a dolgozó kijelentése megtörtént, az április havi munkabérét pedig megosztották az egyéni járulékok és a szociális hozzájárulási adó helyes megfizetésének érdekében?
Részlet a válaszából: […] ...míg a szociálishozzájárulásiadó-alapot képező, Szja-tv. szerint különadózó jövedelmek (nevezetesen az Szja-tv. 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások, az Szja-tv. 70. §-a szerinti béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Pénzben kapott béren kívüli juttatás értékhatárának átlépése

Kérdés: Hogyan kell eljárni az adókötelezettség rendezésének érdekében abban az esetben, ha egy kilépő dolgozó, aki a béren kívüli juttatásként pénzösszeget is kap, az időarányosnál már több juttatásban részesült?
Részlet a válaszából: […] ...Szja-tv. 71. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által a munkavállaló részére az adóévben juttatott pénzösszegnek az éves keretösszeget meg nem haladó része. Az Szja-tv. 71. §-a (6) bekezdésének e)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 10.

Közalkalmazott béren kívüli juttatása

Kérdés: Jogosult cafeteriajuttatásra egy kórházi ápolóként dolgozó közalkalmazott?
Részlet a válaszából: […] ...béren kívüli juttatások rendszere, másképpen cafeteria, azt a célt szolgálja, hogy a munkavállalókat számukra fontos juttatásokon keresztül motiválja jobb munkavégzésre. A béren kívüli juttatások a béren felül adhatók, a cafeteria nem önálló juttatási jogcím....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Közalkalmazott béren kívüli juttatása

Kérdés: A vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések alapján helytállóak egy közalkalmazott feltevései, aki írásban fordult a munkáltatóhoz azzal, hogy megítélése szerint egyrészt folyószámla-támogatás nem folyósítható a közalkalmazottak részére megállapított cafeteriajuttatási keretből, másrészt utalt arra, hogy álláspontja szerint jogszabályi előírás értelmében a munkáltató a közalkalmazott részére egyébként is köteles folyószámla-támogatást adni?
Részlet a válaszából: […] ...Kjt., illetve az Mt. béren kívüli juttatásokkal összefüggő jogszabályi rendelkezéseket nem tartalmaz.Az Szja-tv. 71. §-ában foglalt bekezdések sorolják fel azokat a juttatásokat, amelyek a személyi jövedelemadó szempontjából béren kívüli juttatásoknak minősülnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Cafeteriajogosultság

Kérdés: A cafeteriaszabályzatban a munkáltató rendelkezhet úgy, hogy meghatározott jogcímeken, illetve meghatározott ideig távol lévő munkavállalók (pl. szülési szabadság, CSED, GYED, GYES, fizetés nélküli szabadság stb.) nem részesülnek cafeteriajuttatásban, azaz a munkáltató a cafeteriajuttatásra való jogosultságot kötheti a tényleges munkavégzéshez?
Részlet a válaszából: […] ...cafeteria-rendszerben is adható béren kívüli juttatások körét az Szja-tv. 71. §-a szabályozza.A béren kívüli juttatások esetén az Szja-tv. nem fogalmaz meg olyan elvárást, hogy abban minden munkavállaló azonos mértékben részesüljön. A szabályok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 12.

Béren kívüli juttatások

Kérdés:

Helyesen járt el a munkáltató annak a munkavállalónak az esetében, aki júliusban módosította a béren kívüli juttatásokra vonatkozó nyilatkozatát, tekintettel arra, hogy a korábban kért lakáscélú hitel nem felelt meg a feltételeknek, ezért önkéntes pénztári, valamint egészségpénztári hozzájárulást kért, amelyet a munkáltató január-június hónapokra visszamenőleg át is utalt, kedvezményes adózással? A nyugdíjpénztárba átutalt összeg havi 12 282 forint, az egészségpénztári hozzájárulás pedig havi 3666 forint volt.

Részlet a válaszából: […] ...javára, de ekkor számolnia kell azzal, hogy a három hónapon felüli hónapokra szánt juttatások nem minősülnek kedvezményes adózású béren kívüli juttatásnak.Az Szja-tv. 71. §-ának (3) bekezdése szerint béren kívüli juttatásnak minősül a magánszemély...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 22.
Kapcsolódó címke:

Béren kívüli juttatások

Kérdés: Adhat béren kívüli juttatásként étkezési jegyet, bérletet, illetve SZÉP kártyát egy gazdasági társaság a tagjainak, illetve a munkavállalók házas­társainak?
Részlet a válaszából: […] ...kérdésre vonatkozóan egy NAV-tájékoztató alapján tudjuk megadni a pontos választ.A béren kívüli juttatások körét az Szja-tv. 71. §-a határozza meg. Ezen juttatásokat főszabály szerint munkáltató juttathat a munkavállaló részére. A munkáltató fogalma...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 28.
Kapcsolódó címke:

Egyszemélyes kft. ügyvezetőjének béren kívüli juttatása

Kérdés: Kaphat a munkavállalókkal megegyező járulékterhekkel béren kívüli juttatást egy egyszemélyes kft. ügyvezetője, aki a cégben a művezetői feladatokat látja el, ezért személyesen közreműködő tagként biztosított? A társasági szerződés nem tartalmazza a személyes közreműködési kötelezettséget.
Részlet a válaszából: […] ...kérdés arra irányul, hogy a társas vállalkozás annak a személyesen közreműködő tagnak is jogosult-e béren kívüli juttatást adni kedvezményes adókondíciók mellett, akinek a közreműködési kötelezettségét a társasági szerződés nem tartalmazza, de...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. március 31.

Erzsébet-utalvány és más béren kívüli juttatások megbízott részére

Kérdés: Alkalmazhatóak a béren kívüli juttatásra ­vonatkozó adózási szabályok abban az esetben, ha egy cég a folyamatos megbízási szerződés alapján foglalkoztatott magánszemélyek részére a rendszeres megbízási díj mellett Erzsébet-utalványt és helyi­bérlet-juttatást is kíván adni?
Részlet a válaszából: […] ...béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos adózási szabályok az Szja-tv. 71. §-ában találhatók. A béren kívüli juttatásoknak a munkáltató által adott juttatások minősülnek. Béren kívüli juttatások tekintetében munkáltatónak az Szja-tv. 3. §-ának 14....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Kiegészítő tevékenységű ügyvezető béren kívüli juttatása

Kérdés: Adható béren kívüli juttatás a mellékszolgáltatásra kötelezett, kiegészítő tevékenységű ügyvezető részére, aki a kft.-től az osztalékon kívül semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] ...adható. Az Szja-tv. béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályainak (71. §) alkalmazása során a társas vállalkozás személyesen közreműködő tagját is munkavállalónak, a társas vállalkozást pedig munkáltatónak kell tekinteni [Szja-tv. 71. § (6) bekezdése]...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 24.
1
2
3