Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak címzett, kiadmányozott munkabérletiltással a végrehajtásra jogosult tulajdonképpen végrehajtói részintézkedést telepít a munkáltatóhoz. A tartozás kiegyenlítése érdekében a munkabérből érvényesített munkabérletiltás a hitelezői igény eredményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Munkabérletiltás

Kérdés: Érvényesíteni kell a munkáltatónak a munkabérletiltást a Széchenyi Pihenő Kártyára utalt juttatásból is?
Részlet a válaszából: […] A cafeteriarendszer, illetve a cafeteriaelem-variánsok szűkítése azt a jogalkotói szándékot célozta meg, hogy a munkavállalók inkább munkabér formájában jussanak hozzá a munkavégzésért őket megillető jövedelemhez.A 76/2018. Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

Kiva alapja

Kérdés: Mi tartozik pontosan a személyi jellegű kifizetések körébe a kisvállalati adó alapjának meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] A kisvállalati adózásban valóban nagyon fontos a személyi jellegű kifizetések meghatározása, hiszen az nagymértékben befolyásolja az adófizetési kötelezettség összegét, tekintve, hogy a kisvállalati adó alapja nem lehet alacsonyabb, mint a személyi jellegű kifizetések...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.

Prémium, jutalék, bónusz, jutalom

Kérdés: Mi a különbség a prémium, a jutalék, a bónusz és a jutalom között?
Részlet a válaszából: […] Fontos tisztázni a kérdés megválaszolása előtt, hogy a fenti fogalmak az Mt.-ben nincsenek nevesítve, azokra egységesen egyéb juttatásként utal a törvény.A prémium a teljesítményösztönzés egyik leggyakrabban alkalmazott eszköze. A lényege az, hogy a munkáltató a munkabéren...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

SZÉP-kártya

Kérdés: Meg kell fizetnie a munkáltatónak a személyi jövedelemadón kívül a szociális hozzájárulási adót is, ha a dolgozónak 2022-ben béren kívüli juttatásként a Széchenyi Pihenőkártya vendéglátás alszámlájára utal?
Részlet a válaszából: […] A Széchenyi Pihenőkártya-juttatásra vonatkozó előírások elég gyakran változtak 2021-ben, 2022-re azonban már visszaállt az eredeti szabályozás, legalábbis a közterhek tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a rekreációs keretösszeg eléréséig a SZÉP-kártya-juttatás béren...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 29.

Végrehajtás két foglalkoztató esetén

Kérdés: A munkavállaló két foglalkoztatónál is munkaviszonyban áll, mely mindkét önálló gazdálkodó szervezettől származó jövedelmére munkabérletiltást adott ki az eljáró végrehajtó. A munkabérek számfejtését ugyanaz a cég végzi. Helyes a végrehajtó előírása, amely szerint a munkabérek számfejtését végző cégnek a két önálló jogviszonyból származó jövedelmet össze kell számítani, és ezt követően az öregségi nyugdíjminimum ötszörösét meghaladó munkabért teljes mértékben a végrehajtási eljárásba kell utalni, és a tartozás csökkentésére fordítani?
Részlet a válaszából: […] A munkáltató részére kiadmányozott munkabérletiltások visszatérő sarokpontja a Vht. 63. szakaszának megfelelő érvényesítése. A Vht. 63. §-a alapján a 61. § szerinti levonás után fennmaradó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a havonta...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.

Cafeteriaelemek szociális-hozzájárulásiadó-mentessége

Kérdés: Hol található meg a Szocho-tv.-ben az a szabályozás, amely szerint nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a cafeteria után?
Részlet a válaszából: […] A mentesség nem minden cafeteriaelemre vonatkozik, de néhány juttatás után 2021. december 31-ig valóban nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót.A tételek szociálishozzájárulásiadó-mentességére vonatkozó szabályokat a 318/2021. Korm. rendeletben találjuk.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Kivaalap-kedvezmény

Kérdés: Csökkenthető a mentesített körbe tartozó kisvállalati adóalany vállalkozás adóalapja a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak megbízási díjával, vagy a rendelkezés kizárólag a munkaviszonyban dolgozók bérére terjed ki? A cég eseti és állandó megbízottakat is foglalkoztat, akik közül a kifizetett megbízási díjak alapján a legtöbben biztosítottak, és néhányan nem esnek biztosítási kötelezettség alá.
Részlet a válaszából: […] A 485/2020. Korm. rendelet 4. §-a valóban hatalmas kedvezményt nyújt a kisvállalati adóalanyoknak azzal, hogy a kedvezményezett tevékenységével összefüggésben a törvényben meghatározott mentesítő időszakra történő kisvállalati adókötelezettsége megállapításánál...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Letiltás ösztöndíjból

Kérdés: Mely esetben érvényesíthető az ösztöndíjban részesülő személy ösztöndíjára kiadott munkabérletiltás, illetve mentesíthető-e a letiltás hatálya alól a juttatott ösztöndíj, és ha igen, milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] A végrehajtási eljárás szabályozásában az ösztöndíjfogalom nem kizárólag a levonási kötelezettség hatálya alá sorolt kifizetési jogcímek, hanem a letiltás alól mentes juttatások taxatíve felsorolásában is megjelenik.Lényegi elkülönítés azonban, hogy a munkáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Kivaalap megállapítása

Kérdés: Érvényesíthető valamilyen formában a kivaalap megállapítása során a SZÉP-kártyára történő utalás szociálishozzájárulásiadó-mentessége?
Részlet a válaszából: […] A kérdés vélhetően a 2020. évi LVIII. tv. 40. §-ának (3) bekezdésére utal, miszerint a Szocho-tv. 1. §-a (4) bekezdésének a) pontjától eltérően 2020. április 22-től a 2020. december 31-ig (illetve a 2020. évi CIV. törvény 26. §-ának idevágó módosítása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.
1
2
3
13