Öregségi nyugdíj 2022

Kérdés: Kik igényelhetnek öregségi nyugdíjat 2022-ben? Emelkedett az öregségi nyugdíjkor-határ?
Részlet a válaszából: […] Igen, emelkedett, a 64. életév betöltését követő 183. napról a 65. életévre változott. A nyugdíjkorhatár 62. életévről 65. életévre emelése fokozatosan történt, 2013. december 31-étől egészen 2022-ig. A nyugdíjkorhatár emelése első körben az 1952-ben született...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Ausztráliában élő személy magyarországi nyugellátása

Kérdés: Jogosult valamilyen nyugellátásra Magyarországon egy 1953-ban született személy, aki 1979-től Ausztráliában él, és a magyarországi munkaviszonya az 1 év szakmunkásképzővel együtt összesen 10 év?
Részlet a válaszából: […] Magyarország és Ausztrália között érvényben lévő szo-ciális biztonsági egyezmény a nyugdíjakkal kapcsolatban biztosítja azt, hogy a Magyarországon szerzett szolgálati időt és az Ausztráliában töltött helyben lakás éveit (tartózkodási időt) össze lehessen számítani a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

1953-ban született férfi nyugellátása

Kérdés: Beszámítják a jogszerző időbe a nyugdíjkorhatár óta eltelt időszakot egy 1953 nyarán született férfi esetében, aki nem kérte azonnal a nyugdíjazását, hanem még 8 hónapig munkaviszonyban maradt? A leendő nyugdíj számításánál figyelembe fogják venni a havi félszázalékos emelést?
Részlet a válaszából: […] Ha valaki a nyugdíjkorhatára betöltése után az öregségi nyugdíj megállapítása nélkül tovább dolgozik, és a jogviszonyában – ami lehet például munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni vagy társas vállalkozói jogviszony – biztosítottnak minősül, akkor a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. május 23.

Német munkaviszony beszámítása a szolgálati időbe

Kérdés: Beleszámít a nyugdíjba a 2011 óta Németországban hivatalosan, bejelentve letöltött munkaviszony időtartama egy 1953. december 30-án született személynek, aki 2017-ben igénybe kívánja venni az ellátást? Az igénylő 1968-ban volt ipari tanuló, és 1971-től dolgozik, de volt ebben az időszakban kb. két év, amikor nem volt munkája, ezért a Magyarországon szerzett szolgálati idő kb. 38 év.
Részlet a válaszából: […] Attól függetlenül, hogy a kérdező az Európai Unió másik tagállamában is szerzett szolgálati időt, a magyar nyugdíját a nemzeti jogszabályok előírásai alapján kell elbírálni, és emellett természetesen figyelemmel kell lenni a 883/2004/EK rendelet és a végrehajtására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. december 13.

1953-ban született személy

Kérdés: Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozását egy 1953-ban született személynek, aki 2016. november hónapban nyugdíjba kíván vonulni? Folytathatja a vállalkozási tevékenységet nyugdíjasként, és ha igen, akkor milyen feltételekkel?
Részlet a válaszából: […] Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor az öregségi nyugdíj megállapítására akkor kerülhet sor, ha az igénylő rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz minimálisan megkívánt húsz, a résznyugdíjhoz tizenöt év szolgálati idővel, és nem áll biztosítási jogviszonyban....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 25.

1953-ban született személy nyugellátása

Kérdés: Helyesen jár el egy 1953. október 17-én született személy, aki 40 éves munkaviszony után 63 éves korában nyugdíjba szeretne menni, ezért a jogosultság napjával, azaz október 17-én megszünteti a biztosítási jogviszonyát, és beadja a nyugdíjigénylését, majd két nap múlva ismét munkába áll? Jól gondolja, hogy ezután korlátozások nélkül dolgozhat, mivel a jogszabályokban előírt éves keretösszeg csak a korhatár előtti ellátásban részesülő személyeket érinti?
Részlet a válaszából: […] Olvasónk a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel a Tny-tv. 18. §-ának (2) bekezdése alapján szeretne nyugellátást igénybe venni. Ebben az esetben a jogosultság további feltétele, hogy azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Nyugdíjjárulék ápolási díjból

Kérdés: Kérheti a nyugdíja újraszámolását a levont járulék alapján egy 1953-ban született személy, aki 2008. december 2-től korkedvezményes nyugdíjban részesült, és 1994 áprilisától édesanyja otthoni gondozására tekintettel ápolási díjat kap? Az igénylő a járási hivataltól kapott egy értesítőt, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése és saját jogú nyugellátás megállapítása miatt a továbbiakban már nem vonják le a járulékot, amelyből arra következtetett, hogy eddig az időpontig megtörtént a levonás. Milyen jogszabály alapján kellett megfizetnie eddig a nyugdíjjárulékot, hiszen már korábban is nyugdíjas volt?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 26. §-ának (1) bekezdése szerint a saját jogú nyugdíjban, valamint a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, özvegyi nyugdíjban részesülő személy az ápolási díj után nem fizet nyugdíjjárulékot, kivéve ha a folyósító szervhez benyújtott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. július 26.

1953-ban született személy

Kérdés: Ténylegesen mikortól jogosult öregségi nyugdíjra az az 1953. október 23-án született személy, aki 2007 óta rokkantsági nyugdíjban részesült, amelyet 2009-ben véglegesítettek, és ekkor kapott egy határozatot, amelyben az öregségi nyugdíj kezdeteként 2015. október 24. szerepel, a nyugdíjfolyósító azonban elutasította az igénylést, azzal, hogy majd csak jövőre lesz jogosult az ellátásra? Helyesen jártak el az ügyintézők ebben az esetben, vagy küldeniük kellett volna egy másik határozatot, amelyben tájékoztatást adnak a jogszabályok változásáról?
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. módosítása, az öregségi nyugdíjkorhatár változása nem róható fel az ügyintézőknek. A nyugdíj-megállapító szerv a rokkantsági nyugdíjat megállapító határozatában a megállapítás időpontjában hatályos szabályok alapján tájékoztatta a Kérdezőt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 2.

1953-ban született személy öregségi nyugdíja

Kérdés:

Jelentős különbséget jelentene a nyugellátás összegében, ha egy 1953. január 21-én született személy, akinek 2016. március 16-án lenne meg a 45 év szolgálati ideje, 2015. december 31-én nyugdíjba vonul, és így nem éri el a 45 év szolgálati időt? Van valamilyen mód a szolgálati idő megváltására a 2016. január 1-március 31. közötti időszakra?

Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolását kezdjük mindjárt annak a tisztázásával, hogy a Kérdező mikor szerezhet jogosultságot öregségi nyugdíjra. Amennyiben a Kérdező férfi, illetve nő, de nem rendelkezik negyven év jogosultsági idővel, öregségi nyugdíjra leghamarabb a 63. életéve...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 13.

1953-ban született személy nyugellátása

Kérdés: Elmehet korhatár előtti nyugdíjba egy 1953. július 23-án született személy, aki 47 év igazolt munkaviszonnyal rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt a nyugdíjba vonulás kizárólag a nők számára lehetséges abban az esetben, ha rendelkeznek negyven év jogosultsági idővel. A nyugdíj megállapítására – főszabály szerint – akkor kerülhet sor,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 29.
1
2