Cafeteriaelemek szociális-hozzájárulásiadó-mentessége

Kérdés: Hol található meg a Szocho-tv.-ben az a szabályozás, amely szerint nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a cafeteria után?
Részlet a válaszából: […] ...mentesség nem minden cafeteriaelemre vonatkozik, de néhány juttatás után 2021. december 31-ig valóban nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót.A tételek szociálishozzájárulásiadó-mentességére vonatkozó szabályokat a 318/2021. Korm. rendeletben találjuk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Elmaradt cafeteriajuttatás kifizetése

Kérdés: Kifizetheti egy Kttv. hatálya alá tartozó munkáltató az előző években elmaradt cafeteriajuttatást az általa foglalkoztatott tisztviselőnek SZÉP kártyára történő utalással? Abban az esetben, ha igen, milyen járulék- és adóvonzata lesz a juttatásnak? A kifizetendő összeg, az idei összeggel együtt, meghaladja az éves keretösszeget.
Részlet a válaszából: […] ...munkavállalók részére adott cafeteriajuttatás teljes egészében a munkáltató döntésén múlik, így semmilyen akadálya nincs annak, hogy a korábbi években esetlegesen elmaradt juttatást utólag kifizesse a dolgozója részére.A Széchenyi Pihenő Kártyára történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Nyugdíjas munkavállalók cafeteriajuttatásai

Kérdés: Valóban nem kell levonni a járulékokat, illetve nem kell megfizetni a szociális hozzájárulási adót a munkaviszonyban álló nyugdíjas munkavállalók részére adott cafeteriajuttatások után abban az esetben, ha ezek nem minősülnek béren kívüli juttatásnak, illetve egyéb juttatásnak sem? Ezek után a juttatások után a többi munkavállaló esetén a bérhez hasonlóan történik a közterhek megállapítása?
Részlet a válaszából: […] ...igénybe vehető kedvezményes nyugellátásában részesül.Az Mt. szerint foglalkoztatott nyugdíjas munkavállaló részére biztosított cafeteria után szociális hozzájárulási adó akkor terheli a foglalkoztatót, ha az nem munkaviszonyból származó jövedelemként adóköteles...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 28.

Célzott önsegélyező szolgáltatás

Kérdés: Mit jelent pontosan a célzott önsegélyező szolgáltatás, és hogyan adózik a juttatás munkáltatói és munkavállalói oldalon? Van valamilyen adóelőny más juttatásokhoz képest?
Részlet a válaszából: […] Az idei évtől beszűkültek az adóelőnyt élvező béren kívüli juttatások nyújtásának a lehetőségei. Az önkéntes pénztári célzott szolgáltatások, különösen az önsegélyező célzott szolgáltatás viszont jelentősen kedvezőbb adóteherrel adható, mint például a bér.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 7.

Készpénzben nyújtott cafeteriajuttatás

Kérdés: Milyen adókötelezettség terheli az isko-la-szövetkezeti, a nyugdíjas-szövetkezeti tagnak, illetve a munkaviszony keretében foglalkoztatott nyugdíjas személyeknek készpénzben nyújtott cafeteriajuttatást?
Részlet a válaszából: […] A készpénzben nyújtott juttatás 2019. január 1-jétől már semmilyen mértékben nem minősül sem béren kívüli juttatásnak, sem egyes meghatározott juttatásnak, és semmilyen különös kedvező - vagy kedvezőtlen - adózási szabály nem vonatkozik rá. Ez azt jelenti, hogy a 2018....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Cafeteria és a munkabérletiltás

Kérdés: Letiltási alapot képeznek a bérként adózó juttatások, illetve a bérként adózó költségtérítések (pl. albérleti támogatás, adóköteles útiköltség-térítés) 2019. január 1. után? Van valamilyen különleges szabály a végrehajtást szabályozó törvényekben ezekre az esetekre?
Részlet a válaszából: […] ...cafeteria-rendszer 2019. évi szűkítése az érintett munkavállalói kör és a jogalkalmazók változáshoz való viszonyulásának, alkalmazkodásának és rugalmasságának folyamatos, jelenleg is zajló nagy próbatétele.A cafeteriaelemek szűkítésével a jogalkotó nem titkolt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Cafeteria 2019

Kérdés: Milyen juttatások adhatók a cafeteria keretében, illetve milyen közterheket kell megfizetni az egyes juttatások után 2019-ben?
Részlet a válaszából: […] ...2019/5. Adózási kérdés részletesen bemutatja a cafeteriaelemek adózására vonatkozó szabályozást, ezért ezt az alábbiakban szó szerint idézzük:"Tájékoztató a cafeteria egyes juttatási elemeinek adózására vonatkozó szabályok változásáról [az Szja tv. 71. §...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Önkéntes pénztári munkáltatói befizetés

Kérdés: Az új jogszabályok alapján 2017-ben milyen feltételekkel adhatja meg a munkáltató a dolgozóknak azt a lehetőséget, hogy a cafeteriában önkéntes pénztári munkáltatói befizetést válasszanak?
Részlet a válaszából: […] ...figyelmen kívül hagyásával egyes meghatározott juttatásként biztosíthatja.Az átmeneti rendelkezés lehetővé teszi, hogy akár a cafeteriába beépítve, vagy akár azon kívül önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulásban részesüljön a magánszemély. A 2016...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Közalkalmazott béren kívüli juttatása

Kérdés: Jogosult cafeteriajuttatásra egy kórházi ápolóként dolgozó közalkalmazott?
Részlet a válaszából: […] ...béren kívüli juttatások rendszere, másképpen cafeteria, azt a célt szolgálja, hogy a munkavállalókat számukra fontos juttatásokon keresztül motiválja jobb munkavégzésre. A béren kívüli juttatások a béren felül adhatók, a cafeteria nem önálló juttatási jogcím....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. augusztus 9.

Cafeteriajogosultság

Kérdés: Jogszerű a cafeteriaszabályzatban a munkáltató azon rendelkezésre, mely szerint a cafeteria a próbaidő időtartamára és a felmondási időre nem jár? Amennyiben egy ilyen rendelkezés esetlegesen nem jogszerű, akkor elfogadható az a rendelkezés, amely szerint a próbaidő tartamára cafeteria nem jár, azonban a sikeres próbaidő leteltét követően a munkavállaló visszamenőlegesen megkapja a juttatásokat?
Részlet a válaszából: […] ...cafeteria-rendszer célja a munkavállaló motiválása. A munkáltató szabadon eldöntheti, hogy a munkavállalónak milyen feltételek teljesülése esetén - munkakör, munkaidő, munkában töltött idő stb., ide nem értve az egyéni munkateljesítményt - ad juttatást a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 23.
1
2
3