tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

23 találat a megadott rokkantsági ellátás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Rokkantsági ellátás

Kérdés: A jogszabályok változása miatt visszaállításra kerül a rokkantsági ellátás, amit 3 éve keresetkorlátozás miatt megszüntettek?
Részlet a válaszból: […]elért jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül nem haladta meg a minimálbér 150 százalékát. A keresetkorlát átlépése esetén a rehabilitációs vagy a rokkantsági ellátást azt a hónapot követő hónap első napjával kellett megszüntetni, amelyet megelőzően az ellátott keresete meghaladta a jövedelemhatárt.2021. január 1-jétől nem kell megszüntetni sem a rehabilitációs, sem a rokkantsági ellátást, ha az ellátott keresőtevékenységet folytat, és a keresetkorlátozásra vonatkozó rendelkezéseket megszegi. A keresetkorlátozásra vonatkozó rendelkezések hatályon kívül helyezése sajnos nem jár azzal, hogy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6794
Kapcsolódó tárgyszavak:

2. találat: Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: A biztosítási idő rövidsége miatt hátrányosan befolyásolhatja a munkaviszony megszüntetése az ellátásra való jogosultságot annak a munkavállalónak az esetében, aki jelenleg keresőképtelen állományban van, de rövidesen lejár a táppénzes ideje, és a komplex felülvizsgálat alapján várhatóan rokkantsági ellátásra lesz jogosult?
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenységet. Az más kérdés, hogy ehhez a munkaviszonyt nem szükséges megszüntetni, elegendő a fizetés nélküli szabadság.Ugyanakkor a kérdés utal az előzetes biztosítási idő rövid voltára. A 2011. évi CXCI. tv. már említett jogszabályi hely értelmében a jogosultsághoz a kérelem benyújtását megelőző- 5 éven belül legalább 1095 nap, vagy- 10 éven belül legalább 2555 nap, vagy- 15 éven belül legalább 3650 nap biztosítási idő szükséges.Ennek hiánya problémát okozhat. A keresőképtelenségnek azon tartamát, amelyre már nem jár táppénz, ilyen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6679

3. találat: Ügyvezető rokkantsági ellátásának megállapítása

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy vállalkozás ügyvezetője rokkantsági ellátást igényel? A cég álláspontja szerint nem kell megszüntetni az érintett jogviszonyát, ugyanakkor ezzel ellentétes véleményeket is hallott, illetve olvasott. Az ügyvezető nem tagja a társaságnak, a tevékenységét pedig ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el.
Részlet a válaszból: […]keresőtevékenységnek a Flt. szerinti keresőtevékenység minősül.A hivatkozott jogszabály 58. §-a (5) bekezdésének e) pontja alapján keresőtevékenységnek minősül- minden olyan munkavégzés, amelyért díjazás jár, továbbá- keresőtevékenységet folytatónak kell tekinteni azt a személyt is, aki külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősül, valamint- aki gazdasági társaság tevékenységében személyes közreműködés vagy mellékszolgáltatás keretében történő munkavégzés útján vesz részt,- illetve aki a társaság vezető tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.Jelen esetben ez utóbbi pont a fontos, hiszen gazdasági társaság vezető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6545

4. találat: Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen módon rokkantsági ellátásra az a személy, aki nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel?
Részlet a válaszból: […]megelőzően megkezdett iskolai tanulmányai alatt, vagy e tanulmányai megszűnését követő 180 napon belül biztosítottá vált, és 30 napnál hosszabb ideig megszakítás nélkül biztosított volt. Nem számít a biztosítási idő mennyisége akkor sem, ha a megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítását olyan személy kéri, aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült, vagy az ellátásra jogosultságát megállapították, de annak folyósítása 2011. december 31-én szünetelt.Amennyiben a kérelmezőnek van valamennyi biztosítási ideje, de a megváltozott munkaképességű személyek ellátásainak megállapításához nem elégséges, még mindig van egy lehetőség. Az előírt biztosítási idő legalább fele szükséges, hogy méltányossági jogkörben kivételes ellátást lehessen megállapítani. Méltányosság keretében rehabilitációs ellátás nem, kizárólag rokkantsági ellátás állapítható meg, ezért a biztosítási időn túl - a komplex minősítés szerint - a kérelmezőnek "C1", "C2", "D" vagy "E" minősítési kategóriába tartozónak kell lennie. Ezekbe a minősítési kategóriákba azok a személyek sorolhatók, akiknek az egészségi állapota 50 százalékos vagy kisebb mértékű, és a rehabilitációjuk nem javasolt, vagy rehabilitálhatók ugyan, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralévő időtartam az 5 évet nem haladja meg. A kivételes rokkantsági ellátás megállapításánál is feltétel, hogy a kérelmező ne végezzen keresőtevékenységet, és ne részesüljön rendszeres pénzellátásban.A rehabilitációs hatóság a kivételes[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. március 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6366

5. találat: Rokkantsági ellátás 2020-ban

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás minimális összege 2020-ban?
Részlet a válaszból: […]ugyanakkor maximum 156 607 forint, ha a megváltozott munkaképességű személy= egészségi állapota alapján tartós foglalkozási reha-bi-litációt igényel, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, va-la-mint= rehabilitálható, és tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri;- nem lehet kevesebb 52 202 forintnál, ugyanakkor a 156 607 forintot sem haladhatja meg, ha a megváltozott munkaképességű személy kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható;- minimum 57 423 forint, ugyanakkor maximum 156 607 forint, ha a megváltozott munkaképességű személy egészségkárosodása jelentős, és önellátásra nem, vagy csak segítséggel képes.Ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy havi átlagjövedelemmel nem rendelkezik, a rokkantsági ellátás összege- 31 325 forint, ha a megváltozott munkaképességű személy= egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt, vagy= rehabilitálható, és foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, de a kérelem benyújtásának időpontjában a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül eléri;-[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. február 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6347
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Kft.-tag rokkantsági ellátása

Kérdés: Elegendő néhány nap fizetés nélküli szabadságot igényelnie egy egyszemélyes kft. munkaviszonyban álló ügyvezetőjének, annak érdekében, hogy rokkantsági ellátásra váljon jogosulttá?
Részlet a válaszból: […]tisztségviselője, vagy a társasági szerződésben közreműködési/munkavégzési kötelezettsége/joga fel van tüntetve.1. Az olyan munkavégzés, amelyért jogszabály alapján tiszteletdíj jár, akkor minősül keresőtevékenységnek, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát meghaladja.2. A mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység akkor minősül keresőtevékenységnek, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál figyelembe kell venni.3. A külön törvény alapján végzett közérdekű önkéntes tevékenység nem minősül keresőtevékenységnek.4. Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő e törvény alkalmazása szempontjából nem tekinthető keresőtevékenységet folytató személynek, ha nevelőszülői jogviszonya mellett más keresőtevékenységet nem végez.5. A szociális szövetkezet tagja által a szövetkezetben végzett személyes közreműködés akkor minősül keresőtevékenységnek, ha a személyes közreműködés ellenértékeként megszerzett bevétel meghaladja havonta a minimálbér összegét.6. Nem kell keresőtevékenységet folytató személynek tekinteni a külön törvény szerint egyéni vállalkozónak minősülő személyt arra az időtartamra, amely alatt az egyéni vállalkozói tevékenységét szünetelteti, feltéve, hogy azt a nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásába - külön törvényben meghatározott módon - bejegyezte.Ezt figyelembe véve munkaviszonyban álló dolgozó esetében valóban elegendő feltétel a fizetés nélküli szabadság, hiszen főszabályként az olyan munkavégzést kell keresőtevékenységnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5969

7. találat: Rokkantsági ellátás igénylése

Kérdés: Hogyan és mikor kell igényelnie a rokkantsági ellátást annak a munkavállalónak, akinek 70 százalékos egészségkárosodását állapították meg, "D" minősítést kapott, de elutasították a kérelmét, mert akkor még táppénzen volt, jelenleg pedig az elmaradt szabadságát tölti?
Részlet a válaszból: […]véglegessé válását vagy jogerőre emelkedését követő 1?éven belül az ellátást akkor lehet megállapítani, ha rendelkezésre áll olyan egészségügyi dokumentáció, mely alapján megállapítható, hogy a kérelmező egészségi állapotában a korábbi döntésben még figyelembe nem vett tartós változás következett be.Ha a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira jogosult azon a napon, amelytől kezdődően a rehabilitációs ellátás vagy a rokkantsági ellátás megállapításra kerülne, rendszeres pénzellátásban részesül, vagy keresőtevékenységet végez, a rehabilitációs ellátás a rendszeres pénzellátás, illetve a keresőtevékenység megszüntetésének napját követő naptól állapítható meg.A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait a rehabilitációs hatóságnál az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus űrlapon lehet kérelmezni. A kérelem a www.kormanyhivatal.hu honlapon érhető el, melyet nem könnyű megtalálni. A formanyomtatvány az alábbi linkről tölthető le: http://www.kormanyhivatal.hu/download/3/50/54000/Kérelem a megváltozott munkaképességű személyek ellátása iránt.pdf.Amennyiben a linkről nem lehetséges a letöltés, a kérelmet a www.kormanyhivatal.hu honlapon a kormányhivatalok között Budapest Főváros Kormányhivatalára, majd tovább a BFKH Kerületi Hivatalai (bal oldal), a kerületi hivatalok között a III. Kerületi Hivatalra kattintva kell keresni. A III. Kerületi Hivatalnál találjuk a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztályt. A főosztály nevére kattintva egy újabb[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5955
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Kivételes rokkantsági ellátás

Kérdés: Hogyan vehető igénybe a kivételes rokkantsági ellátás?
Részlet a válaszból: […]hivatalánál. A kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez rendszeresített kérelemadatlap a kormányhivatalok honlapjáról letölthető, és beszerezhető a kormányhivataloknál. Az igénybejelentő lap kitöltése során a természetes személyazonosító adatokon és nyilatkozatokon túl meg kell jelölni azokat a méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek alapján az eljáró rehabilitációs hatóság mérlegelhet.A kérelemhez csatolni kell a különös méltánylást igénylő körülmények igazolásához szükséges dokumentumokat, a keresőtevékenység megszűnésével, továbbá a hatályos komplex minősítéssel kapcsolatos iratokat, vagy ezek hiánya esetén a kérelmező egészségi állapotával kapcsolatos egészségügyi dokumentációt.A kérelem előterjesztése határidőhöz kötött, az a szükséges biztosítási idő hiánya miatti elutasító döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nyújtható be. Ha a rehabilitációs hatóság 2017. december 31-ét megelőzően utasította el a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai iránti igényt, a kivételes rokkantsági ellátás iránti bejelentés 2018. december 31-éig terjeszthető elő.A kivételes rokkantsági ellátás megállapítása szempontjából jelentőséggel bír a kérelmező egészségi állapotának komplex minősítésben meghatározott mértéke, az előzetesen megszerzett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5898

9. találat: Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: Mennyi időre kell megszüntetnie a munkaviszonyát annak a magánszemélynek, aki 2018. június 15-től rokkantsági ellátásra vált jogosulttá, de az ellátás iránti igényét elutasították, mert keresőtevékenységet folytat? Elegendő, ha fizetés nélküli szabadságot igényel, vagy csak a munkaviszony megszüntetése felel meg a jogszabályoknak? Az ellátás igénylése után a dolgozót tovább foglalkoztatják, de az alkalmazás feltételei megváltoznak annak érdekében, hogy a munkaviszony ne veszélyeztesse a jogosultságot.
Részlet a válaszból: […]megfelelni, amely naptól az ellátást igényli. Ebből következően a munkaviszonyt elegendő az ezt megelőző napon megszüntetni, illetve a továbbfoglalkoztatás szándéka esetén, akár a folyósítás második napjától ismét jogviszonyt lehet létesíteni.A másik lehetőség a folyósítás első napjára vonatkozó fizetés nélküli szabadság igénylése. Véleményünk szerint a fizetés nélküli szabadság igénybevétele elegendő ahhoz, hogy a jogosultsági feltételek teljesüljenek, hiszen az Flt. rendelkezése szerint keresőtevékenységnek az olyan tevékenység minősül, amelyért díjazás jár, a fizetés nélküli szabadság időszakában pedig - ahogyan a neve is mutatja - a munkavállaló nem jogosult díjazásra. Az igényelbíráló szervek nagy része[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5853

10. találat: Rokkantsági ellátás

Kérdés: Beadhatja 2018. május 26-a után a rokkantsági ellátás iránti kérelmet a magánszemély abban az esetben, ha a komplex felülvizsgálaton 2015-ben "C2" minősítést kapott, foglalkoztatási rehabilitációja nem javasolt, de a kérelmét elutasították a szükséges biztosítási idő hiánya miatt? Az igénylő időközben megszerezte a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül szükséges 1095 nap biztosítási időt. Hogyan kell benyújtania az igénylést, és mennyi lesz az ellátás összege? Meg kell jelennie újra az orvosi bizottság előtt, ha a 2015-ös kérelem elutasításában az szerepel, hogy a felülvizsgálat ideje 2018. november hó?
Részlet a válaszból: […]felülvéleményezése céljából" megnevezésű nyomtatványt,- amennyiben foglalkoztatott, a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját az érintett személy munkaköri feladatairól, a munkavégzés körülményeiről, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy egészségi állapota alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,- a kérelem benyújtását megelőző - rendelkezésre álló - 15 éven belüli munkáltatói igazolásokat, illetve a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplő jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratokat (tb-igazolvány, jövedelemigazolás, munkáltatói igazolás a munkaviszony megszűnéséről, igazolás a levont járulékokról stb.),- keresőtevékenység megszűnéséről szóló, illetve a keresőtevékenységből származó jövedelmekre vonatkozó munkáltatói igazolásokat,- rendszeres pénzellátás megállapításáról vagy megszüntetéséről szóló határozatot,- mezőgazdasági őstermelő esetén őstermelői igazolványt és az érvényesített betétlapot,- társas vállalkozás tagja esetén társasági szerződést, valamint amennyiben munkaviszonyban áll a társas vállalkozással, munkaszerződést vagy azok hitelesített másolatát,- amennyiben komplex minősítése során szükségessé váló személyes megjelenését mozgás- vagy járóképtelensége akadályozza, ennek igazolásáról szóló kezelőorvosi (háziorvosi) igazolást,- a közlekedőképesség vizsgálatára is vonatkozó kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat,- iskolai tanulmányok folytatásának vagy megszűnésének igazolására szolgáló bizonyítványt, szakmunkás-bizonyítványt, oklevelet, leckekönyvet,- a gondnokkirendelő gyámhivatali határozatot,- meghatalmazott által előterjesztett adatlap (és mellékletei) esetén kérelemhez a szabályszerű meghatalmazást.Szabályszerű a meghatalmazás akkor, ha tartalmazza a meghatalmazó és a meghatalmazott természetes személy személyazonosító adatait (családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje és anyja születési családi és utóneve), lakcímét és aláírását, továbbá azt, hogy a meghatalmazottat a meghatalmazás mire jogosítja fel. Az érvényesség feltétele továbbá, hogy azt a meghatalmazó (kérelmező) saját kezűleg írja és aláírja, vagy ha az írógéppel, számítógéppel készül, akkor a meghatalmazó és meghatalmazott aláírásán kívül tartalmaznia kell további két tanú adatait és aláírását is, akik a meghatalmazás saját kezűleg történő aláírását igazolják.A komplex minősítésre a kérelem leadását követően kerül sor. Jelen esetben természetesen érdemes a kérelemhez csatolni a korábbi határozatot a minősítésről, hiszen annak eredménye még 2018 novemberéig érvényben van, ezért valószínűleg az ellátást egy újabb vizsgálat lefolytatása nélkül megállapítják, a felülvizsgálaton azonban ebben az esetben is meg kell jelenni.A rokkantsági ellátás összegét a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző naptári évben (referencia-időszak) elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem napi átlagának 30-szorosa alapján állapítják meg.Ha a jogosult a referencia-időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, a kérelem benyújtásának napját közvetlenül megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának 30-szorosa alapján állapítják meg az ellátást.Ha a jogosult azért nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, mert a vizsgált időszakban vagy ennek egy részében táppénzben, baleseti táppénzben részesült, ha az számára kedvezőbb, a táppénzt, baleseti táppénzt megelőző 180 naptári napi jövedelmet kell figyelembe venni.Abban az esetben, ha az igénylő a vizsgált időszakban nem rendelkezik jövedelemmel, az ellátást az alap-összeg (2018. január 1-jétől 98 890 forint) figyelembevételével állapítják meg. Az ellátásban részesülő ilyen esetben az egészségi állapota szerinti ellátási kategória minimumösszegére jogosult.Amennyiben tehát az igénylő a referencia-időszakban átlagjövedelemmel nem rendelkezik, a rokkantsági ellátás összege:- B2 minősítés esetén az alapösszeg 30 százaléka (29 670 forint),- C2 minősítés esetén az alapösszeg 45 százaléka (44 505 forint),- D minősítés esetén az alapösszeg 50 százaléka (49 445 forint),- E minősítés esetén az alapösszeg 55 százaléka (54 390 forint).A rokkantsági ellátás összege a jövedelemmel rendelkező[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. július 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5811
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 23 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést