Ügyvezető rokkantsági ellátása

Kérdés: Elegendő, ha egy-egy, különböző napra fizetés nélküli szabadságot kér az igénylés érdekében egy kft. 2 tulajdonos-ügyvezetője, akik mindketten jogosulttá váltak rokkantsági ellátásra? Az ügyvezetők munkaviszonyban látják el a tevékenységüket, a fizetés nélküli szabadság bejelentésre kerül a 'T1041-es nyomtatványon, és ezáltal szünetel a biztosítás.
Részlet a válaszából: […] ...rokkantsági ellátásra való jogosultság egyik feltétele, hogy az igénylő a kérelem benyújtásakor keresőtevékenységet nem végezhet.A 2011. évi CXCI. tv. szerint keresőtevékenységnek az Flt. szerinti keresőtevékenység minősül.Az Flt. 58. §-a (5) bekezdésének e)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Vezető tisztségviselő rokkantsági ellátása

Kérdés: Valóban megoldás lehet, ha egy betéti társaság ügyvezető beltagja munkaviszonyban végzi a tevékenységét, és néhány napra fizetés nélküli szabadságot igényel annak érdekében, hogy igénybe tudja venni a rokkantsági ellátást? Az érintett ügyvezető jelenleg táppénzen van, amelynek lejárta után igényelni szeretné az ellátást, ehhez azonban szükséges, hogy ne legyen keresőtevékenysége. Okozhat ez a megoldás esetleg később valamilyen problémát, tekintettel arra, hogy a bt. egyedüli ügyvezetőjéről van szó?
Részlet a válaszából: […] ...2011. évi CXCI. tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján a rokkantsági ellátásra való jogosultság egyik feltétele, hogy az érintett ne folytasson keresőtevékenységet. Megjegyezzük, hogy a folyósítás megkezdését követően viszont már semmilyen korlátot nem szab...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 28.

Egészségi állapot felülvizsgálata

Kérdés: Megszűnhet a rokkantsági ellátása annak a személynek, akinek decemberben kellene újabb felülvizsgálatra mennie, de még nem kapott értesítést? Mit tehet annak érdekében, hogy ne szüntessék be az ellátás folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...is, ugyanis az 556/2020. Korm. rendelet alapján a veszélyhelyzet ideje alatt felülvizsgálatra hivatkozva sem a rehabilitációs ellátás, sem a rokkantsági ellátás nem szüntethető meg egészen a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáig....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Rehabilitációs és rokkantsági ellátásban részesülő személyek bejelentési kötelezettsége

Kérdés: Be kell jelenteni a rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesülő személyek keresőtevékenységét annak ellenére, hogy a korábban rájuk vonatkozó kereseti korlát megszűnt? Amennyiben igen, akkor vonatkozik ez a bejelentés a kisadózói tevékenységre is?
Részlet a válaszából: […] ...mind a rokkantsági, mind pedig a rehabilitációs ellátás mellett korlátlanul lehet keresőtevékenységet folytatni. Ezzel párhuzamosan a rokkantsági ellátásban részesülő személyek ezzel összefüggő bejelentési kötelezettsége is megszűnt.Ugyanakkor a 2011. évi CXCI. tv....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Rokkantsági ellátás

Kérdés: A jogszabályok változása miatt visszaállításra kerül a rokkantsági ellátás, amit 3 éve keresetkorlátozás miatt megszüntettek?
Részlet a válaszából: […] ...rehabilitációs és a rokkantsági ellátás folyósítása mellett 2021. január 1-jét megelőzően korlátozott körülmények között volt lehetőség dolgozni. A megváltozott munkaképességű ellátásban részesülő személy az ellátása mellett abban az esetben vállalhatott munkát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 27.

Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: A biztosítási idő rövidsége miatt hátrányosan befolyásolhatja a munkaviszony megszüntetése az ellátásra való jogosultságot annak a munkavállalónak az esetében, aki jelenleg keresőképtelen állományban van, de rövidesen lejár a táppénzes ideje, és a komplex felülvizsgálat alapján várhatóan rokkantsági ellátásra lesz jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...biztosítási jogviszony megszüntetése nem befolyásolja hátrányosan a rokkantsági ellátásra való jogosultságot, sőt egyenesen "előnyös", hiszen a 2011. évi CXCI. tv. 2. §-ának (1) bekezdése jogosultági feltételként írja elő, hogy az igénylő ne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Ügyvezető rokkantsági ellátásának megállapítása

Kérdés: Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha egy vállalkozás ügyvezetője rokkantsági ellátást igényel? A cég álláspontja szerint nem kell megszüntetni az érintett jogviszonyát, ugyanakkor ezzel ellentétes véleményeket is hallott, illetve olvasott. Az ügyvezető nem tagja a társaságnak, a tevékenységét pedig ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja a megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultság egyik feltételeként írja elő, hogy az igénylő nem folytathat (azon a napon, melytől az ellátás folyósítását kéri) keresőtevékenységet.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Jogosultság rokkantsági ellátásra

Kérdés: Jogosult lehet valamilyen módon rokkantsági ellátásra az a személy, aki nem rendelkezik a szükséges biztosítási idővel?
Részlet a válaszából: […] ...rehabilitációs és a rokkantsági ellátás (együtt: megváltozott munkaképességű személyek ellátása) megállapítása során szükséges, hogy a kérelmező az igény benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 3 évet, vagy 10 éven belül legalább 7 évet, vagy 15 éven...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. március 10.

Rokkantsági ellátás 2020-ban

Kérdés: Mennyi a rokkantsági ellátás minimális összege 2020-ban?
Részlet a válaszából: […] ...2020. január 1-jétől megállapításra kerülő rokkantsági ellátás minimális és maximális összege a havi átlagjövedelem összegétől függetlenül- nem lehet kevesebb 31 325 forintnál, ugyanakkor a 46 982 forintot sem haladhatja meg, ha a megváltozott munkaképességű...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 25.

Kft.-tag rokkantsági ellátása

Kérdés: Elegendő néhány nap fizetés nélküli szabadságot igényelnie egy egyszemélyes kft. munkaviszonyban álló ügyvezetőjének, annak érdekében, hogy rokkantsági ellátásra váljon jogosulttá?
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultságnak egyik feltétele valóban az, hogy az igénylő ne folytasson keresőtevékenységet [2011. évi CXCI. tv. 2. § (1) bekezdés b) pontja], legalábbis azon a napon, amely naptól az ellátás folyósítását kéri...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. január 15.
1
2
3