Munkabérletiltás érvényesítése kormányzati tisztviselő gyermeknevelési támogatásából

Kérdés: A kormányzati tisztviselő jövedelméből a végrehajtó folyamatban lévő munkabérletiltást érvényesít. A foglalkoztatótól igényelt, várhatóan utalásra kerülő gyermeknevelési támogatásból is levonható a végrehajtás alá vont tartozás, vagy ez a típusú kifizetés mentes a végrehajtás alól?
Részlet a válaszából: […] ...a jogviszony év közbeni megszűnése vagy megszüntetése a támogatás időarányos visszafizetési kötelezettségével jár.A munkabérletiltás szempontrendszerében a letiltás alól mentes juttatások taxatíve felsorolásában a gyermekvédelmi támogatás nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 23.

Munkabérletiltás adóköteles költségtérítésből

Kérdés: A munkába járás költségtérítésének adómentes összeghatáron felüli részéből le kell vonni a NAV határozatában előírt letiltást? A munkáltató a napi munkába járás 30 forint/kilométer összegű adómentes költségtérítésén felül kilométerenként 26 forintot adóköteles jövedelemként számfejt az érintett dolgozó részére. A NAV-határozat értelmében a munkavállaló nettó munkabérét 33 százalékos letiltás terheli.
Részlet a válaszából: […] ...már nem költségtérítés, hanem tulajdonképpen munkabér, függetlenül attól, hogy a munkáltató milyen címen adja. Ez azt jelenti, hogy a munkabérletiltás kiterjed erre az összegre is, az alól kizárólag a 30 forint/km összeg mentesül.(Kéziratzárás: 2024. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Letiltás munkabérből

Kérdés: Hogyan kell teljesítenie a munkáltatónak a végrehajtó által előírt levonási kötelezettséget abban az esetben, ha tájékoztatást kapott arról, hogy az egyik munkavállaló ellen végrehajtási ügy van folyamatban, amelynek kapcsán a meghatározott összegek levonására köteles? Mire kell figyelnie a munkáltatónak ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Hogyha a munkáltató kap egy felhívást a végrehajtótól annak kapcsán, hogy egy munkavállalója ellen végrehajtási eljárás van folyamatban, és a munkabéréből levonást kell teljesíteni, akkor a felhívásban az is szerepelni szokott, hogy milyen százalékig terjedően kell ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 5.

A szakszervezeti tagdíj levonási sorrendje a munkabérletiltások levonási rendszerében

Kérdés: Csökkenti a letiltás alapját képező munkabér-jövedelmet az érdekképviseleti tagdíj összege?
Részlet a válaszából: […] ...változásának egyenes következménye, hogy a jövőben az érdekképviseleti tagdíjat egyéni utalással fogják teljesíteni az érintettek.A munkabérletiltás levonási rendszerére mindez azonban csekély befolyással bír.A letiltást érvényesítő munkáltató számára a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 16.

A munkáltató készfizető kezesi felelőssége a munkabérletiltás érvényesítése során

Kérdés:

Milyen összegig köteles helytállni a munkáltató abban az esetben, ha csak részlegesen teljesítette a munkabérletiltásra vonatkozó kötelezettségét? A városi bíróság a felek megállapodása alapján előre esedékesen minden hónap 10. napjáig fix összegben 20 ezer forint gyermektartásdíj megfizetéséről rendelkezett, és ezenfelül arról, hogy minden kifizetéskor a további munkabér jellegű juttatás (prémium, jutalom, jutalék) húsz százalékát a munkáltató a kifizetésre rendelt munkabérből levonja, és a tartásra jogosult részére utalás útján teljesíti. A munkáltató több ízben kizárólag a fix összegű tartási kötelezettség letiltása érdekében intézkedett, és a további bérelemekből a százalékos levonást nem teljesítette.

Részlet a válaszából: […] ...munkabérletiltásban alkalmazott rendszeres levonási kötelezettség érvényesítése során a munkáltató kiemelt figyelmét és kellő körültekintését nem kizárólag a munkavállalójával szemben kihelyezett, tulajdonképpen hozzá telepített kényszerintézkedés, hanem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. október 11.

A Kit. hatálya alatt álló kormányzati tisztviselő visszafizetni rendelt végkielégítésének pénzintézeti végrehajtása

Kérdés: Álláshely elvonása következményeként végkielégítésben részesülő, azonban ismételten kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részét a 185/2022. Korm. rendelet alapján a korábban kifizető foglalkoztató részére köteles visszafizetni. Azonban az ellene folyamatban lévő végrehajtási eljárásban a bankszámlájára kiadott beszedési megbízással azt a végrehajtó leemelte, a pénzintézet pedig teljesítette. A végkielégítés visszafizetésére így már nem rendelkezik elegendő fedezettel. Melyek a jogkövető eljárásnak az egyes lépései, és miként járjon el ebben a helyzetben?
Részlet a válaszából: […] ...és a 200 ezer forint közötti rész 50 százaléka vonható végrehajtás alá.A pénzintézetnél kezelt összegre folytatott végrehajtás a munkabérletiltástól mint a pénzforgalmi végrehajtás gyakrabban alkalmazott intézkedésétől jelentős mértékben különbözik abban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Végrehajtó által visszautalt munkavállalótól levont munkabér

Kérdés:

Mi a munkáltató feladata abban az esetben, ha a munkavállaló jövedelmét terhelő letiltás következtében a munkavállaló munkabérét végrehajtás keretében levonta, és ezt a korábban elutalt munkabért a végrehajtó visszautalta a munkáltatónak? Mi a jogszerű, követendő eljárás, mielőtt a munkavállaló részére az kifizetésre kerül?

Részlet a válaszából: […] ...munkabérletiltással mint végrehajtói intézkedéssel a végrehajtásra jogosult a kényszerintézkedés egy részét a munkáltatóhoz telepíti.A végrehajtó az adós munkáltatóját, illetőleg az adós számára járandóságot, illetményt, munkából eredő díjazást rendszeresen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 5.

ChatGPT használata végrehajtási eljárás során

Kérdés: Beépíthető a végrehajtási eljárás folyamatába a ChatGPT használata, illetve kiváltható teljesen az ügyintéző munkája a csetrobot által?
Részlet a válaszából: […] ...– az emberi gondolkodástól továbbra sem lesznek függetleníthetőek.A csetrobot viszonylag jelentős mennyiségben tárol információt a munkabérletiltásról, ami szerinte olyan jogi intézkedés, melyben a munkáltató megakadályozza a munkavállalókat abban, hogy a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Levonásmentes munkabér fogalma

Kérdés: Melyek azok az esetek, amikor mentesül a végrehajtás alól a munkavállaló munkabére vagy ennek egy meghatározott része? Léteznek olyan kivételezett végrehajtás alá vont követelések, amikor a korlát nem érvényesül, és a munkabérletiltás a levonásmentes bérre tekintet nélkül kiterjeszthető?
Részlet a válaszából: […] ...nyer különös jelentőséget, az értelmezéséhez nem a munkavégzést szabályozó normaszöveg, hanem a végrehajtás, ezen belül a munkabérletiltás rendelkezéseinek ismerete szükséges.A munkabér védelmének alapja az Mt. 161. §-ának (1) bekezdése, amely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Igazolás letiltásról

Kérdés: Milyen formában kell feltüntetni a végrehajtóval kötött megállapodás alapján létrejött részletfizetés miatt szüneteltetett letiltást a kilépő igazoláson? Rá kell vezetnie a nyomtatványra a munkáltatónak, hogy a munkavállaló jövedelme letiltás alatt áll?
Részlet a válaszából: […] ...biztosításának tartamában a Vht. 52. §-ának f) pontja alapján a végrehajtás szünetel, ezért annak időtartama alatt a munkabérletiltást érvényesíteni nem kell, melynek tényét a tartozásigazolásra az azt kiállító munkáltató rávezeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.
1
2
3
5