Felmondás kézbesítése

Kérdés: Mit tehet a munkáltató, ha a munkavállaló megtagadja a személyesen átadott felmondás átvételét?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához az Mt. adhat segítséget. Kiindulópontként az Mt. 24. §-ának (1) bekezdését érdemes megvizsgálni, amely akképpen rendelkezik, hogy az írásbeli jognyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 16.

Több munkáltató által létesített munkaviszony

Kérdés: Ütközik valamilyen jogszabályi előírással az a gyakorlat, ha egy több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a megváltozott körülmények miatt a munkavállaló tartósan a "másodlagos" munkáltatójánál dolgozna, a "főmunkáltatónál" pedig egyáltalán nem végezne munkát? Helyesen járnak el a munkáltatók, ha ebben az esetben a "főmunkáltató" vallja be és fizeti meg a közterheket, a "másodlagos" munkáltató pedig megtéríti azt a számára, vagy módosítani kell a munkaszerződést?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 195. §-ának (2) bekezdése szerint több munkáltató által létesített munkaviszony esetén a munkaszerződésben meg kell határozni, hogy a munkabérfizetési kötelezettséget melyik munkáltató teljesíti. Ezzel kapcsolatban az Art. 8. §-a arról rendelkezik, hogy több...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 14.

Szabadságmegváltás

Kérdés:

Meg kell váltani a munkavállaló szabadságát a munkaviszony megszűnése esetén akkor is, ha a munkáltató a felmondási idő teljes tartamára felmentette a dolgozót a munkavégzési kötelezettsége alól? Van különbség az eljárásban abban az esetben, ha a kilépő dolgozó vezető állású munkavállalónak minősül? Szabadságmegváltás esetén módosul a munkaviszony megszűnésének időpontja?

Részlet a válaszából: […] Az Mt. 122. §-ának (1) bekezdése alapján a munkáltató jogosult arra, hogy a szabadságot kiadja a munkavállaló részére azt követően, hogy meghallgatta a munkavállalót. Főszabály szerint a szabadságot nem lehet pénzben megváltani, erről szól az Mt. 122. §-ának (5)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

Határozott idejű munkaszerződés munkavállaló általi felmondása

Kérdés: Hogyan mondhatja fel a munkavállaló a határozott idejű munkaszerződést abban az esetben, ha a munkaviszony tartama alatt a munkáltató felróhatóan járt el?
Részlet a válaszából: […] Határozott idejű munkaszerződésnél akkor szüntetheti meg rendes felmondással a munkáltató a munkaviszonyt, ha a munkáltató felszámolási vagy csődeljárás alatt áll, a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Heti 36 órás foglalkoztatás

Kérdés: Nem valósul meg a tényleges, heti 36 órát elérő foglalkoztatás, és így alkalmazható a kisadózó vállalkozók tételes adója szerinti közteherfizetés abban az esetben, ha a jelenleg GYES-ben részesülő, fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló gyermeke betölti a 3. életévét, de már nem szeretne visszamenni a régi munkahelyére, ezért felmond, a felmondási idő alatt pedig nem dolgozik, mert a szabadságát tölti, illetve a munkáltatója felmenti a munkavégzés alól?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv. 2. §-ának 2. pontja alapján megszűnik a kisadózás lehetősége, amennyiben a kisadózó vállalkozó a hónap egészében legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll.A fizetés nélküli szabadság tartama alatt – függetlenül attól, hogy ezt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Szabadság kiadása munkavállaló felmondása esetén

Kérdés: Köteles a munkáltató az időarányos szabadnapok kiadására munkavállalói rendes felmondás esetén?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. a munkaidő-beosztás szerinti szabadságok kiadása tekintetében a 124. §-ban rendelkezik, mely szerint a szabadságot a munkaidő-beosztás szerinti munkanapokra kell kiadni.Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a szabadság kiadása során a hét minden napja munkanapnak számít...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Felmondás nők kedvezményes nyugdíjában részesülő munkavállalónak

Kérdés: Jogosult felmondási időre és végkielégítésre a munkáltató általi felmondáskor az az 1962-ben született munkavállaló, aki a nők 40 éves jogosultsági ideje alapján járó nyugdíjban részesül? Vonatkozik a munkavállalóra az Mt.-ben megfogalmazott felmondási védettség?
Részlet a válaszából: […] A nők 40 éves jogosultsági idejük alapján – életkoruktól függetlenül – jogosultak öregségi teljes nyugdíjra. Ez azt jelenti, hogy az ellátás folyósításának első napjától nyugdíjasnak minősülnek éppen úgy, mint azok, akik a nyugdíjkorhatár betöltésével válnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Határozott idejű munkaviszony

Kérdés:

Mire kell ügyelnie a munkáltatónak abban az esetben, ha egy munkavállalójával határozott idejű munkaviszonyt létesítés?

Részlet a válaszából: […] A munkaviszony létesítésekor érdemes átgondolni, hogy a munkavállalót tényszerűen milyen hosszú időtartamban szeretnénk foglalkoztatni, tekintettel arra, hogy a határozott időtartam az öt évet nem haladhatja meg [Mt. 192. § (2) bekezdés]. A szerződés lejárta után annak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Munkaviszony megszüntetése munkavállaló által

Kérdés:

Jár juttatás a munkavállaló részére, ha határozatlan idejű szerződését megszüntette, majd kérte a munkáltatót, hogy a felmondási időtől tekintsen el?

Részlet a válaszából: […] Fenti kérdés megválaszolásához munkaviszony esetén az Mt. szabályozása az irányadó.A kérdésben több fontos kulcsszó is szerepel, melyek megadják a kérdésre a választ. Nem mindegy ugyanis, hogy a szerződés határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyt rögzít, ahogy az sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

Szabadság elszámolása munkaviszony megszűnésekor

Kérdés: Mi az eljárás ebben az esetben, ha egy főfoglalkozású munkavállaló munkaviszonya megszűnik, de a tárgyévben még egyáltalán nem vett ki szabadságot? ?
Részlet a válaszából: […] Alapvetően azt fontos tisztázni, hogy főszabály szerint a munkáltató adja ki a szabadságot. Ebben enged az Mt. rugalmasságot azzal, hogy úgy rendelkezik, évente hét munkanap szabadságot legfeljebb két részletben a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.
1
2
3
15