tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

227. Társadalombiztosítási Levelek / 2012. október 24.

TARTALOM

3890. kérdés GYES-en lévő ügyvezető bejelentése, közterhei
Be kell-e küldeni a T1041-es és a 1208-as nyomtatványokat, illetve keletkezik-e járulékfizetési kötelezettség egy betéti társaság GYES-en lévő beltagjára vonatkozóan abban az esetben, ha a cégben 2012. évben semmilyen gazdasági tevékenység nem folyt, árbevételt nem számolt el, és ügyvezetés sem történt? A társasági szerződés szerint szükség esetén a kültag is közreműködhet a cég tevékenységében. Hogyan változik a helyzet, ha ugyanez a személy egy kft. tagja is, ahol a tevékenységet egy részmunkaidőben dolgozó munkavállaló látja el? A tag ebben a cégben sem működött közre, ügyvezetői tevékenység pedig nem merült fel 2012. évben.
3891. kérdés Ügyvezető tag járulékfizetése működési engedély visszaadása esetén
Továbbra is fennáll az ügyvezető tag járulékfizetési kötelezettsége, ha a cég visszaadta a működési engedélyét, és jelenleg semmilyen bevétele, illetve kiadása nincs? Az ügyvezető munkaviszony keretében látta el a tevékenységét, jelenleg semmilyen jogviszonya nincs, havi 6390 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet maga után.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3892. kérdés Bt. beltagjának jogviszonya
Milyen jogviszonyban végezheti az üzlet­vezetői tevékenységét egy bt. üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és eddig volt egy heti 30 órás másik munkaviszonya is, amely most megszűnt? Bejelenthető heti 35 órás munkaviszonyban eladóként és heti 5 órára társas vállalkozóként, vagy mindenképpen társas vállalkozóként kell megfizetnie a járulékokat a garantált bérminimum után?
3893. kérdés Többes jogviszonyú nyugdíjas vezető tisztségviselő közterhei
Be kell jelenteni minden jogviszonyában azt a saját jogú nyugdíjas személyt, aki heti 40 órás munkaviszonyban egy zrt. elnök-vezérigazgatója, emellett a zrt. kapcsolt vállalkozásának minősülő kft. ügyvezetője, valamint egy szövetkezet ügyvezető elnöke is? A kft.-ben a havi tiszteletdíj összege nem éri el a minimálbér 30 százalékát, a szövetkezetben pedig év végén kap egy minimális összegű tiszteletdíjat.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3894. kérdés Őstermelő beltag járulékai
Kell valamilyen járulékot fizetnie egy betéti társaság beltag ügyvezetője után, aki a társaságtól semmilyen jövedelemben nem részesül, és emellett jelentős bevétellel rendelkező, a minimálbér után járulékfizetésre kötelezett őstermelő?
3895. kérdés Nők kedvezményes nyugdíjában részesülő vállalkozó járulékai
Milyen adatszolgáltatási és járulékfizetési kötelezettsége keletkezik annak a vállalkozónak, aki 2012. október 1-jétől a nők kedvezményes nyugdíjában részesül, de a tevékenységét tovább kívánja folytatni?
3896. kérdés Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló kereseti korlátja
2012. július 1-jétől vonatkozik a kereseti korlát arra az 1956. február 10-én született nőre is, aki 2004-től 2011. december 31-ig rendszeres szociális járadékban részesült, 2012. január 1-jétől pedig havi 27 000 forint összegű rehabilitációs ellátást kap? A munkavállaló havi keresete 119 200 forint, felülvizsgálatra jelentkezett, ahová még nem hívták be, valamint rehabilitációs kártyát igényelt, amit még nem kapott meg, de igazolása van róla. Mennyit kereshet ebben az évben a munkavállaló, illetve a korlát túllépése esetén van valamilyen bejelentési kötelezettsége a munkáltatónak?
3897. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő személy keresete

Mennyi lehet a 2011-ben II. csoportos rokkantsági nyugdíjas, 2012-től rokkantsági el­lá­tás­ban részesülő alkalmazott keresete 2012. július 1-jétől, ha az állapota végleges, komplex felülvizsgálata nem szükséges? Hogyan kell értelmezni azt a jogszabályt, hogy a munkavállaló jövedelmének három egymást követő hónapra vonatkozó átlaga nem haladhatja meg a tárgyév első napján érvényes minimálbér 150 százalékát, azaz 139 500 forintot? Ezt az összeget havi összegként vagy a három hónapra jutó jövedelemként kell értelmezni?

3898. kérdés Rokkantsági ellátásban részesülő ügyvéd járulékalapja
Mi alapján kell járulékot fizetnie egy ügyvédi iroda vezető tagjának, aki 2012. január 1-jétől rokkantsági ellátásban részesül, és a kamarai tagsága egész évben folyamatos volt?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3899. kérdés Főfoglalkozású egyéni vállalkozó külföldi munkavállalása
Hol kell megfizetnie a járulékokat egy főfoglalkozású egyéni vállalkozónak, ha alkalmazottként Csehországban munkát vállal? Milyen igazolást kell beszereznie a járulékokat megfizető félnek, hogy bizonyítani tudja a járulékfizetést, és ezzel mentesítse a másik foglalkoztatót a kötelezettségei alól?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3900. kérdés Adószámos magánszemély
Elegendő a "7"-es adószám igénylése a 12T101 számú nyomtatványon 900301 TEÁOR-számra abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező személy számlával a saját festményeit szeretné értékesíteni? Értékesítés esetén terheli ebben az esetben valamilyen bevallási és közteher-fizetési kötelezettség a számla kiállítóját, illetve a kifizetőt?
3901. kérdés Kedvezmények GYES-ről visszatérő munkavállaló után
Milyen kedvezmények érvényesíthetők 2012-ben a GYES-ről visszatérő munkavállaló után?
3902. kérdés GYED alapja és időtartama második szülés esetén
Mi lesz a GYED számítási alapja, és mennyi ideig lesz jogosult az ellátásra az édesanya a második szülése után az alábbi esetben? A dolgozó munka­viszonyának kezdete 2004. február 16., első gyermekét 2010. április 3-án szülte, előtte 2009. október 9-től 2010. április 2-ig táppénzben részesült a 2008. évi jövedelme alapján, majd a TGYÁS lejártát követően 2010. szeptember 18-tól 2012. április 3-ig GYED-et kapott a 2009. évi jövedelme alapján. (Naptári napi átlag: 5679,46 forint, ezért a GYED maximumösszege 2010-ben 3430 forint/nap, 2011-ben 3640 forint/nap, 2012-ben pedig 3975,63 forint/nap.) Az édesanya második gyermeke 2012. április 5-én született, szülési szabadságát 2012. április 4-től vette igénybe, amely naptól az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése alapján TGYÁS-t kapott 181 300 forint/30 nap = 6043,33 forint/nap x 70 százalék = 4230,33 forint napi összegben.
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,
3903. kérdés 1956-ban született nő ellátásai
Milyen ellátást kaphat az az 56 éves nő, aki 1970 júniusa óta dolgozik, de nem jogosult a nők kedvezményes nyugdíjára, mert 42 év szolgálati idejéből csak 38 év jogosultsági időt vettek figyelembe, mivel az iskolai idejét és az 1 év munkanélküli-ellátásban töltött időt nem számították be? A munkavállaló súlyos betegségekkel küzd, jelenlegi munkáját már nem tudja elvégezni, a munkáltatója nem tud könnyebb munkát biztosítani a számára, 2008-ban 35 százalékos egészségkárosodását állapították meg. Valóban nem mondhat fel a munkáltató a munkavállaló 55. életéve betöltése után?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3904. kérdés Másodállás figyelembevétele nyugdíj megállapításakor
Figyelembe veszik szolgálati időként a főállás mellett végzett napi kétórás tevékenységet annak az 1956-ban született nőnek az esetében, aki a gyermeke cégében mellékállásban be van jelentve? A munkáltató minden járulékot megfizet a munkabér után. Magasabb lesz ez alapján a nyugdíj összege?
Kapcsolódó tárgyszavak:
3905. kérdés Egyéni vállalkozóként dolgozó személy korhatár előtti ellátása
Igénybe veheti-e valamilyen módon a korhatár előtti ellátást az az 1952. szeptember 23-án született férfi, aki 43 év szolgálati idővel rendelkezik, 1999. február 1-jétől főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt, 2012. április 1-jétől főfoglalkozású munkaviszonyt létesített egy kft.-vel, és emellett továbbra is folytatja a vállalkozási tevékenységét? A vállalkozó 2011-ben nem tudta teljesíteni a jogosultsági feltételeket, mert nem tudott felmondani saját magának, ezért úgy gondolja, hogy a törvény nem biztosított egyforma lehetőségeket az ellátás igénybevételére a különböző jogviszonyokban dolgozó személyeknek, és tudni szeretné, hogy miért született ilyen jogszabály.
3906. kérdés Bérpótlékok mértéke
2012. július 1-jétől hogyan alakul a bérpótlékok százalékos mértéke havi munkaidőkeret alkalmazásánál a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalók esetében?
Kapcsolódó tárgyszavak:
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére