Bt. beltagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti az üzlet­vezetői tevékenységét egy bt. üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és eddig volt egy heti 30 órás másik munkaviszonya is, amely most megszűnt? Bejelenthető heti 35 órás munkaviszonyban eladóként és heti 5 órára társas vállalkozóként, vagy mindenképpen társas vállalkozóként kell megfizetnie a járulékokat a garantált bérminimum után?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a bt. ügyvezető tagja után társas vállalkozóként ne keletkezzen a társaságban járulékfizetési kötelezettség, az szükségeltetik, hogy egyrészt a tag az ügyvezetésért díjazásban ne részesüljön, továbbá hogy az egyidejűleg fennálló munkaviszonyában a heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Bt. tulajdonosának jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a betéti társaság tulajdonosának jogviszonya a cégalapítástól napjainkig az alábbi esetben? Egy 2003 óta folyamatos heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló 2005. szeptember 23-án alapított egy betéti társaságot, amelyben üzletvezetőként, illetve személyesen közreműködő beltagként szerepel, és 2005. december 13-ig személyesen közreműködött, de jövedelmet nem vett fel, ezért járulékot sem fizetett.
Részlet a válaszából: […] 2005. december 13-án megszületett az első gyermeke, 2005.szeptember 1-jétől 2005. december 12-ig táppénzben részesült, 2005. december13-tól TGYÁS-on, 2006. július 9-től GYED-en, 2007. december 13-tól GYES-envolt, ezért a bt. 2008. május 31-ig semmilyen tevékenységet nem folytatott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 7.

Lengyel állampolgárságú tagok közterhei

Kérdés: Keletkezik-e járulékfizetési kötelezettség egy lengyel tulajdonosokkal működő magyarországi betéti társaság üzletvezetésre jogosult lengyel állampolgárságú beltagja után, aki Lengyelországban nem rendelkezik biztosítással, és tartózkodási engedéllyel van Magyarországon? A cég jelenleg nem folytat üzleti tevékenységet. Meg kell-e fizetni a 14 százalékos ehót a vállalkozásból kivont jövedelem után abban az esetben, ha a cég végelszámolással megszűnik?
Részlet a válaszából: […] A bt. üzletvezetője biztosítottnak minősül, amennyiben etevékenységét munkaviszony keretében, továbbá ha a minimálbér 30 százalékátmeghaladó havi összegű megbízási díj ellenében megbízási jogviszonyban végzi.Feltételezhetően a kérdésbeli lengyel állampolgár az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 20.

Bt. üzletvezetőjének jogviszonya

Kérdés: Egy betéti társaság üzletvezetője ez ideig kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó volt. Maradhat-e, illetve meddig maradhat ilyen minőségben üzletvezető?
Részlet a válaszából: […] Nem maradhat. Az új Gt. 91. § (2) bekezdése értelmében nemminősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása,melyből következően az üzletvezető nem tekinthető társas vállalkozónak. Ekizáró szabály alól a jogszabály 334. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. december 19.

Német állampolgárságú ügyvezető biztosítási jogviszonya

Kérdés: Megbízási szerződést kell-e kötni, vagy van valamilyen más lehetőség abban az esetben, ha egy magyar betéti társaság német állampolgárságú ügyvezetője részére, aki évente 2-3 alkalommal 1-2 napot tölt Magyarországon, a taggyűlés alkalmi díjazást állapít meg? Az ügyvezető nem tagja a társaságnak, hanem a német anyavállalat tulajdonosa. Milyen dátummal kell megkötni a szerződést, milyen időszakot kell szerepeltetni az OEP-bejelentésen, illetve a havi járulékbevallásban? A fenti kérdések azért fontosak, mert az ügyvezető nyilatkozata szerint természetesen biztosított ugyan Németországban, de "magánbiztosítóval" van szerződése, amely nem ad ki E 101-s nyilatkozatot. Hogyan alakul a biztosítási kötelezettség abban az esetben, ha ugyanez a személy egy magyar kft. tulajdonosa és egyben ügyvezetője, de semmilyen jövedelmet nem vesz fel?
Részlet a válaszából: […] A Gt. 94. § (3) bekezdése értelmében, amennyiben a betétitársaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetesszemély útján látja el, akkor a vezető tisztségviselőkre vonatkozó személyielőírásokat a jogi személy tag képviselőjére kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 14.

Bt. nyugdíjas beltagjának jogállása

Kérdés: Kell-e tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni a betéti társaság nyugdíjas beltagja után abban az esetben, ha személyesen nem működik közre a betéti társaság tevékenységében? A két beltaggal és egy kültaggal alakult társaság alapító okiratában nincs meghatározva a tagok által vállalt személyes közreműködés módja és tartalma. A bt. üzletvezetője egy másik beltag. Hogyan bizonyítható az adóhatóság számára is elfogadható módon, hogy a nyugdíjas beltag részéről személyes közreműködésre nem került sor?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság beltagját akkor kell társas vállalkozónaktekinteni (tehát akkor kell tételes egészségügyi hozzájárulást fizetni utána),ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesen közreműködik, és eztnem munkaviszonyban és nem megbízásos jogviszonyban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. október 11.