tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott bt. üzletvezetője tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Bt. beltagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti az üzlet­vezetői tevékenységét egy bt. üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és eddig volt egy heti 30 órás másik munkaviszonya is, amely most megszűnt? Bejelenthető heti 35 órás munkaviszonyban eladóként és heti 5 órára társas vállalkozóként, vagy mindenképpen társas vállalkozóként kell megfizetnie a járulékokat a garantált bérminimum után?
Részlet a válaszból: […]minimálbér alapulvételével - kell az érintett betéti társaságban az ügyvezetésre tekintettel létrejövő társas vállalkozói jogviszony után a járulék- és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget teljesíteni. Azonban akkor, ha a bt. tagja heti 36 órára szóló munkaszerződés alapján látja el a társaság tevékenységi körébe tartozó eladói feladatokat, emellett az ügyvezetői jogállására tekintettel már nem keletkezik utána sem járulék-, sem szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség (feltéve hogy az ügyvezetésért díjazásban nem részesül). Ebben az esetben a 12T1041 jelű nyomtatványon a következő adatokat kell feltüntetni: egyrészt be kell a tagot jelenteni munka­viszonyban állóként (jogviszonykód: 1101), valamint az ügyvezetés miatt be kell őt jelenteni heti 36 órás munka­viszony melletti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3892

2. találat: Bt. tulajdonosának jogviszonya

Kérdés: Hogyan alakul a betéti társaság tulajdonosának jogviszonya a cégalapítástól napjainkig az alábbi esetben? Egy 2003 óta folyamatos heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló 2005. szeptember 23-án alapított egy betéti társaságot, amelyben üzletvezetőként, illetve személyesen közreműködő beltagként szerepel, és 2005. december 13-ig személyesen közreműködött, de jövedelmet nem vett fel, ezért járulékot sem fizetett.
Részlet a válaszból: […]jogviszonyban táppénzen volt. 2008. október 1-jétől TGYÁST igényelt, majd 2008. október 28-án megszületett második gyermeke, aki után 2009. március 20-tól GYED-ben részesül. Amennyiben jól értelmezzük a kérdésben foglalt adatokat, adott egy munkaviszonyban álló dolgozó, aki emellett 2005. szeptember 23-ától betéti társaság tagjaként személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, azaz ennek megfelelően társas vállalkozó. Tekintettel azonban heti 36 órát elérő foglalkoztatására, minimumjárulék-fizetési kötelezettség nem terhelte. Az említett hölgy - 2005. szeptember 1-jétől 2007. december 12-ig táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben és GYED-ben részesült. Ezek tartama alatt természetesen nem állt fenn a minimumjárulék-fizetési kötelezettség, illetve jövedelem hiányában járulékot sem kellett fizetnie. - 2007. december 13-tól 2008. szeptember 30-ig GYES-ben részesült. Ennek tartama alatt a társas vállalkozásában szintén nem kötelezett minimumjárulék fizetésére, feltéve hogy a vállalkozói tevékenységet személyesen nem folytat. - 2008. június 1-jétől 2008. szeptember 30-ig a személyes közreműködés viszont megvalósulni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. december 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3176

3. találat: Lengyel állampolgárságú tagok közterhei

Kérdés: Keletkezik-e járulékfizetési kötelezettség egy lengyel tulajdonosokkal működő magyarországi betéti társaság üzletvezetésre jogosult lengyel állampolgárságú beltagja után, aki Lengyelországban nem rendelkezik biztosítással, és tartózkodási engedéllyel van Magyarországon? A cég jelenleg nem folytat üzleti tevékenységet. Meg kell-e fizetni a 14 százalékos ehót a vállalkozásból kivont jövedelem után abban az esetben, ha a cég végelszámolással megszűnik?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet nem folytat, vélhetően a lengyel állampolgárságú üzletvezető beltag a cég tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásában sem vesz részt, ezért társas vállalkozóként sem tartozik biztosítási és járulékfizetési kötelezettség alá. Abban az esetben, ha az előbbi feltételezéseinktől eltérően a lengyel tulajdonos akár az üzletvezetésért, akár egyéb, személyes közreműködést jelentő tevékenységéért a társaságtól jövedelmet szerez, az általános szabályok szerint kell utána a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget megállapítani. Az uniós állampolgár ugyanis a munkavégzés helye szerinti tagállamban biztosított. Tehát amennyiben a lengyel üzletvezető más tagállamban - akár Lengyelországban, akár az EU más államában - nem rendelkezik biztosítással, minden kétséget kizáróan a magyar társadalombiztosítás hatálya alá tartozik a magyarországi munkavégzése tekintetében. A vállalkozásból kivont jövedelmet az Eho-tv. 3. § (3) bekezdésének a) pontja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. április 20.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2943

4. találat: Bt. üzletvezetőjének jogviszonya

Kérdés: Egy betéti társaság üzletvezetője ez ideig kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó volt. Maradhat-e, illetve meddig maradhat ilyen minőségben üzletvezető?
Részlet a válaszból: […]megszűnéséig, de legfeljebb a vezető tisztségviselő választásától számított 5 évig) a kft. ügyvezetője számára lehetővé teszi a munkaviszonyt. A betéti társaság üzletvezetőjének biztosítási kötelezettségét a választott tisztségviselőkre vonatkozó szabályok szerint kell elbírálni. Amennyiben havi tiszteletdíja eléri a minimálbér 30 százalékát, akkor biztosított, amennyiben ez alatt van, akkor nem. Mindez nem zárja ki, hogy az érintett az üzletvezetői tevékenységen túl valamilyen más feladatot is ellásson a társaságban. Ez alapján viszont - személyes közreműködése révén - már társas vállalkozónak minősül. Jelen esetben tehát elképzelhető az a változat, hogy az érintett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. december 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1630
Kapcsolódó tárgyszavak: ,