Kiva hatálya alá tartozó cég ügyvezetője

Kérdés: Helyesen jár el a kisvállalati adó hatálya alá tartozó cég, ha a társaság tagja után, aki ügyvezetőként ingyenes megbízás keretében dolgozik a cégben, nem fizet semmilyen közterhet, és vele kapcsolatban kivaalap-növelő tényezőt sem számol? Az ügyvezető rendelkezik egy heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal is.
Részlet a válaszából: […] ...gyermekgondozást segítő ellátásban egyidejűleg részesül,d) katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,e) fogvatartott,f) ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti.(Kéziratzárás: 2022. 12....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 20.

Egyéni ügyvéd ideiglenes özvegyi nyugdíja

Kérdés: Valóban nem szerzett további szolgálati időt a felesége halálára tekintettel folyósított ideiglenes özvegyi nyugdíj tartama alatt az az egyéni ügyvéd, aki 2020-ban betöltötte a nyugdíjkorhatárt, de úgy döntött, hogy a nyugdíjnövelés érdekében tovább dolgozik?
Részlet a válaszából: […] ...az öregségi nyugdíj 0,5 százaléka.A növelés egyik fontos feltétele tehát a további szolgálati idő szerzése. Ez a feltétel az egyéni ügyvéd esetében akkor teljesül, ha biztosított, és az őt terhelő társadalombiztosításijárulék-fizetési kötelezettségének eleget...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Termőföld értékesítése

Kérdés: Kell személyi jövedelemadót fizetni, és ha igen, akkor milyen összegben, ha egy magánszemély értékesíteni kíván egy összesen 20 hektár nagyságú szántót és legelőt, amit 2018-ban az édesapjától kapott ajándékba?
Részlet a válaszából: […] ...függ, akkor az eladónak - legkésőbb a bevallás benyújtásakor - rendelkeznie kell a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával, amely tartalmazza a vevő természetes azonosító adatait, adóazonosító jelét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 8.

Egyéni ügyvéd biztosítása

Kérdés: Mi történik a biztosítási jogviszony fennállásával abban az esetben, ha az egyéni ügyvéd a CSED, GYED folyósítása alatt szünetelteti a kamarai tagságát? Az egyéni vállalkozás nem kerül szüneteltetésre.
Részlet a válaszából: […] ...CSED tartama alatt az egyéni ügyvéd személyesen nem végezhet munkát, illetve a CSED és a GYED tartama alatt nem terheli minimálisadó- és -járulékfizetési kötelezettség.Ugyanakkor a Tbj. 16. §-ának e) pontja értelmében az egyéni ügyvéd biztosítása abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 8.

Elmaradt munkabér

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a levonandó járulékokat annak a munkavállalónak az esetében, akinek a munkaviszonyát 2020. június 15-én szüntette meg a munkáltató, de ezután - tekintettel arra, hogy a munkaviszony megszüntetése körül bonyodalmak adódtak - a foglalkoztató az ügyvédje tanácsára úgy döntött, hogy utólagosan elmaradt munkabér címén még 2 havi munkabérének megfelelő összeget fizet ki a dolgozónak 2020. október hónapban? Az érintett személy szeptember 10-től 40 év jogosultsági idejére tekintettel kedvezményes nyugdíjban részesül.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett összeg a volt munkavállaló számára - korábbi jogviszonyához köthetően - elmaradt munkabérként kerül kifizetésre.A Tbj-tv. 30. §-a értelmében a biztosítással járó jogviszony megszűnését követően, e jogviszony alapján kifizetett (juttatott)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

Kisadózó egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadása

Kérdés: Kiadhatja magánszemélyként a saját tulajdonában lévő ingatlant egy kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, vagy kizárólag a vállalkozás keretében végezhet ilyen tevékenységet? Melyik a kedvezőbb számára, illetve milyen bizonylatot kell kiállítani ebben az esetben, ha a bérbevevő magánszemély?
Részlet a válaszából: […] ...folytatja);- az egyéni szabadalmi ügyvivő a szabadalmi ügyvivőkről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében;- az ügyvéd az ügyvédekről szóló törvényben meghatározott tevékenysége tekintetében (kivéve, amennyiben e tevékenységét ügyvédi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Egyéni cég tagja

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettsége keletkezik egy egyéni cég tagjának abban az esetben, ha eddig teljes munkaidős munkaviszonyban állt, de a bértámogatás kapcsán munkaideje heti 30 órára csökkent? Megteheti, hogy a cégben is csak napi 1-2 órában végezzen munkát ennek megfelelő díjazásért?
Részlet a válaszából: […] ...alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja -,- katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona,- fogvatartott,- ügyvédként, szabadalmi ügyvivőként, közjegyzőként kamarai tagságát szünetelteti.Ezen élethelyzetektől eltekintve tehát fennáll...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Kisvállalati adó

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy egy vállalkozás év közben térjen át a kisvállalati adózás szerinti közteherfizetésre, vagy ez kizárólag év végén lehetséges? Hogyan, milyen nyomtatványon lehet bejelentkezni a kisvállalati adó hatálya alá?
Részlet a válaszából: […] ...egyidejűleg teljesíti az alábbiak szerint.A tevékenységét év közben kezdő, cégbejegyzésre nem kötelezett adóalanynak (így az ügyvédi irodának, szabadalmi ügyvivő irodának és külföldi vállalkozónak) a kisvállalati adó szerinti adóalanyiság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.

Kamatmentes kölcsön

Kérdés: Milyen feltételekkel adhat 3,5 millió forint összegű kamatmentes kölcsönt a munkáltató a 15 éve nála dolgozó munkavállalójának? Keletkezik közteherfizetési kötelezettsége a munkáltatónak, illetve a munkavállalónak a kölcsön összege, illetve az elmaradt kamatfizetés után?
Részlet a válaszából: […] ...foglalását sem, de egy ilyen ügylet esetén mindkét fél érdeke azt diktálja, hogy készüljön írásos szerződés, sőt talán nem árt ügyvédet is igénybe venni.Az adott kölcsön összege után sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem köteles semmilyen közteher...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.

Termőföld értékesítése

Kérdés: Milyen adókötelezettség keletkezik abban az esetben, ha egy magánszemély eladja a termőföldjét egy állattenyésztőnek, aki a földet az állatai számára szükséges takarmány biztosítására szeretné használni? Hogyan változik a kötelezettség, ha a vásárló egy mezőgazdasági őstermelő, aki dinnyetermesztésre kívánja hasznosítani a földet?
Részlet a válaszából: […] ...adómentességet az eladó akkor alkalmazhatja, ha legkésőbb a bevallás benyújtásakor rendelkezik a vevő közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatával, amely tartalmazza a vevő természetes azonosító adatait, adóazonosító jelét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.
1
2
3
9