Alapbérbe beépített pótlékok

Kérdés: Jogszerűen jár el a munkáltató abban az esetben, ha egy 24/48 órás munkarendben dolgozó portást a minimálbérrel megegyező munkabérrel foglalkoztat annak ellenére, hogy a munkavállaló havi 240 órát dolgozik? A munkaviszony bejelentésekor ebben az esetben heti 60 órát kell szerepeltetni? Kell valamilyen pluszösszeget fizetni ebben az esetben annak ellenére, hogy a munkaszerződés szerint a megállapított alapbére a bérpótlékokat is tartalmazza? Hogyan kell elszámolni a szabadságot ebben az esetben? Hány napnak felel meg egy 24 órás munkanap? Hogyan kell elszámolni a betegszabadság napjait?
Részlet a válaszából: […] ...műszakpótlékra jogosult munkavállalót kivéve - éjszakai munkavégzés esetén, ha ennek tartama az egy órát meghaladja, tizenöt százalék bérpótlék jár. A 24/48 órás munkaidő-beosztásból adódóan a munkavállalót éjszakai pótlék bizonyosan megilleti. A felek a vasárnapi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 27.

Étterem dolgozóinak pótlékai

Kérdés: Kell vasárnapi pótlékot fizetni annak a dolgozónak, aki egy mindennap déli 12 órától éjfélig nyitva tartó étteremben vasárnapra kerül beosztásra? Kell éjszakai pótlékot fizetni a hét bármely napján a 22 óra és 24 óra közötti időszakra?
Részlet a válaszából: […] ...szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónálfoglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.Az ötvenszázalékos vasárnapi bérpótlék a fenti esetek közül akkor jár, ha a munkavállaló vasárnap rendes munkaidőben munkavégzésre kizárólag azért osztható be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Vasárnapi pótlék 12 órás munkarendben dolgozó munkavállaló esetében

Kérdés: Mely órákra kell megadni a vasárnapi pótlékot annak a munkavállalónak az esetében, aki 12 órás munkarendben, 06.00-18.00 óráig, illetve 18.00-06.00 óráig tartó beosztásban dolgozik abban az esetben, ha szombaton 18 órától vasárnap 06 óráig, illetve vasárnap 18 órától hétfő 06 óráig van beosztva? Hogyan alakul a munkaszüneti pótlék ezekben az esetekben? A dolgozó számára meghatározott munkanap a 06.00 és 06.00 óra közötti megszakítás nélküli 24 óra.
Részlet a válaszából: […] ...a 101. § (1) bekezdésének a)-c), g)-h) pontjaiban meghatározott esetben osztható be.Az Mt. 139. §-ának (1) bekezdése értelmében a bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg.Az Mt. 139. §-ának (2) bekezdése értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 4.

Alkalmi munkavállaló munkabére, pótlékai

Kérdés: Kell pótlékot fizetni azoknak az alkalmi munkavállalóknak, akik egy étteremben dolgoznak napi 12 órát 10.00 órától 22.00 óráig, vagy 11.00 órától 23.00 óráig, és a minimálórabér 12-szeres összegét kapják munkabérként? Valóban elég lenne a minimálbér 85 százalékát fizetni a részükre? Létezik napi bérkorlátozás? Az étterem vasárnap és ünnepnapokon is üzemel.
Részlet a válaszából: […] ...legkisebb munkabér 85 százaléka, garantált bérminimum esetén 87 százaléka jár.Ez tehát a minimálbérre vonatkozó szabály, de a bérpótlékok vonatkozásában alkalmi munka esetén is az általános szabályokat kell alkalmazni.A másik lehetőség az Mt. 145....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. március 26.

Bérpótlék

Kérdés: Jogosultak bérpótlékra, és ha igen, milyen mértékben azok a gondozói munkakörben álló munkavállalók, akik egy alapítványnál heti 40 órás munkaviszonyban dolgoznak, 12, 24, illetve 48 órás változó munkarendben? A munkáltatónál nincs munkaidőkeret, a munkarend nem szerepel a munkaszerződésben, de a törvényes havi munkaidőt sosem lépik túl, a beosztásokat előre egyeztetik és írásban rögzítik. Különbözőképpen kell elbírálni a hétköznapi, illetve a pihenő- és munkaszüneti napon történő munkavégzést?
Részlet a válaszából: […] ...kivéve - a munkavállaló számára 6 munkanapot követően 1 pihenőnapot be kell osztani.Az Mt. 139. §-ának (1) bekezdése értelmében a bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg, a (2) bekezdés értelmében a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 26.

Bérpótlék fizetett távollét esetén

Kérdés: Valóban ki kell fizetni a munkavállaló részére a bérpótlékot is azokra a napokra, amikor szabadság vagy egyéb fizetett távollét (betegszabadság, kötelező orvosi vizsgálat stb.) miatt nem végzett munkát, de a rá irányadó munkaidő-beosztás alapján bérpótlékra lett volna jogosult?
Részlet a válaszából: […] ...az őt munkavégzés hiányában is megillető, fentiekben ismertetett díjazáson felül az Mt. 147. §-ának (1) bekezdése alapján bérpótlék is megilleti, ha a munkavégzés alóli mentesülés tartamára irányadó munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra lett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Bérpótlékok mértéke

Kérdés: 2012. július 1-jétől hogyan alakul a bérpótlékok százalékos mértéke havi munkaidőkeret alkalmazásánál a megszakítás nélküli munkarendben dolgozó munkavállalók esetében?
Részlet a válaszából: […] ...a 101. § (1) bekezdésének a)-c), g)-h) pontban meghatározott esetben osztható be.Az Mt. 139. §-ának (1) bekezdése értelmében a bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül illeti meg.Az Mt. 139. §-ának (2) bekezdése értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Kilépő munkavállaló műszakvezetői pótléka

Kérdés: Meg kell-e fizetnie a cégnek a bíróság által kiadott fizetési meghagyásban szereplő műszakvezetői pótlékot az alábbi esetben? Egy cég négynapos munkahetet vezetett be, ami miatt a munkaszerződések módosítására volt szükség. Egy munkavállaló nem fogadta el az új munkafeltételeket, ezért a cég felmondott neki, és kilépéskor kifizette részére a járandóságait. A dolgozó távozott a cégtől, ezután érkezett a fizetési meghagyás, amelyben az elmaradt műszakvezetői pótlék megfizetésére kötelezik a volt munkáltatót. Ezt a havi 20-30 ezer forintos összeget a cég a ledolgozott munkaidővel arányosan fizeti meg a műszakvezetők részére, a kieső napokra a bérprogram nem is számfejti, ezért a cég álláspontja szerint nem illeti meg a kilépett munkavállalót sem.
Részlet a válaszából: […] ...a bérpótlék az átlagostól eltérő feltételek közöttvégzett munkáért járó ellenszolgáltatás. Bérpótlék általában akkor állapíthatómeg, ha a munkavállaló különleges helyen, kedvezőtlen feltételek, vagyáltalában szokásos munkaidő-beosztástól...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. szeptember 1.