Munkaidő

Kérdés: Mennyi lehet a maximális napi munkaidő? Mennyi túlórát rendelhet el a munkáltató, ha váratlanul egy nagy megrendelést kapott?
Részlet a válaszából: […] ...csak a munkavállaló írásbeli hozzájárulásával rendelhető el rendkívüli munkaidő. Továbbá rendkívüli munkaidő esetén 50 százalék bérpótlékot kell megfizetni (például nettó 2600 forintos órabér esetén egy óra rendkívüli munkavégzés esetén 3900 forint jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Gyermek ellátásai nyári munkavállalás esetén

Kérdés: Milyen ellátásra lesz jogosult a szülei vállalkozása által üzemeltetett gyümölcskereskedésben nyári munkát vállaló gyermek? Végezhet ingyenesen munkát, vagy mindenképpen kapnia kell valamilyen jövedelmet?
Részlet a válaszából: […] ...a munkavégzéssel eltöltött időmennyiség (munkaidő) alapján jogosult munkabérre a munkavállaló. Ez adott esetben kiegészülhet további bérpótlékokkal (pl. vasárnapi vagy éjszakai munkavégzés), premizálással, egyéni jutalommal, más díjazással. A munkabért forintban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Munkaidő beosztása

Kérdés: Mit jelent a törzsidő alapján történő munkavégzés, és miben különbözik ez a rugalmas munkaidőtől? Milyen előnyöket jelent a munkavállaló részére, ha ilyen módon végzi a munkáját?
Részlet a válaszából: […] ...korlátozzák, és a munkavállalót az általánostól eltérő időben történő munkavégzésért a törvény kompenzálni rendeli, elsősorban bérpótlékok útján.A kötött munkarendekben a munkavállaló rendelkezésre állási kötelezettsége lényegesebb funkciót tölt be...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. május 16.

Biztosítási jogviszony szünetelése

Kérdés: Szünetel a munkavállaló biztosítási jogviszonya az alatt az egy hét alatt, amikor nem jelent meg a munkahelyén, de utólag igazolta a távollétét? A munkáltató elfogadta a munkavállaló igazolását, de munkabért erre az időszakra nem fizetett a számára. Szünetel a biztosítási jogviszony abban az esetben, ha a munkavállaló azért nem dolgozik, mert a munkáltató átmenetileg nem tud munkát biztosítani a számára?
Részlet a válaszából: […] ...(állásidő) - az elháríthatatlan külső okot kivéve -, a munkavállalót alapbér illeti meg. Ezen-felül, ha a munkaidő-beosztása alapján bérpótlékra is jogosult lenne, akkor azt is ki kell fizetni a részére akkor is, ha ténylegesen nem végzett munkát.Ebben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Kormánytisztviselő végkielégítésének visszafizetése

Kérdés: Új jogviszony létesítése esetén valóban kötelezhető a végkielégítésben részesülő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részének visszafizetésére az azt kifizető korábbi foglalkoztató részére? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja a visszafizetésre kerülő végkielégítés összegét a megszüntetett, végkielégítésre jogosító foglalkoztatás és az új jogviszony létrejötte közötti időtartam? Miként érvényesül a korlátozó rendelkezés a veszélyhelyzeti szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...érvényes alapbér, pótlékátalány, valamint az esedékesség időpontját megelőző irányadó időszakra kifizetett teljesítménybér és bérpótlék figyelembevételével kell megállapítani. Szemben a régi Mt. kedvezőbb átlagkereset-számítási metodikájával, mely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Munkaidő beosztása munkaidőkeretben

Kérdés: Helyes az alábbiak szerinti munkabeosztás, ha a munkavállalók hétfőtől szombatig dolgoznak, így a heti munkaidejük 42 óra? Két műszakban dolgoznak a munkavállalók 06:00-14:00 és 14:00-22:00 óráig. Mindkét műszakban 1-1 órás munkaközi pihenőidőt biztosít a munkáltató a munkavállaló részére. A munkaszerződésben tájékoztatták a dolgozókat, miszerint a munkaközi szünetek nem képezik a munkaidő részét. Ennek megfelelően naponta 7 órát dolgoznak a dolgozók. Természetesen a 4 hónapos munkaidőkeret alatt képződött túlórát a munkaidőkeret végén a munkáltató kifizeti a dolgozóknak. Kell bérpótlékot fizetni a dolgozóknak a szombati munkavégzésre ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...időpontja rendszeresen változik, a tizennyolc és hat óra közötti időtartam alatt történő munkavégzés esetén harminc százalék bérpótlék (műszakpótlék) jár. A változást akkor kell rendszeresnek tekinteni, ha havonta a beosztás szerinti napi munkaidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Ügyelet és készenlét

Kérdés: Mi a különbség az ügyelet és a készenlét között?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározott helyen tartózkodik, az ügyeletben töltött idő munkaidőnek minősül, és az ügyeletért a munkavállalót 40 százalékos bérpótlék illeti meg.Fentiekkel ellentétben a készenlét csak abban az esetben számít munkaidőnek, ha annak tartama alatt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 27.

Munkaidő-beosztás módosítása

Kérdés: Rendkívüli munkaidőként kell elszámolni a munkavállaló munkavégzését abban az esetben, ha a munkáltató kevesebb mint hét nappal a munkakezdés előtt módosítja a munkaidő-beosztást? Pl.: Az egyik munkavállaló megbetegedett, ezért a munkáltató délután jelez a dolgozónak, hogy a következő napon két órával korábban kell kezdenie a munkavégzést.
Részlet a válaszából: […] ...korábban kell bejönnie, akkor a 107. § (1) bekezdése szerinti rendkívüli munkaidőről (önként vállalt túlmunka) beszélhetünk, ami bérpótlékfizetési kötelezettséget ró a munkáltatóra.A bérpótlék a munkavállalót a rendes munkaidőre járó munkabérén felül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Gépkocsivezetők kiküldetése

Kérdés: Helyesen jár el az a szállítmányozással foglalkozó magyarországi székhelyű cég, amelynél a jellemzően az Európai Unió tagállamaiba fuvarozó, havi munkaidőkeretben dolgozó gépkocsivezetők részére a magyar garantált bérminimumot és az esetleges bérpótlékokat, valamint a külföldön töltött napokra a 60 euró összegű adómentes napidíjat számfejtik, vagy az adott külföldi minimálbérhez és az ott ledolgozott órák számához kellene igazodnia a számfejtésnek? Milyen feltételek teljesülése esetén fedezhető az adómentes napidíjból a magyar és a külföldi bér közötti különbözet?
Részlet a válaszából: […] A kiküldött munkavállalók foglalkoztatásának feltételeit a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv tartalmazza.Az irányelv 3. cikkének (1) bekezdése értelmében a kiküldőnek ugyanazokat a munkafeltételeket kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 12.

Euróban meghatározott munkabér

Kérdés: Van lehetőség arra, hogy a Magyarországon munkát végző magyar állampolgár részére euróban meghatározott munkabért forintra átszámítva utalja át a munkáltató a dolgozó bankszámlájára? Milyen árfolyamot kell használni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...forintban kell megállapítani és kifizetni. E rendelkezés vonatkozik valamennyi bérelemre, így arra sincsen lehetőség, hogy az esetleges bérpótlékokat és bónuszokat magyar forinttól eltérő pénznemben állapítsák meg, és fizessék ki.Ilyen esetben a kialakult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.
1
2
3
14