Kültag járuléka

Kérdés: Kell járulékot fizetni egy betéti társaság kültagja után abban az esetben, ha nem vesz ki bért, egy kft.-ben pedig heti 10 órás munkaviszonyban havi 50 220 forintos munkabér alapján történik utána a járulékfizetés?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság kültagja személyes közreműködésre nem kötelezett, de természetesen részt vehet a társaság tevékenységében. Személyes közreműködése esetén viszont el kell dönteni, hogy ezt milyen jogviszonyban teszi, hiszen ez fogja meghatározni a járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 29.
Kapcsolódó címkék:    

Betéti társaság tagjainak jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonykóddal kell bejelenteni a 'T1041-es adatlapon egy 2021. január 4-én alakult betéti társaság beltagját, aki az ügyvezetői teendőit megbízási jogviszonyban látja el? A beltag jelenleg még rendelkezik egy egyéni vállalkozással is, amelyben kisadózóként fizeti meg a közterheket, de ezt február 28-án meg kívánja szüntetni. Be kell jelenteni valamilyen módon a betéti társaság kültagját, aki a beltag felesége, de munkát nem végez a cégben, mert ápolási díjban részesül?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett vállalkozó 2021. január 4. és február 28. között két jogviszonnyal rendelkezik: egyrészt kisadózó egyéni vállalkozó és emellett egy betéti társaság tulajdonos ügyvezetője. Mivel ez utóbbi tevékenységét nem munkaviszonyban látja el, a Tbj-tv. 4....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.
Kapcsolódó címkék:  

Betéti társaság beltagjának közterhei

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettsége keletkezik egy betéti társaság beltagjának? Milyen jogviszonyban végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet, illetve amennyiben személyesen szeretne közreműködni a társaság tevékenységében, azt milyen módon teheti meg?
Részlet a válaszából: […] A betéti társaság beltagjának - mint ahogyan mindenkinek, aki valamilyen formában munkát végez - közteherfizetési kötelezettségét elsősorban az határozza meg, hogy végez-e munkát, és ha igen, akkor azt milyen formában teszi. Jelen esetben a beltag ellátja a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Kiskorú kültag bejelentése

Kérdés: Be kell jelenteni társas vállalkozóként egy betéti társaság általános iskolai tanuló kültagját, aki alkalmanként kisebb statisztaszerepeket kap, amelyekre a társaság adja ki a számlát? Milyen járulékokat kell megfizetni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a Ptk. lehetővé teszi, hogy kiskorú személy gazdasági társaság nem korlátlanul felelős tagja - így például betéti társaság kültagja - legyen. Amennyiben az említett kiskorú kültagként személyesen közreműködik, akkor az általános szabályok szerint minősül...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 19.

Nem működő bt. beltagja

Kérdés: El tudja kerülni valamilyen módon a járulékfizetési kötelezettséget egy betéti társaság beltagja abban az esetben, ha a társaság jelenleg nem működik, utoljára néhány napja adott ki számlát, de jelenleg semmilyen bevétele nincs, és nem is várható? A tag a bt.-n kívül semmilyen jog­viszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] A kérdés konkrét megválaszolása előtt néhány ismérvet sorolunk fel a betéti társaság beltagjával kapcsolatosan keletkező járulékfizetési kötelezettség lehetséges módozatait illetően. A bt. beltagja személyesen közreműködhet a társaság tevékenységének gyakorlásában,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
Kapcsolódó címkék:    

Betéti társaság nyugdíjas tagjainak járulékai

Kérdés: A fejenként 60 000 forintos munkabér utáni járulékokon kívül van valamilyen más járulékfizetési kötelezettsége annak a 2 tagú betéti társaságnak, amelynek mindkét nyugdíjas tagja heti 20 órás munkaviszonyban közreműködik a társaságban, emellett az egyik tag ügyvezető is, amiért nem kap díjazást?
Részlet a válaszából: […] Látszólag a két munkaviszonyban álló dolgozó munkabére utáni szociális hozzájárulási adó és járulékok megfizetésével a társaság maradéktalanul eleget tett a társadalombiztosítási kötelezettségeinek, hiszen más személyek foglalkoztatására nem került sor.A tagok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Külföldön tartózkodó beltag közterhei

Kérdés: Meg kell fizetnie az szja-t és a járulékokat a minimálbér után egy betéti társaság beltagjának, aki tartósan külföldön tartózkodik, ahol nincs bejelentett jogviszonya, de fizet maga után egészségbiztosítási járulékot? A társaság ténylegesen nem működik, nincs bevétele és kiadása, és természetesen a tag sem vesz fel semmilyen jövedelmet.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben a betéti társaság beltagja minősül a társaság ügyvezetőjének, valószínűleg Magyarországon biztosítottá válik. A Gt. szerint ugyanis a társas vállalkozás ügyvezetése vagy megbízási jogviszonyban, vagy munkaviszonyban valósulhat meg. Jelen esetben munkaviszonyról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. április 16.

Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Hogyan alakul a bevételi nyilvántartást vezető evás bt. beltagjának járulékfizetési kötelezettsége a társaságban, ha a mellette fennálló 36 órás munkaviszonyában megfizeti a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] Az evás társas vállalkozások társas vállalkozónak minősülő tagjai társadalombiztosítási kötelezettségei vonatkozásában - ellentétben az evás egyéni vállalkozóval - nincsenek speciális szabályok. Ebből következően az e körbe tartozó társas vállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.
Kapcsolódó címkék:      

Őstermelő beltag járulékai

Kérdés: Kell valamilyen járulékot fizetnie egy betéti társaság beltag ügyvezetője után, aki a társaságtól semmilyen jövedelemben nem részesül, és emellett jelentős bevétellel rendelkező, a minimálbér után járulékfizetésre kötelezett őstermelő?
Részlet a válaszából: […] Sajnos igen.Betéti társaság ügyvezetőjeként - tekintve, hogy az ügyvezetői teendőket nem munkaviszony keretében látja el - társas vállalkozónak, mégpedig biztosított társas vállalkozónak minősül. Emellett nem rendelkezik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal, és nem is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Betéti társaság bel- és kültagjának közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettségekkel kell számolni egy most alakuló betéti társaság bel- és kültagja után, ha a beltag, aki az ügyvezetői teendőket fogja végezni, és díjazást nem vesz fel, rendelkezik heti 40 órás munka­viszonnyal, a kültag pedig, aki személyesen közreműködő tagként aktívan részt vesz a társaság tevékenységében, heti 25 órás munkaviszonyban áll? Érdemes-e díjazást meghatározni a személyesen közreműködő kültag számára?
Részlet a válaszából: […]  Először nézzük a beltag jogviszonyát. A Tbj-tv. 4. §-ának d)pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a betéti társaság bel- éskültagja, ha a társaság tevékenységében ténylegesen és személyesenközreműködik, és ez nem munkaviszony vagy megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. május 29.
1
2