Tag jogviszonya

Kérdés: Elegendő a minimálbért fizetni munkabérként egy betéti társaság beltagja részére, aki heti 40 órás munkaviszony keretében látja el az ügyvezetői tevékenységet? Kötelező díjazást fizetni számára abban az esetben, ha szakképzettséget igénylő munkakörben személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, vagy ez történhet díjazás nélkül? Végezheti esetleg a munkát megbízási jogviszonyban? Amennyiben igen, milyen kötelezettségei keletkeznek?
Részlet a válaszából: […] Vegyük sorra a kérdéseket. Az ügyvezetés nem igényel szakképzettséget, tehát ha e tevékenységet munkaviszonyban látja el a beltag, akkor elegendő a minimálbér alapulvételével meghatározni a munkabérét, ami 2022-ben teljes munkaidő esetén havi 200 000 forintot jelent.Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 8.

Betéti társaság beltagjának jogviszonya

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a betéti társaság beltagja ingyenes megbízási jogviszonyban működjék közre a társaság tevékenységében, míg az ügyvezetést heti 1 órás munkaviszonyban lássa el? Mi történne abban az esetben, ha mindkét tevékenységet ingyenes megbízásban folytatná?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben vázolt megoldásnak nincs jogszabályi akadálya. Ebben az esetben a beltag munkaviszonyban álló dolgozóként válik biztosítottá, viszont a Tbj-tv. 27. §-ának (2) bekezdése értelmében havi szinten így is legalább a minimálbér 30 százalékának alapulvételével...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Özvegyi nyugdíjban részesülő beltag járulékai

Kérdés: Van-e, illetve az elmúlt években volt-e valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy betéti társaság 1954-ben született beltagjának, aki a cégben az ügyvezetői teendőket is ellátja? Az érintett tag a cégben személyesen nem működik közre (a tevékenységet egy részmunkaidős alkalmazott végzi), csak osztalékot vesz ki, és egyéb jogviszonnyal máshol sem rendelkezik. A beltag 8 éve özvegyi nyugdíjban részesül.
Részlet a válaszából: […] A Tny-tv. 47. §-a meghatároz néhány olyan élethelyzetet, amikor az ideiglenes özvegyi nyugdíj megszűnését követően a jogosultat abban az esetben is megilleti az állandó özvegyi nyugdíj, amennyiben még nem töltötte be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Nyilván ebben az esetben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Kell kötni külön munkaszerződést az ügyvezetésre egy betéti társaság beltagja részére abban az esetben, ha gyógyszerész munkakörben, heti 40 órás munkaviszonyban már dolgozik a cégben? Be kell jelenteni az ügyvezetést a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] Bár az Mt. nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ugyanannak a munkavállalónak ugyanazon munkáltatóval egyidejűleg több munkaviszonya álljon fenn, de ezt mégsem javasoljuk. Ennél lényegesen egyszerűbb megoldás, ha a munkaszerződés mindkét munkakört tartalmazza. Ebben az esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Ausztráliában dolgozó beltag jogviszonya

Kérdés: Meg kell fizetni a minimumjárulékokat egy nem működő betéti társaság ügyvezető beltagja után, aki jelenleg Ausztráliában dolgozik, amit a Nemzeti Egészségbiztosítási Pénztár felé be is jelentett?
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXVII. tv. 6. cikkének (3) bekezdése értelmében az Egyezmény jelen részének figyelembevételével, amennyiben a munkavállaló az egyik Szerződő Fél területén végez munkát, e tevékenység tekintetében a munkavállaló és a munkáltató csak az adott Szerződő Fél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 26.

Többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettsége alól egy betéti társaság nyugdíjas beltagja, aki ellátja az ügyvezetői teendőket, és emellett kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti a havi 25 ezer forint tételes adót?
Részlet a válaszából: […] A nyugdíjas kisadózó egyéni vállalkozó e jogviszonyában, a Kata-tv. 9. §-a (1) bekezdésének c) pontja értelmében, a tételes adó megfizetése révén mentesül a járulékfizetés alól, így nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot sem fizetnie.Ugyanakkor, ha ezzel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Beltag személyes közreműködése

Kérdés: Köteles személyesen közreműködni egy kisadózó betéti társaság beltagja a társaság tevékenységében annak ellenére, hogy a Ptk. nem tartalmaz ilyen jellegű előírást, vagy a cég akkor is jogszerűen működik, ha a beltag személyesen nem működik közre, és a személyes közreműködés csak a kültag(ok) részéről valósul meg? Be kell jelenteni a cégbíróság felé azt a tényt, hogy a beltag nem működik közre a társaság tevékenységében? Be kell jelenteni főállású vagy nem főállású kisadózóként a beltagot ebben az esetben? Van lehetőség önellenőrzésre abban az esetben, ha a társaság főállású kisadózóként bejelentette a beltagot, és fizeti utána a havi 50 ezer forintos tételes adót, de kiderül, hogy nem is kellett volna megtenni a bejelentést?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. a társaság tevékenységében való személyes közreműködésről szó szerint valóban nem rendelkezik, a 3:156. §-ban viszont kimondja, hogy a kültag nem lehet a társaság vezető tisztségviselője. A 3:155. § arról is rendelkezik, hogy a betéti társaságra a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. október 30.

Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Rendelkezhet két külön jogviszonnyal a tulajdonában lévő betéti társaságban a beltag, aki ellátja a vezető tisztségviselői feladatokat, és személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, vagy a két tevékenységet egy jogviszony keretében láthatja csak el? Valóban mentesülne vezető tisztségviselőként e minimális közteherfizetés alól, abban az esetben, ha egy egyesületben rendelkezik egy 20 órás bejelentett munka-viszonnyal, és a társaságban a személyes közreműködést szintén egy 20 órás munka-viszonyban látná el?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az a társas vállalkozó, aki rendelkezik heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonnyal, mentesül a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-ának (5) bekezdése, illetve a Tbj-tv. 31. §-ának (4)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 8.

Beltag közterhei hallgatói jogviszony megszűnése után

Kérdés: Társas vállalkozóként vagy magánszemélyként kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy bt. beltagja után, aki nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, a bt.-ben személyesen nem működött közre, jövedelmet sem vett ki, így járulékot sem fizetett utána a társaság, de a hallgatói jogviszonya megszűnt, diákigazolványa már érvénytelen, ezért nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszából: […] Főszabály szerint a kérdésben említett volt egyetemi hallgató – biztosítási jogviszony híján – a diákigazolvány érvényességi ideje + 45 nap lejártát követően egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére lenne kötelezett. Jelen esetben viszont van fennálló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 22.

Beltag munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja feladatait heti 20 órás munkaviszonyban egy betéti társaság beltagja, és ha igen, akkor az ennek megfelelő minimálbér (50 750 forint) megfizetésével eleget tesz a járulékfizetési kötelezettségeinek? A beltag emellett egy kft. tagja, munkát nem végez, jövedelmet nem kap, járulékot nem fizet.
Részlet a válaszából: […] Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a betéti társaság beltagja munkaviszonyt létesítsen a társasággal, ahogy arra sincs semmilyen előírás, hogy e munkaviszonynak teljes munkaidősnek kell lennie. A munkaviszony létesítése során azonban a vázolt helyzetben fokozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.
1
2
3
4