tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

25 találat a megadott beltag jogviszonya tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Betéti társaság beltagjának jogviszonya

Kérdés: Van valamilyen jogszabályi akadálya annak, hogy a betéti társaság beltagja ingyenes megbízási jogviszonyban működjék közre a társaság tevékenységében, míg az ügyvezetést heti 1 órás munkaviszonyban lássa el? Mi történne abban az esetben, ha mindkét tevékenységet ingyenes megbízásban folytatná?
Részlet a válaszból: […]értelmében havi szinten így is legalább a minimálbér 30 százalékának alapulvételével meg kell fizetni utána a társadalombiztosítási járulékot és a szociális hozzájárulási adót, míg az ingyenes megbízási jogviszony nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget.A második "verzió" járulékfizetési szempontból már kevésbé optimális, hiszen ezt választva a beltag ügyvezetői státuszára
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. szeptember 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6906

2. találat: Özvegyi nyugdíjban részesülő beltag járulékai

Kérdés: Van-e, illetve az elmúlt években volt-e valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy betéti társaság 1954-ben született beltagjának, aki a cégben az ügyvezetői teendőket is ellátja? Az érintett tag a cégben személyesen nem működik közre (a tevékenységet egy részmunkaidős alkalmazott végzi), csak osztalékot vesz ki, és egyéb jogviszonnyal máshol sem rendelkezik. A beltag 8 éve özvegyi nyugdíjban részesül.
Részlet a válaszból: […]tekinthető kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozónak. Társas vállalkozó jogviszonyát a nem munkaviszonyban ellátott ügyvezetői tevékenysége alapozta, illetve alapozza meg a régi Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja, illetve a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. alpontja értelmében.Az egyéni és társas vállalkozó mind a régi, mind a jelen hatályos Tbj-tv. alapján akkor minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, ha nyugdíjasnak minősül, vagy özvegyi nyugdíjasként a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte.A kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után 2020. június 30-ig a társaságnak egészségügyi szolgáltatási járulékot kellett fizetnie, illetve esetleges tagi jövedelmét 10 százalékos nyugdíjjárulék terhelte.A kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó (nyugdíjkorhatárát megelőzően a kérdésben említett vállalkozó is e körbe tartozott) után pedig havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség terhelte[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6676

3. találat: Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Kell kötni külön munkaszerződést az ügyvezetésre egy betéti társaság beltagja részére abban az esetben, ha gyógyszerész munkakörben, heti 40 órás munkaviszonyban már dolgozik a cégben? Be kell jelenteni az ügyvezetést a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszból: […]munkakört tartalmazza. Ebben az esetben a 'T1041-es bejelentésen a "jellemzőbb" munkakör FEOR-számát, tehát a gyógyszerészi tevékenységet kell feltüntetni.A másik szóba jöhető változat az ügyvezetés megbízási jogviszonyban történő ellátása, ami viszont a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozói jogviszonyt jelent. Ebben az esetben az érintettet - noha a heti 40 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára tekintettel mentesül a havi minimális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6295

4. találat: Többes jogviszonyú vállalkozó

Kérdés: Mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésének kötelezettsége alól egy betéti társaság nyugdíjas beltagja, aki ellátja az ügyvezetői teendőket, és emellett kisadózó egyéni vállalkozóként megfizeti a havi 25 ezer forint tételes adót?
Részlet a válaszból: […]megfizetése révén mentesül a járulékfizetés alól, így nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot sem fizetnie.Ugyanakkor, ha ezzel egyidejűleg van másik vállalkozása is, amelyben az általános szabályok szerint adózó társas vállalkozó, akkor a kisadózó vállalkozások
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6015

5. találat: Beltag személyes közreműködése

Kérdés: Köteles személyesen közreműködni egy kisadózó betéti társaság beltagja a társaság tevékenységében annak ellenére, hogy a Ptk. nem tartalmaz ilyen jellegű előírást, vagy a cég akkor is jogszerűen működik, ha a beltag személyesen nem működik közre, és a személyes közreműködés csak a kültag(ok) részéről valósul meg? Be kell jelenteni a cégbíróság felé azt a tényt, hogy a beltag nem működik közre a társaság tevékenységében? Be kell jelenteni főállású vagy nem főállású kisadózóként a beltagot ebben az esetben? Van lehetőség önellenőrzésre abban az esetben, ha a társaság főállású kisadózóként bejelentette a beltagot, és fizeti utána a havi 50 ezer forintos tételes adót, de kiderül, hogy nem is kellett volna megtenni a bejelentést?
Részlet a válaszból: […]ügyvezetését csak olyan személy láthatja el, aki tagja a társaságnak, a kültag pedig nem lehet vezető tisztségviselő, a beltag mindenképpen a társaság ügyvezetője lesz, akár akarja, akár nem.Az ügyvezető jogállását, illetve a közterheire vonatkozó feltételeket részletesen szabályozzák a törvények. A Ptk. 3:112. §-a értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el. Jelen esetben a beltag nem áll munkaviszonyban a társaságnál, a munkaviszony utólagos bejelentésére pedig nincs mód, hiszen a jogviszonyt legkésőbb a létrejötte első napján be kell jelenteni, ellenkező esetben bejelentés nélküli foglalkoztatás miatt súlyos szankciókra számíthat a társaság.Az ügyvezető tehát megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, ami érdekes helyzetet eredményez. A Tbj-tv. 4. §-ának d) pont 5. alpontjának értelmében ugyanis társas vállalkozó a betéti társaság, a közkereseti társaság és a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve, ha az 1. alpont szerint társas vállalkozónak minősül, azaz a társaságban személyesen közreműködik, és azt nem munkaviszony vagy megbízási jogviszony keretében teszi.Jelen esetben egyértelmű, hogy a beltag nem működik személyesen közre a társaság tevékenységében, ami azt jelenti, hogy az ügyvezetésre tekintettel válik társas vállalkozóvá.A Kata-tv. 7. §-ának (2) bekezdése szerint a vezető tisztségviselői feladatokat nem munkaviszony keretében ellátó, a kisadózó vállalkozással megbízási jogviszonyban álló, és a személyes közreműködésre köteles tagokat a kisadózó vállalkozás köteles bejelenteni kisadózóként. A kisadózó vállalkozás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5906

6. találat: Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Rendelkezhet két külön jogviszonnyal a tulajdonában lévő betéti társaságban a beltag, aki ellátja a vezető tisztségviselői feladatokat, és személyesen is közreműködik a társaság tevékenységében, vagy a két tevékenységet egy jogviszony keretében láthatja csak el? Valóban mentesülne vezető tisztségviselőként e minimális közteherfizetés alól, abban az esetben, ha egy egyesületben rendelkezik egy 20 órás bejelentett munka-viszonnyal, és a társaságban a személyes közreműködést szintén egy 20 órás munka-viszonyban látná el?
Részlet a válaszból: […]bekezdése értelmében, azzal, hogy a heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani.E szabály alapján, ha a kérdésben említett heti 20 órás munkaviszonnyal már rendelkező személy, amennyiben az ügyvezetést (vagy a személy közreműködést) heti 16 órás munkaviszony keretében látja el, akkor a személyes közreműködés (vagy az ügyvezetés) révén keletkező társas vállalkozói jogviszonyában nem terheli a havi minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. május 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5735
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

7. találat: Beltag közterhei hallgatói jogviszony megszűnése után

Kérdés: Társas vállalkozóként vagy magánszemélyként kell megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot egy bt. beltagja után, aki nappali tagozatos egyetemi hallgató volt, a bt.-ben személyesen nem működött közre, jövedelmet sem vett ki, így járulékot sem fizetett utána a társaság, de a hallgatói jogviszonya megszűnt, diákigazolványa már érvénytelen, ezért nem jogosult egészségügyi szolgáltatásra?
Részlet a válaszból: […]teendők ellátására nem rendelkezik munkaszerződéssel, ezért a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül.Amennyiben a társaság nem ilyen címen tartotta őt nyilván (és jelentette be biztosítottként), helytelenül járt el, azonban - figyelembe véve a nappali tagozatos hallgatói jogviszonyát - járulékfizetéssel kapcsolatos mulasztást nem követett el, hiszen nem terhelte őt a minimálisadó- és járulékfizetési kötelezettség.Ellenben a hallgatói jogviszony megszűnését követően már - tényleges tagi jövedelem hiányában is - havonta legalább a minimálbér 112,5 százaléka után meg kell fizetnie a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a minimálbér 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. március 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4999

8. találat: Beltag munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja feladatait heti 20 órás munkaviszonyban egy betéti társaság beltagja, és ha igen, akkor az ennek megfelelő minimálbér (50 750 forint) megfizetésével eleget tesz a járulékfizetési kötelezettségeinek? A beltag emellett egy kft. tagja, munkát nem végez, jövedelmet nem kap, járulékot nem fizet.
Részlet a válaszból: […]ügyvezetői teendőket, e jogviszonya alapján társas vállalkozónak minősülne, és havonta legalább a minimálbér 112,5 százaléka alapulvételével meg kellene fizetni utána a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a minimálbér alapulvételével 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a minimálbér 150 százalékának alapulvételével a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot.Sőt ez a kötelezettség akkor is terhelné ügyvezetői jogviszonya alapján, ha az említett 20 órás munkaviszonya nem az ügyvezetésre, hanem a társaság tevékenységi körébe tartozó valamilyen egyéb munkavégzésre vonatkozna, vagy éppen fordítva: az ügyvezetői teendőket fedné le a munkaviszony, és társas vállalkozóként működne közre a társaságban.A munkaszerződésének tehát - mivel személyesen is közreműködik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4596

9. találat: Heti 20 órás munkaviszonnyal rendelkező beltag közterhei

Kérdés: Keletkezik a betéti társaságnál járulékfizetési kötelezettsége az ügyvezető beltagnak abban az esetben, ha egy másik cégnél rendelkezik heti 20 órás munkaviszonnyal? A betéti társaság nem működik, sem bevételei, sem költségei nincsenek.
Részlet a válaszból: […]látja el.Jelen esetben pontosan erről van szó, tehát az említett beltag társas vállalkozónak minősül. Mégpedig olyan társas vállalkozónak, aki nem saját jogú nyugdíjas (tehát nem tekinthető kiegészítő tevékenységet folytatónak), és nem rendelkezik heti 36 órát elérő foglalkoztatással.Ez pedig azt jelenti, hogy jövedelem hiányában is meg kell fizetni havonta vele kapcsolatban legalább a minimálbér 112,5 százaléka után[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4094
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

10. találat: Bt. beltagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti az üzlet­vezetői tevékenységét egy bt. üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és eddig volt egy heti 30 órás másik munkaviszonya is, amely most megszűnt? Bejelenthető heti 35 órás munkaviszonyban eladóként és heti 5 órára társas vállalkozóként, vagy mindenképpen társas vállalkozóként kell megfizetnie a járulékokat a garantált bérminimum után?
Részlet a válaszból: […]minimálbér alapulvételével - kell az érintett betéti társaságban az ügyvezetésre tekintettel létrejövő társas vállalkozói jogviszony után a járulék- és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget teljesíteni. Azonban akkor, ha a bt. tagja heti 36 órára szóló munkaszerződés alapján látja el a társaság tevékenységi körébe tartozó eladói feladatokat, emellett az ügyvezetői jogállására tekintettel már nem keletkezik utána sem járulék-, sem szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség (feltéve hogy az ügyvezetésért díjazásban nem részesül). Ebben az esetben a 12T1041 jelű nyomtatványon a következő adatokat kell feltüntetni: egyrészt be kell a tagot jelenteni munka­viszonyban állóként (jogviszonykód: 1101), valamint az ügyvezetés miatt be kell őt jelenteni heti 36 órás munka­viszony melletti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3892
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 25 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést