Betéti társaság beltagjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a betéti társaság beltagját abban az esetben, ha a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, amelyért jövedelmet nem vesz fel, emellett heti 40 órás munkaviszonyban dolgozik a cégben a garantált bérminimumnak megfelelő összegű munkabér ellenében? A garantált bérminimum vagy a tagi minimum alapján kell megfizetni a járulékokat ebben az esetben? Érdemes esetleg módosítani a jogviszonyokat a tag nyugdíjazása után?
Részlet a válaszából: […] ...vegyük sorra a beltag társadalombiztosítási jogviszonyait, illetve az ezekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket.Munkaviszonya alapján az általános szabályok szerint biztosított, és ennek megfelelően a tényleges munkabére (jelen esetben a garantált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. december 12.
Kapcsolódó címkék:  

Betéti társaság beltagjának közterhei

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettsége keletkezik egy betéti társaság beltagjának? Milyen jogviszonyban végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet, illetve amennyiben személyesen szeretne közreműködni a társaság tevékenységében, azt milyen módon teheti meg?
Részlet a válaszából: […] ...betéti társaság beltagjának - mint ahogyan mindenkinek, aki valamilyen formában munkát végez - közteherfizetési kötelezettségét elsősorban az határozza meg, hogy végez-e munkát, és ha igen, akkor azt milyen formában teszi. Jelen esetben a beltag ellátja a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. február 21.

Nem működő bt. beltagja

Kérdés: El tudja kerülni valamilyen módon a járulékfizetési kötelezettséget egy betéti társaság beltagja abban az esetben, ha a társaság jelenleg nem működik, utoljára néhány napja adott ki számlát, de jelenleg semmilyen bevétele nincs, és nem is várható? A tag a bt.-n kívül semmilyen jog­viszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszából: […] ...kérdés konkrét megválaszolása előtt néhány ismérvet sorolunk fel a betéti társaság beltagjával kapcsolatosan keletkező járulékfizetési kötelezettség lehetséges módozatait illetően. A bt. beltagja személyesen közreműködhet a társaság tevékenységének gyakorlásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.
Kapcsolódó címkék:    

Terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő beltag járulékai

Kérdés: Kell járulékot fizetni a betéti társaság terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő beltagja után?
Részlet a válaszából: […] Egyértelműen nem. A terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő biztosított többes jogviszonyban nem álló társas vállalkozó utáni a havi minimális járulékfizetési kötelezettség alól a Tbj-tv. 28. §-a (1) bekezdésének a) pontja, míg a havi minimális szociális...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 30.
Kapcsolódó címkék:  

Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Hogyan alakul a bevételi nyilvántartást vezető evás bt. beltagjának járulékfizetési kötelezettsége a társaságban, ha a mellette fennálló 36 órás munkaviszonyában megfizeti a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] Az evás társas vállalkozások társas vállalkozónak minősülő tagjai társadalombiztosítási kötelezettségei vonatkozásában - ellentétben az evás egyéni vállalkozóval - nincsenek speciális szabályok. Ebből következően az e körbe tartozó társas vállalkozók...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.
Kapcsolódó címkék:      

Bt. beltagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti az üzlet­vezetői tevékenységét egy bt. üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és eddig volt egy heti 30 órás másik munkaviszonya is, amely most megszűnt? Bejelenthető heti 35 órás munkaviszonyban eladóként és heti 5 órára társas vállalkozóként, vagy mindenképpen társas vállalkozóként kell megfizetnie a járulékokat a garantált bérminimum után?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a bt. ügyvezető tagja után társas vállalkozóként ne keletkezzen a társaságban járulékfizetési kötelezettség, az szükségeltetik, hogy egyrészt a tag az ügyvezetésért díjazásban ne részesüljön, továbbá hogy az egyidejűleg fennálló munkaviszonyában a heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Őstermelő beltag járulékai

Kérdés: Kell valamilyen járulékot fizetnie egy betéti társaság beltag ügyvezetője után, aki a társaságtól semmilyen jövedelemben nem részesül, és emellett jelentős bevétellel rendelkező, a minimálbér után járulékfizetésre kötelezett őstermelő?
Részlet a válaszából: […] Sajnos igen.Betéti társaság ügyvezetőjeként - tekintve, hogy az ügyvezetői teendőket nem munkaviszony keretében látja el - társas vállalkozónak, mégpedig biztosított társas vállalkozónak minősül. Emellett nem rendelkezik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal, és nem is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Beltag járulékfizetési kötelezettsége végelszámolás esetén

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni egy végelszámolás alatt álló betéti társaság beltagja után, aki az eljárás kezdetéig, 2011. július 31-ig biztosított volt a társaságban, és azóta sincs máshol egyéb jogviszonya? A társaságnak a végelszámolás megkezdése óta nincs bevétele.
Részlet a válaszából: […] ...eset lehetséges, vagy külső személy (nem bt.-tag), vagy- ami valószínűbb - a társaság beltagja lesz a végelszámoló. Az első esetben abeltag részéről a végelszámolás kezdő időpontjától a társaságban ténylegesszemélyes közreműködés nem történik, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 21.

Nyugdíjas beltag járuléka

Kérdés: Milyen járulékot kell fizetni egy betéti társaság 78 éves nyugdíjas beltagja után abban az esetben, ha a korára és az egészségi állapotára tekintettel egy határozattal felmentették a cég képviselete alól? A tag semmilyen tevékenységet nem végez a társaságban, amelynek jelenleg semmilyen bevétele nincs.
Részlet a válaszából: […] ...üzletvezető visszahívásaháromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal történhet [93. § (5)bekezdése]. Amennyiben a nyugdíjas beltag üzletvezetői és képviseleti jogaszabályszerűen megvonásra került, annak időpontjától őt nem kell a Tbj-tv.előbbiekben idézett 4...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. július 31.

Beltag jogviszonya

Kérdés: Részt vehet-e megbízási jogviszonyban a betéti társaság tevékenységében a beltag, aki a cég üzletvezetését munkaviszony keretében látja el, és ezenkívül máshol nem rendelkezik semmilyen jogviszonnyal? A társasági szerződés szerint sem a beltag, sem a kültag nem kötelezett személyes közreműködésre, de a beltag szeretne munkát végezni a cégben.
Részlet a válaszából: […] ...vázolt konstrukció szerint a beltag munkaviszony keretébenellátja az ügyvezetést, míg megbízási jogviszony keretében vesz részt atársaság tevékenységében. Jogszabály nem zárja ki ennek lehetőségét, arraviszont hangsúlyt kell helyezni, hogy a munkaszerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. március 13.
Kapcsolódó címkék:  
1
2
3
6