tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

57 találat a megadott beltag tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Betéti társaság beltagjának járulékai

Kérdés: Milyen járulékfizetési kötelezettség terheli a betéti társaság beltagját abban az esetben, ha a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban látja el, amelyért jövedelmet nem vesz fel, emellett heti 40 órás munkaviszonyban dolgozik a cégben a garantált bérminimumnak megfelelő összegű munkabér ellenében? A garantált bérminimum vagy a tagi minimum alapján kell megfizetni a járulékokat ebben az esetben? Érdemes esetleg módosítani a jogviszonyokat a tag nyugdíjazása után?
Részlet a válaszból: […]munkaerőpiaci járulékot.Az ügyvezetői teendők ellátására létesített megbízási jogviszonyára tekintettel pedig a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében társas vállalkozónak minősül. (Az említett jogszabályi hely arról rendelkezik, hogy a bt., kkt., kft. természetes személy tagja társas vállalkozónak minősül, amennyiben a társaság ügyvezetését nem munkaviszony keretében látja el, és személyes közreműködése alapján egyébként nem minősül társas vállalkozónak.) E jogviszony alapján tehát ugyancsak kiterjed rá a biztosítás (biztosítottként erre tekintettel is be kell jelenteni). Ugyanakkor - tényleges tagi jövedelem híján - járulékfizetési kötelezettség nem terheli, hiszen heti 36 órát elérő jogviszonya alapján mentesül a havi minimális adó- és járulékfizetési kötelezettség alól.A nyugdíjazás érdekében a munkaviszonyt legalább egy napra meg kell szüntetni. Ettől a naptól - mint saját jogú nyugdíjas - immár kiegészítő tevékenységet folytató társas[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5604
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Betéti társaság beltagjának közterhei

Kérdés: Milyen közteherfizetési kötelezettsége keletkezik egy betéti társaság beltagjának? Milyen jogviszonyban végezheti a vezető tisztségviselői tevékenységet, illetve amennyiben személyesen szeretne közreműködni a társaság tevékenységében, azt milyen módon teheti meg?
Részlet a válaszból: […]jövedelemadót, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot valamint a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékot is. Amennyiben az ügyvezető nyugdíjas, akkor a 3 százalékos pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem kell levonni a munkabéréből. Természetesen az adó- és járulékkedvezmények is az általános szabályok szerint alkalmazhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a munkaszerződés részmunkaidőre is megköthető, amennyiben a vezető tisztségviselő nem a teljes napi munkaidejét szenteli ennek a tevékenységnek, hanem naponta csak pár órát foglalkozik a cég ügyeivel, ami a tevékenység kezdetekor gyakran előfordulhat.Amennyiben a vezető tisztségviselő a feladatait megbízási jogviszonyban kívánja végezni, akkor viszont a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja szerint társas vállalkozónak fog minősülni, és ez alapján kell megfizetni utána a közterheket. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az ügyvezető főfoglalkozású társas vállalkozóként biztosítottá válik, akkor a 22 százalékos szociális hozzájárulási adót legalább a minimálbér 112,5 százaléka után kell megfizetni, a nyugdíjjárulék alapja havonta legalább a minimálbér, az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék alapja pedig havonta legalább a minimálbér 150 százaléka lesz. A?tényleges jövedelem alapján kell megfizetni a közterheket, ha annak összege az említett minimális adó- és járulékalapnál magasabb.Amennyiben a társas vállalkozóként biztosított több gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja vagy ügyvezetője, a járulékfizetési alsó határ utáni járulékot - évente egy alkalommal történő választása szerint - egyszer kell figyelembe venni. A társas vállalkozó e választásáról a tárgyév január 31-éig nyilatkozik a társas vállalkozásnak.Nem kell megfizetni a minimumjárulékokat, illetve a szociális hozzájárulási adót abban az esetben, ha a társas vállalkozó legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban is áll, vagy a Köznev-tv., valamint a Felsőokt-tv. szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben, az Európai Gazdasági Térség tagállamában vagy Svájcban közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat. Ebben az esetben csak akkor van közteherfizetési kötelezettség, ha a tag ténylegesen is részesül jövedelemben. Ha esetleg az ügyvezető nyugdíjas, akkor havonta a 7110 forint összegű egészségügyi szolgáltatási járulékot kell utána megfizetnie a társaságnak, illetve amennyiben tagi jövedelmet fizetnek ki a részére, akkor a kifizetett jövedelemből le kell vonni a 10 százalékos nyugdíjjárulékot is.A társaság tevékenységében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5311

3. találat: Nem működő bt. beltagja

Kérdés: El tudja kerülni valamilyen módon a járulékfizetési kötelezettséget egy betéti társaság beltagja abban az esetben, ha a társaság jelenleg nem működik, utoljára néhány napja adott ki számlát, de jelenleg semmilyen bevétele nincs, és nem is várható? A tag a bt.-n kívül semmilyen jog­viszonnyal nem rendelkezik.
Részlet a válaszból: […]személyes közreműködést ténylegesen megkezdi. Amennyiben ez a nap nem állapítható meg, a társasági szerződésben meghatározott időpont az irányadó, ennek hiányában a személyes közreműködés kezdetének azt a napot kell tekinteni, amikor a társaság tevékenységét a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint megkezdheti [Tbj-tv. R. 5. § (2) bekezdése]. A betéti társaság ügyvezetését a beltag mint vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el [Ptk. 3:112. § (1) bekezdése]. A Tbj-tv. emellett azonban úgy rendelkezik, hogy a betéti társaság ügyvezetőjét társas vállalkozónak kell tekinteni, amennyiben az ügyvezetést nem munkaviszonyban látja el, és a személyes közreműködésére tekintettel már eleve nem minősül társas vállalkozónak [Tbj-tv. 4. § d/5. pontja]. Sajnos a kérdésből nem derül ki, hogy a bt. által kiadott számlák mögötti teljesítés konkrétan kinek tudható be, nevezetesen a kiszámlázott tevékenységgel kapcsolatosan felmerülő munkákat személy szerint ki [a társaság tagja(i), alkalmazottja vagy esetleg alvállalkozó] és milyen jogviszony keretében végezte el. Feltételezve, hogy a tevékenységet ténylegesen a beltag végezte, az eddig leírtak figyelembevételével a kérdésre a következő válasz adható. Amennyiben a beltag társas vállalkozóként személyes közreműködést vállalt a társaság tevékenységében, a személyes közreműködésre a kötelezettség kezdete napjától annak megszűnése napjáig, illetve mindaddig kötelezett, amíg a társasági szerződést e tény alapulvételével nem módosítják, illetve amíg a céget a cégjegyzékből nem törlik. Értelemszerűen a járulékfizetési kötelezettség kezdete és vége is a személyes közreműködéshez igazodik. A működés tényleges szünetelése esetén lehetőség van arra, hogy a tagnak a tevékenység gyakorlásában történő személyes közreműködési kötelezettsége megszüntetésre kerüljön, ez a társasági szerződés módosításával érhető el. A tagi munkavégzési kötelezettség megszüntetése esetén a beltag nem tekinthető tovább társas vállalkozónak, és járulékot sem kell utána fizetni. Azonban kérdezőnk beltagként vélelmezhetően a társaság ügyvezetője is, emiatt nem látunk lehetőséget a járulékfizetési kötelezettség teljes elkerülésére. Az ügyvezetői tisztség ugyanis nem szüntethető meg, az akkor is fennáll, ha a társaság tevékenységet éppen nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4631
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő beltag járulékai

Kérdés: Kell járulékot fizetni a betéti társaság terhességi-gyermekágyi segélyben részesülő beltagja után?
Részlet a válaszból: […]bekezdésének a) pontja, míg a havi minimális szociális hozzájárulási adó alól a 2011. évi CLVI. tv. 458. §-a (1) bekezdésének a) pontja mentesíti a társaságot.Természetesen ez a mentesítés az Eb-tv. 41. §-a, illetve 42/C. §-a azon előírásának a szem előtt tartásával alkalmazandó, hogy nem jár a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a GYED annak, aki bármilyen jogviszonyban díjazás - ide nem értve a szerzői jog[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. július 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4143
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Evás bt. beltagjának járulékai

Kérdés: Hogyan alakul a bevételi nyilvántartást vezető evás bt. beltagjának járulékfizetési kötelezettsége a társaságban, ha a mellette fennálló 36 órás munkaviszonyában megfizeti a járulékokat?
Részlet a válaszból: […]szociálishozzájárulásiadó-, illetve járulékfizetési kötelezettségét az általános szabályok szerint kell megállapítani. A heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkező társas vállalkozó esetében a szociális hozzájárulási adó, illetve az egyéni járulékok alapja a személyes közreműködésére tekintettel kapott, az Szja-tv. szerint adóelőleg alapszámításánál figyelembe veendő tényleges jövedelem. Amennyiben a társas vállalkozó ilyen jövedelemben nem részesül - ami egy evás vállalkozó esetében teljesen életszerű -, akkor vele kapcsolatban szociálishozzájárulásiadó-,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. december 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3944
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

6. találat: Őstermelő beltag járulékai

Kérdés: Kell valamilyen járulékot fizetnie egy betéti társaság beltag ügyvezetője után, aki a társaságtól semmilyen jövedelemben nem részesül, és emellett jelentős bevétellel rendelkező, a minimálbér után járulékfizetésre kötelezett őstermelő?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség, azaz legalább a minimálbér 112,5 százaléka után meg kell fizetnie a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a minimálbér 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, illetve a minimálbér után a 10 százalék nyugdíjjárulékot.Ezzel párhuzamosan viszont őstermelőként nem terjed ki rá a biztosítás, és így semmilyen járulékfizetés sem terheli. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint ugyanis a mezőgazdasági őstermelő nem biztosított e tevékenysége alapján, amennyiben bármilyen más jogcímen - ide nem értve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokat - biztosított.A kérdésben említett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3894

7. találat: Bt. beltagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti az üzlet­vezetői tevékenységét egy bt. üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és eddig volt egy heti 30 órás másik munkaviszonya is, amely most megszűnt? Bejelenthető heti 35 órás munkaviszonyban eladóként és heti 5 órára társas vállalkozóként, vagy mindenképpen társas vállalkozóként kell megfizetnie a járulékokat a garantált bérminimum után?
Részlet a válaszból: […]minimálbér alapulvételével - kell az érintett betéti társaságban az ügyvezetésre tekintettel létrejövő társas vállalkozói jogviszony után a járulék- és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget teljesíteni. Azonban akkor, ha a bt. tagja heti 36 órára szóló munkaszerződés alapján látja el a társaság tevékenységi körébe tartozó eladói feladatokat, emellett az ügyvezetői jogállására tekintettel már nem keletkezik utána sem járulék-, sem szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség (feltéve hogy az ügyvezetésért díjazásban nem részesül). Ebben az esetben a 12T1041 jelű nyomtatványon a következő adatokat kell feltüntetni: egyrészt be kell a tagot jelenteni munka­viszonyban állóként (jogviszonykód: 1101), valamint az ügyvezetés miatt be kell őt jelenteni heti 36 órás munka­viszony melletti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3892

8. találat: Beltag járulékfizetési kötelezettsége végelszámolás esetén

Kérdés: Kell-e járulékot fizetni egy végelszámolás alatt álló betéti társaság beltagja után, aki az eljárás kezdetéig, 2011. július 31-ig biztosított volt a társaságban, és azóta sincs máshol egyéb jogviszonya? A társaságnak a végelszámolás megkezdése óta nincs bevétele.
Részlet a válaszból: […]jogviszonya fennmarad. A gazdasági társaság ügyvezetését a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el. Ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek a törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe. A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezető tisztségviselőként látják el [Gt. 21. § (1)-(2) bekezdések]. A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül [Ctv. 98. (2) bekezdés]. A betéti társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, társas vállalkozónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. augusztus 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3818

9. találat: Nyugdíjas beltag járuléka

Kérdés: Milyen járulékot kell fizetni egy betéti társaság 78 éves nyugdíjas beltagja után abban az esetben, ha a korára és az egészségi állapotára tekintettel egy határozattal felmentették a cég képviselete alól? A tag semmilyen tevékenységet nem végez a társaságban, amelynek jelenleg semmilyen bevétele nincs.
Részlet a válaszból: […]kivéve ha a társaságban történő személyes közreműködésére tekintettel már eleve társas vállalkozónak minősül. Az üzletvezető személyében bekövetkező változás nem igényli a társasági szerződés módosítását, az üzletvezető visszahívása háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozattal történhet [93. § (5) bekezdése]. Amennyiben a nyugdíjas beltag üzletvezetői és képviseleti joga szabályszerűen megvonásra került,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3803

10. találat: Beltag jogviszonya

Kérdés: Részt vehet-e megbízási jogviszonyban a betéti társaság tevékenységében a beltag, aki a cég üzletvezetését munkaviszony keretében látja el, és ezenkívül máshol nem rendelkezik semmilyen jogviszonnyal? A társasági szerződés szerint sem a beltag, sem a kültag nem kötelezett személyes közreműködésre, de a beltag szeretne munkát végezni a cégben.
Részlet a válaszból: […]keretében vesz részt a társaság tevékenységében. Jogszabály nem zárja ki ennek lehetőségét, arra viszont hangsúlyt kell helyezni, hogy a munkaszerződés szerinti munkakör, illetve a megbízási szerződés alapján ellátandó feladatok között "átfedés"
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3655
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 57 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést