Ellátások alapja második gyermek szülése esetén

Kérdés: Mennyiben érinti a második gyermek után járó ellátások alapját, ha a jelenleg GYED-en lévő munkavállaló, aki ismét várandós, 4 órás munkaviszonyban visszamenne dolgozni? A munkavállaló keresete lényegesen kevesebb lesz, hiszen korábban teljes munkaidőben dolgozott.
Részlet a válaszából: […] Az említett édesanya nyugodtan vállalhatja a részmunkaidős - alacsonyabb bérrel - járó munkavégzést, ugyanis az a születendő gyermekével összefüggő pénzbeli ellátásai alapjára nem jár kedvezőtlen hatással.Az Eb-tv. 2016. január 1-jétől hatályos "kedvezményszabálya" [42....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. március 8.

CSED alapja második gyermek születése esetén

Kérdés: Mi lesz a második gyermek jogán igényelt CSED alapja a munkáltatónál 2009. november 9-től fennálló folyamatos biztosítási jogviszonnyal rendelkező kismama esetében, akinek a második gyermeke 2015. szeptember 8-án született, a 2014. április 22-én született első gyermekével terhességi-gyermekágyi segélyt igényelt 2014. április 2-től, majd azt követően 2015. április 22-ig GYED-ben részesült, 2015. április 23-tól 2015. július 6-ig szabadságot vett igénybe, majd a második gyermek születéséig táppénzt kapott? Az első gyermek jogán igénybe vett terhességi-gyermekágyi segély alapja 7746,13 Ft (100 százalék) volt.
Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díj összegét az Eb-tv. 42. §-ában foglaltak szerint kell megállapítani. Tekintettel arra, hogy az igénylőnek van a jogosultságát megelőző irány­adó időszakon belül (2014. január 1-jétől 2015. június 30-ig) 120 napi jövedelme, a CSED napi alapját a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 15.

GYED alapja második gyermek születése esetén

Kérdés: Milyen jövedelem alapján folyósítható a GYED a második gyermek után az alábbi esetben? Az egyéni ügyvédként dolgozó édesanya 2012. február 28-án szülte meg első gyermekét, a TGYÁS-t nem vette igénybe, az apa GYED-et igényelt, melyet 2014. február 28-ig folyósított a kifizetőhely, közben az apa a GYED folyósítása mellett 2014. január 24-től heti 20 órában visszament dolgozni, és 2014. március 1-jétől GYES-ben részesült. 2014. március 21-én megszületett a második gyermekük, az anya a TGYÁS-t ismét nem vette igénybe, az apa pedig 2014. szeptember 5-től GYED-et igényelt.
Részlet a válaszából: […] 2014. januártól, a gyermek egyéves korát követően a GYED és a GYES folyósítása mellett is korlátlan időben lehet munkát végezni. A gyermekgondozási díj alapját az általános szabályok szerint kell megállapítani, azaz vizsgálni kell, hogy van-e az igénylőnek a jogosultságát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Ellátások második gyermek születésekor

Kérdés: Második gyermekére tekintettel mi lesz az ellátások alapja annak a kismamának, aki 2012. május 30-tól folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, 2014. április 19-től GYED-en van, és a foglalkoztatójánál munkát vállalna, amíg második várandóssága engedi? Második gyermekének születése 2014. december 28-ra várható.
Részlet a válaszából: […] 2014. január 1-jétől a gyermek egyéves kora után a gyermekgondozási díj folyósítása mellett korlátlanul lehet munkát végezni. Továbbra is hatályban van azonban az a törvényi rendelkezés, hogy nem jár a gyermekgondozási díj, ha a gyermek egyéves kora előtt a jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. szeptember 23.

GYED alapja második gyermek születésekor

Kérdés: Mi lesz a GYED alapja annak a kismamának, aki 2001-től folyamatos biztosítási idővel rendelkezik a jelenlegi munkáltatójánál, első gyermeke után 2011. április 16-tól 2011. augusztus 20-ig táppénzt, 2011. augusztus 21-től 2012. február 4-ig terhességi-gyermekágyi segélyt kapott, 2012. feb­ruár 5-től 2013. augusztus 21-ig maximum GYED-ben részesült, 2013. augusztus 22-től veszélyeztetett terhesként keresőképtelen volt, és a 2010. évi jövedelme alapján táppénzt, majd a 2014. március 16-án született második gyermeke után a szerződés szerinti jövedelme alapján TGYÁS-t kapott?
Részlet a válaszából: […] A kismama gyermekgondozási díjának alapjául szolgáló naptári napi átlagkeresetét az Eb-tv. 48. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján kell megállapítani. Tekintettel arra, hogy azért nincs az anyának 180 naptári napi jövedelme az irányadó időszakban (2013. január...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 24.

Ellátások második gyermek születésekor külföldi munkaviszony esetén

Kérdés: Milyen ellátásokra lesz jogosult második gyermeke után az az édesanya, akinek a férje Németországban kapott munkalehetőséget, ezért 2010 májusában az egész család odaköltözött, az anya 2011. december 14-ig GYED-ben részesült az itthoni munkáltatójától, ami 2011. december 31-ével jogutód nélkül megszűnt, 2013. január 7-től 2014. január 31-ig a férj német munkáltatójánál dolgozott, 2014 márciusában visszaköltöztek Magyarországra, de elhelyezkedni már nem tud, mivel második gyermekét 2014. júniusra várja?
Részlet a válaszából: […] Önmagában a Németországban szerzett biztosításban töltött idő sem a természetbeni, sem a pénzbeli egészségbiztosítási ellátásokra nem ad jogosultságot. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a természetbeni egészségbiztosítási ellátások fedezetére havi 6810 forint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.

Ellátások második gyermek születésekor mindkét szülő részére

Kérdés: Jogosult marad továbbra is a GYES-re az édesapa abban az esetben, ha az első gyermek után járó GYED lejártát követően az édesanya visszament dolgozni, második gyermeküket 2014 májusára várják, aki után az édesanya TGYÁS-t fog kapni, de az első gyermek csak 2014 szeptemberében lesz hároméves? Valóban jár a részükre egyszerre a két ellátás?
Részlet a válaszából: […] Valóban, a szülő, a különböző korú gyermekei jogán a gyermekgondozási támogatást (GYES) és a terhességi-gyermekágyi segélyt egyidejűleg is igénybe veheti. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az egyik szülő a GYES-t, a másik szülő a terhességi-gyermekágyi segélyt veheti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.

Ellátások második gyermek születése esetén

Kérdés: Jól értelmezi az Eb-tv. 42/C. §-át, és ez alapján valóban jogosult lesz mind a két ellátásra az az édesanya, aki 19 hónapos gyermekével 2014. július 26-ig GYED-en van, várandós a második gyermekével, ezért 2014. március 19-től TGYÁS-t kíván igényelni olyan módon, hogy a GYED időszakára kapott fizetés nélküli szabadságot egy nappal a TGYÁS kezdete előtt lemondja? A második gyermek születésének várható időpontja 2014. április 27. Az első gyermeket 2014. március 19-től bölcsődében helyezik el.
Részlet a válaszából: […] Új szabály 2014. január 1-jétől, hogy ha a szülő az egyik gyermeke után jogosult gyermekgondozási díjra, a másik gyermeke jogán járó terhességi-gyermekágyi segélyt egyidejűleg is igénybe veheti. Tehát a két ellátás egyidejűleg folyósítható. Figyelemmel kell lenni azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 13.

Ellátások második szülés esetén

Kérdés: A munkavállaló 2010. március 1-jétől áll alkalmazásban jelenlegi munkahelyén, első gyermeke születésétől 2012. október 8-tól TGYÁS-ban, majd GYED-ben részesült, 2013. december 2-án visszament dolgozni, és egyidejűleg lemondott a GYED-ről, amelynek továbbfolyósítását kérte 2014. január 1-jétől, 2014. április 3-án pedig megszülte második gyermekét. Az első gyermek betegségére tekintettel az apa 2014. március 3-tól március 21-ig keresőképtelen volt. Az édesanya részére a GYED-et a korábban megállapított összegben folyósítja a kifizetőhely. Jár GYÁP az apának, illetve milyen ellátásokra jogosult az édesanya?
Részlet a válaszából: […] Az anya 2014. január 1-jétől a gyermek 1 éves kora után a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozási segély folyósítása mellett korlátlan időtartamban dolgozhat. Ez a rendelkezés vonatkozik a 2014. január 1-jét megelőzően született gyermekek szüleire is. Tehát az anya 2014....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 29.

Ellátások második szülés esetén

Kérdés: Milyen ellátások folyósíthatók annak a munkavállalónak a részére, aki 2010. február 1-jétől áll a cég alkalmazásában, első gyermeke, aki után 2013. május 26-ig terhességi-gyermekágyi segélyben, 2013. május 27-től 2013. szeptember 30-ig pedig GYED-ben részesült, 2012. december 10-én született, 2013. október 1-jétől pedig ikerterhessége miatt "9" kóddal keresőképtelen állományba került? Az ikrek születése 2014. május közepére várható. A munkavállaló 2011. évi jövedelme 4 850 000 forint, 2012. évi jövedelme 6 000 000 forint volt, szerződés szerinti illetménye pedig 2013. január 1-jétől 500 000 forint/hó.
Részlet a válaszából: […] Induljunk ki abból az alaphelyzetből, hogy az anya egyidejűleg két ellátásra vált jogosulttá, gyermekgondozási díjra és táppénzre. Az Eb-tv. 39. §-ának (1) bekezdésében foglaltak értelmében csak az egyik ellátást veheti igénybe.Az anya a részére kedvezőbb ellátást, a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 18.
1
2
3