Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Kell kötni külön munkaszerződést az ügyvezetésre egy betéti társaság beltagja részére abban az esetben, ha gyógyszerész munkakörben, heti 40 órás munkaviszonyban már dolgozik a cégben? Be kell jelenteni az ügyvezetést a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszából: […] Bár az Mt. nem zárja ki annak lehetőségét, hogy ugyanannak a munkavállalónak ugyanazon munkáltatóval egyidejűleg több munkaviszonya álljon fenn, de ezt mégsem javasoljuk. Ennél lényegesen egyszerűbb megoldás, ha a munkaszerződés mindkét munkakört tartalmazza. Ebben az esetben a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 14.

Betéti társaság nyugdíjas tagjainak járulékai

Kérdés: A fejenként 60 000 forintos munkabér utáni járulékokon kívül van valamilyen más járulékfizetési kötelezettsége annak a 2 tagú betéti társaságnak, amelynek mindkét nyugdíjas tagja heti 20 órás munkaviszonyban közreműködik a társaságban, emellett az egyik tag ügyvezető is, amiért nem kap díjazást?
Részlet a válaszából: […] Látszólag a két munkaviszonyban álló dolgozó munkabére utáni szociális hozzájárulási adó és járulékok megfizetésével a társaság maradéktalanul eleget tett a társadalombiztosítási kötelezettségeinek, hiszen más személyek foglalkoztatására nem került sor.A tagok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 3.

Beltag munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja feladatait heti 20 órás munkaviszonyban egy betéti társaság beltagja, és ha igen, akkor az ennek megfelelő minimálbér (50 750 forint) megfizetésével eleget tesz a járulékfizetési kötelezettségeinek? A beltag emellett egy kft. tagja, munkát nem végez, jövedelmet nem kap, járulékot nem fizet.
Részlet a válaszából: […] Nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a betéti társaság beltagja munkaviszonyt létesítsen a társasággal, ahogy arra sincs semmilyen előírás, hogy e munkaviszonynak teljes munkaidősnek kell lennie. A munkaviszony létesítése során azonban a vázolt helyzetben fokozott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 16.

Bt. beltagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti az üzlet­vezetői tevékenységét egy bt. üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és eddig volt egy heti 30 órás másik munkaviszonya is, amely most megszűnt? Bejelenthető heti 35 órás munkaviszonyban eladóként és heti 5 órára társas vállalkozóként, vagy mindenképpen társas vállalkozóként kell megfizetnie a járulékokat a garantált bérminimum után?
Részlet a válaszából: […] Ahhoz, hogy a bt. ügyvezető tagja után társas vállalkozóként ne keletkezzen a társaságban járulékfizetési kötelezettség, az szükségeltetik, hogy egyrészt a tag az ügyvezetésért díjazásban ne részesüljön, továbbá hogy az egyidejűleg fennálló munkaviszonyában a heti 36...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Őstermelő beltag járulékai

Kérdés: Kell valamilyen járulékot fizetnie egy betéti társaság beltag ügyvezetője után, aki a társaságtól semmilyen jövedelemben nem részesül, és emellett jelentős bevétellel rendelkező, a minimálbér után járulékfizetésre kötelezett őstermelő?
Részlet a válaszából: […] Sajnos igen.Betéti társaság ügyvezetőjeként - tekintve, hogy az ügyvezetői teendőket nem munkaviszony keretében látja el - társas vállalkozónak, mégpedig biztosított társas vállalkozónak minősül. Emellett nem rendelkezik heti 36 órát elérő munkaviszonnyal, és nem is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Bt. ügyvezetőjének járulékai

Kérdés: Köteles-e munkabért felvenni egy betéti társaság ügyvezetője, aki főállásban végzi ezt a tevékenységet? Milyen járulékot és adót kell fizetni az ügyvezető után?
Részlet a válaszából: […] A munkaviszony visszterhességéből következően a betétitársaság munkaviszonyban álló képviselője (ügyvezetője) részére a társaságköteles munkabért fizetni, erről a munkavállaló jogszerűen nem mondhat le. Enélkül vagy nem lehet szó munkaviszonyról (a felek tulajdonképpen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 2.