tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott bt. ügyvezetője tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Betéti társaság beltagjának jogviszonyai

Kérdés: Kell kötni külön munkaszerződést az ügyvezetésre egy betéti társaság beltagja részére abban az esetben, ha gyógyszerész munkakörben, heti 40 órás munkaviszonyban már dolgozik a cégben? Be kell jelenteni az ügyvezetést a 'T1041-es nyomtatványon?
Részlet a válaszból: […]munkakört tartalmazza. Ebben az esetben a 'T1041-es bejelentésen a "jellemzőbb" munkakör FEOR-számát, tehát a gyógyszerészi tevékenységet kell feltüntetni.A másik szóba jöhető változat az ügyvezetés megbízási jogviszonyban történő ellátása, ami viszont a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja alapján társas vállalkozói jogviszonyt jelent. Ebben az esetben az érintettet - noha a heti 40 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyára tekintettel mentesül a havi minimális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6295

2. találat: Betéti társaság nyugdíjas tagjainak járulékai

Kérdés: A fejenként 60 000 forintos munkabér utáni járulékokon kívül van valamilyen más járulékfizetési kötelezettsége annak a 2 tagú betéti társaságnak, amelynek mindkét nyugdíjas tagja heti 20 órás munkaviszonyban közreműködik a társaságban, emellett az egyik tag ügyvezető is, amiért nem kap díjazást?
Részlet a válaszból: […]foglalkoztatására nem került sor.A tagok egyikének azonban - nevezetesen a beltagnak - a munkaviszonyon kívül van egy társas vállalkozói (nyugdíjas státuszára tekintettel kiegészítő tevékenységű társas vállalkozói) jogviszonya is, melyet a Tbj-tv. 4. §-a d) pontjának 5. alpontja értelmében az ügyvezetői tevékenysége alapoz meg.Ez egyben azt jelenti, hogy havonta meg kell fizetni utána a havi 6930 forintos egészségügyi szolgáltatási járulékot is.E teher alól akkor mentesülhetne a társaság,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. február 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4632

3. találat: Beltag munkaviszonya

Kérdés: Elláthatja feladatait heti 20 órás munkaviszonyban egy betéti társaság beltagja, és ha igen, akkor az ennek megfelelő minimálbér (50 750 forint) megfizetésével eleget tesz a járulékfizetési kötelezettségeinek? A beltag emellett egy kft. tagja, munkát nem végez, jövedelmet nem kap, járulékot nem fizet.
Részlet a válaszból: […]ügyvezetői teendőket, e jogviszonya alapján társas vállalkozónak minősülne, és havonta legalább a minimálbér 112,5 százaléka alapulvételével meg kellene fizetni utána a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a minimálbér alapulvételével 10 százalékos nyugdíjjárulékot és a minimálbér 150 százalékának alapulvételével a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot.Sőt ez a kötelezettség akkor is terhelné ügyvezetői jogviszonya alapján, ha az említett 20 órás munkaviszonya nem az ügyvezetésre, hanem a társaság tevékenységi körébe tartozó valamilyen egyéb munkavégzésre vonatkozna, vagy éppen fordítva: az ügyvezetői teendőket fedné le a munkaviszony, és társas vállalkozóként működne közre a társaságban.A munkaszerződésének tehát - mivel személyesen is közreműködik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4596

4. találat: Őstermelő beltag járulékai

Kérdés: Kell valamilyen járulékot fizetnie egy betéti társaság beltag ügyvezetője után, aki a társaságtól semmilyen jövedelemben nem részesül, és emellett jelentős bevétellel rendelkező, a minimálbér után járulékfizetésre kötelezett őstermelő?
Részlet a válaszból: […]kötelezettség, azaz legalább a minimálbér 112,5 százaléka után meg kell fizetnie a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót, a minimálbér 150 százaléka után a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, illetve a minimálbér után a 10 százalék nyugdíjjárulékot.Ezzel párhuzamosan viszont őstermelőként nem terjed ki rá a biztosítás, és így semmilyen járulékfizetés sem terheli. A Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének i) pontja szerint ugyanis a mezőgazdasági őstermelő nem biztosított e tevékenysége alapján, amennyiben bármilyen más jogcímen - ide nem értve az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyokat - biztosított.A kérdésben említett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3894

5. találat: Bt. beltagjának jogviszonya

Kérdés: Milyen jogviszonyban végezheti az üzlet­vezetői tevékenységét egy bt. üzletvezetésre egyedül jogosult beltagja, aki személyesen közreműködik a cég tevékenységében, és eddig volt egy heti 30 órás másik munkaviszonya is, amely most megszűnt? Bejelenthető heti 35 órás munkaviszonyban eladóként és heti 5 órára társas vállalkozóként, vagy mindenképpen társas vállalkozóként kell megfizetnie a járulékokat a garantált bérminimum után?
Részlet a válaszból: […]minimálbér alapulvételével - kell az érintett betéti társaságban az ügyvezetésre tekintettel létrejövő társas vállalkozói jogviszony után a járulék- és a szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettséget teljesíteni. Azonban akkor, ha a bt. tagja heti 36 órára szóló munkaszerződés alapján látja el a társaság tevékenységi körébe tartozó eladói feladatokat, emellett az ügyvezetői jogállására tekintettel már nem keletkezik utána sem járulék-, sem szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség (feltéve hogy az ügyvezetésért díjazásban nem részesül). Ebben az esetben a 12T1041 jelű nyomtatványon a következő adatokat kell feltüntetni: egyrészt be kell a tagot jelenteni munka­viszonyban állóként (jogviszonykód: 1101), valamint az ügyvezetés miatt be kell őt jelenteni heti 36 órás munka­viszony melletti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. október 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3892

6. találat: Bt. ügyvezetőjének járulékai

Kérdés: Köteles-e munkabért felvenni egy betéti társaság ügyvezetője, aki főállásban végzi ezt a tevékenységet? Milyen járulékot és adót kell fizetni az ügyvezető után?
Részlet a válaszból: […]szívességi munkavégzésben állapodtak meg, vagy a közöttük létrejött jogviszony nem tartozik a munkajog körébe), vagy a szerződés semmissége miatt a tényleges munkavégzés díját utólag meg kell állapítani. A munkabért a munkavállalónak a bérfizetésre kijelölt napon ki kell fizetni. Kizárólag a társaság fizetésképtelensége esetén fordulhat elő olyan eset, hogy a munkabér kifizetése időben ne történjen meg. Ilyenkor az adó- és járulékfizetési kötelezettség is a tényleges kifizetés időpontjában keletkezik, mivel ki nem fizetett munkabérből adóelőleg levonására sincs mód,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. október 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1934