141. Társadalombiztosítási Levelek / 2008. december 16.

TARTALOM

2409. kérdés Táppénz igénylése GYES folyósítása alatt
Mennyi szabadságot kaphat az a munkavállaló, aki két év GYES után félállásba visszamegy dolgozni? A dolgozó második gyermekét várja. Kaphatja-e továbbra a GYES-t, ha a szülésig betegállományba kerül, és táppénzt igényel?
2410. kérdés Megbízott nyugdíjas ügyvezető közterhei
Helyes-e a jogi helyzete annak a nyugdíjas személynek, aki a Ptk. 478. § (1) bekezdése szerinti megbízási szerződés alapján ingyenesen látja el egy kft. ügyvezetését, amelynek nem tagja? A cég a gyermekei tulajdonában van, bevétele minimális. Kell-e valamilyen járulékot fizetni a nyugdíjas ügyvezető után?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2411. kérdés Kiegészítő tevékenységű evás társas vállalkozó jövedelme
Hogyan kell figyelembe venni a 12. havi minimálbér összegében meghatározott jövedelemkorlátot, illetve vonatkozik-e ez egy evás betéti társaság beltagjára is, aki 2008. július 25-től - 57. életéve betöltésétől - nyugdíjas, és nem vesz ki jövedelmet a társaságból?
2412. kérdés Rendszeres szociális járadékban részesülő munkavállalók jövedelmi korlátja
Vonatkozik-e a minimálbér tizenkétszeres összegében meghatározott jövedelemkorlát azokra a dolgozókra, akiknek munkaképesség-csökkenése 40, illetve 50 százalékos, rendszeres szociális járadékban részesülnek, és mellette 4, 6, illetve 8 órában munkaviszonyban állnak?
2413. kérdés Jövedelemkorlát nyugdíjigény visszamenőleges benyújtása esetén
Továbbfoglalkoztatás esetén figyelembe kell-e venni a hat hónapra kapott keresetet annak a munkavállalónak az esetében, aki nyugdíjigényét erre az időszakra visszamenőlegesen érvényesíteni kívánja?
2414. kérdés Nyugdíjba vonuló munkavállaló felmondási ideje
Jár-e felmondási idő, és ha igen, mennyi annak a 2008. december 9-től előrehozott öregségi nyugdíjba vonuló személynek, aki 12 éve dolgozik jelenlegi munkahelyén középvezetőként?
2415. kérdés 1953-ban született nő nyugellátása
Legkorábban mikortól mehet korkedvezményes nyugdíjba az az 1953. augusztus 13-án született nő, aki 1967. januártól folyamatos munkaviszonnyal rendelkezik, amelyből 6 évet GYES-en töltött?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2416. kérdés 1951-ben született nő nyugellátása
Valóban igaz-e az az információ, hogy egy 1951-ben született nő, aki rendelkezik az előrehozott öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel, 2009-ben már nem veheti igénybe az ellátást, csak 2010-ben, 59 éves korában lesz jogosult az igénylésre?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2417. kérdés Passzív jogú táppénzben részesülő kezdő egyéni vállalkozó járulékai
Kell-e társadalombiztosítási járulékot fizetni annak az egyéni vállalkozónak, aki az egyéni vállalkozói igazolvány megszerzésekor - előző biztosítási jogviszonya alapján - passzív táppénzben részesül?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2418. kérdés Mezőgazdasági őstermelő járulékfizetési kötelezettségei
Milyen járulékfizetési kötelezettségei vannak egy mezőgazdasági őstermelőnek?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2419. kérdés Magyar kft. olaszországi fióktelepén dolgozó munkavállalók közterhei
A magyar vagy az olasz törvények alapján kell-e bejelenteni egy magyarországi székhellyel bejegyzett kft. Olaszországban létesített fióktelepének magyar állampolgárságú munkavállalóit? A dolgozók a kft. és az olasz cég között kötött vállalkozási szerződés alapján végeznének munkát Olaszországban.
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2420. kérdés Adószámmal rendelkező önálló tevékenységet végző előadóművész járulékai
Keletkezik-e járulékfizetési kötelezettsége a kifizetőnek egy 7-es adószámmal rendelkező előadóművész után, aki nyilatkozik, hogy az szja-t saját maga rendezi?
2421. kérdés Magán-nyugdíjpénztári tagság kezdetének időpontja
Mikortól számít pályakezdőnek és mikortól kötelezett magán-nyugdíjpénztári tagságra az az új belépő, aki eddig csak alkalmi munkavállalói könyvvel dolgozott? A munkaviszony kezdőnapját, vagy az első közteherjegy beragasztásának dátumát kell figyelembe venni ebben az esetben?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
2422. kérdés Adómentes béren kívüli juttatások
Csak a munkáltatónak keletkezett-e adófizetési kötelezettsége 2007-ben abban az esetben, ha a munkavállalók részére adott természetbeni juttatás értéke meghaladta a 400 000 forintot? Ebben az esetben a munkáltatónak 29 százalékos társadalombiztosítási járulékot és 11 százalékos ehót kell-e fizetni a 400 000 ezer forint feletti rész után? Amennyiben a munkáltató a dolgozó családtagjainak is adott üdülési csekket 65 500 forint/fő értékben, az beleszámít-e a munkavállaló éves keretébe, vagy figyelmen kívül lehet hagyni? Helyesen jár-e el a munkáltató, ha az étkezési jegyet és az üdülési csekket nem számítja bele a 400 000 forintos határba?
2423. kérdés Munkaidő-nyilvántartás
Elfogadható-e munkaidő-nyilvántartásként az előre elkészített írásbeli munkaidő-beosztás, vagy külön kell vezetni, főként abban az esetben, ha a dolgozók nem térnek el a megállapodásban rögzítettektől?
Kapcsolódó tárgyszavak:
2424. kérdés Napidíj bevallása
Be kell-e vallania a kifizetőnek az erre rendszeresített 0808M bevallási nyomtatványon a nemzetközi közlekedésben, árufuvarozásban gépjárművezetőként dolgozó személy 25 euró összegű napidíját, ha ebből a magánszemélynek nem származik adóköteles jövedelme, mert nem számol el költségeket? Fel kell-e tüntetni ezeket az összegeket az "ADATLAP a munkaviszony megszűnésekor" nyomtatványon, és ha igen, melyik sorok szolgálnak erre?
2425. kérdés Gépkocsivezető jogállása
Szakmának minősül-e a gépkocsivezető munkakör, és milyen besorolási bért kell fizetni a munkavállalónak? A dolgozó utolsó munkaszerződése 1999-ben kelt, azóta nem módosították. Mi alapján történik a bér kifizetése ebben az esetben?
2426. kérdés Szépkorúak jubileumi juttatása
Mit jelent pontosan a szépkorúak jubileumi juttatása, kik jogosultak erre a juttatásra, és hogyan lehet igényelni?
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére