Kivás kft. ügyvezetője

Kérdés:

Helyesen jár el egy kiva hatálya alá tartozó kft., amely csak személyi jövedelemadót fizet megbízási jogviszonyban álló ügyvezetője 60.000 forintos megbízási díja után, aki egy másik társaságban munkaviszonyban áll, ahol jelenleg GYED-ben részesül? Elláthatja ingyenesen a tevékenységet az ügyvezető ebben az esetben? Miként alakul a kisvállalati adó alapja?

Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt kell tisztáznunk, hogy a kérdésben említett ügyvezető tagja-e a kft.-nek?Amennyiben nem, akkor semmilyen társadalombiztosítási kötelezettség sem merül fel vele kapcsolatban, hiszen havi 60.000 forintos megbízási díja [amely jelen esetben 60.000 forintos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 7.

Nyugdíjas ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Figyelembe vehető a 10 százalékos költséghányad egy betéti társaság nyugdíjas beltagja esetében, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem önálló tevékenység a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége.Ebből következően a kérdésben említett megbízási jogviszonyból származó megbízási díj vonatkozásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Kft. ügyvezetője

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon, illetve kell szerepeltetni a '08-as bevallásban egy kft. ügyvezetőjét abban az esetben, ha nem tagja a társaságnak, és megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét? Érinti mindez valamilyen módon az ügyvezető egyéni vállalkozásában a kisadózói jogállását?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha az ügyvezető nem tagja a társaságnak, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést, vele kapcsolatban biztosítási és járulékfizetési, bevallási kötelezettség nem merül fel. Így természetesen nem kell őt bejelenteni biztosítottként a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Ügyvezető biztosítása

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen magasabb összegű díjazást kapjon, és ezáltal biztosítottá váljon egy kft. ügyvezetője, aki nem tagja a társaságnak, és havonta a minimálbér 30 százalékának megfelelő megbízási díjban részesült, amely a 10 százalékos költséghányad levonása után már nem érte el a biztosításhoz meghatározott összeget? Most derült ki, hogy az érintett személynek 11 hónap hiányzik a nők részére 40 éves jogosultsági idő alapján megállapítható öregségi nyugdíjhoz, ezért lenne szükség a visszamenőleges bejelentésre.
Részlet a válaszából: […] Általánosságban azt mondhatjuk, hogy van mód az adatok utólagos "korrigálására" és önellenőrzés benyújtására, bár ezt természetesen megfelelő bizonylatokkal alá kell támasztani.Ugyanakkor jelen esetben a megbízási díj összegének a korrigálására nincsen szükség, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Keletkezett járulékfizetési kötelezettsége egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, emellett pedig főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket, de a vészhelyzet ideje alatt több hónapon át szüneteltette egyéni vállalkozói tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelmű nem, ami a kérdésben említett személy jogviszonyaiból következik. Egyrészt biztosított egyéni vállalkozó, akit – mivel nem diák, és nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal – havi minimális adó- és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Megbízott ügyvezető

Kérdés: Társas vállalkozónak minősül az ügyvezető egy kéttagú kft. esetében, ahol az egyik tulajdonos egy korlátolt felelősségű társaság, a másik pedig egy egyéni vállalkozó, aki 0 forint megbízási díj ellenében ellátja a kft. képviseletét? Be kell jelenteni az ügyvezetőt a 'T1041-es nyomtatványon abban az esetben, ha hosszú évek óta rendelkezik egy 40 órás munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszából: […] Igen, a kérdésben említett tulajdonos tag ügyvezető a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja értelmében társas vállalkozónak minősül. És mivel nem nyugdíjas, be kell őt jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon. Az más kérdés, hogy jövedelem híján – a heti 40 órás munkaviszonyára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Öregségi nyugdíjas megbízott ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy újonnan alakult kft. öregségi nyugdíjban részesülő megbízott ügyvezetőjét abban az esetben, ha 8 órás munkaviszonnyal is rendelkezik egy másik kft.-nél? Az ügyvezető nem tulajdonos egyik kft.-nél sem, és egyelőre ingyen látja el a tevékenységét.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el az újonnan alakult kft.-ben az ügyvezetői teendőket. Az ingyenes megbízási jogviszony a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében nem keletkeztet biztosítási kötelezettséget, így az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Kft. megbízott ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Helyesen jár el az a kft., amelyik a 'T1041-es bevalláson a választott tisztségviselőket jelölő 1210-es kódon jelenti be az ügyvezetőt, aki nem tagja a társaságnak, és megbízási jogviszonyban látja el a feladatait? A megbízási díj számfejtése során nem alkalmazzák a 10 százalékos költséghányadot, és nem vonják a munkaerő-piaci járulékot sem. Nagyon helytelen volt a korábbi gyakorlat, amikor alkalmazták a költséghányadot, és megbízási jogviszonyként 1202-es kóddal jelentették be az ügyvezetőt? Kell önellenőrzést végezni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A felvetett probléma a Ptk., illetve az Szja-tv. vonatkozó előírásai közötti ellentmondásból adódik. A Ptk. 3.112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a társasággal kötött megállapodása szerint – megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Megbízási jogviszonyban lévő ügyvezető járulékai

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie a főfoglalkozású társas vállalkozóra előírt minimumjárulékokat az után az ügyvezető után, aki nem tagja a társaságnak, megbízás alapján látja el a feladatait 0 forint megbízási díj ellenében, és mezőgazdasági őstermelőként a tárgyévet megelőző év bevétele alapján fizeti meg a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § d) 5. pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve ha a társaság tevékenységében történő személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

Megbízott ügyvezető bejelentése, egyéni járulékai

Kérdés:

A 1202 megbízási jogviszony, vagy a 1210 választott tisztségviselő kóddal kell bejelenteni a 'T1041 számú nyomtatványon egy kft. ügyvezetőjét, aki nem tagja a társaságnak, megbízási szerződés alapján végzi az ügyvezetői teendőket, a havi jövedelme 250 000 forint, és emellett van egy részmunkaidős munkaviszonya egy másik cégnél? Milyen kódot kell használni a '08 jelű nyomtatványon, illetve milyen egyéni járulékokat kell vonni az ügyvezetőtől ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] Érthető olvasónk tanácstalansága a kérdést illetően, mivel az idevágó egyes jogszabályok között koránt sincs azonosság. Kezdjük az új Ptk.-val, amely a 3:112. § (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a gazdasági társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.
1
2
3