Nyugdíjas ügyvezető megbízási díja

Kérdés: Figyelembe vehető a 10 százalékos költséghányad egy betéti társaság nyugdíjas beltagja esetében, aki megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 24. §-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében nem önálló tevékenység a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenysége.Ebből következően a kérdésben említett megbízási jogviszonyból származó megbízási díj vonatkozásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Kft. ügyvezetője

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon, illetve kell szerepeltetni a '08-as bevallásban egy kft. ügyvezetőjét abban az esetben, ha nem tagja a társaságnak, és megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét? Érinti mindez valamilyen módon az ügyvezető egyéni vállalkozásában a kisadózói jogállását?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha az ügyvezető nem tagja a társaságnak, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el az ügyvezetést, vele kapcsolatban biztosítási és járulékfizetési, bevallási kötelezettség nem merül fel. Így természetesen nem kell őt bejelenteni biztosítottként a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Ügyvezető biztosítása

Kérdés: Van valamilyen lehetőség arra, hogy visszamenőlegesen magasabb összegű díjazást kapjon, és ezáltal biztosítottá váljon egy kft. ügyvezetője, aki nem tagja a társaságnak, és havonta a minimálbér 30 százalékának megfelelő megbízási díjban részesült, amely a 10 százalékos költséghányad levonása után már nem érte el a biztosításhoz meghatározott összeget? Most derült ki, hogy az érintett személynek 11 hónap hiányzik a nők részére 40 éves jogosultsági idő alapján megállapítható öregségi nyugdíjhoz, ezért lenne szükség a visszamenőleges bejelentésre.
Részlet a válaszából: […] Általánosságban azt mondhatjuk, hogy van mód az adatok utólagos "korrigálására" és önellenőrzés benyújtására, bár ezt természetesen megfelelő bizonylatokkal alá kell támasztani.Ugyanakkor jelen esetben a megbízási díj összegének a korrigálására nincsen szükség, mivel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. augusztus 31.

Többes jogviszonyú ügyvezető

Kérdés: Keletkezett járulékfizetési kötelezettsége egy kft. ügyvezetőjének abban az esetben, ha nem tagja a cégnek, és ingyenes megbízási jogviszonyban látja el a tevékenységét, emellett pedig főállású egyéni vállalkozóként fizeti a közterheket, de a vészhelyzet ideje alatt több hónapon át szüneteltette egyéni vállalkozói tevékenységét?
Részlet a válaszából: […] A válasz egyértelmű nem, ami a kérdésben említett személy jogviszonyaiból következik. Egyrészt biztosított egyéni vállalkozó, akit - mivel nem diák, és nem rendelkezik heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonnyal - havi minimális adó- és járulékfizetési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Megbízott ügyvezető

Kérdés: Társas vállalkozónak minősül az ügyvezető egy kéttagú kft. esetében, ahol az egyik tulajdonos egy korlátolt felelősségű társaság, a másik pedig egy egyéni vállalkozó, aki 0 forint megbízási díj ellenében ellátja a kft. képviseletét? Be kell jelenteni az ügyvezetőt a 'T1041-es nyomtatványon abban az esetben, ha hosszú évek óta rendelkezik egy 40 órás munkaviszonnyal is?
Részlet a válaszából: […] Igen, a kérdésben említett tulajdonos tag ügyvezető a Tbj-tv. 4. §-ának 21.5. pontja értelmében társas vállalkozónak minősül. És mivel nem nyugdíjas, be kell őt jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon. Az más kérdés, hogy jövedelem híján - a heti 40 órás munkaviszonyára...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Öregségi nyugdíjas megbízott ügyvezető

Kérdés: Be kell jelenteni a 'T1041-es nyomtatványon egy újonnan alakult kft. öregségi nyugdíjban részesülő megbízott ügyvezetőjét abban az esetben, ha 8 órás munkaviszonnyal is rendelkezik egy másik kft.-nél? Az ügyvezető nem tulajdonos egyik kft.-nél sem, és egyelőre ingyen látja el a tevékenységét.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben említett személy ingyenes megbízási jogviszony keretében látja el az újonnan alakult kft.-ben az ügyvezetői teendőket. Az ingyenes megbízási jogviszony a Tbj-tv. 5. §-a (1) bekezdésének g) pontja értelmében nem keletkeztet biztosítási kötelezettséget, így az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. június 23.

Kft. megbízott ügyvezetőjének bejelentése

Kérdés: Helyesen jár el az a kft., amelyik a 'T1041-es bevalláson a választott tisztségviselőket jelölő 1210-es kódon jelenti be az ügyvezetőt, aki nem tagja a társaságnak, és megbízási jogviszonyban látja el a feladatait? A megbízási díj számfejtése során nem alkalmazzák a 10 százalékos költséghányadot, és nem vonják a munkaerő-piaci járulékot sem. Nagyon helytelen volt a korábbi gyakorlat, amikor alkalmazták a költséghányadot, és megbízási jogviszonyként 1202-es kóddal jelentették be az ügyvezetőt? Kell önellenőrzést végezni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A felvetett probléma a Ptk., illetve az Szja-tv. vonatkozó előírásai közötti ellentmondásból adódik. A Ptk. 3.112. §-ának (1) bekezdése értelmében a társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a társasággal kötött megállapodása szerint - megbízási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 24.

Megbízási jogviszonyban lévő ügyvezető járulékai

Kérdés: Valóban meg kell fizetnie a főfoglalkozású társas vállalkozóra előírt minimumjárulékokat az után az ügyvezető után, aki nem tagja a társaságnak, megbízás alapján látja el a feladatait 0 forint megbízási díj ellenében, és mezőgazdasági őstermelőként a tárgyévet megelőző év bevétele alapján fizeti meg a járulékokat?
Részlet a válaszából: […] A Tbj-tv. 4. § d) 5. pontja értelmében társas vállalkozónak minősül a korlátolt felelősségű társaság olyan természetes személy tagja, aki a társaság ügyvezetését nem munkaviszony alapján látja el, kivéve ha a társaság tevékenységében történő személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. január 13.

Megbízott ügyvezető bejelentése, egyéni járulékai

Kérdés:

A 1202 megbízási jogviszony, vagy a 1210 választott tisztségviselő kóddal kell bejelenteni a 'T1041 számú nyomtatványon egy kft. ügyvezetőjét, aki nem tagja a társaságnak, megbízási szerződés alapján végzi az ügyvezetői teendőket, a havi jövedelme 250 000 forint, és emellett van egy részmunkaidős munkaviszonya egy másik cégnél? Milyen kódot kell használni a '08 jelű nyomtatványon, illetve milyen egyéni járulékokat kell vonni az ügyvezetőtől ebben az esetben?

Részlet a válaszából: […] Érthető olvasónk tanácstalansága a kérdést illetően, mivel az idevágó egyes jogszabályok között koránt sincs azonosság. Kezdjük az új Ptk.-val, amely a 3:112. § (1) bekezdésében úgy rendelkezik, hogy a gazdasági társaság ügyvezetését a vezető tisztségviselő - a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 15.

Kft. megbízott ügyvezetőjének közterhei

Kérdés: Milyen fizetési kötelezettsége van a cégnek, illetve a kft. ügyvezetőjének, aki megbízási szerződés alapján látja el a tevékenységét, de a megbízási díja nem éri el a minimálbér 30 százalékát, és emellett egy rt. nyugdíjas vezérigazgatójaként heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkezik? Terheli szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség ezt a kifizetést?
Részlet a válaszából: […] A kérdésből nem derül ki, hogy az említett ügyvezető egyben tulajdonos tagja-e a kft.-nek, márpedig a fennálló jogviszonyt, illetve a fizetendő közterhek mértékét alapvetően ez határozza meg.Amennyiben tagról van szó, akkor az ügyvezetői teendők nem munkaviszonyban történő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 3.
1
2
3