Munkabérletiltás egyszerűsített foglalkoztatás esetén

Kérdés: Hogyan jár el helyesen a munkáltató a következő esetben? Egy munkavállaló munkabérére végrehajtó által küldött letiltás érkezett, amelynek a munkáltató mindenben eleget tett. 2022. június 30-án a munkavállaló felmondása miatt a munkaviszony megszűnt, amelyről a munkáltató értesítette a végrehajtót. A következő hónapban ugyanez a dolgozó egyszerűsített foglalkoztatottként dolgozott korábbi munkáltatójánál, összesen 9 napot. Le kell vonnia a munkáltatónak a korábbi letiltás összegét, tekintettel arra, hogy tudomása van a munkavállaló kötelezettségéről, vagy várja meg a végrehajtó hivatalos értesítését? Érvényesíthető a letiltás az egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony alapján kifizetett munkabérre is?
Részlet a válaszából: […] A munkáltatónak címzett, kiadmányozott munkabérletiltással a végrehajtásra jogosult tulajdonképpen végrehajtói részintézkedést telepít a munkáltatóhoz. A tartozás kiegyenlítése érdekében a munkabérből érvényesített munkabérletiltás a hitelezői igény eredményes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Végrehajtás adó-visszatérítésből

Kérdés: Végrehajtás alá vonható a személyi jövedelemadó visszatérített hányada? Megtagadhatja az adóhatóság az szja kiutalását a végrehajtás alá vont tartozás okán, ha a személyijövedelemadó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő ellen egyidejűleg adóhatósági és bírósági végrehajtási eljárás is folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] A gyermeknevelés támogatása érdekében a hazai jog-gyakorlat különösnek számító intézkedése, hogy a jogalkotó az 560/2021. Korm. rendeletben arról rendelkezett, hogy a családi kedvezményre jogosult adózók köre a 2021. évi adójának az adókedvezmények levonása utáni részét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Fizetés nélküli szabadság GYET alatt

Kérdés: Jogosult a munkavállaló továbbra is fizetés nélküli szabadságra, ha 2021. november hónapban a harmadik gyermeke betölti a harmadik életévét, ezért megszűnik a jelenleg folyósított GYES-ellátása, és utána gyermekgondozási támogatást szeretne igénybe venni? Megszüntetheti a munkáltató a dolgozó munkaviszonyát a GYET folyósításának ideje alatt? Amennyiben megszűnik a munkaviszony, továbbra is jogosult lesz egészségügyi ellátásra, vagy fizetnie kell valamit?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 128. §-a értelmében a munkavállaló gyermeke harmadik életéve betöltéséig - a gyermek gondozása céljából - fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Azon a napon tehát, amikor a harmadik gyermek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 21.

Munkabérletiltás keresőképtelenség és munkabérelőleg esetén

Kérdés: Hogyan érvényesül a munkabérletiltás a munkavállaló 2021. január 4. napjától január 29-ig terjedő keresőképtelen állománya időtartamában, ha a keresőképtelenségét utólagosan, a követő hónapban igazolja, ezért a munkáltató 2021. február hónapban számolja el a betegszabadság idejére járó juttatást, és 2021. március hónaptól a korábban folyósított munkabérelőleg levonásba helyezését is megkezdi? Az öregségi nyugdíjminimum ötszörös összegét a munkáltató kötelező érvénnyel kényszerül kifizetni a munkavállalónak, vagy a jelen ügyben ennél alacsonyabb kifizetett munkabér is jogszerűnek minősül?
Részlet a válaszából: […] A Vht. 75. §-a alapján a munkáltató köteles az adós munkabéréből a letiltásban meghatározott összeget levonni és - a letiltásban foglalt felhívás szerint - kifizetni a végrehajtást kérőnek, illetőleg kivételesen átutalni a végrehajtói letéti vagy más számlára.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. május 11.

Magánnyugdíjpénztári tag

Kérdés: Miként érinti a foglalkoztató járulékmegállapítási és -levonási kötelezettségét egy új belépő alkalmazott nyilatkozata, amely szerint ő továbbra is magánnyugdíjpénztári tag, 2011-ben nem lépett vissza a kötelező társadalombiztosítási rendszerbe?
Részlet a válaszából: […] A magánnyugdíjpénztári rendszer 2012-től nem része a kötelező társadalombiztosítási rendszernek. Aki biztosított, illetve nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett - függetlenül az esetleges magánnyugdíjpénztári tagságától -, egyéni járulékként 18,5 százalékos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Végrehajtás munkabérelőleg esetén

Kérdés: Befolyásolja a munkabérelőleg havi törlesztése a munkáltató levonási kötelezettségét, illetve sorrendjét annak a munkavállalónak az esetében, aki 2020. június hónapban kérte a bérelőleget, amelyet hathavi részletekben fog visszafizetni, szeptember hónapban azonban közüzemidíj-tartozás miatt jövedelmét érintően munkabérletiltást adott ki az önálló bírósági végrehajtó?
Részlet a válaszából: […] A jövedelemelőleg folyósításának megfeleltetését a foglalkoztató belső szabályozó eszközökben határozza meg, melynek feltételrendszere szinte minden esetben az adott munkáltatónál eltöltött foglalkoztatási jogviszonyban elvárt időtartamhoz és az igénylő főfoglalkozású...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Magánnyugdíjpénztári tag özvegye

Kérdés: Valóban csökkentett összegű özvegyi nyugdíjat fog kapni a házastárs abban az esetben, ha az elhunyt férje magánnyugdíjpéntár tagja volt?
Részlet a válaszából: […] Igen. A magánnyugdíjpénztári tagság miatt előírt csökkentés csak abban az esetben kerülhető el, ha a hozzátartozó a hozzátartozói nyugellátás megállapításáról szóló határozat vele való közlésétől számított 15 napon belül a magánnyugdíjpénztár igazolásával...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 15.

Letiltás táppénzből

Kérdés: Helyesen járt el a munkáltató a hivatásos szolgálati jogviszonyban álló munkavállaló esetében, amikor a betegsége idejére megállapított táppénzellátásból az általános szabályok szerint vonta le a letiltás összegét? A munkavállaló tudomása szerint ebben az esetben a letiltásra kedvezőbb szabályokat kell alkalmazni. Mi a helyes eljárás?
Részlet a válaszából: […] Az érintett munkavállaló keresőképtelensége vonatkozásában nem mellőzhető az a lényeges körülmény, hogy a betegségéből fakadó munkaképtelenség teljes tartama alatt nem egészségbiztosítási pénzbeli ellátásban, hanem a Hszt. 147. §-ának (1) bekezdése alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 27.

Gyermekek otthongondozási díja

Kérdés: Ki és hogyan igényelheti a gyermekek otthongondozási díját, milyen feltételekkel járhat ez az ellátás?
Részlet a válaszából: […] 2019. január 1-jétől került bevezetésre a "gyermekek otthongondozás díja" (GYOD) nevű ellátás, mely az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosít támogatást.A gyermek életkorától függetlenül a gyermekek otthongondozási díjára jogosult az a vér...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Cafeteria és a munkabérletiltás

Kérdés: Letiltási alapot képeznek a bérként adózó juttatások, illetve a bérként adózó költségtérítések (pl. albérleti támogatás, adóköteles útiköltség-térítés) 2019. január 1. után? Van valamilyen különleges szabály a végrehajtást szabályozó törvényekben ezekre az esetekre?
Részlet a válaszából: […] A cafeteria-rendszer 2019. évi szűkítése az érintett munkavállalói kör és a jogalkalmazók változáshoz való viszonyulásának, alkalmazkodásának és rugalmasságának folyamatos, jelenleg is zajló nagy próbatétele.A cafeteriaelemek szűkítésével a jogalkotó nem titkolt célja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.
1
2
3
12