Rokkantsági ellátásban részesülő személy vállalkozói tevékenysége

Kérdés: Hogyan kell figyelembe venni a 7-es adószámmal folytatott vállalkozó tevékenységből származó bevételét a kereseti korlát számításánál egy rokkantsági ellátásban részesülő személy esetében? Milyen járulékfizetési kötelezettség keletkezik ebben az esetben a vállalkozási tevékenység után?
Részlet a válaszából: […] Kezdjük a kérdés második felével. Az adószámos magánszemély – noha vállalkozói tevékenységet folytat – nem minősül egyéni vállalkozónak, így saját maga után nem terheli járulékfizetési kötelezettség. Amennyiben jövedelme kifizetőtől származik, akkor a kifizetőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 27.

7-es adószámmal rendelkező magánszemély foglalkoztatása

Kérdés: Milyen bejelentési, illetve egyéb kötelezettsége van egy alapítványnak abban az esetben, ha 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyt foglalkoztat, aki rendelkezik heti 36 órás főállással? A foglalkoztatott nettó 50 000 forint megbízási díjat kért, és 10 százalékos költséghányadról nyilatkozott, így a megállapított díjazása 71 125 forint. Milyen összeget kell szerepeltetnie a megbízottnak az általa kiállított számlán?
Részlet a válaszából: […] A kérdésben szereplő 7-es adószámmal rendelkező magánszemélyre – mivel nem minősül egyéni vállalkozónak – a megbízási jogviszonyban álló személyekre irányadó általános szabályokat kell alkalmazni. A megbízási jogviszony keretében foglalkoztatott személy biztosítottá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 4.

"7"-es adószámmal rendelkező magánszemély járulékai

Kérdés: Helyesen jár el az a nyelvoktatási tevékenységet végző, "7"-es adószámmal rendelkező magánszemély, aki magánszemély ügyfelei számára számlát bocsát ki az oktatásról, és a számlázott összeg 90 százalékának megfelelő adóalap után megfizeti a 8,5 százalékos egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékot, a 10 százalékos nyugdíjjárulékot, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adót és a 16 százalékos mértékű személyi jövedelemadót? Az érintett magánszemély máshol nem rendelkezik biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonnyal, egyetlen bevételi forrása a nyelvoktatásból származik, amely eléri a minimálbér 30 százalékát, és nem tételesen számol el a költségeivel.
Részlet a válaszából: […] A vonatkozó jogszabályi környezet sajátos helyzetet teremt az adószámos magánszemély után teljesítendő járulék- és szociálishozzájárulásiadó-fizetési kötelezettség terén.A hatályban lévő rendelkezések szerint a nem egyéni vállalkozóként, hanem ún. adószámos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 18.

Adószámos magánszemély

Kérdés: Elegendő a "7"-es adószám igénylése a 12T101 számú nyomtatványon 900301 TEÁOR-számra abban az esetben, ha egy heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkező személy számlával a saját festményeit szeretné értékesíteni? Értékesítés esetén terheli ebben az esetben valamilyen bevallási és közteher-fizetési kötelezettség a számla kiállítóját, illetve a kifizetőt?
Részlet a válaszából: […] Az "adószámos magánszemélyt" mint biztosítotti kategóriát nem ismeri a Tbj-tv., tehát tevékenysége alapján önállóan saját adószámra járulékfizetésre nem kötelezett.Az önálló (a tevékenységéből adódóan szerzői jogi védelem hatálya alá tartozó) tevékenységből...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. október 24.

Adószámmal rendelkező magánszemély járulékfizetési kötelezettsége

Kérdés: Mit tehet a 7-es adószámmal rendelkező magánszemély abban az esetben, ha a kifizető nem akarja számfejteni a számlán szereplő összeget, és nem fizeti meg a magánszemély után a járulékokat? Meg kell-e fizetnie a közterheket a magánszemélynek, aki egy 20 órás közalkalmazotti jogviszonnyal is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Bizony nagy tévedésben van, aki úgy gondolja, hogy ilyenesetben a magánszemélynek kell a járulékokat kifizetni. Ellenben – biztosításijogviszony hiányában – a 27 százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás őt terhelné,amennyiben a kifizető eljárása helyes volna. De...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 9.

Felhasználási szerződés elbírálása

Kérdés: Helyesen jár-e el a foglalkoztató egy szellemi szabadfoglalkozású "7" adószámú magánszemély foglalkoztatása esetén, aki számlát ad tevékenységéről, amely alapján a szerzői díjas tevékenységet két részre, egyrészt a mű elkészítéséért (előadás megtartásáért) járó díjra, másrészt a mű (előadás) felhasználásáért járó díjra bontják, és csak a tényleges munkavégzés díját veszik figyelembe a biztosítási kötelezettség elbírálásánál, a felhasználásért kifizetett összeget nem? A felhasználói díj után a cég megfizeti a 11 százalékos ehót.
Részlet a válaszából: […] Igen, az Olvasónk által taglalt eljárás helyes.Az Szja-tv. 47. § (2) bekezdésének b) pontja lehetővé teszia művészeti tevékenységet önálló tevékenység keretében folytató adószámosmagánszemély számára, hogy nyilatkozatot adjon arra vonatkozóan, hogy tőleadóelőleg ne...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. január 13.

Adószámmal rendelkező önálló tevékenységet végző előadóművész járulékai

Kérdés: Keletkezik-e járulékfizetési kötelezettsége a kifizetőnek egy 7-es adószámmal rendelkező előadóművész után, aki nyilatkozik, hogy az szja-t saját maga rendezi?
Részlet a válaszából: […] Igen, keletkezik. Az Szja-tv. 47. § (2) bekezdésének b)pontja értelmében a magánszemély legkésőbb a kifizetés (a juttatás)időpontjában nyilatkozhat arról, hogy művészeti tevékenységét önállótevékenység keretében folytatja, adószámmal rendelkezik, és az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 16.

Számlát befogadó családi gazdálkodó közterhei

Kérdés: Egy 7-es adószámmal rendelkező áfaalany családi gazdálkodó számlát bocsát ki növénytermelési szolgáltatásról, amelyet egy másik családi gazdálkodónak végzett. A növénytermelési szolgáltatásra nem váltotta ki az egyéni vállalkozói igazolványt, hanem azt önálló tevékenység keretében végzi. Van-e szja-előleg-levonási, járulékfizetési kötelezettsége a számlát befogadó családi gazdálkodónak?
Részlet a válaszából: […] Az Art. 178. § 18. pontja határozza meg a kifizető fogalmát.E szerint kifizető – többek között – az a belföldi illetőségű jogi személy,egyéb szervezet, egyéni vállalkozó, amely (aki) adókötelezettség alá esőjövedelmet juttat, függetlenül attól, hogy a juttatást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 30.

Önálló művészeti tevékenységet folytató magánszemély közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni a társadalombiztosítási járulékokat annak az önálló művészeti tevékenységét folytató, "7-es" adószámmal rendelkező, megbízási szerződéssel foglalkoztatott magánszemélynek az esetében, aki az általa kiállított számla alapján a bevétel után az adóelőleg-fizetési kötelezettséget maga teljesíti, tehát a kifizető adóelőleget nem állapít meg?
Részlet a válaszából: […] A művészeti tevékenységet folytató személy (pl. egyelőadóművész) biztosítási kötelezettségét azon szerződés alapján kellmegítélni, amely alapján e tevékenységét végzi. Megbízási szerződéssel történőfoglalkoztatás esetén a megbízási jogviszonyra vonatkozó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 24.

Szellemi szabadfoglalkozású magánszemély közterhei

Kérdés: Milyen közterheket kell levonnia a kifizetőnek az ún. 7-es adószámmal rendelkező szellemi szabadfoglalkozású magánszemély díjazásából, illetve mit kell megfizetnie? Fizetheti-e a magánszemély saját maga után a járulékokat és az adóelőleget, és ha igen, milyen dokumentumokkal tudja igazolni ezt a kifizető felé? Egy kifizető a 7-es adószámos magánszemélynek – tévedésből – a számla végösszegét kifizette. Jogosan követelheti-e vissza a levonandó (egyéni járulékok és adóelőleg) összeget a magánszemélytől? A magánszemély állítása szerint már mindent befizetett az APEH-nak, és így nem hajlandó semmit visszafizetni.
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 46. §(1) bekezdése értelmében a kifizető a kifizetéskor megállapítja a bevételtterhelő adóelőleget, ha olyan bevételt fizet ki, amelynek alapján meghatározottjövedelem az összevont adóalap részét képezi. Ugyanezen paragrafus (2)bekezdésének b) pontja alapján...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. február 27.