tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott művész tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Külföldi vendégművész megbízási díja

Kérdés: Kell személyijövedelemadó-előleget vonni egy A1-es igazolással rendelkező német illetőségű vendégművész részére fizetett megbízási díjból abban az esetben, ha a díj fizetője egy előadó-művészettel foglalkozó nonprofit kft., vagy érvényesíthető a jótékonysági szervezetre vonatkozó szabály, mely szerint a művész az illetősége szerinti országban adózhat?
Részlet a válaszból: […]olyan szervezet finanszíroz, amely Németországban jótékonysági szervezetként van elismerve. Ugyan a magyar jogszabályok nem definiálják a jótékonysági szervezet fogalmát, de ennek jelen esetben nincs is jelentősége, mivel a német illetőségű vendégművész magyarországi fellépéséért járó jövedelem akkor is Magyarországon esik adókötelezettség alá, ha azt nem egy német, hanem egy magyar illetőségű jótékonysági szervezet - esetünkben ez a nonprofit kft. - finanszírozta. Magyarország tehát a 2011. évi LXXXIV. tv. alapján a német illetőségű elő­adóművész Magyarországon végzett tevékenységéből származó jövedelmét megadóztathatja.A külföldi illetőségű magánszemély adó-, adóelőleg-levonási kötelezettség alá eső, kifizetőtől származó, belföldön végzett tevékenységéből, illetve a jövedelemszerzés helye szerint belföldről származó jövedelmére tehát az előadói, művészeti tevékenységekért járó díjra is az Art. 4. számú mellékletében foglaltakat kell alkalmazni. Ennek előírásai szerint a német illetőségű előadóművész adóköteles bevétele után a kifizető nonprofit kft.-nek a kifizetett összegből az adót meg kell állapítania, le kell vonnia, és a kifizetést követő hó 12-éig meg kell fizetnie.Ugyan a kérdést már nem érinti, de olvasóink szélesebb körű tájékoztatása érdekében megemlítjük, hogy a 2014-től élő új előírások szerint a külföldi illetőségű előadóművészek a nem kifizetőtől megszerzett jövedelmük tekintetében egy egyszerűsített adózási módszert választhatnak. A választás esetén a teljes bevétel (ideértve a művész részére biztosított szállás ellenértékét is) 70 százaléka után köteles a külföldi illetőségű személy[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. október 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4539

2. találat: Adószámmal rendelkező művész közterhei

Kérdés: Milyen adó- és járulékfizetési kötelezettsége van annak a 80 év feletti idős, adószámmal rendelkező festőművésznek, aki 800 000 forint értékben adott el képeket egy múzeumnak, amellyel semmilyen jogviszonyban nem áll? A számlán csak az eladási ár szerepel, de a vevő felhívta a művész figyelmét, hogy közteher-fizetési kötelezettsége is keletkezik.
Részlet a válaszból: […]ehofizetési kötelezettséget jelent. Személyi jövedelemadó szempontjából a 800 ezer forint önálló tevékenységből származó bevételnek számít, amelyből: - 10 százalékos költséghányad alkalmazása esetén a jövedelem 800 000 forint x 90% = 720 000 forint, ami alapulvételével meg kell fizetni a 27 százalékos ehót, illetve a 720 000 x 1,27 = 914 400 forint után a 16 százalékos személyi jövedelemadót; - tételes költségelszámolás esetén az adóelőleg-alap számításánál figyelembe veendő jövedelem a (800 000 forint-költség) x 78%, amely után le kell róni a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. augusztus 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3473

3. találat: Szakmai nyugdíjas művész ekhós jövedelme

Kérdés: A jövedelemkorlát megállapításánál figyelembe kell-e venni az ekhós jövedelmet is egy művész esetében, aki szakmai nyugdíjat kap?
Részlet a válaszból: […]alapjául szolgáló jövedelmet kell figyelembe venni. Az ekho szerinti adózást vállaló nyugdíjastól levont 11,1 százalékos ekho azonban nem tartalmazza a nyugdíjjárulékrészt, így e jövedelem nem számítandó
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 3261
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

4. találat: Adószámmal rendelkező önálló tevékenységet végző előadóművész járulékai

Kérdés: Keletkezik-e járulékfizetési kötelezettsége a kifizetőnek egy 7-es adószámmal rendelkező előadóművész után, aki nyilatkozik, hogy az szja-t saját maga rendezi?
Részlet a válaszból: […]alapján a kifizető adóelőleget nem állapít meg. Amennyiben a művészeti tevékenységet folytató magánszemély megteszi ezt a nyilatkozatot, az adóelőleg-fizetési kötelezettségét magánszemélyként kell teljesítenie. A Tbj-tv. 4. § k) pontjának 1. alpontja alapján járulékalapot képező jövedelemnek - egyebek mellett - az Szja-tv. szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló tevékenységből származó bevételnek azon része minősül, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni. Esetünkben ez idáig azt jelentené, hogy a kifizetőnél az előadóművész részére adóelőleg-alapot képező jövedelem nem kerül kifizetésre, így járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik. Azonban a Tbj-tv. 4. § k) pontjának 2. alpontja 2006. január 1-jével módosításra került, és úgy rendelkezik, hogy az 1. alpont szerinti - pl. adóelőleg-alapot képező - jövedelem hiányában, a szerződésben meghatározott díjat kell járulékalapot képező jövedelemnek tekinteni. Mindebből eredően, ha az előadóművész nyilatkozatának megfelelően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2420

5. találat: Művészeti tevékenységet végző magánszemély közterhei

Kérdés: Terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség azt a művészt, aki 2005-től - élve a jogszabályi lehetőséggel - arról nyilatkozik a kifizetőknek, hogy ne vonjanak a részére kifizetett juttatásokból adóelőleget?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet végző magánszemélyként). Ebben az esetben a kifizető nem von adóelőleget, és természetesen nem képződik járulékalapot képező jövedelem sem, tehát a kifizető (foglalkoztató) mentesül a biztosítási kötelezettség elbírálásának, a járulékok megállapításának, levonásának és megfizetésének kötelezettsége alól. Ha a feltételek nem teljesülnek, a művész biztosítási jogviszonyát el kell bírálni, és az általános szabályok szerint kell a foglalkoztatónak a kötelezettségeket teljesíteni. Az adóelőleg megállapításának, és megfizetésének kötelezettsége a művészeti tevékenységet végző magánszemélyre terhelődik át, melyet negyedévente kell teljesítenie. Emellett a Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1059