tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott művészeti tevékenység tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Felhasználási szerződés elbírálása

Kérdés: Helyesen jár-e el a foglalkoztató egy szellemi szabadfoglalkozású "7" adószámú magánszemély foglalkoztatása esetén, aki számlát ad tevékenységéről, amely alapján a szerzői díjas tevékenységet két részre, egyrészt a mű elkészítéséért (előadás megtartásáért) járó díjra, másrészt a mű (előadás) felhasználásáért járó díjra bontják, és csak a tényleges munkavégzés díját veszik figyelembe a biztosítási kötelezettség elbírálásánál, a felhasználásért kifizetett összeget nem? A felhasználói díj után a cég megfizeti a 11 százalékos ehót.
Részlet a válaszból: […]levonásra. Ebben az esetben az adóelőleg megfizetéséről az érintett saját maga rendelkezik. Ez azonban nem akadálya annak, hogy a kifizető az általános szabályok szerint - a Tbj-tv. 4. § k) pontja 2. alpontja alkalmazásával, a szerződésben meghatározott díjazást alapul véve - elbírálja a biztosítási kötelezettségét. Amennyiben ez fennáll, akkor szintén az általános szabályok szerint kell a díjazás után a járulékokat megfizetni. Biztosítás hiányában pedig a kifizetést 11 százalékos eho terheli. Felhasználási szerződés esetén a biztosítási kötelezettség elbírálása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. január 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2439

2. találat: Adószámmal rendelkező önálló tevékenységet végző előadóművész járulékai

Kérdés: Keletkezik-e járulékfizetési kötelezettsége a kifizetőnek egy 7-es adószámmal rendelkező előadóművész után, aki nyilatkozik, hogy az szja-t saját maga rendezi?
Részlet a válaszból: […]alapján a kifizető adóelőleget nem állapít meg. Amennyiben a művészeti tevékenységet folytató magánszemély megteszi ezt a nyilatkozatot, az adóelőleg-fizetési kötelezettségét magánszemélyként kell teljesítenie. A Tbj-tv. 4. § k) pontjának 1. alpontja alapján járulékalapot képező jövedelemnek - egyebek mellett - az Szja-tv. szerinti, az összevont adóalapba tartozó, az önálló tevékenységből származó bevételnek azon része minősül, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni. Esetünkben ez idáig azt jelentené, hogy a kifizetőnél az előadóművész részére adóelőleg-alapot képező jövedelem nem kerül kifizetésre, így járulékfizetési kötelezettség sem keletkezik. Azonban a Tbj-tv. 4. § k) pontjának 2. alpontja 2006. január 1-jével módosításra került, és úgy rendelkezik, hogy az 1. alpont szerinti - pl. adóelőleg-alapot képező - jövedelem hiányában, a szerződésben meghatározott díjat kell járulékalapot képező jövedelemnek tekinteni. Mindebből eredően, ha az előadóművész nyilatkozatának megfelelően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 2420

3. találat: Szellemi szabadfoglalkozású magánszemély járulékai

Kérdés: Mi a helyes eljárás az alábbi esetben? Egy szellemi szabadfoglalkozású, "7" adószámú magánszemélyt felhasználási szerződés alapján foglalkoztat egy cég, a kifizetés számla alapján történik. Az Szja-tv. által lehetővé tett nyilatkozat alapján a magánszemély saját maga után vallja be és fizeti a személyi jövedelemadót, a járulékokat viszont a munkáltató az áfa nélküli bére után bejelenti. A magánszemély azt állítja, hogy ő megállapodott az egészségbiztosítási pénztárral, és maga fizeti a járulékokat, de a foglalkoztató ezt nem akarja elfogadni.
Részlet a válaszból: […]biztosítási kötelezettségét, és utána az általános szabályok szerint - a költséghányad figyelembevételével - megfizetnie a járulékokat vagy - biztosítás hiányában - a százalékos egészségügyi hozzájárulást. Az Szja-tv. 47. § (2) bekezdés b) pontja alapján a magánszemély legkésőbb a kifizetés (juttatás) időpontjában nyilatkozhat arról, hogy művészeti tevékenységét önálló tevékenység keretében folytatja, adószámmal rendelkezik, és az általa kiállított számla alapján megszerzett, e tevékenységből származó bevétele után az adóelőleg-fizetési kötelezettséget a magánszemély adóelőleg-fizetésére vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti. Ekkor a magánszemély nyilatkozata alapján a kifizető adóelőleget nem állapít meg. A járulékok megfizetésével azonban más a helyzet. A Tbj-tv. 4. § 2. k) pontja szerint amennyiben nincs[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1899

4. találat: Önálló művészeti tevékenységet folytató magánszemély közterhei

Kérdés: Meg kell-e fizetni a társadalombiztosítási járulékokat annak az önálló művészeti tevékenységét folytató, "7-es" adószámmal rendelkező, megbízási szerződéssel foglalkoztatott magánszemélynek az esetében, aki az általa kiállított számla alapján a bevétel után az adóelőleg-fizetési kötelezettséget maga teljesíti, tehát a kifizető adóelőleget nem állapít meg?
Részlet a válaszból: […]összevont adóalapba tartozó, az önálló tevékenységből származó bevételnek azon részét kell tekinteni, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni [Tbj-tv. 4. § k) 1. pontja]. A kérdés itt kezd érdekessé válni, mivel a művészeti tevékenységet önálló tevékenység keretén belül folytató, adószámmal rendelkező magánszemély a kifizető felé nyilatkozhat arról, hogy az általa kiállított számla alapján megszerzett, művészeti tevékenységből származó bevétele(i) után a magánszemély adóelőleg fizetésére vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti adóelőleg-fizetési kötelezettségét. E nyilatkozat birtokában a kifizetőnek adóelőleget nem kell megállapítania. [Szja-tv. 47. § (2) bekezdés b) pontja]. Ez pedig azt jelenti, hogy nincs olyan bevétel, amelyet az adóelőleg számításánál jövedelemként kell figyelembe venni, ebből pedig az következik, hogy járulékalapot képező jövedelem sincs. 2006. január 1-jétől azonban a Tbj-tv. 4. § k) 2. pontjának módosítása nyomán az előzőekben részletezett 1. pont szerinti jövedelem hiányában járulékalapot képező jövedelemnek a szerződésben meghatározott díj minősül. Ezért ha a kifizető a megbízási szerződés alapján művészeti tevékenységet folytató magánszemély erre vonatkozó nyilatkozata alapján nem von le adóelőleget, és az adóelőleg fizetését a magánszemély teljesíti, a biztosítási és járulékfizetési kötelezettséget a megbízási szerződésben meghatározott díj alapján kell elbírálni. A biztosítási kötelezettség fennállása[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1769

5. találat: Művészeti tevékenységet végző magánszemély közterhei

Kérdés: Terheli-e valamilyen adó- vagy járulékfizetési kötelezettség azt a művészt, aki 2005-től - élve a jogszabályi lehetőséggel - arról nyilatkozik a kifizetőknek, hogy ne vonjanak a részére kifizetett juttatásokból adóelőleget?
Részlet a válaszból: […]tevékenységet végző magánszemélyként). Ebben az esetben a kifizető nem von adóelőleget, és természetesen nem képződik járulékalapot képező jövedelem sem, tehát a kifizető (foglalkoztató) mentesül a biztosítási kötelezettség elbírálásának, a járulékok megállapításának, levonásának és megfizetésének kötelezettsége alól. Ha a feltételek nem teljesülnek, a művész biztosítási jogviszonyát el kell bírálni, és az általános szabályok szerint kell a foglalkoztatónak a kötelezettségeket teljesíteni. Az adóelőleg megállapításának, és megfizetésének kötelezettsége a művészeti tevékenységet végző magánszemélyre terhelődik át, melyet negyedévente kell teljesítenie. Emellett a Tbj-tv. 39. § (2) bekezdése szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. május 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 1059