Táppénzjogosultság

Kérdés: Mennyi ideig és milyen összegű táppénzre lesz jogosult a munkaviszonyában az a munka-vállaló, aki 2021. július 1-jétől heti 40 órás munkaviszony keretében dolgozik jelenlegi munkáltatójánál havi 350 000 forint munkabérért, és július 23-ától keresőképtelen? A munkavállaló 2019. ápri-lis 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozó. Befolyásolja ez valamilyen mértékben az ellátását?
Részlet a válaszából: […] Mielőtt az igénylő táppénzre való jogosultságát vizsgálnánk, először a biztosításban töltött idejével kell tisztában lenni. Az ismert adatok alapján főállású kisadózó volt 2019. április 1-jétől 2021. június 30-ig. E jogállásának időtartama alatt biztosítottnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 19.

Számlakiállítás táppénz alatt

Kérdés: Kell társadalombiztosítási járulékot fizetnie egy főállású átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha a táppénz folyósításának tartama alatt számlát állít ki? Amennyiben igen, befolyásolja ez a táppénzjogosultságot, illetve az ellátás összegét?
Részlet a válaszából: […] A biztosított és többes jogviszonyban nem álló átalányadózó egyéni vállalkozó havi járulékalapja az áta-lányban megállapított jövedelem, de legalább a mini-málbér vagy a garantált bérminimum [Tbj-tv. 40. § (1) bekezdés b) pontja], míg a szociális hozzájárulási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 20.

Folyamatos biztosítási idő igazolása

Kérdés: Elfogadhatja a táppénz számfejtése során a kifizetőhely a munkaügyi központok által kiállított igazolást a folyamatos biztosítási jogviszony igazolására, tekintettel arra, hogy a pandémiás helyzet miatt a tb-kiskönyvbe nem pecsételik be a munkanélküli-ellátás időtartamát? Amennyiben az igazolás nem elegendő, mi a kifizetőhely teendője ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. R. 37. §-ában foglaltak értelmében a biztosítottnak a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony létesítésekor a tb-kiskönyvét (Igazolvány a társadalombiztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról elnevezésű nyomtatvány) a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Jogosult lesz táppénzre a 2020. október 21-től tartó keresőképtelenség idejére az a munkavállaló, aki 2020. április 1-jétől 2020. június 28-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt bezárt az üzlet, ahol 2017. október 2. óta folyamatosan dolgozik? Helyesen járt el a munkáltató, amikor elutasította a munkavállaló táppénzigényét, amelyet a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt, 2020. május 6-tól május 22-ig tartó keresőképtelenségre tekintettel nyújtott be?
Részlet a válaszából: […] A munkavállaló ugyan 2017. október 2-ától biztosított, de a fizetés nélküli szabadság időtartama alatt szünetelt a biztosítása. Az Eb-tv. 43. §-ában foglaltak alapján táppénzre az jogosult, aki a biztosításának fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 10.

Keresőképtelenség fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Hogyan befolyásolja a dolgozó táppénzjogosultságának időtartamát a veszélyhelyzetre tekintettel 2020. április 1-jétől 2020. június 30-ig fennálló fizetés nélküli szabadság annak a munka-vállalónak az esetében, aki 2020. augusztus 26-tól keresőképtelen? A munkavállaló 15 éve dolgozik a cégnél, a 2020. évre járó betegszabadságát már kimerítette, és a munkáltató az egészségügyi szolgáltatási járulékot a fizetés nélküli szabadság idejére megfizette utána. Hogyan kell eljárnia ebben az esetben a kifizetőhelynek, tekintettel arra is, hogy a továbbiakban több munkavállaló esetében is várható hasonló helyzet?
Részlet a válaszából: […] ...töltött idővel rendelkezik (31 + 25 nap), ennek következtében 56 napig jogosult táppénzre.Szeretném felhívni a figyelmét, hogy nemcsak a táppénzjogosultság (folyósítás) időtartamát befolyásolja a biztosítás szünetelésének az időtartama, hanem a táppénz mértékét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló táppénze

Kérdés: Jogosult táppénzre egy rehabilitációs ellátásban részesülő munkavállaló, aki több mint egy éve áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában nappali portásként, és 2019. december 6-tól keresőképtelen? A kifizetőhelynek korábban nem volt tudomása a dolgozó rehabilitációs pénzbeli ellátásáról. A munkavállaló munkabére azonos a mindenkori minimálbér összegével.
Részlet a válaszából: […] A megváltozott munkaképességű személyek részére a rehabilitációs hatóság komplex minősítése keretében megállapított rehabilitációs javaslattól függően, rehabilitációs ellátás, vagy rokkantsági ellátás állapítható meg.A rehabilitációs pénzbeli ellátás legfeljebb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. december 17.

Táppénzjogosultság időtartama

Kérdés: Mennyi időre lesz jogosult táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, szeptember 11-én reggel az otthonában balesetet szenvedett, amelynek következtében eltört a bokája, 14 nap kórházi ápolásban részesült, és jelenleg is keresőképtelen? A gyógyulás valószínűleg több hónapot vesz igénybe. Mi lesz az ellátás alapja ebben az esetben? A dolgozó korábbi 10 éves munkaviszonya 2017. szeptember 30-án szűnt meg, mert 2017. október 1-jétől ápolási díjat igényelt, melyben 2019. június 10-ig részesült.
Részlet a válaszából: […] Táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt válik keresőképtelenné, és a Tbj-tv.-ben meghatározott mértékű pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.A táppénzre való jogosultságot a keresőképtelenséget megelőző folyamatos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 29.

Táppénzjogosultság II.

Kérdés: Jogosult lesz a 2019. június 8-10-ig tartó pünkösdi hosszú hétvége napjain táppénzre az a munkavállaló, aki 2019. június 7-ig betegszabadságon van, 2019. június 11-től pedig már keresőképes?
Részlet a válaszából: […] Ha a biztosított részére betegszabadság jár, táppénzre legkorábban a betegszabadság lejártát követő naptól jogosult. A táppénz ugyan naptári napra járó ellátás, viszont nem jár - többek között - a betegszabadság lejártát követő szabadnapra, heti pihenőnapra, ha az azt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 6.

Táppénzjogosultság lejárta

Kérdés: Milyen teendői vannak a társadalombiztosítási kifizetőhelynek abban az esetben, ha egy munkavállalója 2018 februárjától folyamatosan táppénzes állományban van, tehát 2019. február hónapban lejár az egy év, amíg jogosult táppénzre? Továbbra is a keresőképtelen állományban tartó orvos igazolja a távollétét abban az esetben, ha nem gyógyul meg, és nem tudja felvenni a munkát? Kell valamilyen határozatot hozni az egy év lejártáról és a táppénzfolyósítás megszűnéséről, vagy esetleg más módon kell tájékoztatni a munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] ...folyósításának 240. napját követő 15 napon belül köteles értesíteni a keresőképtelenséget igazoló orvost és a biztosítottat is a táppénzjogosultság megszűnésének időpontjáról. E rendelkezés célja, hogy ne legyen ellátatlan a biztosított a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.

Táppénzjogosultság megállapítása

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha a dolgozó jogviszonya március 21-től március 28-áig tartott, de nem végzett munkát, a jelenléti ív szerint igazolatlan távolléte volt, majd április 4-én beérkezett egy 8-as kódú orvosi igazolás a keresőképtelenségéről?
Részlet a válaszából: […] ...munkajogi kérdés.Mivel ebben az esetben már nem igazolatlan hiányzásról van szó, ezért nem is jöhet szóba a biztosítás szünetelése. A táppénzjogosultságot tehát ebben az esetben el kell bírálni.Amennyiben viszont a keresőképtelenséget a jogviszony megszűnését...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 13.
1
2
3
6