tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

391. Társadalombiztosítási Levelek / 2021. január 19.

TARTALOM

6670. kérdés Állásidő
Jogosult lesz alapbérre a munkavállaló a Covid-19-járvány miatt elrendelt állásidőre?
6671. kérdés CSED-ben részesülő munkavállaló minimumjáruléka
Meg kell fizetni a minimumjárulékot a CSED-ben részesülő munkavállalók után? Az információk ellentmondásosak ezzel a kérdéssel kapcsolatban, ezért válaszukban kérjük a pontos jogszabályi helyek megjelölését is.
6672. kérdés Kivaalap megállapítása I.
Hogyan kell figyelembe venni egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó kft. adóalapjának számítása során a személyesen közreműködő tag díjazását, aki egyben az ügyvezetői teendőket is ellátja, amiért semmilyen jövedelmet nem kap? A tag jelenleg GYET-ben részesül, és rendelkezik egy kisadózó egyéni vállalkozással is. Kisadózóként hogyan kell megfizetnie a tételes adót?
6673. kérdés Kivaalap megállapítása II.
Mi lesz a kisvállalati adó alapja egy Kiva-tv. hatálya alá tartozó társaság ügyvezetője esetében, aki főfoglalkozású társas vállalkozóként nem vesz fel jövedelmet, csak a járulékokat fizeti meg a minimálbér után? Meg kell fizetni ebben az esetben a szociális hozzájárulási adót és a szakképzési hozzájárulást?
6674. kérdés Kisadózó bt. végelszámolása
Helyesen jár el egy kisadózó betéti társaság, ha 2021. január 1-jén megindítja a cég végelszámolását, tekintettel arra, hogy a képviseletet ellátó kültag rendelkezik egy egyéni vállalkozással is, amely szintén a kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti közteherfizetést választotta? A betéti társaságban a beltag semmilyen formában nem működik közre és nem is vezető tisztségviselő. A végelszámolóvá váló kültag ebben az esetben a betéti társaságban válik főfoglalkozásúvá, és az egyéni vállalkozásában nem főállású kisadózó lesz? Korábban egyéni vállalkozóként fizette meg a havi 50 000 forint tételes adót és a bt.-ben nem főállásúként a havi 25 000 forintot. A bt.-ben a végelszámoló után ebben az esetben a vezető tisztségviselőre vonatkozó általános szabályok szerint kell megfizetni a minimális közterheket, tekintettel arra, hogy díjazást nem fog kapni?
6675. kérdés Kisadózó vállalkozás visszatérése normál adózásra
Hogyan alakul az ügyvezető jogállása abban az esetben, ha korábban egyéni vállalkozásában főállású, míg társas vállalkozásában nem főállású kisadózóként fizette meg a tételes adót, de 2021. január 1-jétől a társas vállalkozás már nem lesz kisadózó?
6676. kérdés Özvegyi nyugdíjban részesülő beltag járulékai
Van-e, illetve az elmúlt években volt-e valamilyen járulékfizetési kötelezettsége egy betéti társaság 1954-ben született beltagjának, aki a cégben az ügyvezetői teendőket is ellátja? Az érintett tag a cégben személyesen nem működik közre (a tevékenységet egy részmunkaidős alkalmazott végzi), csak osztalékot vesz ki, és egyéb jogviszonnyal máshol sem rendelkezik. A beltag 8 éve özvegyi nyugdíjban részesül.
6677. kérdés Szakképzési munkaszerződés
Hogyan kell bejelenteni a 'T1041-es lapon a szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanulókat abban az esetben, ha az egyik héten kettő, a másik héten három napot dolgoznak? A minimálbér 60 százalékának teljes összegét ki kell fizetni díjazásként abban az esetben, ha a tanulók 10 munkanapot dolgoznak egy hónapban, vagy az összeget arányosítani kell a tárgyhónap munkanapjaival, azaz például egy húsz munkanapos hónapban csak a megadott összeg fele jár?
6678. kérdés Covid-19-fertőzés
Jogosult lehet 100 százalékos mértékű táppénzre egy optikus munkakörben dolgozó munkavállaló, aki 2020 októberében Covid-19 vírusfertőzés miatt három hétig keresőképtelen volt, de csak 60 százalékos mértékű ellátást kapott? A dolgozó munkaköri feladatai közé tartozik a vásárlók szemvizsgálata is, amely során közeli kontaktusba kerül velük, és feltételezhető, hogy eközben, azaz a foglalkozásával összefüggésben fertőződött meg.
6679. kérdés Jogosultság rokkantsági ellátásra
A biztosítási idő rövidsége miatt hátrányosan befolyásolhatja a munkaviszony megszüntetése az ellátásra való jogosultságot annak a munkavállalónak az esetében, aki jelenleg keresőképtelen állományban van, de rövidesen lejár a táppénzes ideje, és a komplex felülvizsgálat alapján várhatóan rokkantsági ellátásra lesz jogosult?
6680. kérdés Szüléshez kapcsolódó ellátások alapja
Mi lesz a táppénz, a CSED- és a GYED-ellátások alapja annak a kismamának az esetében, akinek a jelenlegi munkaviszonya 2020. augusztus 1-jén kezdődött, 2020. október 1-jétől veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen állományban volt 9-es kóddal, a szülés ideje 2020. december 6., és a CSED-et a szülést megelőző 28. naptól igényli meg? A munkavállaló két korábbi munkaviszonya 2019. június 1-jétől 2020. június 14-ig, illetve 2020. június 15-től július 31-ig állt fenn.
6681. kérdés Gyermekápolási táppénz külföldi előzmény esetén
Mennyi lesz a GYÁP alapja, illetve mértéke annak az édesanyának az esetében, aki 2020. november 2-től áll munkaviszonyban jelenlegi munkáltatójánál, és a 2020. november 24-től november 30-ig terjedő időtartamra gyermeke betegsége miatt gyermekápolási táppénzt igényelt? Az anya Magyarországon volt biztosított 2009. október 1-jétől 2015. április 17-ig, majd Németországban biztosított (E104 nyomtatvány szerint) 2015. május 6-tól 2019. május 12-ig, 2018. május 14-én gyermeke született, Magyarországra visszatérve álláskeresési járadékban részesült 2019. április 17-től 2019. május 1-jéig, GYED-ben részesült 2019. május 1-jétől 2020. július 31-ig (veszélyhelyzet miatt), GYES-ben részesül 2020. július 1-jétől jelenleg is. A szerződés szerinti jövedelme 300 000 forint/hó. Korábbi GYED-alapja 4966,67 forint/nap. A kedvezményszabályt lehet érvényesíteni ebben az esetben?
6682. kérdés CSED-jogosultság két jogviszony esetén
Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re az a kismama, aki 2018. február 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozóként volt biztosított, és emellett 2020. október 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesített? A munkaviszony létesítése miatt a kisadózóként fennálló biztosítás a törvény erejénél fogva megszűnt, és 2020. október 25-én megszületett a gyermeke?
6683. kérdés Üzemorvosi vizsgálat keresőképtelenség alatt
Berendelhető soron kívüli üzemorvosi vizsgálatra az a munkavállaló, aki 5 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, és már 5 hónapja keresőképtelen állományban van?
6684. kérdés Személyi kedvezmény érvényesítése
Érvényesítheti a személyi kedvezményt a részére folyósított egészségkárosodási járadékból egy korábban hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy, aki szolgálat ellátása során elszenvedett balesete következtében jogosult az ellátásra?
6685. kérdés Figyelembe vehető gyermek
Érdemes keresettel élnie a határozat ellen a szülőnek abban az esetben, ha a családtámogatási osztálytól kapott egy elutasító és visszafizetésre kötelező határozatot azzal az indoklással, hogy a nagyobbik, jelenleg passzív hallgatói státuszban lévő egyetemista gyermeke nem vehető figyelembe a családi pótlék összegének megállapítása során, mert nem vesz részt a képzésben? A szülő a kisebbik, középiskolás gyermeke után jogosult a családi pótlékra, és így a családi kedvezményre is, amelynek magasabb összegétől nem szeretne elesni.
6686. kérdés Részmunkaidős munkavállaló szabadsága
Hogyan kell elszámolni annak a munkavállalónak a szabadságát, aki heti 4, nyolcórás munkanapot, azaz hetente 32 órát dolgozik? Helyesen jár el a munkáltató, ha ebben az esetben órában tartja nyilván a szabadságot? Az éves szabadság órában számított mértéke megállapítható oly módon, hogy az éves szabadságnapok számát szorozza 6,4 órával, és amikor a dolgozó kivesz 8 munkaóra szabadságot, akkor az éves keretösszeget 8 munkaórával kell csökkenteni, tehát olyan, mintha 1,25 nap szabadságot vett volna ki?
6687. kérdés Munkavállaló részére adott ajándék
Elszámolható az Szja-tv. 70. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján egyes meghatározott juttatásként a munkáltató által több kisebb csoportos rendezvény keretében az 5 éve náluk dolgozó munkavállalók részére ajándékozott, céges logóval ellátott, díszdobozos ezüstérme, tekintettel arra, hogy a tárgy összértéke nem haladja meg a minimálbér 25 százalékát, vagy az érmét az Szja-tv. 69. §-a (4) bekezdésének b) pontja alapján bérként kell elszámolni, a díszdobozt pedig csekély értékű ajándékként?
6688. kérdés Vezető állású munkavállaló szabadságmegváltása
Ki kell fizetnie a munkáltatónak a felhalmozódott ki nem vett szabadságot a vezető állású munkavállalónak történő felmondás esetén? A munkavállaló munkaideje kötetlen volt, semmilyen nyilvántartást nem kellett vezetnie, illetve nem kellett elszámolnia a munkaidejével.
Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére