Fizetés nélküli szabadságról visszatért munkavállaló CSED-jogosultsága

Kérdés: Mikortól lesz jogosult CSED-re az a munkavállaló, aki 2022. október 3-tól áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, 2023. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig édesanyja ápolására tekintettel fizetés nélküli szabadságot igényelt és kapott, de az édesanyja 2024. január 9-én meghalt, így a fizetés nélküli szabadságot megszakítva január 15-én munkába állt, és 2024. március 11-től veszélyeztetett terhesként keresőképtelen és táppénzt igényelt? A szülés várható időpontja 2024. június 10.
Részlet a válaszából: […] Először nézzük meg a CSED jogosultsági feltételét. A CSED-re az nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, s gyermeke a biztosítás tartama alatt, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül született. A CSED a szülési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

CSED két jogviszony esetén

Kérdés: Kaphat két helyről CSED-et egy heti 40 órás munkaviszonnyal rendelkező munkavállaló, akinek választott tisztségviselői díjazása egy másik cégnél meghaladja a mindenkori minimálbér 30 százalékát, 2024. január 31-ig a havi tiszteletdíja 195.000 forint volt, a február 1. és március 12. közötti időszakra lemondott a díjazásról, 2024. március 13-tól pedig CSED-en lesz? Az a vállalkozás, ahol a választott tisztségviselői jogviszony áll fenn, 2024. március 1-jétől társadalombiztosítási kifizetőhely. Ebben az esetben a kifizetőhelynek kell számfejtenie és fizetnie a CSED-et, vagy csak adatokat kell továbbítania a főállású munkahelyre?
Részlet a válaszából: […] Az érintett kismama jogosult lehet két helyről is CSED-re, de a jogosultságát jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni. Ez azt is jelenti, hogy ha a munkavállaló főállású munkahelyén nem működik kifizetőhely, az illetékes kormányhivatalhoz benyújtott nyomtatványon kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 9.

A csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz szükséges biztosítási idő

Kérdés:

Milyen időszakok számíthatók be a csecsemőgondozási díjhoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe? Folyamatosnak kell lennie a biztosításnak, vagy az egyes időszakok között lehet 30 napnál hosszabb megszakítás is?

Részlet a válaszából: […] A csecsemőgondozási díjra jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani– a Tbj-tv. 6. §-a szerinti biztosításban töltött időt,– a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

CSED megszakítása

Kérdés: Megszakíthatja a CSED-et egy fontos munka miatt egy ellátásban részesülő egyéni vállalkozó? A munka alkalmanként 2-3 napot venne igénybe, és a CSED folyósítása alatt összesen 3-4 alkalommal lenne rá szükség.
Részlet a válaszából: […] ...járó ellátás. A szülési szabadságra vonatkozó rendelkezéseket az Mt. tartalmazza. E rendelkezést kell alkalmazni az egyéni vállalkozó CSED-jogosultságára is [Eb-tv. 40. § (3) bekezdés]. Az Mt. alapján az anyát egybefüggő 24 hét szülési szabadság illeti meg. A CSED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

CSED alapja

Kérdés:

Mi lesz a csecsemőgondozási díj alapja annak a munkavállalónak, aki többéves folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, de munkahelyet váltott 2022. december 1-jén, és 2023. május 10-én megszülte gyermekét? A dolgozó munkabérben részesült 2022. december 1-jétől 2023. május 9-ig, majd CSED-et igényelt 2023. május 10-től, a szülés napjától.

Részlet a válaszából: […] ...CSED-jogosultsághoz nem feltétel a folyamatos biztosítási idő. CSED-re jogosult – többek között – az a biztosított nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. A jogosultsággal tehát nincs probléma, a dolgozó CSED-re jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

CSED-jogosultság

Kérdés:

CSED-jogosultságot kizáró keresőtevékenységnek minősül, ha a biztosított munkavállaló munkaviszonya mellett társasházi számvizsgáló tag, és ezért a tevékenységért havi 13.450 forint tiszteletdíjban részesül? 2022. évben az ebből származó bevétel összesen 161.400 forint volt, mely az szja-bevallás nem önálló tevékenységből származó jövedelmek sorában szerepelt. A tiszteletdíj mértéke előreláthatólag a 2023-as évben nem fog változni.

Részlet a válaszából: […] ...kötelezettséget eredményező összegnek, így a tevékenység nem minősül keresőtevékenységnek, és nem jelent veszélyt a CSED-jogosultságra sem.(Kéziratzárás: 2023. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

CSED-ben részesülő átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha 2023 májusától CSED-et igényel, de a folyósítás alatt korábbi tevékenységéből származó bevételt realizál? Érinti ez a CSED-jogosultságát? A CSED idejével arányosan csökken az adómentes bevétel összege? Van mód arra, hogy a tevékenység folyamatosságát alkalmazott révén fenntartsa?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. szakasza értelmében nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.Az előírás alkalmazásában keresőtevékenységnek az Eb-tv. R. 1. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Szülés iskolai tanulmányok megszűnése után

Kérdés:

Mennyi időre jogosult táppénzre, illetve jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kismama, aki 2023 januárjában terhessége miatt abbahagyta a gimnázium negyedik osztályát, 2023. január 23-tól 6 órás munkaviszonyban áll, és március 1-jétől veszélyeztetett terhesként keresőképtelen? A szülés várható időpontja 2023. július 31.

Részlet a válaszából: […] ...a köznevelési intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot. Amennyiben tehát a CSED-jogosultság fennáll, a dolgozó a GYED-re is jogosult lesz. Ha a jogosultsági feltételekkel nem rendelkezik – ugyanúgy, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

CSED- és GYED-jogosultság álláskeresési támogatás után

Kérdés: Jogosult CSED-re és GYED-re a 2023. január 20-án született gyermekére tekintettel az édesanya, aki 2022. december 14-ig álláskeresési támogatásban részesült, előtte pedig volt egy ötéves munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] Csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és gyermeke a biztosításának tartama alatt, vagy a biztosításának megszűnését követő 42 napon belül születik. A Tbj-tv. 6. §-ában foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Ellátás változása baleseti táppénz folyósítása alatt

Kérdés: Kell új táppénzalapot megállapítani abban az esetben, ha egy 2021. december 15-én üzemi úti balesetet szenvedett, és azóta folyamatosan keresőképtelen, baleseti táppénzben részesülő munkavállaló leadott táppénzes igazolásán 2022. október 17-től kódváltás történt, és az új "8"-as kód alapján már táppénzre válik jogosulttá? Hogyan kell eljárni annak a dolgozónak az esetében, aki ugyancsak üzemi baleseti táppénzben részesül, de 2022. november 21-én szült? Mindkét dolgozó több éve dolgozik munkaviszonyban a jelenlegi foglalkoztatójánál.
Részlet a válaszából: […] ...akar igénybe venni a dolgozó. Ha a baleseti táppénz továbbfolyósítását kéri, és az üzemi balesetből keresőképessé válik, de a CSED-jogosultsági időből (a gyermek születését követő 168 nap) még van hátra jogosultsági nap, igényelheti a CSED-et. Ez esetben új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.
1
2
3
5