CSED megszakítása

Kérdés: Megszakíthatja a CSED-et egy fontos munka miatt egy ellátásban részesülő egyéni vállalkozó? A munka alkalmanként 2-3 napot venne igénybe, és a CSED folyósítása alatt összesen 3-4 alkalommal lenne rá szükség.
Részlet a válaszából: […] ...járó ellátás. A szülési szabadságra vonatkozó rendelkezéseket az Mt. tartalmazza. E rendelkezést kell alkalmazni az egyéni vállalkozó CSED-jogosultságára is [Eb-tv. 40. § (3) bekezdés]. Az Mt. alapján az anyát egybefüggő 24 hét szülési szabadság illeti meg. A CSED...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 30.

CSED alapja

Kérdés:

Mi lesz a csecsemőgondozási díj alapja annak a munkavállalónak, aki többéves folyamatos biztosítási idővel rendelkezik, de munkahelyet váltott 2022. december 1-jén, és 2023. május 10-én megszülte gyermekét? A dolgozó munkabérben részesült 2022. december 1-jétől 2023. május 9-ig, majd CSED-et igényelt 2023. május 10-től, a szülés napjától.

Részlet a válaszából: […] ...CSED-jogosultsághoz nem feltétel a folyamatos biztosítási idő. CSED-re jogosult – többek között – az a biztosított nő, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. A jogosultsággal tehát nincs probléma, a dolgozó CSED-re jogosult...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 22.

CSED-jogosultság

Kérdés:

CSED-jogosultságot kizáró keresőtevékenységnek minősül, ha a biztosított munkavállaló munkaviszonya mellett társasházi számvizsgáló tag, és ezért a tevékenységért havi 13.450 forint tiszteletdíjban részesül? 2022. évben az ebből származó bevétel összesen 161.400 forint volt, mely az szja-bevallás nem önálló tevékenységből származó jövedelmek sorában szerepelt. A tiszteletdíj mértéke előreláthatólag a 2023-as évben nem fog változni.

Részlet a válaszából: […] ...kötelezettséget eredményező összegnek, így a tevékenység nem minősül keresőtevékenységnek, és nem jelent veszélyt a CSED-jogosultságra sem.(Kéziratzárás: 2023. 07....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

CSED-ben részesülő átalányadózó egyéni vállalkozó

Kérdés: Hogyan alakul a járulékfizetési kötelezettsége egy átalányadózó egyéni vállalkozónak abban az esetben, ha 2023 májusától CSED-et igényel, de a folyósítás alatt korábbi tevékenységéből származó bevételt realizál? Érinti ez a CSED-jogosultságát? A CSED idejével arányosan csökken az adómentes bevétel összege? Van mód arra, hogy a tevékenység folyamatosságát alkalmazott révén fenntartsa?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. szakasza értelmében nem jár csecsemőgondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban – ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt – keresőtevékenységet folytat.Az előírás alkalmazásában keresőtevékenységnek az Eb-tv. R. 1. §-a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 11.

Szülés iskolai tanulmányok megszűnése után

Kérdés:

Mennyi időre jogosult táppénzre, illetve jogosult lesz CSED-re és GYED-re az a kismama, aki 2023 januárjában terhessége miatt abbahagyta a gimnázium negyedik osztályát, 2023. január 23-tól 6 órás munkaviszonyban áll, és március 1-jétől veszélyeztetett terhesként keresőképtelen? A szülés várható időpontja 2023. július 31.

Részlet a válaszából: […] ...a köznevelési intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmányok idejéből 180 napot. Amennyiben tehát a CSED-jogosultság fennáll, a dolgozó a GYED-re is jogosult lesz. Ha a jogosultsági feltételekkel nem rendelkezik – ugyanúgy, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

CSED- és GYED-jogosultság álláskeresési támogatás után

Kérdés: Jogosult CSED-re és GYED-re a 2023. január 20-án született gyermekére tekintettel az édesanya, aki 2022. december 14-ig álláskeresési támogatásban részesült, előtte pedig volt egy ötéves munkaviszonya?
Részlet a válaszából: […] Csecsemőgondozási díjra az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és gyermeke a biztosításának tartama alatt, vagy a biztosításának megszűnését követő 42 napon belül születik. A Tbj-tv. 6. §-ában foglaltak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 14.

Ellátás változása baleseti táppénz folyósítása alatt

Kérdés: Kell új táppénzalapot megállapítani abban az esetben, ha egy 2021. december 15-én üzemi úti balesetet szenvedett, és azóta folyamatosan keresőképtelen, baleseti táppénzben részesülő munkavállaló leadott táppénzes igazolásán 2022. október 17-től kódváltás történt, és az új "8"-as kód alapján már táppénzre válik jogosulttá? Hogyan kell eljárni annak a dolgozónak az esetében, aki ugyancsak üzemi baleseti táppénzben részesül, de 2022. november 21-én szült? Mindkét dolgozó több éve dolgozik munkaviszonyban a jelenlegi foglalkoztatójánál.
Részlet a válaszából: […] ...akar igénybe venni a dolgozó. Ha a baleseti táppénz továbbfolyósítását kéri, és az üzemi balesetből keresőképessé válik, de a CSED-jogosultsági időből (a gyermek születését követő 168 nap) még van hátra jogosultsági nap, igényelheti a CSED-et. Ez esetben új...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

CSED-, GYED-jogosultság

Kérdés: Részmunkaidős és nem folyamatos munkaviszonya ellenére is jogosulttá válhat CSED-re és GYED-re egy kismama, aki tavaly fejezte be egyetemi tanulmányait, 2021. július közepétől december 31-ig heti 10 órás munkaviszonyban állt, 2022. szeptember 1-jétől ismét főállású munkaviszonya van, és december elején szül?
Részlet a válaszából: […] Főszabály [Eb-tv. 40. § (1) bekezdés a) pontja] szerint CSED-re az az édesanya jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és akinek a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 13.

Ügyvezetés CSED alatt

Kérdés: Valóban elláthatja az ügyvezetést a CSED tartama alatt az egyszemélyes kft. tulajdonosa, amennyiben személyes közreműködést vállal, illetve a későbbiekben a GYES mellett végezhető az ügyvezetői tevékenység járulékmentesen? Hogyan valósítható meg ez, tekintettel arra, hogy CSED mellett nem lehet keresőtevékenységet végezni, és ha valaki nem működik közre személyesen, akkor eleve nem minősül társas vállalkozónak?
Részlet a válaszából: […] ...ingyenes megbízási jogviszonya alapján sem biztosítási, sem pedig járulékfizetési kötelezettsége nem keletkezik, és e tevékenysége a CSED-jogosultság szempontjából nem minősül keresőtevékenységnek.A CSED időpontjától ugyan személyesen már nem vesz részt a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.

CSED-jogosultság

Kérdés: Meddig lesz jogosult CSED-re az édesanya a 2022. május 6-án született ikergyermekeire tekintettel abban az esetben, ha a szülés idején GYED-et kapott a 2020. november 16-án született első gyermeke gondozása miatt? Az anya a szülés után két hétig kórházban volt a gyermekekkel, és a szülés napjától igényelné a CSED-et. Folyósítható egyidejűleg a CSED- és a GYED-ellátás ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] A CSED a szülési szabadság időtartamára járó ellátás. A szülési szabadságot, annak kiadását az Mt. szabályozza. Időtartama huszonnégy hét (168 nap). Az anya a szülési szabadságot a gyermekek születése napjától igényli, ami azt jelenti, hogy a gyermek születése napját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 7.
1
2
3
5