tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

Keresés eredménye

10 találat a megadott CSED-jogosultság tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó szülése
Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2020. július 1-jétől végzi tevékenységét, fizeti a havi 50 000 forint összegű tételes adót, a szülése várható időpontja 2021. július hónap, és ettől a naptól szeretné igényelni az ellátást? Mi lesz a CSED alapja, ha egyéni vállalkozóként igényli az ellátást? Változik akkor a CSED összege, ha várhatóan 2021. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesít a vállalkozó, ahol a munkabére meghaladja a minimálbér kétszeresét? Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozói tevékenységet, ha munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszból: […]ezeknek a feltételeknek, akkor jogosult lesz a csecsemőgondozási díjra.Ha az édesanya kisadózó egyéni vállalkozóként igényli az ellátásokat, akkor a CSED alapja havi 50 000 forint tételes adó fizetése mellett jelenleg havi 102 ezer forint.Munkaviszony létesítése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet nem kell megszüntetni, azonban ha a munkaviszonyban a munkaidő meghaladja a heti 36 órát, akkor kisadózó egyéni vállalkozóként már nem fog főállásúnak minősülni, és a tételes adó összege havi 25 000 forintra csökken. A kisadózó egyéni vállalkozó nem főállásúként már nem biztosított, így ebben a jogviszonyában nem lesz jogosult az ellátásra sem.A munkaviszonyban viszont igen, így ha az előbbiekben ismertetett egyéb feltételek is teljesülnek a szülés időpontjára, illetve a megelőző biztosításra vonatkozóan, a CSED-jogosultság természetesen megállapítható lesz.Ebben az esetben az ellátás alapja az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése értelmében a minimálbér kétszerese, tekintettel arra, hogy a jogosultság kezdőnapját (amely jelen esetben a szülés napja lesz) közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig az édesanya a munkaviszonyában sem 180, sem 120 naptári napi jövedelemmel nem fog rendelkezni.Az Eb-tv. rendelkezései értelmében ugyanis, ha a biztosítási idő az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően folyamatos, azaz abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6652
2. találat: Külföldről hazatért munkavállaló szülése
Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, első gyermeke születését 2020. november közepére várja, és 2020. október 2-től "9"-es kóddal keresőképtelen, ezért jelenleg táppénzben részesül? A munkavállaló 2018. február 1-jétől 2020. április 30-ig Német-országban dolgozott, a biztosítási idő igazolására benyújtotta a kifizetőhelyhez az S041 jelű nyomtatványt.
Részlet a válaszból: […]jogszabályok alapján szerzett biztosítási időhöz. A táppénzre való jogosultsághoz nem szükséges a Németországban töltött biztosítási idő, amit egyébként jelen esetben nem is lehetne beszámítani, mivel a két biztosítási idő között a megszakítás több mint 30 nap.Más a helyzet a CSED- és a GYED-jogosultsághoz szükséges - a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap - biztosításban töltött idő számításánál. A 365 napi biztosításban töltött időnek nem kell folyamatosnak lenni, ezért a Németországban szerzett biztosítási időből a jogosultsághoz szükséges napokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6639
3. találat: Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló CSED-jogosultsága
Kérdés: Igényelhet GYES-t a szülése után egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló, ha jogosult ugyan CSED-re, de nem szeretné elveszíteni a rokkantsági ellátását? Az édesanya a szülési szabadság letelte után GYED-et szeretne igényelni, mert az már nem veszélyezteti a megváltozott munkaképességére tekintettel folyósított ellátást.
Részlet a válaszból: […]folytatása esetén keresőképtelenségére tekintettel táppénzben, baleseti táppénzben, továbbá gyermekgondozási díjban részesül.A törvény szerint rendszeres pénzellátás: a Szoc-tv. által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátások, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások, ide nem értve a hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, a gyermekek otthongondozási díját, az ápolási díjat, a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat és a gyermekgondozást segítő ellátást.A gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) folyósítását tehát nem zárja ki, ha az illető a megváltozott munkaképességű személyek részére járó ellátásban részesül, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6538
4. találat: CSED folyósítása felmentési idő alatt
Kérdés: Megigényelheti a CSED-et az a várandós munkavállaló, akinek a jogviszonya felmentéssel megszűnik, végkielégítést kap, és a szülés várható időpontja március? Folyósítania kell a kifizetőhelynek az ellátást, vagy a felmentési bér mellett nem jogosult rá a kismama? A munkaviszony megszűnése után a munkaügyi központnál kell kérni az ellátás folyósítását?
Részlet a válaszból: […]is, melynek értelmében nem jár a csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak arra a tartamára, melyre a biztosított teljes keresetét megkapja. A felmentés időtartamára az anya távolléti díjban részesül, tehát CSED nem folyósítható részére. A csecsemőgondozási díj naptári napi összegét meg kell állapítani. A kifizetőhelynek a CSED megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről is. Ebben a határozatban kell megírni, hogy mikortól jogosult, illetve mikortól folyósítható az ellátás az anya részére. Ehhez nem kell bejelentkezni a munkaügyi hivatalhoz, mert a megállapítás és folyósítás a kifizetőhely feladata. A csecsemőgondozási díj lejártát követően (168 nap) az anya gyermekgondozási díjat is igényelhet, de a GYED iránti kérelme benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelmével együtt is. Abban az esetben, ha a jogosultsági és folyósítási feltételekkel az Eb-tv. 42/A.-42/C.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6025
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Ellátások második gyermek születésekor
Kérdés: Érdemes fellebbeznie, és ha igen, milyen indokkal annak az édesanyának, akinek a 2017. október 2-án született második gyermekére tekintettel igényelt csecsemőgondozási-díj-igényét elutasították? Az édesanya korábban szabadfoglalkozású megbízási szerződéses jogviszonyban állt 2015. július 31-ig, 2015. augusztus 3-tól táppénzben, majd azt követően első gyermeke születésére tekintettel terhességi--gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesült. A korábbi foglalkoztató tájékoztatása szerint rendelkezésre áll egy 2015. július 23-án kelt szakorvosi igazolvány, amely igazolja, hogy szükséges a munkavállaló táppénzes állományba vétele, de egy adminisztratív tévedés miatt a táppénz kezdő időpontja csak 2015. augusz-tus?3-a hétfő, pedig már 2015. július 24-től jogosult lehetett volna az ellátásra.
Részlet a válaszból: […]nincs. Az Eb-tv. 43. §-ának (1) bekezdése értelmében táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik, és a Tbj-tv.-ben meghatározott pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. A keresőképtelenség a vizsgálatra jelentkezés időpontjától eltérően legfeljebb öt napra visszamenőleg is igazolható, erre a háziorvos jogosult. Ha orvosi dokumentáció alapján indokolt, az ellenőrző főorvos 30 napra visszamenőlegesen igazolhatja a keresőképtelenséget (Eb-tv. 45. §). A?kismamának módjában állt a háziorvosnak bemutatni a 2015. július 23-án kelt szakorvosi igazolványt a visszamenőleges keresőképtelenség elbírálásához, vagy elmehetett volna július 24-én a háziorvoshoz, és ebben az esetben a keresőképtelensége a biztosítás fennállása alatt kezdődött volna. Sajnos ez nem adminisztratív tévedés.Itt függ össze a pénzbeli ellátásra való jogosultsága (táppénz) és a további biztosítása, mely a későbbi ellátásokra való jogosultságát határozza meg. Ugyanis a Tbj-tv. 9. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint foglalkoztatott személy biztosítása a jogviszonya keretén belül akkor is fennáll, ha táppénzben, csecsemőgondozási díjban (terhességi-gyermekágyi segélyben), gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesül, amennyiben az ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon biztosított volt.Ha a keresőképtelenség visszamenőleges elbírálására sor került volna, a kismama jogosult lett volna táppénzre, és a gyermek születését követően járó pénzbeli ellátásokra is. A pénzbeli ellátások folyósításának az ideje biztosításban töltött időnek minősült volna, mely jogosultságot adott volna a második baba után járó pénzbeli ellátásokra.Sajnos nincs információnk az első baba születésének időpontjáról. A csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) jogosultságának elbírálásához ugyanis más feltételek szükségesek, mint a táppénzéhez, itt van passzív jogosultság. Erre az ellátásra nemcsak akkor jogosult az anya, ha a biztosítás tartama alatt szül, hanem akkor is, ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5728
6. találat: Szülés GYES alatt
Kérdés: Jogosult lehet a munkaviszonyából CSED-re, és ha igen, akkor melyik jogviszonyában kell benyújtani az igénylést az édesanyának az alábbi esetben?
Az igénylő 2014. március 1-jétől 2016. november 1-jéig főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt, de 2014. április 1-jétől nem volt járulékfizetési kötelezettsége, mert 2014. április 1-jétől 2014. október 4-ig táppénzben részesült, első gyermeke születésétől, 2014. október 5-től 2015. március 21-ig CSED-et, 2015. március 22-től, 2016. október 5-ig GYED-et kapott, és 2016. október 6-tól jelenleg is GYES-ben részesül, 2016. november 2-től munkaviszonyt létesített, ezért egyéni vállalkozását 36 órát elérő munkaviszony mellett folytatja. A?dolgozó 2017. január 2-től február 11-ig táppénzen volt, 2017. február 12-én megszületett második gyermeke, de a munkaviszonyából a CSED megállapítására irányuló kérelmét elutasították. Amennyiben semmilyen módon nem jogosult CSED-re, akkor milyen ellátást igényelhet?
Részlet a válaszból: […]segélyben részesül (Tbj-tv. 29. §). A biztosítást jelen esetben nem befolyásolja, hogy a pénzbeli ellátások igénybevétele miatt járulékot nem kell fizetnie.Jelen esetben tehát egy egyéni vállalkozó 2016. november 2-től a GYES folyósítása mellett munkaviszonyt létesített, aminek következtében 2016. november 2-ától egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van.Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra való jogosultságot, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét jogviszonyonként kell elbírálni és megállapítani [Eb-tv. 39/A. § (4) bekezdés].Az egyes ellátásokra való jogosultságot tehát jogviszonyonként nézzük meg.Munkaviszonyában a dolgozó táppénzben részesült 2017. január 2-től február 11-ig, és természetesen jogosult táppénzre, mert 2016. november 2-től biztosított. A táppénz mértéke 50 százalékos. A munkavállaló 2017. február 12-én szült, így a szülést megelőző napig csak 102 nap biztosításban töltött ideje van, mely a CSED-jogosultsághoz sajnos nem elegendő, tehát az igény elutasítása jogszerű volt. Táppénzre viszont jogosultságot szerzett, mert a biztosításának fennállása alatt vált keresőképtelenné. Az Eb-tv. értelmében keresőképtelen az is, aki szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult [Eb-tv. 43. § és 44. § b) pont]. Táppénz ez esetben 42 napig jár az anyának.Főállású[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5414
7. találat: Szünetelő egyéni vállalkozás figyelembevétele ellátásra való jogosultság megállapítása során
Kérdés: Beszámítható a csecsemőgondozási díjra való jogosultsághoz az egyéni vállalkozásban töltött idő annak a munkavállalónak az esetében, aki 2016. december 5-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában heti 40 órás munkaidőben, 2017. március 8-tól veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen, és 2012-től egyéni vállalkozó, de a tevékenységét 2016. december 1-jétől három évig szünetelteti?
Részlet a válaszból: […]jogosultságok megállapításánál a két jogviszony nem számítható össze. Az új biztosítási jogviszonyhoz csak a megszűnt biztosításban töltött idők vehetők figyelembe. A vállalkozói jogviszonya nem szűnt meg a munkavállalónak, csak szünetel, ezért az nem vehető figyelembe.Ennek következtében a kismama csak annyi napra jogosult táppénzre, ahány napi biztosításban töltött ideje van jelenlegi munkáltatójánál a keresőképtelenségét megelőző napig, azaz 2016. december 5-től 2017. március 7-ig. A keresőképtelenség további időtartamára táppénz nem folyósítható. A táppénz mértéke 50 százalék lesz.A dolgozó a keresőképtelenség további időtartamára fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe, melynek következménye itt is a biztosítás szünetelése.A szülést követően csecsemőgondozási díjra sem lesz jogosult az anya, mert nem rendelkezik a jogosultsághoz szükséges 365 napi biztosításban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. április 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5390
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
8. találat: CSED-jogosultság
Kérdés: Jogosult CSED-re az a kismama, aki 2015. március 11-én szült, jelenleg GYED-ben részesül, és ismételten várandós, a szülés várható időpontja 2017. január 5., a munkáltatója azonban időközben megszüntette a jogviszonyát? A?munkáltató nem tájékoztatta a munkavállalót a munkaviszony megszüntetéséről, és a kilépőpapírokat sem adta ki a részére. Ha nem jogosult a második babával CSED-re, akkor milyen jogorvoslati lehetősége van?
Részlet a válaszból: […]követő negyvenkét napon belül szül, és a szülést megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Amennyiben ezek a feltételek nem vonatkoztathatók a kismamára, sajnos CSED-re nem jogosult, a szülés napjától gyermekgondozási segélyt igényelhet. A társadalombiztosítási ellátás vonatkozásában jogorvoslati lehetőség nincs.A CSED-jogosultság megállapításához a munkavállaló jogviszonyát kell rendezni, ezzel kapcsolatban munkaügyi bírósághoz fordulhat. Az Mt. 65. §-ának (3) bekezdése értelmében a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt - többek között - a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság tartama alatt, ezért a munkaviszony megszüntetésével mindenképpen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. január 31.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5299
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Bt. beltagjának CSED-jogosultsága
Kérdés: Dolgozhat tovább a betéti társaságban az a kismama, aki várhatóan szeptember közepén szül, több éve fennálló munkaviszonya mellett egy bt. beltagja is, ahol 2013-tól 2014. év végéig kisadózóként volt bejelentve, 2015. január 1-jétől pedig részmunkaidős munkaviszonyban áll, és a főállású munkahelyén keresőképtelen állományban van? Jogosult lesz CSED-re a betéti társaságban fennálló jogviszonyára tekintettel, illetve hol kell benyújtania az erre vonatkozó igényét? A kismama főállású munkahelyén társadalombiztosítási kifizetőhely működik.
Részlet a válaszból: […]"A" jogviszonyában keresőképtelensége alapján táppénzben részesüljön, miközben "B" jogviszonyában díjazás ellenében munkát végez, feltételezve hogy e munkavégzése nem késlelteti gyógyulását.Tehát a kérdésben említett kismama főállású munkaviszonyában annak ellenére kaphat táppénzt, hogy a bt.-ben fennálló részmunkaidő jogviszonyában még munkát végez. A munkavállalót főállású munkaviszonya alapján csecsemőgondozási díj illeti meg, hiszen e jogviszonyában a szülést megelőzően rendelkezik 365 nap biztosítással. A betéti társaság vonatkozásában mindez nem mondható el, hiszen itt 2014. december 31-ig - heti 36 órát elérő főállású munkaviszonya miatt - nem főállású kisadózónak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. augusztus 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4807
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
10. találat: Családi gazdaság vezetőjének CSED-re való jogosultsága
Kérdés: Jogosult lesz CSED-re az a kismama, aki egy családi gazdaság vezetője, őstermelőként biztosított, és a járulékokat az előző évi bevétele 20 százaléka után fizeti meg? A kismama a gazdálkodás mellett megbízási jogviszonyban is végez munkát egy cégben. Jogosult lesz ez alapján CSED-re, illetve GYED-re? Hogyan válik valaki biztosítottá a megbízási jogviszonyában?
Részlet a válaszból: […]a biztosítás az annak alapját képező jogviszony kezdetétől, annak megszűnéséig áll fenn. A megbízás alapján személyesen munkát végző biztosítása az említett időszakon belül akkor is fennáll, ha táppénzben, baleseti táppénzben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül, amennyiben az ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon biztosított volt.Amikor megbízási szerződés alapján a biztosítási kötelezettsége megállapítható, a jövedelme után pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett.Mivel e jogviszonnyal kapcsolatban több informá­ciót nem tudunk, a válasz során feltételezzük, hogy e jogviszonyában is biztosított a kismama, bár azt nem tudjuk, hogy mikortól és milyen időszakokban.Nézzük meg jogviszonyonként az egyes ellátásokra való jogosultságát.Bár őstermelőként biztosított a kismama, azonban a táppénzre való jogosultság másik feltétele a pénzbeli egészségbiztosításijárulék-fizetési kötelezettség. Tekintettel arra, hogy pénzbeli egészségbiztosítási járulékot nem fizet, keresőképtelensége esetén táppénzre nem jogosult. Csecsemőgondozási díjra és GYED-re ebben a jogviszonyban akkor lesz jogosult, ha rendelkezik a szülést megelőző két éven belül 365 napi biztosításban töltött idővel. A 365 napi előzetes biztosításban töltött időbe be kell számítani:- a korábbi biztosítási időkön túl, a biztosítás megszűnését követő baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) gyermekgondozási díj (kivéve az Eb-tv. 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj) folyósításának az idejét,- a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,- a rehabilitációs járadék, a rehabilitációs ellátás folyósításának az idejét.Ha a jogosultsági feltételekkel rendelkezik a kismama, jogosult csecsemőgondozási díjra.A csecsemőgondozási díj alapjának megállapítása során az Eb-tv. 42. §-ában foglaltakat kell alkalmazni. Mivel a kismamának nincs pénzbeli egészségbiztosításijárulék-alapot képező jövedelme, ezért ebben az esetben szerződés szerinti havi jövedelemként az Eb-tv. 5/C. §-ának be) pontja szerint a jogosultsága kezdőnapján érvényes minimálbért kell alapul venni.Felhívjuk a figyelmét, hogy nem jár a CSED a szülési szabadságnak arra a tartamára, amelyre a biztosított teljes keresetét megkapja, ha bármilyen jogviszonyban keresőtevékenységet folytat.A gyermekgondozási díj összegét az Eb-tv. 42/D §-ában foglaltak alapján kell megállapítani, és szerződés szerinti jövedelemként itt is a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbért kell alapul venni.Felhívjuk a figyelmet, hogy nem jár a gyermekgondozási díj az anyának, ha a gyermeke egyéves kora előtt keresőtevékenységet folytat. A gyermek egyéves kora után keresőtevékenység korlátozás nélkül folytatható.A megbízási jogviszonya alapján táppénzre akkor jogosult, ha a biztosítása tartama alatt válik keresőképtelenné, tehát passzív jogosultsága nincs.Csecsemőgondozási díjra abban az esetben jogosult az anya, ha a szülést megelőző két éven belül[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 4799