tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

14 találat a megadott CSED-jogosultság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: CSED-ben részesülő személy külföldi tartózkodása

Kérdés: Fennmaradhat a CSED folyósítása a szociális biztonsági egyezmény szabályai alapján abban az esetben, ha az ellátásban részesülő édesanya gyermekével az Amerikai Egyesült Államokba költözik, ahol a férje várhatóan 3 éves határozott időtartamra munkát vállalt? Az anya Magyarországon rendelkezik egy 36 órás munkaviszonnyal és emellett szja-adózó egyéni vállalkozó. Fennmarad a CSED-, GYED-folyósítás alatt Magyarországon a biztosítási jogviszony? A GYED-folyósítás lejártát követően hogyan alakul a biztosítási jogviszony Magyarországon, amennyiben a GYES-folyósítás felfüggesztésre kerül a külföldi tartózkodás miatt? Amennyiben a feleség a GYED-folyósítás alatt, illetve a folyósítás lejártát követően a magyar székhelyű egyéni vállalkozásban dolgozik az Egyesült Államokban, hol jön létre a biztosítási jogviszony? Amennyiben a férj Magyarországon is köt munkaszerződést online távmunkára, és továbbra is fennáll az amerikai munkaviszonya, a magyar munkaszerződés alapján hogyan alakul a biztosítási jogviszonya? Lehet ebben az esetben kettős biztosítási jogviszony?
A CSED-, illetve GYED-jogosultság vizsgálatánál figyelembevételre kerülhet az Egyesült Államokban biztosításban töltött idő? Magyarországi biztosítási jogviszony esetén hogyan lehet a keresőképtelenséget igazolni a táppénzjogosultsághoz abban az esetben, ha a keresőképtelenség az Egyesült Államokban jött létre?
Részlet a válaszból: […]társadalombiztosítási járulékot, illetve a minimálbér 112,5 százaléka után a szociális hozzájárulási adót.Erre is van viszont megoldás. Az egyéni vállalkozó egy hónaptól két évig tartó időtartamra szüneteltetheti tevékenységét. A szüneteltetést a vállalkozó a Webes ügysegéddel jelentheti be a Belügyminisztériumhoz. A tevékenység a bejelentést követő naptól szünetel. A szüneteltetés végén a tevékenység folytatását is be kell jelenteni. A tevékenység szüneteltetését és újraindítását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz külön nem kell bejelenteni, mert erről a Belügyminisztériumtól értesül.Az szja hatálya alá tartozó egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozói tevékenységre vonatkozó személyi-jövedelemadó-bevallást nem kell benyújtani, ha tevékenységét az adóév minden napján szüneteltette, de ettől függetlenül a szünetelés időszakában is be kell vallania az adóévben- kisvállalkozói kedvezménnyel,- fejlesztési tartalékként nyilvántartott összeggel,- foglalkoztatási kedvezménnyel,- kisvállalkozások adókedvezményévelkapcsolatban keletkezett adófizetési kötelezettségét.Ha az egyéni vállalkozó a tevékenységét az adóév utolsó napján szünetelteti, akkor a bevallásában- kisvállalkozói kedvezmény,- fejlesztési tartalék,- foglalkoztatási kedvezmény címén a jövedelmét (bevételét) nem csökkentheti,- nem érvényesítheti a kisvállalkozások adókedvezményét.A szünetelés időszakában továbbá költséget (ideértve az értékcsökkenési leírást is) nem számolhat el.Az egyéni vállalkozásban történő munkavégzésről és a hozzá kapcsolódó biztosításról az egyezmény 5. cikke egyértelmű rendelkezést tartalmaz. Az 5. cikk (4) bekezdése értelmében az a személy, aki szokásosan az egyik Szerződő Állam területén önálló vállalkozói tevékenységet végez, és ideiglenesen áthelyezi önálló vállalkozói tevékenységét a másik Szerződő Állam területére, kizárólag az első Szerződő Állam jogszabályainak hatálya alá tartozik abban az esetben, ha a másik Szerződő Államban folytatott önálló vállalkozói tevékenységének időtartama várhatóan nem haladja meg az öt évet.Ez azt jelenti, hogy amennyiben a feleség a magyar vállalkozásában dolgozik, itt lesz biztosított - ha a kinti tartózkodás nem haladja meg az öt évet -, annak ellenére, hogy a munkát ténylegesen Amerikában végzi.Az egyezmény 5. cikkének (1) bekezdése értelmében, ha a jelen cikk másként nem rendelkezik, az egyik Szerződő Állam területén munkát vagy önálló vállalkozói tevékenységet végző személy, ezen munkavégzés vagy önálló vállalkozói tevékenység vonatkozásában kizárólag ezen Szerződő Állam jogszabályainak a hatálya alá tartozik. Ez a szabály alkalmazandó abban az esetben is, ha a munkáltató székhelye a másik Szerződő Állam területén található.Az egyezmény szövege nem tartalmazza ugyan egyértelműen a kettős biztosítás tilalmát, azonban véleményünk szerint ez a rendelkezés azt jelenti, hogy a munkavállaló - alapesetben - a munkavégzés helyén válik biztosítottá az amerikai és a magyar munkáltatója vonatkozásában is.Az egyezmény kizárólag a biztosítási kötelezettséggel,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6824
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: CSED-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz a 2021. március közepére várt harmadik gyermeke után CSED-re az édesanya, aki 2021. február 19-ig GYES-t kapott a második gyermekére tekintettel? Az édesanya 2017-től dolgozott korábbi munkáltatójánál, amely azonban 2020. december 31-én jogutód nélkül megszűnt, ezért 2021. február 22-től álláskeresési támogatásban részesül. Amennyiben jogosult lesz az ellátásra, kaphatja a második gyermek jogán megállapított CSED összegét?
Részlet a válaszból: […]szolgáltatásra ad jogosultságot. A Tbj-tv. 6. §-ában foglaltak értelmében biztosított - többek között - az álláskeresési támogatásban részesülő személy.A CSED-jogosultság feltétele, hogy az anya a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött idővel rendelkezzen, és gyermeke a biztosításának tartama alatt szülessen. E jogosultsági feltételekkel rendelkezik, tehát jogosult az ellátásra.Az álláskeresési támogatásban részesülő személy CSED-összegének kiszámítására külön szabály vonatkozik. A CSED összegét az Eb-tv. R. 26. §-ában foglaltakra tekintettel, a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér alapján kell kiszámítani, azonban az ellátás naptári napi alapja nem haladhatja meg az álláskeresési támogatás alapját képező összeg harmincadrészét.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6735

3. találat: CSED-jogosultság munkaviszony megszűnése után

Kérdés: El kell bírálnia a kifizetőhelynek a benyújtott CSED-igényt abban az esetben, ha a várandós munkavállaló munkaviszonya 2021. január 13-án megszűnt, 2020. december közepétől már a felmentését tölti, a felmentési időre járó bért teljes összegben megkapta, de a munkaviszony megszűnése előtt, 2021. január 9-én megszületett a gyermeke? Mennyi időre lesz jogosult így passzív jogon a CSED-re, illetve a CSED lejárta után jogosult lesz GYED-re az érintett munkavállaló?
Részlet a válaszból: […]feltételezzük, hogy az anya a jogosultsági feltételekkel rendelkezik.A CSED a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, azaz 168 napra. Ha az anya az ellátást a gyermek születése napjától igényli, akkor a folyósítás utolsó napja a születésnapot követő 167. nap. A szülési szabadságra vonatkozó rendelkezéseket az Mt. tartalmazza. Az anyának nemcsak a CSED-et kell igényelnie, de a munkáltató felé a szülés tényét is be kell jelentenie, hogy az a szülési szabadságra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni tudja. A szülés napjától a munkaviszony megszűnéséig eltelt 4 napra kifizetett bért az anyának természetesen vissza kell fizetnie, hiszen a csecsemőgondozási díj folyósítási ideje alatt munkabérben nem részesülhet. A CSED-et a jogviszony megszűnését követően is folyósítani kell.A CSED lejártát követően az anya a GYED-et is igényelheti, mivel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. február 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6704

4. találat: CSED-jogosultság két jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re az a kismama, aki 2018. február 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozóként volt biztosított, és emellett 2020. október 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesített? A munkaviszony létesítése miatt a kisadózóként fennálló biztosítás a törvény erejénél fogva megszűnt, és 2020. október 25-én megszületett a gyermeke?
Részlet a válaszból: […]főállású kisadózó a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultságot nem szerez.Tekintettel arra, hogy a kismama 2020. október 1-jével heti 36 órát meghaladó foglalkoztatással járó munkaviszonyt létesített, ezért 2020. szeptember 30-áig minősült főállású kisadózónak, tehát e napig volt biztosított. Munkaviszony alapján 2020. október 1-jétől ismét biztosított.Az Eb-tv. 40. §-a rendelkezik a csecsemőgondozási díjra való jogosultságról. A hivatkozott jogszabály szerint CSED-re az a nő jogosult, aki a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a gyermeke a biztosítás tartama alatt vagy annak megszűnését[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6682

5. találat: Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2020. július 1-jétől végzi tevékenységét, fizeti a havi 50 000 forint összegű tételes adót, a szülése várható időpontja 2021. július hónap, és ettől a naptól szeretné igényelni az ellátást? Mi lesz a CSED alapja, ha egyéni vállalkozóként igényli az ellátást? Változik akkor a CSED összege, ha várhatóan 2021. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesít a vállalkozó, ahol a munkabére meghaladja a minimálbér kétszeresét? Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozói tevékenységet, ha munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszból: […]ezeknek a feltételeknek, akkor jogosult lesz a csecsemőgondozási díjra.Ha az édesanya kisadózó egyéni vállalkozóként igényli az ellátásokat, akkor a CSED alapja havi 50 000 forint tételes adó fizetése mellett jelenleg havi 102 ezer forint.Munkaviszony létesítése esetén az egyéni vállalkozói tevékenységet nem kell megszüntetni, azonban ha a munkaviszonyban a munkaidő meghaladja a heti 36 órát, akkor kisadózó egyéni vállalkozóként már nem fog főállásúnak minősülni, és a tételes adó összege havi 25 000 forintra csökken. A kisadózó egyéni vállalkozó nem főállásúként már nem biztosított, így ebben a jogviszonyában nem lesz jogosult az ellátásra sem.A munkaviszonyban viszont igen, így ha az előbbiekben ismertetett egyéb feltételek is teljesülnek a szülés időpontjára, illetve a megelőző biztosításra vonatkozóan, a CSED-jogosultság természetesen megállapítható lesz.Ebben az esetben az ellátás alapja az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése értelmében a minimálbér kétszerese, tekintettel arra, hogy a jogosultság kezdőnapját (amely jelen esetben a szülés napja lesz) közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig az édesanya a munkaviszonyában sem 180, sem 120 naptári napi jövedelemmel nem fog rendelkezni.Az Eb-tv. rendelkezései értelmében ugyanis, ha a biztosítási idő az ellátásra való jogosultság kezdőnapját megelőzően folyamatos, azaz abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs, a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. A folyamatos[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6652

6. találat: Külföldről hazatért munkavállaló szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, első gyermeke születését 2020. november közepére várja, és 2020. október 2-től "9"-es kóddal keresőképtelen, ezért jelenleg táppénzben részesül? A munkavállaló 2018. február 1-jétől 2020. április 30-ig Német-országban dolgozott, a biztosítási idő igazolására benyújtotta a kifizetőhelyhez az S041 jelű nyomtatványt.
Részlet a válaszból: […]jogszabályok alapján szerzett biztosítási időhöz. A táppénzre való jogosultsághoz nem szükséges a Németországban töltött biztosítási idő, amit egyébként jelen esetben nem is lehetne beszámítani, mivel a két biztosítási idő között a megszakítás több mint 30 nap.Más a helyzet a CSED- és a GYED-jogosultsághoz szükséges - a gyermek születését megelőző két éven belül 365 nap - biztosításban töltött idő számításánál. A 365 napi biztosításban töltött időnek nem kell folyamatosnak lenni, ezért a Németországban szerzett biztosítási időből a jogosultsághoz szükséges napokat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. november 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6639

7. találat: Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló CSED-jogosultsága

Kérdés: Igényelhet GYES-t a szülése után egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló, ha jogosult ugyan CSED-re, de nem szeretné elveszíteni a rokkantsági ellátását? Az édesanya a szülési szabadság letelte után GYED-et szeretne igényelni, mert az már nem veszélyezteti a megváltozott munkaképességére tekintettel folyósított ellátást.
Részlet a válaszból: […]folytatása esetén keresőképtelenségére tekintettel táppénzben, baleseti táppénzben, továbbá gyermekgondozási díjban részesül.A törvény szerint rendszeres pénzellátás: a Szoc-tv. által rendszeres pénzellátásként felsorolt ellátások, valamint a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos típusú ellátások, ide nem értve a hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot, a gyermekek otthongondozási díját, az ápolási díjat, a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat és a gyermekgondozást segítő ellátást.A gyermekgondozást segítő ellátás (GYES) folyósítását tehát nem zárja ki, ha az illető a megváltozott munkaképességű személyek részére járó ellátásban részesül, illetve[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. augusztus 25.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6538

8. találat: CSED folyósítása felmentési idő alatt

Kérdés: Megigényelheti a CSED-et az a várandós munkavállaló, akinek a jogviszonya felmentéssel megszűnik, végkielégítést kap, és a szülés várható időpontja március? Folyósítania kell a kifizetőhelynek az ellátást, vagy a felmentési bér mellett nem jogosult rá a kismama? A munkaviszony megszűnése után a munkaügyi központnál kell kérni az ellátás folyósítását?
Részlet a válaszból: […]is, melynek értelmében nem jár a csecsemőgondozási díj a szülési szabadságnak arra a tartamára, melyre a biztosított teljes keresetét megkapja. A felmentés időtartamára az anya távolléti díjban részesül, tehát CSED nem folyósítható részére. A csecsemőgondozási díj naptári napi összegét meg kell állapítani. A kifizetőhelynek a CSED megállapításakor határozatban kell rendelkezni az ellátás folyósításának időtartamáról és naptári napi összegéről is. Ebben a határozatban kell megírni, hogy mikortól jogosult, illetve mikortól folyósítható az ellátás az anya részére. Ehhez nem kell bejelentkezni a munkaügyi hivatalhoz, mert a megállapítás és folyósítás a kifizetőhely feladata. A csecsemőgondozási díj lejártát követően (168 nap) az anya gyermekgondozási díjat is igényelhet, de a GYED iránti kérelme benyújtható a csecsemőgondozási díj iránti kérelmével együtt is. Abban az esetben, ha a jogosultsági és folyósítási feltételekkel az Eb-tv. 42/A.-42/C.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6025
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

9. találat: Ellátások második gyermek születésekor

Kérdés: Érdemes fellebbeznie, és ha igen, milyen indokkal annak az édesanyának, akinek a 2017. október 2-án született második gyermekére tekintettel igényelt csecsemőgondozási-díj-igényét elutasították? Az édesanya korábban szabadfoglalkozású megbízási szerződéses jogviszonyban állt 2015. július 31-ig, 2015. augusztus 3-tól táppénzben, majd azt követően első gyermeke születésére tekintettel terhességi--gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesült. A korábbi foglalkoztató tájékoztatása szerint rendelkezésre áll egy 2015. július 23-án kelt szakorvosi igazolvány, amely igazolja, hogy szükséges a munkavállaló táppénzes állományba vétele, de egy adminisztratív tévedés miatt a táppénz kezdő időpontja csak 2015. augusz-tus?3-a hétfő, pedig már 2015. július 24-től jogosult lehetett volna az ellátásra.
Részlet a válaszból: […]nincs. Az Eb-tv. 43. §-ának (1) bekezdése értelmében táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik, és a Tbj-tv.-ben meghatározott pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. A keresőképtelenség a vizsgálatra jelentkezés időpontjától eltérően legfeljebb öt napra visszamenőleg is igazolható, erre a háziorvos jogosult. Ha orvosi dokumentáció alapján indokolt, az ellenőrző főorvos 30 napra visszamenőlegesen igazolhatja a keresőképtelenséget (Eb-tv. 45. §). A?kismamának módjában állt a háziorvosnak bemutatni a 2015. július 23-án kelt szakorvosi igazolványt a visszamenőleges keresőképtelenség elbírálásához, vagy elmehetett volna július 24-én a háziorvoshoz, és ebben az esetben a keresőképtelensége a biztosítás fennállása alatt kezdődött volna. Sajnos ez nem adminisztratív tévedés.Itt függ össze a pénzbeli ellátásra való jogosultsága (táppénz) és a további biztosítása, mely a későbbi ellátásokra való jogosultságát határozza meg. Ugyanis a Tbj-tv. 9. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint foglalkoztatott személy biztosítása a jogviszonya keretén belül akkor is fennáll, ha táppénzben, csecsemőgondozási díjban (terhességi-gyermekágyi segélyben), gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesül, amennyiben az ellátások folyósítását közvetlenül megelőző napon biztosított volt.Ha a keresőképtelenség visszamenőleges elbírálására sor került volna, a kismama jogosult lett volna táppénzre, és a gyermek születését követően járó pénzbeli ellátásokra is. A pénzbeli ellátások folyósításának az ideje biztosításban töltött időnek minősült volna, mely jogosultságot adott volna a második baba után járó pénzbeli ellátásokra.Sajnos nincs információnk az első baba születésének időpontjáról. A csecsemőgondozási díj (terhességi-gyermekágyi segély) jogosultságának elbírálásához ugyanis más feltételek szükségesek, mint a táppénzéhez, itt van passzív jogosultság. Erre az ellátásra nemcsak akkor jogosult az anya, ha a biztosítás tartama alatt szül, hanem akkor is, ha a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5728

10. találat: Szülés GYES alatt

Kérdés: Jogosult lehet a munkaviszonyából CSED-re, és ha igen, akkor melyik jogviszonyában kell benyújtani az igénylést az édesanyának az alábbi esetben?
Az igénylő 2014. március 1-jétől 2016. november 1-jéig főfoglalkozású egyéni vállalkozó volt, de 2014. április 1-jétől nem volt járulékfizetési kötelezettsége, mert 2014. április 1-jétől 2014. október 4-ig táppénzben részesült, első gyermeke születésétől, 2014. október 5-től 2015. március 21-ig CSED-et, 2015. március 22-től, 2016. október 5-ig GYED-et kapott, és 2016. október 6-tól jelenleg is GYES-ben részesül, 2016. november 2-től munkaviszonyt létesített, ezért egyéni vállalkozását 36 órát elérő munkaviszony mellett folytatja. A?dolgozó 2017. január 2-től február 11-ig táppénzen volt, 2017. február 12-én megszületett második gyermeke, de a munkaviszonyából a CSED megállapítására irányuló kérelmét elutasították. Amennyiben semmilyen módon nem jogosult CSED-re, akkor milyen ellátást igényelhet?
Részlet a válaszból: […]segélyben részesül (Tbj-tv. 29. §). A biztosítást jelen esetben nem befolyásolja, hogy a pénzbeli ellátások igénybevétele miatt járulékot nem kell fizetnie.Jelen esetben tehát egy egyéni vállalkozó 2016. november 2-től a GYES folyósítása mellett munkaviszonyt létesített, aminek következtében 2016. november 2-ától egyidejűleg fennálló két biztosítási jogviszonya van.Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokra való jogosultságot, a folyósítás időtartamát és az ellátás összegét jogviszonyonként kell elbírálni és megállapítani [Eb-tv. 39/A. § (4) bekezdés].Az egyes ellátásokra való jogosultságot tehát jogviszonyonként nézzük meg.Munkaviszonyában a dolgozó táppénzben részesült 2017. január 2-től február 11-ig, és természetesen jogosult táppénzre, mert 2016. november 2-től biztosított. A táppénz mértéke 50 százalékos. A munkavállaló 2017. február 12-én szült, így a szülést megelőző napig csak 102 nap biztosításban töltött ideje van, mely a CSED-jogosultsághoz sajnos nem elegendő, tehát az igény elutasítása jogszerű volt. Táppénzre viszont jogosultságot szerzett, mert a biztosításának fennállása alatt vált keresőképtelenné. Az Eb-tv. értelmében keresőképtelen az is, aki szülése miatt nem tudja munkáját ellátni, és csecsemőgondozási díjra nem jogosult [Eb-tv. 43. § és 44. § b) pont]. Táppénz ez esetben 42 napig jár az anyának.Főállású[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. május 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 5414
| 1 - 10 | 11 - 14 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést