CSED-jogosultság

Kérdés: Kizárja a CSED-jogosultságot az adószámos magánszemélyként szálláshely-szolgáltatást végző személy tevékenysége? Keresőtevékenységnek minősül a szálláshely-szolgáltatás, vagy ez a tevékenység nem tartozik ebbe a kategóriába?
Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 41. szakasza rögzíti, hogy nem jár a cse-csemő-gondozási díj a biztosítottnak, ha bármilyen jogviszonyban - ide nem értve a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt - keresőtevékenységet folytat.A probléma megoldása érdekében tehát valóban mindenekelőtt azt kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 26.
Kapcsolódó címke:

CSED-ben részesülő személy külföldi tartózkodása

Kérdés: Fennmaradhat a CSED folyósítása a szociális biztonsági egyezmény szabályai alapján abban az esetben, ha az ellátásban részesülő édesanya gyermekével az Amerikai Egyesült Államokba költözik, ahol a férje várhatóan 3 éves határozott időtartamra munkát vállalt? Az anya Magyarországon rendelkezik egy 36 órás munkaviszonnyal és emellett szja-adózó egyéni vállalkozó. Fennmarad a CSED-, GYED-folyósítás alatt Magyarországon a biztosítási jogviszony? A GYED-folyósítás lejártát követően hogyan alakul a biztosítási jogviszony Magyarországon, amennyiben a GYES-folyósítás felfüggesztésre kerül a külföldi tartózkodás miatt? Amennyiben a feleség a GYED-folyósítás alatt, illetve a folyósítás lejártát követően a magyar székhelyű egyéni vállalkozásban dolgozik az Egyesült Államokban, hol jön létre a biztosítási jogviszony? Amennyiben a férj Magyarországon is köt munkaszerződést online távmunkára, és továbbra is fennáll az amerikai munkaviszonya, a magyar munkaszerződés alapján hogyan alakul a biztosítási jogviszonya? Lehet ebben az esetben kettős biztosítási jogviszony?
A CSED-, illetve GYED-jogosultság vizsgálatánál figyelembevételre kerülhet az Egyesült Államokban biztosításban töltött idő? Magyarországi biztosítási jogviszony esetén hogyan lehet a keresőképtelenséget igazolni a táppénzjogosultsághoz abban az esetben, ha a keresőképtelenség az Egyesült Államokban jött létre?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az igénylő jogosult a csecsemőgondozási díjra, illetve a gyermekgondozási díjra, akkor az ellátás folyósítását nem befolyásolja, ha a gyermekével együtt külföldön tartózkodik.A jogosultság a magyar társadalombiztosítási szabályok alapján áll fenn, a 2015. évi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 8.

CSED-jogosultság

Kérdés: Jogosult lesz a 2021. március közepére várt harmadik gyermeke után CSED-re az édesanya, aki 2021. február 19-ig GYES-t kapott a második gyermekére tekintettel? Az édesanya 2017-től dolgozott korábbi munkáltatójánál, amely azonban 2020. december 31-én jogutód nélkül megszűnt, ezért 2021. február 22-től álláskeresési támogatásban részesül. Amennyiben jogosult lesz az ellátásra, kaphatja a második gyermek jogán megállapított CSED összegét?
Részlet a válaszából: […] ...A Tbj-tv. 6. §-ában foglaltak értelmében biztosított - többek között - az álláskeresési támogatásban részesülő személy.A CSED-jogosultság feltétele, hogy az anya a gyermeke születését megelőző két éven belül 365 nap biztosításban töltött...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 9.

CSED-jogosultság munkaviszony megszűnése után

Kérdés: El kell bírálnia a kifizetőhelynek a benyújtott CSED-igényt abban az esetben, ha a várandós munkavállaló munkaviszonya 2021. január 13-án megszűnt, 2020. december közepétől már a felmentését tölti, a felmentési időre járó bért teljes összegben megkapta, de a munkaviszony megszűnése előtt, 2021. január 9-én megszületett a gyermeke? Mennyi időre lesz jogosult így passzív jogon a CSED-re, illetve a CSED lejárta után jogosult lesz GYED-re az érintett munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] ...a GYED-et is igényelheti, mivel a biztosítási jogviszonya a csecsemőgondozási díjra való jogosultságának időtartama alatt szűnt meg, de a CSED-jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett. A GYED-re való jogosultság feltétele ebben az esetben is az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

CSED-jogosultság két jogviszony esetén

Kérdés: Jogosult lesz mindkét jogviszonyában CSED-re az a kismama, aki 2018. február 1-jétől kisadózó egyéni vállalkozóként volt biztosított, és emellett 2020. október 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesített? A munkaviszony létesítése miatt a kisadózóként fennálló biztosítás a törvény erejénél fogva megszűnt, és 2020. október 25-én megszületett a gyermeke?
Részlet a válaszából: […] A Kata-tv.-ben foglaltak szerint biztosított a főállású kisadózóként bejelentett személy. Nem minősül főállású kisadózónak - többek között - az a kisadózó, aki legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban áll. A főállású kisadózó az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Kisadózó egyéni vállalkozó szülése

Kérdés: Jogosult lesz csecsemőgondozási díjra az a főállású kisadózó egyéni vállalkozó, aki 2020. július 1-jétől végzi tevékenységét, fizeti a havi 50 000 forint összegű tételes adót, a szülése várható időpontja 2021. július hónap, és ettől a naptól szeretné igényelni az ellátást? Mi lesz a CSED alapja, ha egyéni vállalkozóként igényli az ellátást? Változik akkor a CSED összege, ha várhatóan 2021. március 1-jétől heti 40 órás munkaviszonyt létesít a vállalkozó, ahol a munkabére meghaladja a minimálbér kétszeresét? Meg kell szüntetnie az egyéni vállalkozói tevékenységet, ha munkaviszonyt létesít?
Részlet a válaszából: […] ...így ha az előbbiekben ismertetett egyéb feltételek is teljesülnek a szülés időpontjára, illetve a megelőző biztosításra vonatkozóan, a CSED-jogosultság természetesen megállapítható lesz.Ebben az esetben az ellátás alapja az Eb-tv. 42. §-ának (3) bekezdése értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 15.

Külföldről hazatért munkavállaló szülése

Kérdés: Jogosult lesz CSED-re, illetve GYED-re az a munkavállaló, aki 2020. július 1-jétől áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, első gyermeke születését 2020. november közepére várja, és 2020. október 2-től "9"-es kóddal keresőképtelen, ezért jelenleg táppénzben részesül? A munkavállaló 2018. február 1-jétől 2020. április 30-ig Német-országban dolgozott, a biztosítási idő igazolására benyújtotta a kifizetőhelyhez az S041 jelű nyomtatványt.
Részlet a válaszából: […] Az EU-s rendeletek értelmében a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások megállapítása szempontjából jelentős, hogy a jogosultságokhoz szükséges biztosítási időket össze lehet számítani. Tehát az EGT-tagállamban (tagállamokban) szerzett biztosítási időszakokat hozzá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. november 24.

Rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló CSED-jogosultsága

Kérdés: Igényelhet GYES-t a szülése után egy rokkantsági ellátásban részesülő munkavállaló, ha jogosult ugyan CSED-re, de nem szeretné elveszíteni a rokkantsági ellátását? Az édesanya a szülési szabadság letelte után GYED-et szeretne igényelni, mert az már nem veszélyezteti a megváltozott munkaképességére tekintettel folyósított ellátást.
Részlet a válaszából: […] A 2011. évi CXCI. tv. 13. §-a (2) bekezdésének b) pontja valóban kimondja, hogy a rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülő keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 25.

CSED folyósítása felmentési idő alatt

Kérdés: Megigényelheti a CSED-et az a várandós munkavállaló, akinek a jogviszonya felmentéssel megszűnik, végkielégítést kap, és a szülés várható időpontja március? Folyósítania kell a kifizetőhelynek az ellátást, vagy a felmentési bér mellett nem jogosult rá a kismama? A munkaviszony megszűnése után a munkaügyi központnál kell kérni az ellátás folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...meg. Valószínű, hogy az anya a szülés napjától igényli a CSED-et. Az adatok hiánya miatt ugyancsak feltételezzük, hogy az édesanya a CSED-jogosultsághoz szükséges feltételekkel rendelkezik (Eb-tv. 40. §). Jelen esetben figyelembe kell venni az Eb-tv. 41. §-át is...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 12.
Kapcsolódó címkék:  

Ellátások második gyermek születésekor

Kérdés: Érdemes fellebbeznie, és ha igen, milyen indokkal annak az édesanyának, akinek a 2017. október 2-án született második gyermekére tekintettel igényelt csecsemőgondozási-díj-igényét elutasították? Az édesanya korábban szabadfoglalkozású megbízási szerződéses jogviszonyban állt 2015. július 31-ig, 2015. augusztus 3-tól táppénzben, majd azt követően első gyermeke születésére tekintettel terhességi--gyermekágyi segélyben és gyermekgondozási díjban részesült. A korábbi foglalkoztató tájékoztatása szerint rendelkezésre áll egy 2015. július 23-án kelt szakorvosi igazolvány, amely igazolja, hogy szükséges a munkavállaló táppénzes állományba vétele, de egy adminisztratív tévedés miatt a táppénz kezdő időpontja csak 2015. augusz-tus?3-a hétfő, pedig már 2015. július 24-től jogosult lehetett volna az ellátásra.
Részlet a válaszából: […] A kérdés megválaszolásához először a biztosítási kötelezettséget kell rendezni, és az első gyermek után igénybe vett ellátásokra való jogosultságot kell tisztázni.Általános szabály, hogy a biztosítás az ennek alapját képező jogviszony kezdetétől annak megszűnéséig...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 17.
1
2