Gyámolt gyermek

Kérdés: Figyelembe vehető a családi pótlék megállapítása során a gyámolt gyermek, aki 2021. március 27-én betöltötte a 18. életévét? A jogosultnak egy vér szerinti gyermeke van.
Részlet a válaszából: […] ...módon jelenleg semmiféle jogi vagy vérségi reláció nem áll fenn a gyermek és a korábbi gyámok között, így az összegszerűségnél figyelembe vehető gyermekként nem lehet vele számolni.(Kéziratzárás: 2021. 03....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.
Kapcsolódó címkék:  

Figyelembe vehető gyermek

Kérdés: Érdemes keresettel élnie a határozat ellen a szülőnek abban az esetben, ha a családtámogatási osztálytól kapott egy elutasító és visszafizetésre kötelező határozatot azzal az indoklással, hogy a nagyobbik, jelenleg passzív hallgatói státuszban lévő egyetemista gyermeke nem vehető figyelembe a családi pótlék összegének megállapítása során, mert nem vesz részt a képzésben? A szülő a kisebbik, középiskolás gyermeke után jogosult a családi pótlékra, és így a családi kedvezményre is, amelynek magasabb összegétől nem szeretne elesni.
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény szabályainak alkalmazásában a kedvezményezett eltartott megítélése a családi pótlékra jogosultsághoz, az eltartott megítélése pedig a családi pótlék összegszerűségének megállapítása szempontjából történő beszámíthatósághoz kötődik. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Doktoranduszképzésre járó gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Jogosult magasabb összegű családi pótlékra a szülő a doktoranduszképzésre járó gyermeke után?
Részlet a válaszából: […] A Cst. a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából különbséget tesz mind a gyermekek száma, mind az ellátást kérelmező családi állapota szerint. A gyermekek számától függően a családi pótlék összege gyermekenként egy-két ezer forinttal eltérhet. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Figyelembe vehető gyermek

Kérdés: Hová fordulhat a szülő, ha nem ért egyet azzal, hogy a gyógyszerésznek tanuló, doktoranduszképzésben részt vevő gyermekét nem veszik figyelembe a családi pótlék folyósításakor?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a családi pótlék összegének emelése már évek óta várat magára, így az ellátás összege egygyermekes család esetén továbbra is 12 200 forint, egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint. Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint, két gyermeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.
Kapcsolódó címke:

Doktorandusz figyelembevétele családi pótlék számításánál

Kérdés: Figyelembe vehető-e a családi pótlék összegének számítása során a doktorandusz egy 3 gyermekes családnál, ahol a legnagyobb gyerek 2011 júniusában kapta meg osztatlan képzésű gyógyszerészdiplomáját, majd felvették nappali tagozatos doktorandusznak, és az ösztöndíján kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […]  A családi pótlék havi összege egygyermekes család esetén 12200 forint, egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint. Kétgyermekescsalád esetén gyermekenként 13 300 forint, két gyermeket nevelő egyedülálló eseténgyermekenként 14 800 forint. Három- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Főiskolás gyermek figyelembevétele családi pótlék számításánál

Kérdés: Hány éves koráig számít be a családi pótlék összegébe a főiskolai tanulmányokat folytató gyermek?
Részlet a válaszából: […] ...jogviszonya fennáll. Itt a 23 éves korhatárt nem kell figyelembevenni, ellenétben a családi pótlék folyósítására jogot adó gyermekkel.A figyelembe vehető gyermek az összegben 1000-1100 forintotjelent havonta, ez a tanulmányok költségeit még részben sem fedezi, de nemondjunk...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. október 16.

Felsőoktatási intézményben tovább tanuló gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Mit kell tennie az igénylőnek, hogy megkapja a családi pótlékot, amely 2007. január 1-jétől a nyári szünidőre is jár az után a gyermek után, aki felsőoktatási intézményben tanul tovább?
Részlet a válaszából: […] ...vagy a MagyarÁllamkincstár illetékes Igazgatóságára be kell nyújtani a "Bejelentés a családipótlék összegének megállapításánál figyelembe vehető gyermekről" című, Cst.10/B-2. raktári számú nyomtatványt, továbbá a felsőfokú tanintézet igazolását...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. március 13.

Külföldi tanulmányokat folytató gyermek figyelembevétele a családi pótlék folyósításánál

Kérdés: Egy háromgyermekes munkavállaló egy gyermek után kap családi pótlékot, a másik gyermeke egyetemista, a harmadik főiskolás. A főiskolás gyermek 2006. július hóban az USA-ba megy, és valószínűleg ott folytatja tanulmányait. Beszámítható gyermek marad-e a családi pótlék összegének megállapításánál, és milyen igazolást kell bekérni a szülőtől, illetve a főiskoláról a külföldi tanulmányok idejére?
Részlet a válaszából: […] A családi pótléknál vannak olyan gyermekek, akik utáncsaládi pótlék jár, és vannak, akik a családi pótlék összegénekmegállapításánál figyelembe vehetők. Utóbbiak a gyermekek száma szempontjábólvehetők figyelembe, hogy hány gyermekesnek számít a család. Ettől függ az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 5.