Jövedelemmel rendelkező gyermek figyelembevétele

Kérdés: A családi pótlék összegénél és ezáltal a családi adókedvezménynél is figyelembe vehető az a felsőoktatás nappali tagozatán tanuló gyermek, aki őstermelők családi gazdaságának a tagja?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 12. §-a (1) bekezdésének ab) pontja értelmében a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából – többek között – azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és aki köznevelési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.

Mesterképzésben részt vevő gyermek

Kérdés: Beszámítható a kisebb gyermek után folyósítandó családi pótlék összegébe a mesterképzésben részt vevő nagyobb gyermek?
Részlet a válaszából: […] A kérdés valószínűleg arra irányul, hogy a Cst. alapján az egyetemi alapképzést követően mesterképzésen továbbtanuló gyermek, fiatal felnőtt, tanulmányai alapján, a fiatalabb testvére részére folyósított családi pótlék összegénél figyelembe vehető-e, mint az ellátás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Gyámolt gyermek

Kérdés: Figyelembe vehető a családi pótlék megállapítása során a gyámolt gyermek, aki 2021. március 27-én betöltötte a 18. életévét? A jogosultnak egy vér szerinti gyermeke van.
Részlet a válaszából: […] Családi pótlékkal kapcsolatos kérdésekben a Cst. az irányadó jogszabály. Ez a törvény lehetőséget ad arra, hogy a saját háztartásban élő gyermeket, amennyiben az egyéb feltételek adottak, a gyermekszámba beszámítsák, mikor a családi pótlék összegét megállapítják. Ezt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Figyelembe vehető gyermek

Kérdés: Érdemes keresettel élnie a határozat ellen a szülőnek abban az esetben, ha a családtámogatási osztálytól kapott egy elutasító és visszafizetésre kötelező határozatot azzal az indoklással, hogy a nagyobbik, jelenleg passzív hallgatói státuszban lévő egyetemista gyermeke nem vehető figyelembe a családi pótlék összegének megállapítása során, mert nem vesz részt a képzésben? A szülő a kisebbik, középiskolás gyermeke után jogosult a családi pótlékra, és így a családi kedvezményre is, amelynek magasabb összegétől nem szeretne elesni.
Részlet a válaszából: […] A családi kedvezmény szabályainak alkalmazásában a kedvezményezett eltartott megítélése a családi pótlékra jogosultsághoz, az eltartott megítélése pedig a családi pótlék összegszerűségének megállapítása szempontjából történő beszámíthatósághoz kötődik. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Doktoranduszképzésre járó gyermek után járó családi pótlék

Kérdés: Jogosult magasabb összegű családi pótlékra a szülő a doktoranduszképzésre járó gyermeke után?
Részlet a válaszából: […] A Cst. a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából különbséget tesz mind a gyermekek száma, mind az ellátást kérelmező családi állapota szerint. A gyermekek számától függően a családi pótlék összege gyermekenként egy-két ezer forinttal eltérhet. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

18. életévét betöltött gyámolt gyermek

Kérdés: Figyelembe vehető a családi pótlék megállapítása során a 18. életévét betöltött gyámolt gyermek, ha a gyámság megszűnt, de továbbra is a volt gyám neveli, és továbbra is tanul? A családnak két kiskorú vér szerinti gyermeke van.
Részlet a válaszából: […] A Cst. lehetőséget ad arra, hogy a saját háztartásban élő gyermeket, amennyiben az egyéb feltételek adottak, a gyermekszámba beszámítsák, mikor a családi pótlék összegét megállapítják. Családi pótlékot kizárólag a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő, a szülővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. február 26.

Figyelembe vehető gyermek

Kérdés: Hová fordulhat a szülő, ha nem ért egyet azzal, hogy a gyógyszerésznek tanuló, doktoranduszképzésben részt vevő gyermekét nem veszik figyelembe a családi pótlék folyósításakor?
Részlet a válaszából: […] Sajnos a családi pótlék összegének emelése már évek óta várat magára, így az ellátás összege egygyermekes család esetén továbbra is 12 200 forint, egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint. Kétgyermekes család esetén gyermekenként 13 300 forint, két gyermeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. augusztus 7.

Gyámolt gyermek nagykorúvá válása

Kérdés: Jogosultak lesznek magasabb összegű családi pótlékra a saját gyermekeik után a korábbi gyámok a következő esetben? Egy házaspár az egyik szülő testvérének elhalálozása miatt annak kiskorú gyermekét saját háztartásában gyámként nevelte a 2 kiskorú saját gyermekével együtt. A gyámolt gyermek nagykorúvá vált, ezért a családi pótlékot saját jogán maga kapja, de nevelése továbbra is a házaspár otthonában történik, mert még középiskolában tanul, saját jövedelemmel nem rendelkezik. Ki és milyen feltételekkel jogosult a családi kedvezmény igénybevételére?
Részlet a válaszából: […] A Cst. lehetőséget ad arra, hogy a saját háztartásban élő gyermeket, amennyiben az egyéb feltételek adottak, a gyermekszámba beszámítsák, mikor a családi pótlék összegét megállapítják. Családi pótlékot kizárólag a vér szerinti vagy örökbe fogadó szülő, a szülővel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 20.

Doktorandusz figyelembevétele családi pótlék számításánál

Kérdés: Figyelembe vehető-e a családi pótlék összegének számítása során a doktorandusz egy 3 gyermekes családnál, ahol a legnagyobb gyerek 2011 júniusában kapta meg osztatlan képzésű gyógyszerészdiplomáját, majd felvették nappali tagozatos doktorandusznak, és az ösztöndíján kívül egyéb jövedelemmel nem rendelkezik?
Részlet a válaszából: […]  A családi pótlék havi összege egygyermekes család esetén 12200 forint, egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén 13 700 forint. Kétgyermekescsalád esetén gyermekenként 13 300 forint, két gyermeket nevelő egyedülálló eseténgyermekenként 14 800 forint. Három- vagy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. április 10.

Szociális intézményben ápolt gyermek figyelembevétele családi kedvezmény megállapításánál

Kérdés: A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe-vehető gyermek a fogyatékos és szociális intézményi ellátásban részesülő gyermek is. A családban – a figyelembe vehető gyermekeken kívül – egy családi pótlékra jogosult gyermek és egy magzat van. Jogos-e havonta a 8000 forint családi kedvezmény megállapítása abban az esetben, ha a családi pótlék megállapításánál az intézményben ápolt gyermeket családnagyságot növelő gyermekként veszik figyelembe?
Részlet a válaszából: […] A Cst. 12. §-a alapján "A családi pótlék összegénekmegállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott vagy neveltgyermeket kell figyelembe venni, ...b) aki fogyatékos és szociális intézményi ellátásbanrészesül, feltéve, hogy őt a gyámhivatal nem vette...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. május 5.
1
2