Duális képzőhely kedvezménye

Kérdés: Mikortól élhet a kedvezménnyel az a kiva hatálya alá tartozó cég, amely megkezdte saját munkavállalói képzését, módosította a munkaszerződéseket, és 2023. december hónapban beadta az akkreditációs kérelmet a cég képzési hellyé minősítésére, de az eljárás elhúzódása miatt csak április végén kapta meg a regisztrációt? Módosíthatja a bevallásokat január 1-jétől, vagy csak a regisztráció időpontjától veheti igénybe a kedvezményt?
Részlet a válaszából: […] 2023. július 1-jétől szakképzési munkaszerződést csak a duális képzőhelyként nyilvántartásba vett foglalkoztató köthet.A Szak-tv. 90/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja – a munkaszerződés módosítása révén – e nélkül is lehetővé teszi ugyan a szakképzést a saját...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Rehabilitációs hozzájárulás

Kérdés: Be kell számolni a rehabilitációs hozzájárulás megállapításához szükséges átlagos statisztikai létszámba a szakképzési munkaszerződés keretében foglalkoztatott tanulókat? Figyelembe vehető a napi 4 órás munkaidőben foglalkoztatott rehabilitációs mentor a hozzájárulás megállapítása során, amennyiben a cég egyébként nem foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalót?
Részlet a válaszából: […] A rehabilitációs hozzájárulás tekintetében a létszám megállapításakor az Mm-tv. 23. §-ának (4) bekezdése értelmében Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerint járunk el.Az Útmutató 2. számú...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 25.

Szakképzési munkaszerződés hatása a nyugdíjra

Kérdés: Befolyásolja valamilyen módon a nyugdíj számítását, ha a munkáltató a saját dolgozói részére szakképzést indít, és néhány munkavállaló hosszú ideje fennálló napi 8 órás munkaviszonya egy 6 órás szakképzési munkaszerződéssé és egy 2 órás részmunkaidős munkaszerződéssé alakul át? A szakképzés egy évig fog tartani.
Részlet a válaszából: […] A kérdésben foglaltak alapján a Szak-tv. 90/A. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti megoldásról – tehát az érintett munkavállalók munkaszerződésének szakképzéssel összefüggő a módosításról – van szó. A módosított munkaszerződésben az előírásnak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. június 4.

Szakképző iskolai tanuló betegszabadsága, táppénze

Kérdés: Veszélyeztetett terhességére tekintettel jogosult betegszabadságra és táppénzre egy 18 év alatti szakképző iskolai tanuló, aki szakképzési munkaszerződés alapján végez munkát egy kft.-nél?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési munkaszerződéssel rendelkező diákra kiterjed a biztosítás, díjazását társadalombiztosítási járulék terheli, és a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhet, ideértve természetesen az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. március 26.

Keresőképtelenség egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén

Kérdés:

Heti 36 órás munkavállaló "9"-es kódú táppénzt szeretne igénybe venni. Párhuzamosan felnőttképzésben vesz részt, szakképzési munkaszerződéssel dolgozik részmunkaidőben. Folytatni szeretné az iskolát és a munkáját, ezért ebben a jogviszonyban nem igényelne táppénzt. A kamara szerint szüneteltetni kell a tanulmányait. Nem teheti meg, hogy egyik jogviszonyában táppénzen van, a másikban viszont dolgozik? A szülés várható időpontja 2024. május 30., addig éppen befejeződik az iskola, és a vizsgák is lezárulnak.

Részlet a válaszából: […] Az Eb-tv. 43. §-ának (2) bekezdése értelmében egyidejűleg fennálló több biztosítási jogviszony esetén a keresőképtelenséget és a táppénzre való jogosultságot, azok időtartamát, az ellátás mértékét, illetőleg összegét mindegyik jogviszonyban külön-külön kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Munkaidő módosításának hatása a nyugdíjazásra

Kérdés: Milyen hátrányt jelent majd a nyugdíjazáskor, ha egy kisgyermekes édesanya él az Mt. adta lehetőséggel, és kéri a munkáltatóját, hogy a napi munkaidejét 8 óráról 6 órára módosítsa?
Részlet a válaszából: […] A kisgyermekes szülők a gyermeknevelés és a munkavégzés összehangolása érdekében gyakran keresik a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségét. Az Mt. lehetővé teszi, hogy a munkavállaló gyermeke nyolcéves koráig vagy a gondozást végző munkavállaló – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. december 19.

Táppénz szakképzési munkaszerződés lejárta után

Kérdés: Hány napra folyósítható táppénz annak a munkavállalónak, aki 2023. július 24-től áll jelenlegi munkáltatója alkalmazásában, előtte szakképzési munkaszerződés alapján tanulmányokat folytató tanuló volt, a szakmai vizsgáját 2023. június hónapban sikeresen letette, 2023. szeptember 4-től veszélyeztetett terhessége miatt keresőképtelen, és a szülés várható időpontjáig, 2024. április 5-ig feltételezhetően már nem is fog dolgozni? Jogosult lesz CSED-re az anya a gyermek megszületése után?
Részlet a válaszából: […] A szakképzési munkaszerződés alapján tanulmányokat folytató tanuló a szakképzési munkaszerződés időtartama alatt munkaviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül, mivel a szerződéssel a tanuló és a képzőhely között munkaviszony jön létre. A szakképzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 26.

Kifizetőhely létesítéséhez előírt létszám meghatározása

Kérdés: Figyelembe kell venni a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott diákokat a kifizetőhely létesítését szükségessé tevő 100 fős létszám meghatározása során?
Részlet a válaszából: […] A Tb-fü-tv. 9. §-ának (1) bekezdése értelmében minden munkáltató, amely legalább 100 fő pénzbeli egészségbiztosítási ellátásra jogosult személyt foglalkoztat, köteles társadalombiztosítási kifizetőhelyről gondoskodni.Ugyanezen szakasz (5) bekezdése előírásaiból...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 8.

Részmunkaidős munkavállaló nyugdíja

Kérdés:

Milyen hátránnyal jár a nyugdíjra nézve, ha egy munkavállaló nem teljes munkaidőben, hanem pl. napi 6 órás részmunkaidőben dolgozik?

Részlet a válaszából: […] Természetesen az elért kereset nagysága és a szolgálati idő mennyisége befolyásolja az öregségi nyugdíj összegét, de a teljes munkaidőtől eltérő, csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatás nem feltétlenül jelent hátrányt. Nézzük meg jobban, hogyan számolják...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 27.

Szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye kiva esetén

Kérdés: Érvényesíthető a szakirányú oktatás és a duális képzés adókedvezménye egy kisvállalati adó hatálya alá tartozó munkáltató esetében az adóalap meghatározásánál a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében, egyezően a szociálishozzájárulásiadó-mentességgel?
Részlet a válaszából: […] A kivaadózó esetében az adóalap meghatározásánál nem érvényesíthető a szociálishozzájárulásiadó-kedvezmény a szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállaló tekintetében. Ugyanakkor a kivás cég az adókedvezményt adó-visszaigénylés keretében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 6.
1
2
3