Adóalap-csökkentő kedvezmények

Kérdés: Igénybe veheti a beteg gyermek után járó magasabb összegű családi kedvezményt és a személyi kedvezményt is az édesapa abban az esetben, ha cukorbetegségben szenved, gyermeke pedig súlyosan allergiás a laktózra és a gluténre?
Részlet a válaszából: […] Az Szja-tv. 29/A-29/G. §-ai tartalmazzák az adóalap-csökkentő kedvezményeket, amelyek közül - a jogosultság megléte esetén - egyszerre több is igénybe vehető az adóalap mértékéig. A jogszabály azt is meghatározza, hogy több jogosultság esetén milyen sorrendben vehetők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 13.

Nyilatkozat személyi kedvezmény igénybevételéről

Kérdés: Kell minden adóévben nyilatkoznia a munkavállalónak a személyi kedvezmény érvényesítéséről abban az esetben, ha végleges orvosi igazolással rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] Az adóelőleg-nyilatkozatok célja, hogy a munkáltató, kifizető az adóelőleg mértékének megfelelő megállapítása céljából az általa nem ismert, az adó mértékét befolyásoló tényekről, adatokról információt szerezzen. A nyilatkozatnak nincs kötelező formája, a NAV...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 28.

30 év alatti anyák kedvezményének igénybevétele

Kérdés:

Jogosult lesz a 30 év alatti anyák kedvezményének igénybevételére az a munkavállaló, aki egy éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, laktózintoleranciájára tekintettel jogosult személyi kedvezményre, 2023. április 7-én tölti be a 25. életévét, és bejelentette, hogy 2023. február 10-én elérte a várandóssága 91. napját? A munkavállalónak ez lesz az első gyermeke. Jogosult lehet egy időben az életkora alapján járó kedvezményekre és a személyi kedvezményre is?

Részlet a válaszából: […] A 30 év alatti anyáknak járó adóalap-kedvezmény 2023. január 1-jétől vehető igénybe. Jelenleg egy átmeneti szabályról beszélhetünk, hiszen a kedvezmény csak a 424/2022. Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt alkalmazható, a vonatkozó feltételeket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozó járulékalapja

Kérdés: A minimálbér, a garantált bérminimum vagy a tényleges adóalap figyelembevételével kell megállapítania a társadalombiztosítási járulék és a szociális hozzájárulási adó alapját annak a főfoglalkozású átalányadózó egyéni vállalkozónak, aki év közben nem vesz ki jövedelmet a vállalkozásból? A vállalkozó fordítói, valamint tolmácsolási tevékenységet végez, és alkalmanként nyelvvizsgára felkészítés céljából vállal tanítványokat is. A kibocsátott számlák összege havonta változik, a munkák megoszlása miatt előfordulhatnak olyan hónapok is, amikor egyáltalán nem bocsát ki számlát.
Részlet a válaszából: […] A választ egy általános félreértés eloszlatásával kell kezdeni. Az átalányadózó egyéni vállalkozó közterhei-re ugyanis – szinte – semmilyen hatással nincs az, hogy a vállalkozó mikor és milyen formában veszi ki ténylegesen a jövedelmét. Az átalányadózás lényege –...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Négygyermekes anya nyugdíjazása

Kérdés: Adómentesen kerül figyelembevételre az átlagkereset számításánál egy hamarosan nyugdíjba vonuló négygyermekes édesanya jövedelme, vagy ebből is levonják az egyébként ténylegesen meg nem fizetett személyi jövedelemadót?
Részlet a válaszából: […] Valóban, az Szja-tv. 29/D. szakasza alapján a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét érvényesítő magánszemély az összevont adóalapját – minden más kedvezményt megelőzően – a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményével csökkentheti. Ez a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Kedvezmények érvényesítése a 2020. évi személyijövedelemadó- bevallásban

Kérdés: Hogyan érvényesíthető a személyijövedelemadó-bevallási tervezetben a családi kedvezmény, az első házasok kedvezménye vagy a súlyos fogyatékosságra vonatkozó kedvezmény? Hogyan kell eljárni abban az esetben, ha az adózónak csak az év egy részében volt munkaviszonya? Ebben az esetben a kedvezmények csak arányosan vehetők igénybe a bevallásban?
Részlet a válaszából: […] A 2020. évi személyijövedelemadó-bevallás benyújtásának és az adó megfizetésének határideje 2021. május 20.A NAV a nyilvántartásában szereplő adatok alapján valamennyi adózó részére automatikusan elkészíti a magánszemélyek adóbevallási tervezetét. A NAV adatbázisa a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 13.

Családi pótlék és családi kedvezmény

Kérdés: Hány éves korig jár a családi pótlék és az ehhez kapcsolódóan az eltartó szülőnek járó személyijövedelemadó-kedvezmény a középfokú, majd ezután felsőfokú tanulmányokat folytató gyerek után?
Részlet a válaszából: […] Jelen szabályozás szerint (Cst.) a családi pótlék két elnevezést kapott, az iskoláztatási támogatást és a nevelési ellátást. Ezt azért kell tisztázni, mert a kérelmező mindkét esetben ugyanazon összegű ellátást kap, mégis más szabályok vonatkoznak az egyikre, mint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 9.

Személyi kedvezmény érvényesítése

Kérdés: Érvényesítheti a személyi kedvezményt a részére folyósított egészségkárosodási járadékból egy korábban hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személy, aki szolgálat ellátása során elszenvedett balesete következtében jogosult az ellátásra?
Részlet a válaszából: […] A rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja amennyiben az egészségi állapota miatt bekövetkezett alkalmatlansága negatív következményeként hivatásos szolgálata ellátására alkalmatlanná válik, a megelőzően megszerzett, őt megillető jövedelem kiesésének pótlása...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Online adóelőleg-nyilatkozat

Kérdés: Hogyan juttathatja el legegyszerűbben az adóelőleg-nyilatkozatot a bérszámfejtést végző vállalkozás részére a munkavállaló abban az esetben, ha az alkalmazására online módon került sor, a munkavégzés az otthonában történik, a munkáltatójánál személyes ügyintézésre nincs lehetőség? Hitelesnek fogadható el ebben az esetben az e-mailen megküldött nyilatkozat?
Részlet a válaszából: […] A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2020-tól az online adóelőleg-nyilatkozat bevezetésével nyújt segítséget a magánszemélyeknek és a kifizetőknek. Az új lehetőség mindenki számára elérhető, és segítségével csökkennek az adminisztrációs terhek, rövidül a nyilatkozatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 29.

Adókedvezmények érvényesítése

Kérdés: Van valamilyen szabályozás arra vonatkozóan, hogy milyen sorrendben érvényesíthető a családi adókedvezmény és a személyi kedvezmény annál a munkavállalónál, aki mindkettőre jogosult? Abban az esetben, ha a személyi kedvezményt érvényesítik először, a családi kedvezmény fennmaradó része járulékkedvezményként érvényesíthető, ellenkező esetben viszont a személyi kedvezmény tulajdonképpen elveszik.
Részlet a válaszából: […] A családi adókedvezmény az összevont adóalapot, míg a fogyatékosságra tekintettel járó személyi kedvezmény az összevont adóalap adóját csökkenti. Így a személyi kedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha a családi adóalap-kedvezmény érvényesítése után még van pozitív...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 10.
1
2
3