tb Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

32 találat a megadott veszélyhelyzet tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.

1. találat: Veszélyhelyzet miatti kedvezmény

Kérdés: Élhet a vészhelyzet miatti társas vállalkozókat érintő járulékkedvezménnyel egy 2020. július hónapban alakult betéti társaság a tagjai után abban az esetben, ha egyébként a tevékenységi köre megfelel a feltételeknek?
Részlet a válaszból: […]§-ának (3) bekezdése értelmében fő tevékenységnek azt a tevékenységet kell érteni, amelyből az adózónak e rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább a bevételének 30 százaléka származott. A problémát jelen esetben az okozza, hogy a rendelet hatálybalépésekor (2020. november 11.) a társaság még nem működött hat hónapja, így szó szerinti értelmezés esetén e feltétel nyilvánvalóan nem teljesülhet.Ugyanakkor az adóhatóság honlapján a kedvezményekkel kapcsolatos tájékoztatóból (gyakori kérdések, IV. pont 1. kérdés) az derül ki, hogy a fő tevékenységre vonatkozó előírásoknak eleget tesz az a vállalkozás is, amely a rendelet hatálybalépését megelőzően[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6799

2. találat: Egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítása

Kérdés: Mely esetekben és mikortól alkalmazható pontosan az egészségbiztosítási és családtámogatási ellátások meghosszabbítására vonatkozó rendelkezés? Kérelmezni kell a hosszabbítást, vagy automatikusan hosszabbodik meg a jogosultság?
Részlet a válaszból: […]április 7. napjáig kell meghosszabbítani, és a jogosultak köre kiterjed azokra is, akik jogosultsága 2021. március 8. napján vagy azt követően szűnt meg.A hivatkozott két jogszabályhely ismeretében a 2021. március 8-án az Eb-tv. által meghatározott feltételek birtokában folyósított gyermekgondozási díjra vagy a Cst. alapján biztosított gyermekgondozást segítő ellátásra, gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot 2021. április 7-ig továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a 2021. április 7-ig eső naptári napokra folyósítani kell.A rendelkezéssel fenntartott igényjogosultság esetében más, további, az Eb-tv. alapján járó gyermekgondozási díj, vagy szükséges biztosítási idő hiányában méltányosság keretein belül megállapított csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, illetve táppénz nem vehető igénybe.A gyermekgondozási díjra való jogosultság meghosszabbítása iránt külön igényérvényesítés benyújtása nem indokolt, a gyermekgondozási díj megállapítása és folyósítása külön határozat kiadmányozása nélkül, a kifizetőhely által automatikusan történik.A 2021. március 8-án fennálló jogosultság esetében 2021. április 7-ig nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket saját háztartásában neveli, gondozza-e.A kivételszabályozás szerint a fennálló jogosultság abban az esetben szűnik meg, amennyiben a gyermek közös háztartásban élő mindkét szülője - egyedülálló alapjogosult esetében az alapjogosult - megelőzően megtett nyilatkozatát, mely szerint egyetért a gyermekgondozási díj nagyszülő általi igénylésével[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6780

3. találat: GYED továbbfolyósítása

Kérdés: Helyesen járt el a kifizetőhely abban az esetben, ha megszüntette annak a munkavállalójának a GYED-jogosultságát, akinek a gyermeke az ellátások hosszabbításáról szóló 128/2021. Korm. rendelet keltének napján, azaz 2021. március 13-án töltötte be a második életévét? A dolgozó nem ért egyet a kifizetőhely döntésével, szerinte továbbra is jogosult lenne az ellátásra.
Részlet a válaszból: […]napján vagy azt követően szűnt/szűnik meg.A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2021. március 14-én lépett hatályba.Tehát, ha a gyermek 2021. március 14-én töltötte volna be a második életévét, a meghosszabbítás vonatkozna az utána GYED-ben részesülőre. Mivel a gyermek 2021. március 13-án már betöltötte a második életévét, helyesen járt el a kifizetőhely, hogy a GYED folyósítását nem hosszabbították meg, hanem azt megszüntették.Ha van olyan GYED-ben részesülőjük, akinek a gyermeke 2021. március 14-én vagy azt követően tölti be a második életévét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. április 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6778
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Védőoltás

Kérdés: Kötelezheti a munkáltató a védőoltás beadatására a munkavállalóját?
Részlet a válaszból: […]bármilyen nyomásgyakorlás vagy hátrányos megkülönböztetés kilátásba helyezése. A negatív diszkrimináció tilalma egyébként olyannyira hangsúlyos alapelv, hogy az Mt. preambulumában megjelenítődik az egyenlő bánásmód követelménye, amelynek be nem tartása komoly jogi következményekkel járhat a munkáltatóra nézve. Bármilyen, oltással kapcsolatos megkülönböztetés törvénybe ütköző, illetve, ha a munkáltató a vakcina beadásának megtagadása miatt mondja fel a munkavállaló munkaviszonyát, az szintén jogellenesnek minősül.A fent leírtak értelmében állásinterjún is tilos bármilyen olyan kérdés, amely a jelentkező beoltottságára vagy az azzal kapcsolatos hajlandóságára irányul. Szintén nem lehet nyilvántartást vezetni a már beoltott alkalmazottakról, ugyanis ezen információk olyan szenzitív adatok, amelyek tárolása és kezelése is jogellenes az Info-tv., valamint a GDPR Rendelet értelmében. Ez alól természetesen képezhet kivételt néhány különleges munkakör, mint például az egészségügyi dolgozók, azonban ott az ilyesfajta adatkezelés szorosan összefügg a munkavégzéssel, és a munkáltató rendelkezik hozzá a kellő jogalappal.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6745
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

5. találat: Munkakör módosítása

Kérdés: Milyen módon és feltételekkel helyezheti át más munkakörbe a munkáltató a munkavállalót abban az esetben, ha jelenleg - a veszélyhelyzet ideje alatt - távoli elérés biztosításával home office keretében végzi a munkáját? Értesítheti a cég vezetője telefonon keresztül a dolgozót a munkakör megváltoztatásáról?
Részlet a válaszból: […]háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre vagy az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidőre jött létre. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás várható tartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell.Az áthelyezést, mint a munkaszerződés módosítását, a munkáltatói jogkör gyakorlója minden esetben köteles szerződésbe foglalni, ez pedig csak és kizárólag a munkavállaló beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a felek között nincs konszenzus, a munkaadó szigorú törvényi garanciák mellett, de élhet a felmondás lehetőségével.A jogalkotó nevesít védett csoportokat, amelyeknél a törvény kifejezetten tiltja az egyoldalú áthelyezést. Az Mt. 53. §-ának (3) bekezdése alapján a munkavállaló hozzájárulása nélkül nem kötelezhető más helységben végzendő munkáraa) a várandóssága megállapításától gyermeke három-éves koráig,b) gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamintc) hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, had) a rehabilitációs szakértői szerv a legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.A rendelkezéstől a kollektív szerződés alapján sem lehet eltérni.Azonban az Mt. lehetőséget ad a munkáltató számára, hogy a normaszövegben meghatározott ideig, átmenetileg eltérjen a felek között korábban megkötött munkaszerződéstől, annak módosítása nélkül. Ez történhet más munkakörben, munkahelyen vagy munkáltatónál, az ilyen eseteket nevezzük munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnak. Ezzel a jogalkotó célja az olyan helyzetek rugalmasabb kezelése, mint például a munkavállalói létszám átmeneti hiánya. Ezen idő leteltével a munkavállaló természetesen visszatér a munkaszerződésében foglalt munkakörbe és munkahelyre. Az Mt. értelmében naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 30.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6744
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Kedvezményezett foglalkoztató rehabilitációs hozzájárulása

Kérdés: Hogyan kell megállapítani a rehabilitációs hozzájárulás éves összegét abban az esetben, ha a foglalkoztató társaság mind a tavaszi, mind pedig az őszi gazdaságvédelmi intézkedések alapján jogosult adókedvezményre?
Részlet a válaszból: […]hozzájárulás éves összegének a meghatározása során a hozzájárulás mértékének csak a kétharmadát kell megfizetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 2011. évi CXCI. tv. 23. §-ának (5) bekezdésében említett mérték (a minimálbér 9-szerese) helyett a minimálbér 6-szorosával kell számolni.Másrészt az így meghatározott éves értéket a 485/2020. Korm. rendelet 3. §-a alapján tovább lehet csökkenteni két hónapra jutó hozzájárulás-fizetési kötelezettséggel, tehát az előzőek szerint megállapított[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. március 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6733

7. találat: Állásidő

Kérdés: Jogosult lesz alapbérre a munkavállaló a Covid-19-járvány miatt elrendelt állásidőre?
Részlet a válaszból: […]befolyásolására a munkáltatónak objektíve nincs módja és lehetősége, és amelyek bekövetkezésével nem is számolhatott, így elhárító intézkedéseket nem tehetett.Arról, hogy a Covid-19 vírus elháríthatatlan külső oknak minősül-e, még nem alakult ki bírói gyakorlat, így egyelőre álláspontunkat csak a jogi szabályozás elméleti értelmezésével tudjuk alátámasztani. Az elrendelt veszélyhelyzet olyan objektívan meghatározható körülmény, mely alapját képezi a munkáltató bérfizetési kötelezettség alóli mentesülésének.Más elbírálás alá esik azonban a veszélyhelyzettel nem érintett időszak. Véleményünk szerint a vírus hatásait és (a munkáltatók tekintetében is) valószínűsíthető következményeit mérlegelve vezette be a végrehajtó hatalmi ág a rendkívüli jogrendet, mellyel a munkáltatókat tehermentesítette a rajtuk kívül álló okból bekövetkező bevételkiesés következményei alól. A veszélyhelyzet megszűnéséből arra lehet következtetni, hogy elmúlt, vagy legalábbis olyan szintűvé csökkent az akadály, hogy az nem szolgálhat a bérfizetés alóli mentesülés indokaként. A rendkívüli jogrenddel nem érintett időszakban nem lehet objektívan meghatározni azt az időszakot, mely elháríthatatlan külső oknak minősülne, így hivatkozni sem lehetne rá következetesen. Bár a jövőt illetően csak találgatni lehet, de valószínűleg hosszú ideig fog tartani a vírus hatása, és még több ideig hallhatunk róla a médiából. Ha ezen időszak alatt is hivatkozhatna[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. január 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6670
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

8. találat: Kedvezményezett idő figyelembe-vétele szolgálati időként

Kérdés: Figyelembe fogják venni a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő számításakor a járvány miatti kedvezményezett foglalkoztatás időszakát annak az újságíróként dolgozó munkavállalónak, aki 2021. február hónapban fogja betölteni a nyugdíjkorhatárát, és igényelni szeretné a nyugellátást? Milyen keresetet számolnak erre az időszakra, tekintettel arra, hogy a nyugdíjjárulékot nem kellett megfizetni?
Részlet a válaszból: […]legfeljebb az egészségügyi szolgáltatási járulék felső határáig, havi 7710 forintos összegig a taxis személyszállítói, szálláshely-szolgáltatói, vendéglátói tevékenységet, valamint alkotó-, művészeti, szórakoztató tevékenységet, sport-, szabadidős tevékenységet, szerencsejáték, fogadás, film-, videó-, televízióműsor-gyártó, hangfelvétel-kiadó tevékenységet, konferencia, kereskedelmibemutató-szervező, napilapkiadó, folyóirat-, időszakikiadvány-kiadó, műsor-összeállító, műsorszolgáltató, utazásközvetítő, utazásszervező tevékenységet, fizikai közérzetet javító szolgáltatást és belvízi személyszállító tevékenységet folytató foglalkoztatónak a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalója[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. szeptember 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6573

9. találat: Ellátások fizetés nélküli szabadság után

Kérdés: Folyamatosnak minősül a biztosítása annak a munkavállalónak, aki több mint 10 éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, és 2020. április 1-jétől május 24-ig fizetés nélküli szabadságon volt, mert a veszélyhelyzet miatt az őt foglalkoztató cég működése teljesen leállt, a vállalkozás tulajdonában lévő üzletet be kellett zárni? Erre az időszakra a munkáltató megfizette az előírt járulékot. Milyen ellátásokra lehet jogosult a továbbiakban az érintett dolgozó?
Részlet a válaszból: […]§-a viszont arról rendelkezik, hogy a veszélyhelyzetből kifolyólag fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult a veszélyhelyzet fennállásának időszakában. A munkavállaló tehát a fizetés nélküli szabadságának időtartama alatt egészségügyi szolgáltatásra jogosult volt.Visszatérve a kérdés első részére, nézzük meg, hogy mikor folyamatos a biztosításban töltött idő. Az Eb-tv. 48/A. §-ában foglaltak alapján a biztosításban töltött idő akkor folyamatos, ha abban 30 napnál hosszabb megszakítás nincs. A 30 napi megszakítás időtartamába nem számít be a baleseti táppénz, a CSED, az örökbefogadói díj, a GYED folyósításának az időtartama. Ennek következtében a biztosításának szünetelése a folyamatos biztosításban töltött idejét - mivel az a 30 napot meghaladja - megszakítja.A folyamatos biztosításban töltött időnek a pénzbeli ellátásokra való jogosultságok közül a táppénzre jogosultság időtartamának megállapításánál, a táppénz összegének és mértékének megállapításánál van jelentősége.Ugyanis táppénz a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt a keresőképtelenség első napját közvetlenül megelőző folyamatos biztosításban töltött időszak alatt, a Tbj-tv. 5. §-ában meghatározott biztosításban töltött napoknak megfelelő számú napra jár, maximum egy éven át. Ez a szabály azt jelenti, hogy hiába dolgozik már tíz éve a munkáltatónál, ha például 2020. június 10-től keresőképtelenné válik, és a betegszabadságát már kimerítette, táppénzre csak a 2020. május[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6473

10. találat: GYES továbbfolyósítása

Kérdés: Kötelező a munkaadónak továbbra is engedélyeznie a fizetés nélküli szabadságot annak a munkavállalójának, akinek a GYES-re való jogosultsága május 20-ával megszűnt volna, mivel gyermeke betöltötte a 3 éves kort, de a vészhelyzetre tekintettel továbbra is kapja az ellátást, vagy mérlegelheti a szabadság engedélyezését, és tartama alatt szünetel a biztosítás?
Részlet a válaszból: […]jogosultságot a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. A rendelet alapján az e körbe tartozó ellátások továbbfolyósítására "automatikusan", tehát kérelem nélkül sor került.Ami a fizetés nélküli szabadság engedélyezését illeti, ebben az esetben a munkáltatónak nincs mérlegelési lehetősége, ugyanis az Mt. 130. §-a értelmében a munkavállalónak gyermeke személyes gondozása érdekében - a gyermek harmadik életévének betöltése után is - fizetés nélküli szabadság[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. június 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Társadalombiztosítási Levelek adatbázisban: 6471
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 32 | >>>>>>

Ha nem találta meg amit keresett indítson új keresést