Munkába járás

Kérdés: Fizetni kell mindkét munkavállaló részére saját gépjárművel történő munkába járás címén költségtérítést abban az esetben, ha munkavállalók (férj és feleség) ugyanannál a munkáltatónál dolgoznak, óvodás gyermeket nevelnek közös háztartásban, és egy gépjárművel járnak munkába? A munkáltató biztosít ingyenes buszjáratot a munkaidő kezdetére és végére a lakóhely és a munkavégzés helye között. Hivatkozhat arra, hogy emiatt csak az egyik munkavállaló részére fizet, vagy mindkét munkavállaló jogosult a költségtérítésre?
Részlet a válaszából: […] ...állít határt. Az Szja-tv. szabályait a nem közösségi közlekedésre kifizetett költségtérítések tekintetében jelenleg veszélyhelyzeti szabályozás írja felül.Ha a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 7.

30 év alatti anyák kedvezményének igénybevétele

Kérdés: Jogosult lesz a 30 év alatti anyák kedvezményének igénybevételére az a munkavállaló, aki egy éve dolgozik jelenlegi munkáltatójánál, laktózintoleranciájára tekintettel jogosult személyi kedvezményre, 2023. április 7-én tölti be a 25. életévét, és bejelentette, hogy 2023. február 10-én elérte a várandóssága 91. napját? A munkavállalónak ez lesz az első gyermeke. Jogosult lehet egy időben az életkora alapján járó kedvezményekre és a személyi kedvezményre is?
Részlet a válaszából: […] ...1-jétől vehető igénybe. Jelenleg egy átmeneti szabályról beszélhetünk, hiszen a kedvezmény csak a 424/2022. Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet fennállásának ideje alatt alkalmazható, a vonatkozó feltételeket pedig nem az Szja-tv., hanem az 596/2022. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. január 31.

Kormánytisztviselő végkielégítésének visszafizetése

Kérdés: Új jogviszony létesítése esetén valóban kötelezhető a végkielégítésben részesülő kormánytisztviselő a végkielégítés meghatározott részének visszafizetésére az azt kifizető korábbi foglalkoztató részére? Amennyiben igen, akkor hogyan befolyásolja a visszafizetésre kerülő végkielégítés összegét a megszüntetett, végkielégítésre jogosító foglalkoztatás és az új jogviszony létrejötte közötti időtartam? Miként érvényesül a korlátozó rendelkezés a veszélyhelyzeti szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...részére köteles visszafizetni.A korlátozó rendelkezés további szigorítása jelenítődik meg a 185/2022. Korm. rendelet egyes szakaszaiban.A veszélyhelyzet kihirdetését megelőzően a jogviszony megszűnését követő harminc napon belül újabb kormányzati szolgálati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 29.

Otthonfelújítási támogatáshoz szükséges biztosítási jogviszony

Kérdés: Hogyan befolyásolja a gyermeket nevelő családok által igényelt otthonfelújítási támogatás megítélésének feltételéül állított társadalombiztosítási jogviszony fennállását, valamint a fennállás megszakítását a veszélyhelyzet megszűnése?
Részlet a válaszából: […] ...és nevelő család megfelelő lakhatási körülmények között éljen. Ennek egyik megvalósítási formája az otthonfelújítási program.A veszélyhelyzet megszűnése a nyújtott támogatás egyes kritériumait is befolyásolja. A 195/2022. Korm. rendelet a gyermeket nevelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 25.

Távmunkavégzés költségtérítése

Kérdés: Mennyiben szolgálhatja a munkáltató és a munkavállaló közös gazdasági érdekeit az otthoni munkavégzés az új jogszabályi környezet figyelembevételével?
Részlet a válaszából: […] ...távmunkavégzésről a járványügyi helyzettel összefüggően, majd 2022-ben már a veszélyhelyzet megszűnése okán esik egyre több szó. Miután a járvány-ügyi veszélyhelyzet 2022. június 1-jén megszűnt, a távmunkavégzés új szabályai életbe léptek. Ennek egyik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Keresőképtelenség igazolása a veszélyhelyzet megszűnését követően

Kérdés: Továbbra is lehetőség van a keresőképtelenségről szóló igazolások elektronikus úton történő továbbítására, vagy kötelező az eredeti, papíralapú igazolás bemutatása?
Részlet a válaszából: […] ...hatályba lépett 657/2020. Korm. rendelet átmeneti szabályozásként megváltoztatta a szemléltetett és megelőzően követett folyamatot.A veszélyhelyzet fennállása alatt a 102/1995. Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti igazolást a betegnek nem kellett átadni, azt az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Ellátás állapotjavulás esetén

Kérdés: Van valamilyen teendője annak a személynek, aki megváltozott munkaképessége miatt özvegyi nyugdíjban részesül, a felülvizsgálat során állapotjavulást állapítottak meg, és megszüntették az ellátást, amit ennek ellenére továbbra is folyósítanak a részére? Le kell mondania valahol az ellátást, vagy automatikusan történik a megszüntetés?
Részlet a válaszából: […] ...veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a megváltozott munkaképesség címén megállapított ellátásokat, így az özvegyi nyugdíjat, az árvaellátást, a baleseti járadékot, a rokkantsági járadékot, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 19.

Végrehajtás adó-visszatérítésből

Kérdés: Végrehajtás alá vonható a személyi jövedelemadó visszatérített hányada? Megtagadhatja az adóhatóság az szja kiutalását a végrehajtás alá vont tartozás okán, ha a személyijövedelemadó-visszatérítésre jogosult, gyermeket nevelő szülő ellen egyidejűleg adóhatósági és bírósági végrehajtási eljárás is folyamatban van?
Részlet a válaszából: […] ...nem köteles megfizetni.Válaszunkban kitértünk arra, hogy a gyermekek kedvezőbb nevelési körülményeinek elősegítése érdekében, a veszélyhelyzetre való tekintettel, a megállapított előleggel szemben az állami adó- és vámhatóság az Art. szerinti visszatartási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. január 18.

Egészségi állapot felülvizsgálata

Kérdés: Megszűnhet a rokkantsági ellátása annak a személynek, akinek decemberben kellene újabb felülvizsgálatra mennie, de még nem kapott értesítést? Mit tehet annak érdekében, hogy ne szüntessék be az ellátás folyósítását?
Részlet a válaszából: […] ...veszélyhelyzet időtartama alatt egyes rokkantsági és rehabilitációs ellátással kapcsolatos szabályokat az általánostól eltérően kell alkalmazni. Az általánostól eltérően kell alkalmazni a 2011. évi CXCI. tv. felülvizsgálati szabályait is, ugyanis az 556/2020. Korm....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Rehabilitációs ellátás

Kérdés: Vissza kell fizetnie a kiutalt plusz kéthavi összeget annak a személynek, akinek a rehabilitációs ellátása szeptemberben megszűnt, de októberben és novemberben is megkapta az utalást? Hogyan kell eljárni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] ...2021. évi XCIX. törvény 97. §-ának (1) bekezdése alapján a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró rehabilitációs ellátás a veszélyhelyzet megszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napján szűnik meg. A kormány a koronavírus-világjárvány miatt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 16.
1
2
3
9