Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen sajátosságai vannak a vezető állású munkavállaló szerződésének?
Részlet a válaszából: […] A vezető állású munkavállalók egy cég életében kiemelt jelentőséggel bírnak, az operatív, gazdasági döntések meghozatala miatt különös bizalmat élveznek. A velük kapcsolatos szabályok az Mt. 208-211. §-aiban kerültek meghatározásra.A vezetők a munkáltató közvetlen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 25.

Köztulajdonban álló munkáltató

Kérdés: Milyen speciális szabályok vonatkoznak a köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszonyra?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt fontos tisztázni azt, hogy melyik munkáltató minősül köztulajdonban állónak. Az Mt. 204. §-ának (1) bekezdése alapján köztulajdonban álló munkáltató a közalapítvány, valamint az a gazdasági társaság, amelyben az állam, helyi önkormányzat, nemzetiségi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. október 11.

Euróban meghatározott munkabér

Kérdés: Van lehetőség arra, hogy a Magyarországon munkát végző magyar állampolgár részére euróban meghatározott munkabért forintra átszámítva utalja át a munkáltató a dolgozó bankszámlájára? Milyen árfolyamot kell használni ebben az esetben?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 154. §-ának (1) bekezdése akképpen rendelkezik, hogy a munkabért - külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - forintban kell megállapítani és kifizetni. A törvénynek e passzusa ún. kógens rendelkezés, ami azt jelenti, hogy sem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 22.

Kormányzati dolgozó

Kérdés: Milyen elhelyezkedést korlátozó intézkedésekkel kell szembenéznie a munkavállalónak abban az esetben, ha jelenleg a Kit. hatálya alá tartozik, és a munkáltatója egyoldalúan módosította a kinevezését, és ezzel a munkakörét, de ebbe a változtatásba nem szeretne beleegyezni, mert sérelmesnek érzi?
Részlet a válaszából: […] A 2018-as év végén a sajtó és az érintett munkavállalói oldal karöltve hangoztatta, hogy a 2018. évi CXVI. tv. alkalmas a munkavállalói alapjogok csorbítására. A hivatkozott jogszabályhely a későbbiekben már nem tudott szabadulni a pejoratív "rabszolgatörvény" elnevezéstől,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 14.

Vezető állású munkavállaló

Kérdés: Milyen speciális munkajogi szabályok vonatkoznak a vezető állású munkavállalókra?
Részlet a válaszából: […] Mindenekelőtt azt szükséges meghatározni, hogy ki minősül a jogszabály alapján vezető állású munkavállalónak. E kérdésre az Mt. 208. §-a ad választ, amely kimondja, hogy vezető állású munkavállaló a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 5.

Egyszerűsített foglalkoztatott külföldi foglalkoztatása

Kérdés: Kiküldheti az EU-n belül található kapcsolt vállalkozásának telephelyére az egyszerűsített foglalkoztatás keretén belül dolgozó munkavállalóit a munkáltató? Amennyiben igen, kizárólag alkalmi munkavállalókat, vagy esetleg turisztikai idénymunkásokat is? A külföldi munkavégzés idejére kell-e A1 jelű igazolványt igényelni?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerűsített foglalkoztatás egy atipikus munkaviszony. Az ilyen egyszerűsített formák általában rövid időtartamra létesülnek, cserébe az adminisztrációs és a közterhek is jelentősen kisebbek a tipikus munkaviszonyokéhoz képest.Bizonyos általános munkajogi szabályok nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. március 30.

Vezető állású munkavállaló szabadságmegváltása

Kérdés: Ki kell fizetnie a munkáltatónak a felhalmozódott ki nem vett szabadságot a vezető állású munkavállalónak történő felmondás esetén? A munkavállaló munkaideje kötetlen volt, semmilyen nyilvántartást nem kellett vezetnie, illetve nem kellett elszámolnia a munkaidejével.
Részlet a válaszából: […] A munkáltató köteles kifizetni a ki nem vett szabadságot a vezető állású munkavállaló felmondása esetén. Az Mt. 208. §-ának (1) bekezdése szerint vezető állású munkavállalónak minősül a munkáltató vezetője, valamint a közvetlen irányítása alatt álló és -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. január 19.

Bérgarancia

Kérdés: Milyen módon juthat hozzá elmaradt, kifizetetlen munkabéréhez egy felszámolás alá került gazdálkodó szervezet volt munkavállalója? Van eltérés a kielégítés mértékében és a kifizetési határidőben a munkavállalók és a vezető vagy tulajdonosok esetében?
Részlet a válaszából: […] Fizetésképtelen gazdálkodó szervezet felszámolását az ügyben eljáró illetékes bíróság végzéssel rendeli el. A felszámolás kezdő időpontjában a tulajdonosi menedzsment külön jogszabály által biztosított meghatározott jogosítványai megszűnnek, és a felszámolás alá...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. október 13.

GYES lejárta előtt visszatérő munkavállaló

Kérdés: Köteles a munkáltató mindenféleképpen munkát biztosítani a munkavállalónak abban az esetben, ha a gyermek 3 éves koráig fizetés nélküli szabadságot igényelt, GYES-ben részesül, most viszont a gyermek 2. életévének betöltése után úgy döntött, hogy mégis visszamenne dolgozni? A munkavállaló vezető állásúnak minősül, napi munkaideje 8 óra volt, amit most 6 órásra szeretne módosítani. A munkáltató vezető állású munkavállalóként nem tudja 6 órában foglalkoztatni, mert ez a munkakör nem látható el részmunkaidőben, ezért javasolta a munkakör megváltoztatását. Az új munkakör betöltése egy másik munkavégzési helyen lenne, mint ahol a munkavállaló a szülés előtt dolgozott, mert az a részleg, amelynél a munkáját végezte, és ahová a cég vissza tudná venni, elköltözött, illetve részben meg is szűnt, a munkavállaló azonban ezt a megoldást nem akarja elfogadni, mert az új munkavégzési hely lényegesen távolabb van az otthonától, mint a korábbi. A munkáltató a munkavállaló korábbi munkakörére 3 éves határozott idejű munkaszerződéssel alkalmazott egy másik munkavállalót.
Részlet a válaszából: […] A vezető állású munkavállalóra vonatkozóan - a munkáltatónál betöltött speciális helyzetére, fokozott felelősségére és bizalmi helyzetére tekintettel - az Mt. számos speciális szabályt tartalmaz, ezért különös jelentősége van annak, hogy a törvény definiálja a vezető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 12.

Ügyvezető folyamatos határozott idejű munkaviszonya

Kérdés: Tekinthető határozatlan idejűnek a vezető állású munkavállaló munkaviszonya abban az esetben, ha húsz év óta folyamatosan egymást követő határozott idejű munkaszerződések alapján látja el egy kft.-ben az ügyvezetői munkakört? Összeadódnak ebben az esetben az egymást követő határozott idejű munkaviszonyok? Milyen feltételekkel szüntetheti meg a munkaviszonyt ebben az esetben a munkáltató, illetve a munkavállaló?
Részlet a válaszából: […] Az Mt. 45. §-ának (2) bekezdése szerint a munkaviszony tartamát a munkaszerződésben kell meghatározni. Ennek hiányában a munkaviszony határozatlan időre jön létre. A törvény tehát a határozatlan idejű munkaviszonyt tekinti tipikusnak, a határozott idejű munkaviszonyra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. április 16.
1
2
3